No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语REVISIONISMI JA HISTORIANTUTKIMUS


Johdanto

Historiantutkimus on tiedettä. Ainakin sen pitäisi olla sitä, vaikkakin tämä tieteenhaara saa tyytyä vähempään arvostukseen kuin kemia ja fysiikka. Historiassahan ei voi saada esim. Nobelinpalkintoa. Mutta Nobelinpalkinnot eivät ainoastaan osoita, mitkä tieteenhaarat ovat arvostetuimpia. Nobelinpalkinnon saajien valinnan yhteydessä tulee esille vuosi vuoden jälkeen se, että palkinnon arvoiset tutkijat eivät suinkaan kuulu niihin, jotka ovat puolustaneet vanhoja totuuksia uusia löytöjä ja teorioita vastaan. Päinvastoin niiden tutkijoiden, jotka ovat onnistuneet muuttamaan käsityksiämme joissain perusasioissa, katsotaan tehneen ihmiskunnalle suurimman palveluksen.

 Myös historioitsijat ponnistelevat saadakseen esille uutta tietoa ja uusia näkökulmia, toisin sanoen heidän päämääränään on muuttaa käsityksiämme historian kulusta. Usein on vaikeaa nopeasti päättää, onko jokin uusi historian teoria vanhaa parempi; asia selkiintyy kuitenkin tavallisesti teoriaa kriitisesti puitaessa (näin oli esim. asianlaita suhteellisuusteorian kohdalla). Maallikotkin ymmärtävät historian asiatiedot usein riittävässä määrin niin, että he itse voivat ottaa kantaa eri teorioihin.

Radio Islamin suomenkielinen versio haluaa näin aluksi keskittyä informoimaan lukijoitaan revisionismista. Vaikka revisionismilla edellä esitetyn perusteella pitäisi olla vakaa paikka historian tutkimuksessa, kieltäytyvät historian tutkijat perehtymästä sen saavutuksiin kuittaamalla ne täysin hölynpölynä, jonka tarkoituksena on vain muokata maaperää antisemiittisille virtauksille. Mieliimme on iskostettu ajatus, että "revisionisti" tarkoittaa itse asiassa historianväärentäjää. Tämä ei ole paljoakaan parempi kuin se, että saksalaiset aikoinaan saivat tietää, että Einstein oli juutalainen tiedemies, minkä väitettiin tarkoittavan samaa kuin, että hän olisi ollut huijari. Molemmat väitteet ovat luonnollisesti täysin kohtuuttomia. Kaikki historioitsijathan ovat revisionisteja -totuuksina pidettyjen asioden kumoajia ja tarkentajia- suuremmassa tai vähemmässä määrin. On itsestään selvää, että historioitsijan ei pidä antaa ennakkokäsitysten vaikuttaa lähteidensä valintaan niin, että objektiivisuus katoaa. Tämän vaaran takia kaikki historian tutkimus täytyykin alistaa kriittiseen tarkasteluun ja sellainen tarkastelu voidaan monessa tapauksessa myös esittää tiedotusvälineissä.

Revisionistit ovat kirjoissaan tarkentanut monia käsityksiä keskitysleirien historiasta -esittäen aina huolellisesti lähteensä. Virheiden löytämisen ei siten pitäisi olla vaikeaa. Mutta sanoa vain, että nämä uudet löydöt ovat täysin pohjattomia, on lukijoiden älyn pilkkaamista.

Tunnettut historioitsijat on siis esittäneet uusia tutkimustuloksia ja niihin perustuen vetänyt uusia johtopäätöksiä tapahtumista m.m. Auschwitzissa. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä on olemassa muita tutkimustuloksia, jotka puhuvat heidän johtopäätöksiään vastaan ja ehkä heidän päättelytapaansakin voidaan arvostella. Suomen tiedotusvälineiden pitäisi huomata, että niiden tehtävänä on valistaa yleisöä sekä revisionistien käsityksestä koskien tapahtumien kulkua sekä siitä asiallisesta kritiikistä, joka on esitetty käsitystä vastaan. Varmaankin myös suomalaiset historioitsijat voivat olla avuksi viimeksi mainitussa kohdassa. Historiaan kriittisesti suhtautuva ei kukaan voi tyytyä siihen, että väitetyt tutkimustulokset, jotka koskettavat niin tärkeää osaa toisen maailmansodan historiaa, torjutaan ikään kuin ne olisivat skandeerattuja iskusanoja.

Radio Islam haluaa täten kantaa kortensa kekoon ja yrittää lisätä yleissivistystä ja historian tietoja ja täten vaikuttaa lisääntyvää historian puuttumista vastaan. Ruotsalainen revisionisti Anna Erikson on jo vuosia uurastanut tämän tieteenhaaran parissa. Esimerkkinä revisionisesta ajattelusta julkaisemme tässä kaksi hänen kirjoitustaan: Kriittisen raportin hänen vierailustaan Auschwitzissa ja analyysin eräästä Suomessa julkaistusta keskitysleirikirjasta. Lisää revisionistista materiaalia löytyy Radio Islamin kotisivulta.Vieraana Polttouhrien luona
Anna Erikson

Kirjan Kaasukammion varjossa analysointi
Anna Erikson