No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


 Mein Kampf

ADOLF HITLER

 

  Band I 1925, Band II 1927

 

 

Моята Борба

от

Адолф Хитлер

 

 

Предговор

 

        На 1 април 1924 г. аз бях затворен в крепостта Ландсберг по присъдата на мюнхенския съд. Получих свободно време, което ми позволи след много години непрекъсната работа да се отдам на книгата, която много мои приятели отдавна вече ме канеха да напиша и която на самия мен ми се виждаше за наше Реших в два тома не само да изложа целите на нашето и да дам картината на неговото развитие. Такава форма и от простото излагане на нашето учение.

        При това аз получих възможност да изложа цели движение и историята на собственото си развитие. необходимо и за първия и за втория том на моята раб| ми беше необходимо да разруша гнусните легенди, еврейската преса с цел да ме компрометират.

        В тази моя работа се обръщам не към чуждите, привърженици на нашето движение, които с цялото съчувстват, но които искат да го разберат по възможност по-дълбоко и по-отблизо. Всяко велико движение на земята дължи израстването си на велики оратори, а не на велики писатели независимо от това, за да намери нашето учение завършен израз, ще трябва да бъде зафиксирана писмено. Нека двата предлагани тома послужат като камъни в основата на общото дело.

 

Авторът

Крепостта Ландсберг

 


ПОСВЕЩЕНИЕ
На 9 ноември 1923 г в 12 ч. и 30 мин. в полунощ пред зданието на цайхауза и в двора на бившето военно министерство в Мюнхен паднаха в борбата за нашето дело с твърда вяра във възраждането на нашия народ следните бойци:
Алфарт Феликс, търговец, роден на 5 юли 1901 г.
Бауридъл Андрей, шапкар, роден на 4 май 1879 г.
Казела Теодор, банков служител, роден на 8 август 1900 г.
Ерлих Вилхелм, банков служител, роден на 28 януари 1901 г.
Фауст Мартин, банков служител, роден на 19 август 1894 г.
Рехенбергер Антон, шлосер, роден на 28 септември 1902 г.
Кьорнер Оскар, търговец, роден на 4 януари 1875 г.
Кун Карл, оберкелнер, роден на 27 юли 1897 г.
Лафорс Карл, студент, роден на 28 октомври 1904 г.
Нейбауер Курц, служител, роден на 27 март 1899 г.
Папе Клаус, търговец, роден на 16 август 1904 г.
Пфортен Теодор, съдия, роден на 14 май 1873 г.
Рикмерс Йохан, военен, роден на 7 май 1881 г.
Шейбнер-Рихтер Ервин, инженер, роден на 9 януари 1884 г.
Стронски Лоренц, инженер, роден на 14 март 1899 г.
Волф Вилхелм, търговец, роден на 19 октомври 1898 г.
        Посвещавам първият том на тази работа в памет на тези бойци. Имената на тези мъченици ще останат завинаги като пътеводни звезди за привържениците на нашето движение.
Крепостта Ландсберг.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Адолф Хитлер
16 октомври 1924 г.

 

 

 

Съдържание

Първа част: Разплатата

1. Глава: В бащиния дом

1

2. Глава: Виенските години на учение и страдания

18

3. Глава: Размисли върху политиката през Виенския период

71

4. Глава: Мюнхен

138

5. Глава: Световната Война

172

6. Глава: Военна пропаганда

193

7. Глава: Революцията

205

8. Глава: Началото на моята политическа кариера

226

9. Глава: Германската работническа партия

236

10. Глава: Истинските причини за германската катастрофа

245

11. Глава: Народ и раса

311

12. Глава: Първоначален период от развитието на НСГРП

363

 

 

Втора Част: Националсоциалистическото движение

1. Глава: Мироглед и партия

409

2. Глава: Държавата

429

3. Глава: Поданик и гражданин

488

4. Глава: Държавата и ролята на личността

492

5. Глава: Мироглед и организация

504

6. Глава: Борбата в началото. Силата на живата реч

518

7. Глава: Сблъсъците с червения фронт

538

8. Глава: Силните са силни със своята самостоятелност

568

9. Глава: Основни възгледи върху организацията на СА

579

10. Глава: Федерализмът като маскировка

621

11. Глава: Пропаганда и организация

649

12. Глава: Въпросът за профсъюзите

670

13. Глава: Следвоенната германска политика

684

14. Глава: Източна ориентация или източна политика

726

15. Глава: Необходимостта от активна съпротива

759


Моята Борба
(PDF)

 

 

Заключение

        На 9 ноември 1923 г, на четвъртата година от своето съществуване, германската националсоциалистическа партия беше забранена и разпусната в цяла Германия. Сега, през ноември 1926 г., нашата партия пак съществува свободно и стана силна, както никога досега.

        Не можаха да нанесат вреда на нашето движение никакви преследвания на неговите вождове, никаква клевета, никакви празни приказки. От всички преследвания то излизаше все по-силно, защото нашите идеи са правилни, нашите идеи са чисти и готовността на нашите привърженици за саможертва е вън от всяко съмнение.

Ако в атмосферата на днешната парламентарна корупция ние съумеем все повече да задълбочим нашата борба, ако съумеем да станем олицетворение на идеята за расата и идеята за личността, то ние с математическа точност неизбежно ще стигнем до победата. И ако цяла Германия се организира на същите начала и усвои същите принципи, тя неизбежно ще си завоюва достойно положение на земята.

        Онази държава, която в епохата на отравянето на расите се посвети на делото за усъвършенстване на най-добрите расови елементи на земята, рано или късно ще завладее целия свят.

        Нека привържениците на нашето движение никога не забравят това. Пред лицето на тази велика цел никакви жертви няма да изглеждат прекалено големи.

 

 

 

Mein Kampf, Selected Quotes

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French
MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!Judaism = Racism, Domination, Occupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug. | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug. | Russian | Spanish | Italian | Danish |