4.

revisionistien väite:

Valtion virallinen juutalaispolitiikka Kolmannessa valtakunnassa oli maastamuutto, ei tuhoaminen.

 

On totta, että Hitlerin Saksa halusi poistaa juutalaiset Saksan kansan vaikutusalueelta. Maa oli sodassa, joka nähtiin suurelta osin kansainvälisten juutalaispankkiirien lietsomaksi, ja juutalaisten katsottiin syövyttävän maata, ei vain taloudellisesti, vaan myös rodullisesti ja kulttuurillisesti.

Yleinen silloin käytetty sana oli ëloisetí. Tiedoksi, että Amerikassa Kansallissosialistia nimitetään yleisesti ëpaskasäkiksií. Jos haluat tietää, miltä nykyaikainen ei-toivottujen ihmisten vaino ja paholaiseksi kuvaileminen näyttää, katso tätä sarjakuvaa: http://www.web.apc.org/~ara/zundel_r.gif

Hitlerin Saksa oli järkkymätön halussaan pitää juutalaiset erossa Saksasta, koska heitä pidettiin haitallisina siinä etnisesti yhtenäisessä yhteiskunnassa, jonka Hitler oli luonut. Johtaja halusi juutalaiset ëpois silmistääní. Hän ei pitänyt heistä.

Mutta siinä tarina pysähtyy. Ne Talmudin kierteet ja kaarteet joita jotkut näistä ihmisistä vielä käyvät läpi, kun juutalaisten ëuudelleensijoittaminení ja ëevakuointií yhtäkkiä muuttuvat peitesanoiksi ëtuhoamiselleí, on hämmästyttävää.

Se kaikki käsiteltiin Zündelin oikeudenkäynneissä pienintä yksityiskohtaa myöten ja on kirjoitettu muistiin ikiajoiksi noiden oikeudenkäyntien pöytäkirjoihin, jotka ovat nyt pysyviä asiakirjoja Kanadan lakioikeuden kirjastoissa. Vähän perustutkimusta olisi vienyt Nizkorin pitkälle.

Erityisesti Himmlerin Posenin puhe oli pitkän analyysin kohteena kahdessa Zündelin oikeudenkäynnissä Torontossa. Pieniä yksityiskohtia voidaan poimia tutkimalla saksalaisen politiikan tutkijan Udo Walendyn ja tri Robert Faurissonin vuoden 1985 oikeudenkäynnissä sekä Browningin, Faurissonin , brittiläisen historioitsijan David Irvingin ja Mark Weberin toisessa, vuoden 1988 oikeudenkäynnissä antamia todistuksia. (Tässä viittaamme taas Kulaszkan kirjaan Did Six Million Really Die?)

Aina uudestaan ja uudestaan Holokaustin puolestapuhujat laskevat lukijan lapsellisuuden ja kiireen varaan; lukijan joka ei todennäköisesti tarkista tosiasioita eikä ajattele tarkemmin sitä, mitä ëevakuoinnillaí ja ëuudelleensijoittamisellaí tarkoitettiin.

johdanto

revisionistien väite:

1. revisionistien väite:

Holokaust on käyttökelpoista sodanjälkeistä propagandaa, joka alkoi järjestelmällisenä sisäpiirin kampanjana toisen maailmansodan aikana. Se oli yksi rahapiirien taktinen keino pitää omat joukot koossa ja saada maailma, erityisesti Amerikka, mukaan sotaan josta loppujen lopuksi tuli veljessota.


2. revisionistien väite:

Ei ole todisteita siitä, että Holokaustin puolestapuhujien ja vahvasti politisoituneen Hollywoodin teollisuuden kuvailema Holokaust todella tapahtui.3. revisionistien väite:

Holokaustin uhrien lukumäärää on liioiteltu edesvastuuttomasti.


4. revisionistien väite:

Valtion virallinen juutalaispolitiikka Kolmannessa valtakunnassa oli maastamuutto, ei tuhoaminen.


5. revisionistien väite:

Ei ole löydetty ainoatakaan Hitlerin allekirjoittamaa asiakirjaa, jossa määrättäisiin tuhoamaan juutalaiset.


6. revisionistien väite:

Zyklon B oli desinfiointiaine. Se ei ollut käyttökelpoinen aine joukkomurhaan.


7. revisionistien väite:

Zyklon B oli hyvin myrkyllistä. Koska näin oli, olisi ollut typerää ja vastoin omaa etua vaarantaa Kolmannen Valtakunnan henkilökuntaa panemalla heitä, kuten väitetään, vetämään ruumiita ulos teloituskammioista pian ëkaasuttamisení jälkeen.


8. revisionistien väite:

Amerikkalainen teloitusasiantuntija Fred Leuchter teki tieteellisen läpimurron todistaessaan, että niinsanottuja kaasukammioita Auschwitzissä ei ollut voitu käyttää väitettyyn tarkoitukseensa.

 

the ZundelsiteNo hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME