HOME

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Israel?
facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English


Israel:
Falsk Varudeklaration
Av
Ahmed Rami

Ahmed Ramis senaste bok, Israel: Falsk Varudeklaration, utgör en ingående analys av sionismens verkliga ansikte. Den, med fakta, skingrar propagandans dimridåer kring staten Israel genom att noggrant avslöja judarnas vanliga propagandamyter. På ett omfattande sätt vederläggs här den judiska statens expansionism, statsterrorism och rasism. Kunskaper om detta är oumbärliga för den som vill förstå vad sionism verkligen är och hur dess lakejer verkar för att förverkliga sina mål.

1. Myten om "öknen"

När politisk sionism, genom Herzls (bok) "Der Judenstaat" (1896), klart formulerade, bortsåg man helt och hållet från närvaron av ett folk i Palestina. Denna närvaro nämndes varken i Herzls bok eller hos den konstituerande världsjudiska och sionistiska organisationerna och församlingarna i värlsdssioniströrelsen. Icke-existensen av detta folk (det palestinska) är en av de grundläggande förutsättningarna i sionismen och detta är roten till alla dess påföljande brott. Fru Golda Meir sade i Sunday Times den 15 juni 1969: "Det fanns inget folk kallat palestinier. Det var inte så, att där fanns ett palestinskt folk och vi kom och drev ut dem och tog deras land ifrån dem. De existerade inte."!!!

Om dessa palestinier inte existerar och ändå gör motstånd, måste detta "frånvarande men ändå närvarnade" folk antingen drivas ut eller massakreras, på samma sättt som immigranterna i Amerika agerade mot indianerna.

Då Einstein frågade Weizmann, som då var en av sionistorganisationens ledare: "Hur går det med araberna om Palestina överlåts åt judarna?", svarade Wezmann: "Vilka araber? Dem kan man knappast räkna med."6

Professor Ben-Zion Dinur, som var den förste utbildningsministern i staten Israel och en nära vän till statens grundare, David Ben-Gurion, skrev 1954 i sin introduktion till "History of Haganah", ("Haganah" är den judiska terrororganisationen) vilken publicerades av Världssionist-Organisationen: "I vårt land finns plats endast för judarna. Vi ska säga till araberna: Gå härifrån! Och om de inte följer uppmaningen, om de gör motstånd, ska vi driva ut dem med våld."

Joseph Weitz, förre direktören för förlikningsavdelningen i the Jewish Agency, skrev 1940: "Oss emellan, det måste göras klart, att det inte finns plats för båda folken i detta land... Enda lösningen är Eretz Israel, åtminstone västra Israel, utan araber, och det finns ingen annan möjlighet än att flytta dessa araber härifrån och till intilliggande områden."7

Ändå var verkligheten helt annorlunda. Efter Balfour- deklarationen 1917, efter tjugo år av politisk sionism och dess propaganda för "återvändandet", efter första vågen av judiska immigranter som flydde från pogromer i Ryssland, Polen och Rumänien, fanns det, enligt den engelska folkräkningen, den 31 december 1922: 757 000 innevånare sammanlagt i Palestina. Av dessa var 663 000 palestinier, (590 000 muslimer och 73 000 kristna) och 83 000 judar. Det betyder att 88% av befolkningen var araber och 11% judar. Och man ska minnas, att denna av sionisterna s k "öken" exporterade spannmål och citrusfrukter.

1891 skrev Asher Ginzberg, sionist från första början, efter ett besök i Palestina (han skrev under pseudonymen Ahad Ha'am, "en av folket"): "Vi utomlands är vana att tro, att Palestina nuförtiden är nästan helt öde; en ofruktsam öken där vem som helst kan köpa det land han vill ha. Faktum är att det inte är så. Över hela landet är det svårt, att finna arabiskt land som inte är uppodlat... ". "De enda platser som inte var uppodlade", påpekade han, "var sanddyner och bergiga områden där inget annat än fruktträd kunde växa, och då endast efter mycket hårt arbete med att röja marken och lägga på ny jord".8

I själva verket exporterade beduinerna (d v s arabiska bönder) 30 000 ton vete per år, innan sionisterna kom; ytan av arabisk - ägda fruktodlingar varierade mellan åren 1921 och 1942. Den del som bestod av apelsiner och andra citrusfrukter ökade med sju gånger mellan åren 1922 och 1947, och produktionen av grönsaker var 1938 tio gånger så stor som 1922.

För att ta exemplet med citrusfrukterna, presenterade Peel Report, genom statssekretariatet för kolonierna, för Brittiska parlamentet 1937, en skattning som baserade sig på den snabba tillväxten av apelsinlundar i Palestina. Denna skattning innebar att av de 30 000 000 lådor vinterapelsiner, med vilken världsproduktionen väntades öka de följande tio åren, skulle producenter och exportörer placera sig enligt följande:

Palestina:             15 000 000
USA:                7 000 000
Spanien:              5 000 000
övriga länder:           3 000 000 (Cypern, Egypten m fl)
     

Denna "förutsägelse" och de data som den baserar sig på återfinns i Peel Report, kapitel 8, paragraf 19, sidan 214.

Om vi tar i beaktande utvecklingen i jordbruket i alla länder under de sista 50 åren och om vi dessutom, (som vi kommer att visa i relation till finansieringen av staten Israel), beaktar den otroliga mängd finansiell "hjälp" som staten Israel fått från utlandet, står det klart att i detta avseende finns inte den ringaste skymt av "miraklet Israel".

Myten om det historiska och geografiska "tomrummet" var ägnad att tjäna som den grundläggande förutsättningen för sionistpolitik i Israel, nämligen att rättfärdiga och "legitimera" bortdrivningarna, plundringarna och förtrycket vilkas utsträckning vi ska visa senare.5. Israel Zangwill, "The return to Palestine", New Liberal Review, december 1901, sidan 627. ("Palestina är ett land utan ett folk; judarna är ett folk utan ett land").

6. Citerad av Alfred Lilienthal, "The Zionist Connection", New York, 1978, sidan 341.

7. Den israeliska tidningen Davar den 29 september 1967. Citerad av Noam Chomsky, i "Israeli Jews and Palestinian Arabs", Holy Cross Quarterly, sommaren 1972. (Nytryck i Chomskys "Peace in the Middle East", London 1975, sidan 94).

8. Ahad Ha'am, "Complete Works" (på hebreiska), Tel-Aviv, Devir Publishing House, och Jerusalem, The Hebrew Publishing House, 8:e utgåvan.

Nästa sidaINDEX

Introduktion

Myten om "historiska rättigheter"

Judisk mytologi grunden till Israels politik

Den judiska israeliska expansionismen
Länkar till andra texter om judendomen
från Ahmed Ramis andra böcker:


Denna bok
Israel: Falsk Varudeklaration
av Ahmed Rami
i 7 filer
för kopiering

Lättare att spara
Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Ahmed Rami,
grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

Läs:

Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Tillbaks till svenska huvudsidan
Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.