HOME

French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami

Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse" av Sverige?

Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

Varför dömdes Ahmed Rami ?! Vad är "juden" enligt Marx?

Den judiska fräckhäten

Sions vises Protokoll

Svensken och judeproblemet

Judendomen - en maffia . Frågor om "Holocaust"!
En sammanfattning:

Fakta
istället för den
judiska propaganda
av
Ahmed Rami
A. Principfrågan: Yttrandefrihet

Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram? Ska ett påstående behöva polisens skydd för att hävda sig?


Historia eller dogm?

(Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)

There is no business like the jewish Shoah- business!

( Tikkanen i DN 87 12 21)

Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia?
B. Sakfrågan:Fakta

1 - Vad menas med "förintelsen" i den sionistiska propagandan?

 


2 - Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?


3 - På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan?


4 - På vilket sätt har det gynnat de allierade?


5 - Vad är revisionismen?


6 - Vad är rasism?


7 -Är de som ifrågasätter Förintelsen nynazister och antisemiter?


8 - Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?


9 - Vad är antisemitism?


10 - Vad är "hets mot folkgrupp"?


11 -Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?


12 - Vad är Radio Islams budskap?


13 -Vad är sionismens budskap?


14 - Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?


15 - Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?


16 - Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?


17 - Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?


19 - Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?


19 - Vem har grundat revisionismen?


20 - Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?


21 - Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 


22 - Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!!

 

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.


 23 - Hur många personer har dött i Auschwitz enligt de judiska "officiella" källorna?


8 000 000
enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)
5 000 000
enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)
4 000 000
enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)
3 000 000
enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"
2 000 000
enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966
1 600 000
enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem
1 433 000
enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)
1 250 000
enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)
1 100 000
enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)
850 000
enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953
74 000
enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven

Den judiska muséet i Auschwitz har 1990 monterat ned sitt monument där - sedan 2:a världs kriget - det stod att "4 miljoner har dött i detta läger" och sänkte "officiellt" (vilken hädelse!) denna siffra till 1 200 000 (!). (Men denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!!!)


?
Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt "lagstiftas" (och förbjudas att ifrågasättas) och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp" ( och ska ifrågasättas)
?

!
Sanningen är att - i praktiken- Sionisterna vill förbjuda all forskning (kritisk granskning) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.
!

 24 - Hur många människor dog under andra världskriget?


25 - Hur många judar dog i de nazistiska koncentrationslägren?


26 - Hur många judiska soldater dödades under 2:a världskriget?


27 - Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under 2:a världskriget?


28 - Hur många judar dödades i de allierades bombanfall under 2:a världskriget?


29 - Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?


30 - Hur omkom de?


31 - Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?


32 - Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?


33 - Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

 

34 - Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

Nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger :


35 - Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?


36 - Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren?


37 - Har de officiella" historikerna själva reviderat 2:a världskrigets historia?

 

 

 

 


38 - Cyklon B är ett avlusningpreparat. Kan det användas för att avliva människor?

Detta pga:

 

 

 


 

39 -Auschwitz' kommendant Höss påstår i sin, under tortyr avgivna, "bekännelse" att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick direkt in i gaskammaren utan gasmask, och började ("medan de rökte och åt smörgåsar"!) flytta ut liken, endast 10 minuter efter gasningen?


40 - Har judar även mördats med dieselavgaser?


41 - Ljög SS-officiern Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec?42 - Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion?


43 - Har även många lik bränts i öppna gropar?


44 - De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte de bevis på att "förintelsen" ägt rum?


Tillbaka till indexsida
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse" av Sverige?

Av
Ahmed Rami
Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara


Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

The Protocols of Zion in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk
Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.


För mer information läs: