No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Symposium om krænkelser af ytrings-og forskningsfriheden i Europa
Af
  Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning 

Den 28. og 29. januar 2006  afholdt DANSK SELSKAB FOR FRI HISTORISK FORSKNING:

”Symposium om krænkelser af ytrings- og forskningsfriheden i Europa”

Indledningsvist bød dr. phil. Christian Lindtner alle deltagende velkommen. Herefter redegjorde Christian Lindtner kort for den seneste, spændende udvikling i Danmark, hvorunder han især fremhævede Jacques Blum og Eva Bøggilds nye hæfte ”Auschwitz og benægtelse”. Dette hæfte har til formål at imødegå den stigende holocaust-tvivl blandt danske skoleelever. Hæftet tager sit udgangspunkt i Selskabets Vejledning til danske skoleelever, når disse skal besøge den tyske arbejdslejr Auschwitz. Lindtner understregde i denne sammenhæng, at de holocaust-troendes stigende aktivitet og bekymring, kun kan opfattes som et tegn på revisionisternes større og større gennemslagskraft, især over for unge mennesker. En grundig anmeldelse af Jacques Blum og Eva Bøggilds hæfte vil snart blive offentliggjort på denne hjemmeside.
 


Herefter talte den første udenlandske taler, engelske Lady Michele Renouf, som har gjort et stort arbejde for at forsvare ytringsfriheden i sit hjemland. Hun har personligt besøgt de i Østrig og Tyskland fængslede revisionister, David Irving og Ernst Zündel. Disse har som bekendt ikke gjort sig skyldige i andet end at nægte at tro på den udlægning af historien vedrørende jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig, som Østrigs og Tysklands magthavere gennem lovgivning og under trussel om straf har befalet borgerne at tro på. Ernst Zündel har oven i købet udtrykt sin manglende tro, mens han boede i Canada, hvor der ellers ligesom i Danmark og England ikke er nogen lovbefalet historieopfattelse, og man gerne må udøve kritik af den etablerede historiskrivning vedrørende alle historiske begivenheder. Historikeren David Irving havde i Østrig for 16 år siden udtrykt sin manglende tro på de tyske gaskamres eksistens. Han blev for nylig arresteret af de østrigske myndigheder og er netop blevet idømt 3 års fængsel for manglende eller blot afvigende tro på den kanoniserede historieopfattelse. Det er mere end de fleste voldsmænd og voldtægtsforbrydere får – og statsadvokaten har netop appelleret med påstand om skærpelse. Lady Renouf talte indgående om retssagerne mod David Irving og Ernst Zündel, ligesom hun berettede om pressedækningen af disse retssager. Se hendes tale her.

 

Lady Renouf blev efterfulgt af ingeniør og forhenværende skolelærer Richard Edmonds ligeledes fra England. Han fortalte mere indgående om de politiske konsekvenser af den engelske historiker David Irvings anholdelse og dennes retssag i Østrig. Ligeledes understregede Richard Edmonds den helt fundamentale betydning ytrings- og forskningsfrihed har for den moderne europæer. Richard Edmonds fremlagde dokumentation for Irving sagens vidt rækkende konselvenser i både Østrig og resten af Europa. Yderligere berettede Edmonds indgående om den juridiske farce kendt som Nürnberg processerne. Endeligt påpegede hr. Edmonds den anden verdenskrigs tragiske natur, hvor alle europæiske nationer led nederlag i 1945. Se hans tale her.

Herefter talte Lars Thirslund fra Danmark kort om sit politiske og revisionistiske arbejde. Han understregde i denne sammenhæng vigtigheden af skriftelige henvendelser til de forskellige lande og internationale instanser, der medvirker til at krænke mulighederne for fri ytring og forskning i Europa.

 

Den sidste og måske mest bemærkelsesværdige taler var Ahmed Rami fra Sverige. Rami driver Radio Islam. Ahmed Rami flygtede i 70erne fra Marokko, hvor han som officer i den marokkanske hær havde deltaget i et mislykket kup mod den marokkanske konge. Han fortalte om historierevisionismen ud fra et islamisk standpunkt. Han sagde blandt andet, at i den islamiske verden har borgerne allerede en tro og er derfor ikke så modtagelige overfor en religionserstatning som troen på holocaust. Desuden har araberne mærket jødernes brutale fremfærd i Palæstina på deres egen krop, og de føler bestemt ikke, at de skylder jøderne noget som helst, og mindst af alt Palæstina. Han sagde også, at i den vestlige lande er stat og religion adskilte, og han mener, at jøderne her har udfyldt dette tomrum med troen på holocaust samt forpligtelsen til at give Palæstina til jøderne for at sone skylden for holocaust. Ahmed Rami har siddet et halvt år fængsel i Sverige dømt for "manglende respekt for det jødiske folk".





Den 29/1 afholdt Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning endnu et møde, hvor et panel bestående af dr. phil. Christian Lindtner, Lady Michele Renouf, Richard Edmonds og Ahmed Rami gennemgik og kommenterede den kendte anti-revisionistiske bog ”I skal fortælle det…”. Denne gennemgang blev en kraftig kritik af den pågældende bog, hvis helt igennem propagandistiske og uvidenskabelige natur til fulde blev afdækket.

Yderligere uddybede hver gæsterne deres synspunkter i relation til ytringsfriheden og revisionismen. Dr. phil. Christian Lindtner havde også yderligere bemærkninger til det seneste initiativ imod revisionister i Danmark, nemlig ”Auschwitz og benægtelse” af Jacques Blum og Eva Bøggild. 

Endeligt viste Lady Renouf prologen til sin gode og oplysende dvd film: ”Israel In Flagrante: caught in the acts of turnspeak” for selskabet. Denne blev særdeles vel modtaget af de deltagende. 

Afslutningsvist holdt dr. phil. Chr. Lindtner et foredrag om sin religionskritiske forskning af det Det Nye Testamente. Det er dog stadigvæk lovligt af kritisere de etablerede religioner i alle vestlige lande, men eftersom vores kultur og bevidsthed jo blandt andet er formet af Kristendommen, er det interessant at forholde sig kildekritisk til denne for os så vigtige religions oprindelse. Lindtner påpegede, at evangelierne indeholder mange citater fra indiske og buddhistiske tekster. Han gav desuden eksempler på, at evangelierne var bygget op efter numerologiske principper, såkaldt gematri. Danske teologer har forsøgt at undertrykke disse opdagelser, men det har været muligt for Lindtner, at få sine artikler og bøger trykt i udlandet.


"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!