No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Fra Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Nogle Læresætninger fra den Jødiske Talmud:
"Hvor en Jøde skal begå ondskab"Flere Talmud citater på dansk på Samisdat

Citaer fra: http://www.fixedearth.com/talmud.html
Se også: The Talmud unmasked
Mere Talmud på Norsk
The Truth About the Talmud (A Documented Exposé of Supremacist Hate Literature)
Navnene og numrene er henvisninger til de kapitler i Talmud, som citaterne stammer fra, lige som angivelser til skriftsteder i Bibelen, f.eks." Lucas 10:24".Sex med børn

Sanhedrin 55b: "Det er tilladt at have seksuelt samkvem med en pige, der er tre år og én dag gammel"
Andre oversætter den samme passage således: "En Jøde må gifte sig med en pige, der er tre år og én dag gammel".
(Seksuelle relationer med tre-årige er også udtrykkelig tilladt ifølge: Yebamoth 12a, 57b, 60b; Abodah Zarah 37a; and Kethuboth 39a.)

Yebamoth 59b: "Selv om en luders løn ikke må gives til Gud, må hendes penge modtages [af Gud], hvis luderen bliver betalt for sex med dyr."

Sanhedrin 54b: "Hvis en mand begår sodomi (homoseksuel sex) med en dreng, der er yngre end ni år, er de ikke skyldige i sodomi." Sanhedrin 59b: "Seksuelt samvær med en dreng, der er yngre end otte år, er ikke utugt."

Kethoboth 11b: "Seksuelt samvær med en pige yngre end tre år er ingenting."
Alternativ oversættelse: "Når en ældre mand har samleje med en pige, betyder det ingenting, fordi hendes jomfruhinde vil vokse sammen igen."

Moed Kattan 17a: "Hvis en jøde er fristet til at begå onde gerninger, skal han gå til en by, hvor ingen kender ham, og begå ondskaben der."
Yderst detaljeret analyse af Talmudisk praksis mht. pædofili


Straf for ikke at adlyde rabbinerne

Erubin 21b: Den, der ikke adlyder rabbinerne, fortjener døden, og vil blive straffet ved at blive kogt i ekskrementer i helvede.


Jøder har en overlegen juridisk status

Baba Kamma 37b: "Hvis en okse fra en Israelit gennemborer en okse fra en Kanaanit, har han ingen erstatningspligt; men hvis en okse fra en Kanaanit gennemborer en okse fra en Israelit...skal den fulde pris erlægges." At slå en jøde er det samme som at slå Gud.

Sanhedrin 58b: Hvis en hedning (ikke-jøde) slår en jøde skal ikke-jøden dræbes..
("Gentile" er engelsk for "ikke-jøde". Goyim (Gojim) eller Goy (Goj) er jødiske begreb for Ikke-jøder. En Ikke-jødisk kvinde kaldes for shiksa, eller shikse)

Sanhedrin 57a: En jøde behøver ikke at betale en ikke-jøde ("Cuthean") den løn han skylder for arbejde.

(Jøders overlegne juridiske status finder også udtryk i den nuværende israelske lovgivning. Om religiøs indflydelse på israelsk politik: Shahak Chap 6: Political consequences Se også Shahak Chap 5: The Laws Against Non-Jews. Det israelske parlament, Knesset, vedtog for nylig en lov, der bestemmer, at en palæstinenser, som gifter sig med en israeler, ikke må bosætte sig på israelsk territorium.


Jøder må stjæle fra ikke-jøder

Baba Mezia 24a: Hvis en jøde finder noget, som en ikke-jøde ("hedning") har tabt, behøves det ikke givet tilbage. (Også bekræftet i Baba Kamma 113b).

Sanhedrin 76a: Gud vil ikke spare en jøde, der "bortgifter sin datter til en gammel mand eller tager en kone til sin ikke voksne søn eller giver en tabt genstand tilbage til en ikke-jøde..."


Jøder må røve fra- og dræbe ikke-jøder

Sanhedrin 57a: Når en jøde dræber en ikke-jøde ("Cuthean"), er der ikke dødsstraf. Hvad en jøde stjæler fra en ikke-jøde, må han beholde..

Baba Kamma 37b: Ikke-jøder er uden for lovens beskyttelse, og Gud har "udlagt deres penge til Israel." ("exposed their money to Israel.")


Jøder må lyve for ikke-jøder

Baba Kamma 113a: Jøder må bruge løgne ("udflugter / påskud") til at narre en ikke-jøde.
Baba Kama. 113a, 113b En jøde må lyve og sværge falsk for at få dømt en kristen. Guds navn bespottes ikke, når man lyver for ikke-jøder. (alternativ oversættelse)
Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Via 17: "En jøde bør og skal sværge en falsk ed, når en ikke-jøde spørger, om vore bøger indeholder noget imod dem".


Ikke-jøder er dyr

Midrasch Talpioth, p 225, Warsaw 1855: "Selv om Gud skabte ikke-jøden, er disse stadigvæk dyr i menneskeskikkelse.
Det sømmer sig ikke for en jøde at blive betjent af et dyr.
Derfor vil han blive betjent af dyr i menneskeskikkelse."


Ikke-jødiske børn et undermennesker

Abodah Zarah 36b: Ikke-jødiske piger er i en tilstand af niddah (urenhed) fra fødslen.

Abodah Zarah 22a-22b: Ikke-jøder foretrækker sex med køer.


Fornærmelser mod Jesus, Jomfru Maria og de kristne

Sanhedrin 43a: Jesus ("Yeshu" Nazareneren") blev henrettet, fordi han praktiserede trolddom.

Sanhedrin 106a:
Om Jomfru Maria: "Hende, der var en efterkommer af prinser og ledere var luder for tømrere."
I en fodnote til #2 to Shabbath 104b af Soncino udgaven, siges det, at der i den "ucensurerede" tekst af Talmud står, at Jesu Moder, "Miriam frisøren" havde seksuelt samvær med mange mænd.

Gittin 57a: Jesus er ved at blive kogt i "hede ekskrementer".

Shabbath 116a: Jøder skal tilintetgøre de kristnes bøger, f.eks. Det Ny Testamente*.

* [At dette ikke kun er rent teoretisk fremgår af følgende: Dr. Israel Shahak fra Det Hebraiske Universitet (i Israel!) rapporterer, at israelerne brændte hundreder af Bibler der indeholdt Det Ny Testamente i det besatte Palæstina den 23. marts 1980.
Forskrifterne i Talmud, selv de mest urovækkende, gælder også i dag


Jødiske Bønner


En troende (mandlig) jøde takker hver dag Gud for, at han ikke er født som en Gojim, (ikke-jøde), som kvinde eller som et umælende dyr.
Ligeledes skal den fromme rettroende, tre gange dagligt, fremsige denne bøn: "Må de frafaldne være uden håb og alle kristne forgå øjeblikkelig". Goim, gojim, goyim , gøjim, gøim, shiksa, shikse, Bar Mitzvah, Bar Mitsvah, Bar Mitzwah, Bar Mitzwah, Bar Mitswah, Bar Mitswa Barmitzvah, Barmitsvah, Barmitzwah, Barmitzwah, Barmitswah, Barmitswa.


Jødisk hang til talmæssig overdrivelse


Gittin 57b Påstår at 4 milliarder jøder blev dræbt af romerne i byen Bethar.
Gittin 58a Påstår at 16 millioner jødiske børn blev pakket ind i skriftruller og brændt levende af romerne.

Om Talmud

Talmud er, i lighed med sammen med Tora og Kabbala, en af jødernes hellige bøger.
Den fandtes som mundtlig overleveret tradition, "Mishna", inden den blev skrevet ned.
På Jesu tid var Talmud endnu ikke blevet skrevet ned.
Talmud er Judaismens (også kaldt Mosaismen efter Moses) helligste bog.
Den har større autoritet end Tora (det Gamle Testamente).
Ifølge Erubin 21b (Soncino udgave): "Min søn, vær mere lydhør overfor ordene i Skrifterne (Talmud) end overfor ordene i Tora".
Der findes forskellige udgaver af Talmud; Jerusalem Talmud og den Babyloniske Talmud.
Den Babyloniske Talmud regnes for at være den mest autorative ("rigtige/vigtigste").
Der findes også en jødisk sekt, Karaiterne, der ikke anerkender Talmud, og udelukkende baserer deres tro på Tanakh (Torah; dele af Bibelens Gamle Testamente)

Kristus fordømte (den tidlige Talmuds (Mishna) traditioner og de, som underviste i dem (de Skriftkloge og Farisæerne), fordi Talmud underkender Bibelens lære.

Den "Babyloniske Talmud" blev nedskrevet omkring år 370 efter Kristi fødsel af rabbineren Ashi og hans disciple.
Helt overordnet kan det siges om Talmud, at det ikke er nogen 'morallære' som vi kender det fra Kristendommen.
Det er en samling detaljerede love, der forstås bogstaveligt.


Talmud er forbudt for ikke-jøder

Sanhedrin 59a. Enhver goj, der studerer Talmud, og enhver jøde, der hjælper ham dermed, skal dø.

Talmud er en bog, hvis indhold jøderne helst ikke ser komme til den ikke-jødiske offentligheds kendskab.
I en periode (omkring 1934) var det sågar forbudt ikke-jøder i Danmark at citere fra Talmud, et lignende forbud gjaldt i en periode i Rusland, med den forskel, at der i Rusland var dødsstraf for den forbrydelse, det var, at offentliggøre de jødiske hemmeligheder!

Talmud indeholder bl.a. mange udsagn, regler og påbud, der er yderst diskriminerende og anstødelige for ikke-jøder og ikke mindst for kristne.

Derfor er der i tidens løb skrevet mange "censurerede udgaver" af Talmud, bestemte for ikke-jøder.

I Talmud finder du nogle af de værste paragraffer fra de de jødiske hellige skrifter.
Den studeres ikke desto mindre stadigvæk ivrigt af moderne jøder så som Al Gores forhenværende vicepræsident-kandidat, Joe Lieberman, og af B'nai B'riths formand i Danmark, tidligere overrabbiner Bent Melchior.

Bent Melchior arbejder vist nok på en ny oversættelse af Talmud til dansk.

Det skulle ikke undre mig, om de anstødelige passager "bliver gemt væk" i denne udgave.

Kabbala er de jødiske mystikeres bog; denne bog har (haft?) bl.a. betydning for hemmelige selskaber som frimurerne. (En mystiker er kort sagt én, der søger at få direkte kontakt med Gud. Der findes/fandtes også kristne mystikere, som f.eks. gnostikerne.) Mere om Kabbala

Tora er den bog, der stort setvarer til Det Gamle Testamente.Særlige jødiske vaner

En gift ortodoks j ødisk kvinde er klippet fuldstændig skaldet.
Dette stammer fra den opfattelse, at de kun skal være attraktive for deres ægtefælle, og at deres kyskhed derfor vil blive overholdt.
Altså af samme grund, som den, der får Islam til at foreskrive, at kvinder skal gå med tørklæde.
I dag går nogle af disse kvinder dog med paryk.

Når en ortodoks jødisk kvinde menstruerer, er hun uren i syv dage, og ingen må røre hende. Derefter skal hun gennem et rituelt bad: 'mikvah' for at blive renset. Jødiske kvinder lever inden for en ramme af strenge, maskulint dominerede, religiøse love, der både former livet for den ægteskabelige og den kvindelige seksualitet.
Hvis hun, når hun vender tilbage fra denne renselsesproces, møder én af de fire sataniske skabninger: Ikke-jøde, gris, hund eller æsel skal hun tage et nyt bad. (Shahak: Jewish history Jewish Religion - Chap 3 Orthodoxy and Interpretation)

Det er forbudt ortodokse jøder at udføre bestemte handlinger på Sabbatten (lørdag), så som at tænde for elektrisk lys, bruge en elevator og lign. Derfor hyrer de, der har råd, en 'Sabbat Goy', dvs. en Ikke-jøde til at udføre disse handlinger for sig.

Ved omskæring praktiseres nogle gange også en slags fellacio, når rabbineren sutter på den lille drengs tissemand efter omskæringen. billeder klik

Omskæring: For dem med stærke nerver, download denne video og vær kureret for resten af livet.. (højreklik linket og vælg "gem destination som" [9 MB])

Spytte på kristne kors: Otodokse jøder er forpligtede til at fremsige en forbandelse, når de passerer en kristen kirke eller kirkegård, og til at spytte på-, eller mod ethvert kors, de ser. At dette ikke er noget, der hører fortiden til, fremgår af denne artikel i avisen Ha'aretz 11-10-2004.


Specielle jødiske udtryk

chutzpah - hæmningsløs, lumsk grinende frækhed, der ofte anvendes over for ikke-jøder.
Blandt jøder gælder det som positivt at blive betegnet som "én, der har chutzpah" = "en der har nosser" på nudansk.

pilpul
- smart fordrejning af ord, meninger og begreber.


Jødiske festdage


Yom Kippur

Yom Kippur er ti dage efter Rosh Hashanah, det jødiske nytår.
Den jødiske kalender retter sig ind efter månefaserne med kunstige justeringer, så datoerne ikke flytter sig for meget i forhold til årstiderne. Det er ret indviklet, og vi vil derfor ikke komme ind på det her.

Yom Kippur afsynger religiøse jøder en sang, der hedder Kol Nidre.
Ved at afsynge denne sang er de, ifølge deres religiøse traditioner, på forhånd tilgivet enhver form for brud på løfter, de vil afgive gennem de næste tolv måneder, nemlig fra denne "udsonings-dag" til den næste.
Dette gælder alle former for kontraktbrud, løfter, kontrakter, overenskomster osv.
Hvor den Katolske Kirke tilgiver synder for synder begået i fortiden, ved at bekende dem til præsten i skriftestolen, får j øderne altså denne tilgivelse på forhånd.
Dog beder de i Kol Nidre også om tilgivelse for fremtidige forkerte handlinger, begået med eller uden forsæt.

Purim festen. På denne dag fejrer jøderne den hævn, deres forfædre tog på perserne for 2500 år siden. Som rabbiner Tilsen siger: Purim er et minde om et forsøg på folkemord (på perserne). Læs mere om problemstillingen, der efterlader denne ukarakteristiske rabbiner med blandede følelser. A message from Rabbi Tilsen: The Problem of Purim.

Der er flere interessante jødiske fester, som f.eks. Hanukkah eller Chanukkah, der har fejring af militære sejre og sågar massemord på andre folkeslag som tema. Det vil vi komme ind på en anden gang.
Martin Luther og Jødernes forsøg på at hindre Ikke-Jøder i at få kendskab til Talmud


Fra forordet af Olgas Eggers danske oversættelse (1934) af Luthers skrift:

"Om Jøderne og deres løgne"Når der i Foredraget anførtes, at Luther selv undertiden skal have sagt god for jøderne, så er dette for så vidt rigtigt, som han selv indrømmer, at han - lige som Millioner andre Arier - ikke altid har kendt Sandheden om dette vandrende, asiatiske Folk.

Til den Overbevisning, der så utvetydigt udtrykkes i »Jøderne og deres Løgne« er Luther kommen gennem omhyggelig Granskning af Jødernes Religion, Væsen og Sæder.

Det Slør, de selv med så megen snedig Grundighed indhyller deres Lære, Planer og Forhold i, er det vanskeligt for det umistænksomme, germanske Sind at gennemtrænge.

Betegnende er det også for Forholdene i Danmark, at det bevidst vanskeliggøres for Folket at skaffe sig Klarhed.

Der gives Fængselsstraf for blot at citere nogle af den jødiske Religions læresætninger, skønt den i København bosiddende Overrabbiner Dr. Friedinger i sin i Efteråret 1937 ud komne »Lærebog i den jødiske Religion« selv fastslår, at Talmud den Dag i Dag danner Grundlaget for jødernes religiøse liv.

Så man må vel nok undres en Smule over, at alene Anførelsen af nogle Talmudord er nok til at bringe Dom og Straf ned over danske Mennesker!

Aldrig er så vidt mig bekendt nogen bleven straffet for at have citeret den kristne Religions Lærdomme.

Men dette er et ypperligt Bevis på både, at Jøden ikke ønsker sit Værtsfolk gjort bekendt med sine Livs- og Leveregler, og på den skandaløse Magt, som de Styrende i landet har givet nogle påtrængende Fremmede over og til Ulykke for Landets egne Børn.Martin Luther: Jøderne og Deres Løgne - Fuld tekst >>
 

"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!