No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
DØDE VIRKELIGT SEKS MILLIONER ?

Richard E. Harwood berømte bog

Forord
af

VESTLIG SAMISDAT

 
 

"Holocaustbenægtere"!

 

En ny glose : holocaustbenægtere har vundet indpas i de danske avisspalter. Det er typer, "der stormer frem på internettet" oplyser redaktørerne hændervridende og lader forstå, at der er tale om nynazister, der vil skrive verdenshistorien om. Nogle aviser kræver forbud og kraftige modforholdsregler. Andre, som Jyllandsposten forkynder fromt, at det eneste, der duer, er Oplysning . oplysning - oplysning !

Det er vi enige i, og formelt er der bred enighed om dette, men det viser sig, at der er lige så bred uenighed om, hvad der skal oplyses.

For det første ; hvad er holocaust ? Straks efter krigen blev det påstået, at så meget som 26 mio. jøder var blevet myrdet af nazisterne under krigen. Så mange fandtes ikke i hele verden. Og så samlede man sig efterhånden om tallet 6 mio., et magisk tal, som allerede var blevet nævnt straks efter Første Verdenskrig; men det kunne nazisterne jo ikke have noget at gøre med. De 6 mio. har man siden stort set holdt sig til og gør det stadig. Tallet påpeges, så vidt muligt, næsten daglig af så godt som alle aviser. Og derfor har vi vel så godt som alle sammen troet på det.

Men gennem en tredjedel århundrede er det også blevet hævdet, at 4 mio af de seks blev myrdet i gaskamre i den samstemmigt udpeget værste af alle k-z-lejrene, Auschwitz-Birkenau. Det har vi heller ikke haft grund til at betvivle.

Men om denne ikke uvæsentlige andel har opfattelsen i de senere år ændret sig dramatisk. De fleste aviser og opslagsbøger påstår nu, at tallet snarere skal være 1 end 4 mio. og indrømmer, at en stor del af antallet dødsfald har haft naturlige årsager. Men tallet 6 mio. holder man fast ved. Hvordan kan dette hænge sammen ?

Denne gåde har gjort, at mange, der søgte svar på spørgsmålet, opdagede, at der overhovedet ikke eksisterer seriøs litteratur om emnet på dansk. Men søger man sig til udlandet, finder man en omfattende historisk litteratur, der bringer forklaringen. Der er man omsider kommet i gang med at gøre op med krigstidens propagandavinklinger.

Som et lille land, der måske kun på et hængende hår opnåede at blive anerkendt som tilhørende den sejrende koalition, er vore toneangivende opiniondannere ivrige efter at bedyre, at de fuldt og helt tilslutter sig de deklarationer som den vindende part så sig foranlediget til at udstede efter, at sejren var vundet.. Det kan i hvert fald være en årsag til, at alle danske media og levebrøds-historieforskere slår vagt om historiebilledet ved og straks efter krigens afslutning.

Men forskere ude i verden er blevet mindre konforme. Fremragende franske, engelske, amerikanske og canadiske - såmænd også tyske - forskere indså tidligt, at krigstidens vinklinger måtte efterprøves. Det førte til en i lange stykker revideret historieskrivning. Deraf navnet "Revisionisme". Trods hadsk modstand omfattende mord og attentater har revisionismen etableret sig især i engelsktalende områder. Og herhjemme har den ført til, at man har reduceret tabstallet for Auschwitz-Birkenau til en fjerdedel eller mere. Er man holocaustbenægter, hvis man accepterer dette, findes der i dag et meget stort antal benægtere - ikke bare på internettet. Selv de mest skinhellige blade vakler på dette punkt; men klamrer sig til tallet 6 mio. Dette tal må ikke røres.

De, der indser, at der må være noget galt, har det svært, fordi der ikke findes revisionistiske arbejder på vort eget sprog.

Vi håber dette skrift vil hjælpe lidt på dette. Forfatteren, den engelske professor Richard Verrall, er en af pionererne, der skabte gennembruddet for den ny forskning i 70'erne. Men han passer på at hylde sin store forgænger, den franske professor Paul Rassinier, der mere end, og før nogen anden, har krævet respekt for kendsgerninger og slået hul på mytologernes blinde tiltro til "vidneberetninger".

I "efterskriftet" peger vi kort på de vigtige eftervirkninger, den lille bog fik. Bogen er ypperlig historieskrivning og i sig selv et stykke historie.

VESTLIG SAMISDAT august 1998.ZIP

PDF


Index

Forord

1.
Tysk politik mod jøderne før krigen

2.
Tysk politik mod jøderne efter krigens udbrud

3.
Befolkningstal og emigration

4.
De seks millioner: Dokumentarisk bevis

5.
Nürnberg processerne

6.
Auschwitz og de polske jøder

7.
Nogle erindringer fra koncentrationslejre

8.
Forholdene i krigstidens koncentrationslejre

9.
Jøderne og koncentrationslejrene: Kendsgerningerne i henhold til Røde Kors

10.
Endelig sandheden: Paul Rassiniers værk

Efterskrift
 


"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!