No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Israel: Et internationalt centrum for narkohandelFN’s myndighed til bekæmpelse af international narkohandel og kriminalitet (UNODOC) fremhævede i sin verdensrapport sidste år, at Israel havde en »fremtrædende betydning« i sin rolle som mellemland og transitland samt ved hvidvaskningen af narkopenge på det internationale narkomarked. Herved skal Israel have overtrådt talrige internationale konventioner og love om narkobekæmpelse.

Desuden oplyser det amerikanske udenrigsministerium i sin rapport International Narcotics Control Strategy Report:

»Israels illegale narkohandel er koncentreret på bestemt regioner, da Israel er et transitland snarere end et selvstændigt vigtigt marked. Myndighederne er fortsat bekymrede over salget af illegale lægemidler, detailhandlere, som mistænkes for at drive pengevask samt over korruptionsanklager mod medarbejdere i den offentlige sektor

Og i en tidligere rapport fra ministeriet hed det: »Det israelske narkomarked er fortsat kendetegnet af en høj efterspørgsel fra stort set alle samfundslag og efter en rigelig tilgængelighed af narko såsom ecstacy, kokain, heroin og LSD

shutterstoc


Narkohandel og pengevask går stort set altid hånd i hånd, pengevasken foregår ofte også i Sydamerika. I denne forbindelse nævnes navnet Perez Guberek, som besidder både israelsk og colombiansk statsborgerskab. Han står bag et verdensomspændende netværk bestående af 11 colombianske firmaer og et israelsk i byen Rosh Ha’ajin, som skal have hvidvasket hundredvis af mio. dollar narkopenge:

»Colombianeren Isaac Perez Guberek Ravinovicz og dennes søn, Henry Guberek Grimberg, som både besidder israelsk og colombiansk statsborgerskab, var ledere af netværk til pengevask med sæde i den colombianske by Bogotá, som blev brugt til at hvidvaske indtægter fra narkohandelen på vegne af talrige narkohandelsorganisationer, herunder også organisationer med sæde i Colombia.«

Dertil benyttede de hovedsageligt lovlige tekstilfirmaer i Colombia, som drev skjult pengevask via handelsgesjæfter. Et andet vigtigt navn er denne forbindelse er den israelske gangsterboss Yitzhak Abergil: Itzhak_AbergilAbergils kriminelle aktiviteter spænder over såvel narkohandel, pengevask, mord, afpresning, underslæb, ulovlige hasardspil og andre ulovligheder. Han drev sine foretagender både i Israel, USA og andre steder. I januar 2011 blev han udleveret til USA. I det 77-siders anklageskrift lægges han hele 32 kriminelle handlinger til last. Hans familie gælder som én af de mægtigste familier indenfor organiseret kriminalitet i Israel. Men selv uden ham fortsætter gesjæfterne. I 2008 optrevlede israelsk politi en stor international narkoring, i hvilken han var involveret. Andre operationer fortsætter dog ufortrødent.

Selv den israelske hær (IDF) er indblandet i den profitable narkohandel: I 2012 blev 12 soldater og en underofficer arresteret for omfattende narkohandel ved grænsen til Ægypten til en værdi af 800.000 shekel. Soldaterne var udstationeret ved grænsen med formål at stoppe grænseoverløbere. I stedet udnyttede de deres situation til at smugle og handle med narko. Ifølge militærpolitiet var det en sergent og en værnepligtig, som havde stået bag »smugling af heroin, kokain, hash og ecstacy«. De andre soldater blev arresteret senere for delagtighed.

Den 19. oktober sidste år forlød det, at Israel var blevet et vigtigt centrum for den internationale kokainhandel og at kokainmisbruget i landet fortsatte med at stige. Ifølge FN’s World Drug Report hører Israel til de lande med et betydeligt forbrug af narkotika. Det internationale narkokontrolråd (INCB) regnede i 2012 Israel og Brasilien til de lande, som »bør kategoriseres som de største producenter, eksportører, importører og konsumenter af narkotika.« Ifølge den israelske narkomyndighed ADA er kokainforbruget i Israel fordoblet mellem 2005 og 2009.

Ifølge FN stiger handelen med kokain i Israel. I 2009 blev der beslaglagt 63 kilo, i 2010 71, i 2011 hele 264 kilo med et lille fald 2011 til 171 kilo. Myndighederne er fuldt ud klar over, at de beslaglagte mængder ikke giver et retvisende billede af kokainkonsumet, da det er meget svingende hvor meget der bliver fanget. De faktiske tal er således betydeligt højere. En ung israeler vidner om at man må stå i kø i op til 20 min. til toiletterne på diskotekerne i Tel Aviv, fordi folk brugte toiletterne til at sniffe kokain i grupper. Kokain gælder ydermere som »de riges narkotika« og har dermed høj anseelse. Efter indtagelsen skulle man således føle sig som »konge eller dronning af verden«, hedder det sig i rapporten.

Kokainkonsumet startede allerede under det britiske mandat over Palæstina. Allerede i 1929 beslaglagde politiet i Tel Aviv 800 gram kokain. Dog er det i mindst lige så meget videresalget af kokain og narko, der florerer i Israel. En beretning fra det israelske politi rapporterer:

»Israelske organisationer indenfor organiseret kriminalitet står i forbindelse med de største narkokarteller i verden. Forbrydere bliver målt på deres evner til at transportere store mængder af narko. For tiden er nogle israelske forbrydere i stand til at transportere imponerende mængder gennem verden. Israelske narkoforbrydere nyder høj anseelse på verdensplan, fordi de opfylder de fleste af de kriterier, som er påkrævede indenfor dette område og fordi israelere råder over internationale forbindelser

Israelske narkokurerer bosat i udlandet »rører aldrig selv ved den narko, som de transporterer.« De fungerer udelukkende som mellemmænd, lyder det. De åbner kun f.eks. skibscontainere der ligger for havn på vej videre, i hvilke der er gemt narko, og videreleverer narkoen til rette kunder. For nylig blev et sådant tilfælde afsløret med en container på vej til Australien."Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!