No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Jødisk racisme

af David Duke

S. 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Kapitel 7

Antisemitismens rødder I:

Økonomisk udnyttelse[Antisemitisme] er en forståelig reaktion på jødiske defekter - Theodor Herzl, grundlæggeren af den moderne zionisme.
(Fra hans dagbøger, som citeres af Arthur Kornberg. [306]Da jeg blev klar over eksistensen af jødisk racisme samt dens stærke indflydelse i den amerikanske regering og de amerikanske medier, talte jeg åbent om det. Jeg bemærkede, i en samfundslære-klasse i gymnasiet*, at jødiske bureaukrater, der forfattede amerikansk mellemøstpolitik, havde en potentiel interessekonflikt. I et forsøg på hurtigt at affærdige mig, påpegede min lærer hurtigt, at USA's præsident ikke var jøde. Jeg imødegik hende med, hvad jeg mente var en imponerende liste af vigtige offentlige stillinger, der var besat med zionistiske jøder, som sandsynligvis ville sætte Israels interesser over amerikanske strategiske interesser.

Min lærer, som nu var blevet forhindret i sit forsøg på at tilbagevise min pointe, lod herefter en intellektuel atombombe falde. "Det er den slags følelser, som førte til seks millioner jøders død," sagde hun. "Du ønsker vel ikke at give os det indtryk, at du er en antisemit, gør du?" Den normalt urolige og larmende klasse blev stille, og jeg tav. Jeg frygtede at blive anklaget for antisemitisme. Hvad var antisemitisme? Var jeg blevet en antisemit for blot at gå imod nogle elementer af jødisk racisme?

Den eftermiddag gik jeg på skolebiblioteket og fandt nogle bøger om antisemitisme. De var alle skrevet af jøder og ud fra, hvad jeg kunne læse, var de fleste af forfatterne zionister. Jeg slog ordet "antisemitisme" op i de fire leksika på bibliotekets hylder, og fandt ud af, at alle artiklerne om antisemitisme havde jødiske forfattere.

Som det fremgår af den populære Microsoft Encarta Encyclopedia, der udgives af Funk og Wagnall's, skriver jøder stadig næsten alle artiklerne om antisemitisme. Encartas artikel om antisemitisme har en jødisk forfatter, nemlig Nahum Norbert Glatzer, som er en hæderkronet forsker inden for det jødiske samfund og forfatter til det meget racistiske, og etnocentriske værk, Jewish History. Encarta har også en anbefalet liste for videre læsning om antisemitisme. Jeg gengiver den her.

Bein, Alex. The Jewish Question. Biography of a World Problem. Fairleigh Dickinson, 1990. Antisemitismens historie i hele verden.

Belth, Nathan C. A Promise to Keep: A Narrative of the American Encounter with Anti-Semitism. Forskellige forlag. Historisk redegørelse for antisemitisme i Amerika og Anti-Defamation Leagues indsats for at bekæmpe den. For læsere uden særlige forkundskaber.

* 'high school', overs. anm.

156

Furet, François, red. Unanswered Questions: Nazi Germany and the Genocide of the Jews. ("Ubesvarede spørgsmål: Nazi-Tyskland og folkedrabet på jøderne"). Schocken, 1989. Afbalanceret essaysamling, der dækker en række spørgsmål om nazister og jøder i Europa. ("Afbalanceret"? Det er alt andet end afbalanceret, men tværtimod et godt eksempel på de jødiske racisters nysprog.)

Gerber, David A., red. Anti-Semitism in American History ("Antisemitisme i amerikansk historie"). Illinois, 1986. Essaysamling med fokus på fjendtlighed mod jøder i Amerika.

Katz, Jacob. From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700-1933. ("Fra fordom til udslettelse. Antisemitisme 1700-1933"). Harvard, 1980, 1982. Anbefalet historisk gennemgang af antisemitisme i Frankrig, Østrig, Tyskland og Ungarn.

Lewis, Bernard. Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice ("Semitter og anti-semitter: en undersøgelse af konflikter og fordomme"). Norton, 1987. Analyse af antisemitisme i den islamiske verden.

Poliakov, Leon. The History of Anti-Semitism . ("Antisemitismens historie".) 3v. Vanguard, 1964-75. V.1, Christ to Court Jews; V.2, Mohammed to Marranos; V.3, Voltaire to Wagner, V.4, Suicidal Europe, 1870-1933, oversat (til engelsk) fra fransk.

Reinharz, Jehuda, red. Living with Anti-Semitism: Modern Jewish Responses ("At leve med antisemitisme: Moderne jødiske reaktioner"). Brandeis Books/ University Press of New England, 1987. Essays om forskellige reaktioner over 200 år, arrangeret geografisk. [307]

Temaet, der går igen i artiklen, og i alle de jødisk-forfattede bøger, som anbefales af leksikonet, er forholdsvis enkelt: Gennem historien har jøderne været uskyldige ofre for onde ikke-jøder. I de hundredvis af borgerlige, nationale og religiøse reaktioner mod jøderne, som er skitseret i disse bøger, er der aldrig en antydning af, at jøder kunne have gjort noget som helst af en ussel karakter. De var altid uskyldige små lam, der førtes til slagtning. Kristne, muslimer, zoroastriere, hedningene og andre modstandere, siges alle at være motiveret af religiøs, eller etnisk, intolerance og had mod jøder. Bøgerne hævder også, at uskyldige jøder universelt er gjort til syndebukke for sociale og økonomiske problemer. Bare så læseren forstår, at Encarta ikke er en undtagelse, gengiver jeg også her den foreslåede læseliste i slutningen af Grolier's Encyclopedia's artikel om antisemitisme.[308] Erich Rosenthal skrev artiklen og er formodentlig den, der har valgt læselisten.

Almog, Shmuel, Anti-Semitism through the Ages ("Antisemitisme gennem tiderne") (1988)

Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism ("Totalitarismens rødder") (1951; Repr. 1983)

Curtis, Michael, red., Anti-Semitism ("Antisemitisme"). (1986)

Katz, Jacob, From Prejudice to Destruction ("Fra fordom til udslettelse") (1980) i den moderne verden (1985);

Dinnerstein, Leonard, Anti-Semitism in America ("Antisemitisme i Amerika") (1994, genoptr. 1995)

Gager, J. G., The Origins of Anti-semitism ("Antisemitismens rødder") (1983)

Gerber, D.A., red., Anti-Semitism in American History ("Antisemitisme i amerikansk historie").

Poliakov, Leon. The History of Anti-semitisme ("Antisemitismens historie") , 4 bd.

Svarer disse foreslåede læselister ikke til at anbefale artikler om den arabisk-israelske konflikt, som kun er skrevet af palæstinenserne, eller artikler om anti-kommunismen, kun skrevet af kommunister?

Det hævdes af nogle af forfatterne, at en medfødt jødisk overlegenhed i evner og moral får ikke-jøderne til at være jaloux og ondskabsfulde. Mange bøger om antisemitisme hævder endog, at antisemitisme er en manifestation af psykisk sygdom, og at det er en iboende defekt blandt ikke-jøder.

157

I deres behandling af de næsten universelle og ofte gentagne anti-jødiske holdninger, gennem de sidste 2000 år, undlader Glatzer, Rosenthal, og de andre forfattere at observere et par ting. De kommer aldrig med den mindste antydning af, at det jødiske folk kan have været ansvarligt for de gentagne negative reaktioner mod dem, i det mindste delvist. Man ville heller aldrig få mistanke om, at jøderne selv nærede nogen form for intolerante holdninger over for kristne og andre ikke-jøder, overhovedet. Uden undtagelse er ikke-jøder og kristne skildret som onde, i enhver konflikt mellem jøder og ikke-jøder, mens jøderne er skildret som godheden selv.[309] [310][311][312]

Glatzner, Rosenthal og de andre jødiske forkæmpere, har et énsidigt synspunkt. Ingen af deres bøger nævner, at den negative kristne reaktion på jødedommen opstod som reaktion på Talmuds jødiske anti-kristne retorik og efter jøders forfølgelse af tidlige kristne, såsom Paulus (Saulus), inden hans omvendelse. Ondskabsfuld jødisk lære, der er rettet mod ikke-jøder, er langt ældre end de anti-jødiske kristne forfattere. Ingen af disse jødiske forfattere nævner dette vigtige faktum.

Jo mere jeg læste, des mere indså jeg, at de artikler og bøger, der brændemærkede europæere som antisemitter, var racistiske, i den mest nedsættende forstand. At skildre en race af mennesker, som medfødt psykotiske og morderiske, er næsten det værste, nogen kan sige om en race. Ikke desto mindre skildrer de jødiske hovedmedier europæiske kristne netop på denne måde. Og det skal nævnes, at medierne også kategoriserer palæstinensere og arabere på de mindst muligt flatterende måder.

Så dette er, hvordan jeg skulle komme til sandheden om antisemitisme, jeg tænkte. Jødiske chauvinister skal forklare det for mig. Hvis det er god logik, så kan vi lige så godt lære om Anden Verdenskrig, alene fra nazisternes perspektiv, eller historien om det palæstinensiske folk, kun fra tilhængere af Menachem Begin. Hvordan skulle man kunne finde sandheden om årsagerne til konflikten mellem jøder og ikke-jøder ved kun at læse den jødiske side af sagen, eller kun noget, der er skrevet af de, der støtter den jødiske synsvinkel? Ikke-jødiske forfattere kan ikke undgå hurtigt at finde ud af, at der er store fordele ved at godtage den jødiske synsvinkel for at få deres bøger accepteret af store forlag eller anmeldt grundigt i den jødiske New York Times Book Review. Det samme gælder, hvis de ønsker at blive interviewet på programmer som det jødisk-producerede Today Show. Og naturligvis skal de fremme filo-semitisme for at deres værker kan blive "anbefalet læsning" i opslagsværker.

Hvorfor får folk, i alle de gængse medier, ikke lov til at høre det rimelige synspunkt, at antisemitisme ofte har været en reaktion på jødisk racisme og menneskefjendskab? Ganske vist har der været intolerante udbrud af antisemitisme, hvor uskyldige jøder har lidt eller døde. Når det er sagt, må vi også erkende, at jøderne har bedrevet mere end deres rimelige andel af anti-kristen intolerance og, tør jeg nævne det, massemord. Men vi hører aldrig om de

158

jødiske udskejelser. For at gøre en ende på den tilbagevendende cyklus af antisemitisme, må vi forsøge at lære dens virkelige årsager at kende.

Er antisemitisme en irrationel reaktion, der skal finde sin tilblivelse i psykisk patologi hos dens tilhængere, eller finder den sin oprindelse som en forståelig reaktion på jødisk adfærd? Det er rimeligt at antage, at jødiske racisme og antisemitisme fodrede hinanden gennem generationerne, og i sidste ende producerede de moderne rædsler i Anden Verdenskrig, Holocaust og zionistisk imperialisme. Konflikten kan udmærket nå frem til et umenneskeliggørende crescendo i Det 21. Århundrede, medmindre vi lærer de sande rødder til konflikten mellem jøder og ikke-jøder at kende.

For at forstå, hvad der har motiveret ikke-jødisk modstand mod jøder som gruppe, er det vigtigt at være opmærksom på de jødiske adfærdsmønstre, som Glatzner og andre autoriteter på "antisemitisme" undlader at anerkende.

Det var blevet tid til, at jeg skulle se nærmere på årsagerne til antisemitismen.

 

Religiøs intolerance eller økonomisk modvilje?

Når jeg dykkede ned i den store mængde af populære jødiske forfattere, der skrev om antisemitisme, trådte to temaer frem. Det første og mest populære tema er, at antisemitisme skyldes det faktum, at kristne beskylder jøder for korsfæstelsen af Jesus. For at citere Encarta Encyclopedia, "Jøder blev fra det fjerde århundrede, og måske endda tidligere, betragtet som Jesus Kristus' mordere." Et andet tema hosi jødiske, og filosemitiske, forfattere er, at antisemitisme er opstået ud fra ikke-jøders jalousi over jødisk økonomisk, og social, succes. Den jødiske forfatter, Arthur Hertzberg viser, hvordan det, at give kristen intolerance skylden for antisemitisme, giver en strategisk fordel:

At give kristendommen, og kun kristendommen, skylden for den største del af antisemitismen, har visse fordele for jøder. Deres lidelser gennem århundrederne, kan opfattes som et ædelt martyrium; angrebene på jøder må ikke være forbundet med deres egen, særlige, tro, kultur, og adfærdsmønstre og i nogle tilfælde deres fejl, men må kun forbindes med deres tro. - Arthur Hertzberg [313]

En grundig undersøgelse af den historiske forbindelse mellem jøder og kristne afslører, at det, at skyde skylden for korsfæstelsen af Kristus på jøderne, kun indtog en mindre rolle i den gamle og den moderne antisemitisme. For eksempel forhindrede bibelske tekster, der påstår, at jøderne korsfæstede Jesus Kristus, ikke kristne i at forsøge at konvertere jøder og bringe dem ind i kristne samfund. Naturligvis har den kristne kirke ikke set jøder som uforbederlige på grund af deres farisæiske forfædres gerninger. Tidlige multietniske kristne havde ikke noget imod jøder på grundlag af race eller etnicitet, men primært på grund af jødisk tro og adfærd. Med hensyn til religion, var man imod jøderne som gruppe, hovedsagelig som følge af Talmuds umedgørlige væsen, som var anti-kristent og anti alle ikke-jøder, og de tilhørende anti-kristne handlinger - illustreret ved kejser Neros jødiske elskerinde, Poppea Sabinas, masseforfølgelse og mord på kristne [314][315]

159

I skarp kontrast til de etnisk mere tolerante kristne, har jøderne baseret deres modstand mod ikke-jøderne på race. Imens kristne gentagne gange har forsøgt at omvende jøder, har jøder ikke gjort nogen réelle forsøg på at omvende kristne. Tværtimod har de lagt hindringer i vejen for konvertering, og det lille antal ikke-jøder, som konverterede blev, ifølge jødisk lov, betegnet som bastarder. Det blev forbudt jødiske præster at gifte sig med jøder, der var konverterede, eller efterkommere af konverterede, en politik, der stadig er i kraft i dag.[316] I hele den jødiske historie i den vestlige civilisation findes der ikke én kristen konvertit, som blev en betydelig jødisk leder.

Kristendommen udviklede sig fra en usikker, spirende, tro til statsreligion i Rom, og senere blev selve Europa synonymt med kristendommen. Da kristendommen først mente sig sikker på sin egen magt, blev den mere tolerant over for andre trosretninger - også selv om den misbilligede dem. Fjendtlighed mod jøder fandt sin årsag i økonomiske, sociale, etniske og politiske spørgsmål, og der er mange beviser på, at disse faktorer dominerede anti-jødiske holdninger, selv i perioder med kun lidt religiøse uro. For eksempel var antisemitisme ikke historisk begrænset til kristne, men fandt voldsomme udtryk før den kristne æra, og i mange ikke-kristne lande. Religiøse modsætningsforhold syntes ofte at være en rationalisering af den økonomiske og sociale fjendtlighed.

Jeg opsøgte værker af de store inden for europæisk litteratur, filosofi og videnskab, med henblik på deres omtale af det jødiske spørgsmål. Sommetider kunne jeg bruge timer i biblioteket på at slå "jøder" og "jødedom" op i indholdsfortegnelsen på nogle af de største vestlige forfatteres bøger. Jeg fandt, at mange havde ting at sige, som i dag ville blive betragtet som antisemitiske. Det ville være umuligt at nævne dem alle, men blandt dem var Milton, desuden de fleste af de katolske paver, såvel som store protestantiske ledere, Shakespeare, Kant, Goethe, Tolstoj, Dostojevskij, Voltaire, Shaw, Emerson, Melville og Dickens. Selv min egen foretrukne, amerikanske, forfatter, Mark Twain, fremsatte nogle interessante bemærkninger om jøderne. De fleste af Twains bemærkninger om jøderne, i Harper's Magazine artiklen fra 1899, er meget smigrende for det jødiske folk. Men nogle dele af essayet er utilladelige i dag.

Efter krigen dyrkede de primitive og uvidende negere, i bomuldsstaterne, afgrøder til hvide plantageejer på andele. Jøderne kom derned i stort antal, nedsatte sig som handlende på plantagen, sørgede for alle negerens ønsker på kredit, og i slutningen af sæsonen var de indehavere af negerens andel af den aktuelle afgrøde, og af en del af hans andel af den næste. Inden længe afskyede de hvide jøden, og det er tvivlsomt, om negeren elskede ham ...

Jøden bliver lovgivet ud af Rusland. Årsagen er ikke skjult .... Han var altid klar til at låne penge ud på en afgrøde og sælge vodka, og andre livsfornødenheder, på kredit, mens afgrøden voksede. Når betalingens dag kom, ejede han høsten og næste år, eller året efter, ejede han gården ligesom Josef ...

I det kedelige og uvidende England kom alle på Johns tid i gæld til en jøde. Han samlede alle lukrative virksomheder i sine hænder,

160

han var handelens konge, han var klar til at være til nytte på alle rentable måder...

Religiøse fordomme kan tegne sig for én tiendedel af det [antisemitiske fordomme], men ikke for de øvrige ni.[317]

Til min forbløffelse beskrev jødisk historieskrivning, der overvejende er bestemt for jødiske øjne, helt ærligt tilfælde af jødiske økonomisk udnyttelse, fra oldtiden til nutiden. Jeg fandt de jødiske historikere langt mere oplysende om spørgsmålet end de kristne forfattere. De havde ingen fordomme mod jøder; de havde, om noget, et klart racistisk bias for deres eget folk. Mange af dem pralede praktisk talt af deres finansielle sejre over de kristne.

 

Åger

Jøder er en nation af ågerkarle. . . overlister de folk blandt hvem de finder ly. . . . De gør sloganet "lad køberen passe på " til deres højeste princip i forbindelse med omgang med os - Imanuel Kant.[318]

Filosoffen Immanuel Kant var ikke den første vesterlænding til at komme med anklagen om, at jøderne er en nation af ågerkarle, og at deres økonomiske praksis ofte var udnyttende. Siden israelitternes ophold i Egypten, har ikke-jødiske politikere, teologer og historikere talt om jødisk griskhed og udnyttende praksis. Selv Shakespeare udødeliggjorde den jødiske ågerkarl i The Merchant of Venice (da.: 'Købmanden i Venedig') gennem rollen 'Shylock', der på grund af manglende betaling af en gæld til ham gjorde krav på den kristnes "pund kød."* Der er talrige eksempler på middelalderlige regeringer, der modtager store procentdele af deres indtægter gennem beskatning af overskuddet af jødisk åger. I diasporaen**, genfinder man et mønster af jøder, som er ansat af ikke-jødiske konger og regeringer, som skatteinddrivere og inkassatorer og jøder, der blev benyttet som administratorer af udenlandske besættelsesregeringer.

I sagens natur kræver landbrug og kvæghold periodiske indsprøjtninger af kapital. Sygdomme, skadedyrsangreb og naturkatastrofer kan prisgive dem, der dyrker afgrøder eller dyr, til dem, der er parat til at udlåne penge. Dette gælder især blandt dem, der kun får en anelse mere ud af deres anstrengelser, end hvad der behøves for deres nødtørftige overlevelse, hvilket var tilfældet for de fleste mennesker, helt fra oldtiden og frem til den moderne tidsalder. Historisk set er sådanne behov for kapital ofte blevet leveret af kooperativer og indgriben fra de civile myndigheder, men endnu oftere blev sådan et behov slet ikke imødekommet, hvilket resulterede i tider med alvorlig lidelse og sult. I alle virksomheder er kapital afgørende for at mildne de nådesløse svingninger med velstand og recession. Midt i denne økonomiske usikkerhed træder så den jødiske pengeudlåner ind, langt mere kvalificeret, og kyndig i manipulation af valuta og guld, end hans kunder.

Der var kun sparsomt med finansiel regulering af udlånspraksis, indtil forholdsvis nyere tid, hvilket tilbød mange muligheder for de skruppelløse. Det bør her gøres klart, at begrebet åger ikke simpelthen betyder en retfærdig

* en luns kød skåret ud af hans krop, overs. anm.
** den del af det jødiske folk, der bor uden for Palæstina, overs. anm.

 

161

og moderat rente, men en ekstrem rente. Åger ville være det, man i dag ville kalde lånehajsvirksomhed - med ublu renter, og renters rente.

åger n.

•  udlån af, eller praksis med udlån af penge til en ublu rente.

•  2. et ublu rentebeløb eller rentesats, især ud over den lovlige sats.

•  3. Obs . rente, der betales for brug af penge.

lånehajsvirksomhed n.

praksis med at låne penge ud til for høj rente Random House Webster's Unabridged Electronic Dictionary 1996

Jøderne forstod selv den udnyttende karakter af deres ågerpraksis over for de kristne. Maimonides, der anses som den største europæiske jødiske lærer, skrev følgende i sin vigtige Book of Civil Laws:

Det er tilladt at låne fra en hedning eller fra en bosiddende udlænding, og at låne ud til ham med renter. For der står skrevet: Du må ikke udlåne med renter til din broder (5. Mosebog 23:20)[319] (Overalt i den danske oversættelse er anvendt: Bibelen, Gyldendal 1986. Gamle Testamente 1938, Ny Testamente 1941. overs. anm.) - til din broder er det forbudt, men til resten af verden er det tilladt. Ja, det er en positiv befaling at udlåne penge med renter til en hedning. For det står skrevet Til hedningen skal du udlåne med rente (5. Mos. 23:21)[320] (The Code of Maimonides, bog 13, The Book of Civil Laws, kap. V: 1, 93)[321]

Nesek ("bidende" åger) og marbit ("stigning," rente) er én og samme ting. . . . Hvorfor hedder det nesek? fordi han, som tager det, bider sit medmenneske, forårsager ham smerte, og spiser hans kød. (The Code of Maimonides, bog 13, The Book of Civil Laws, kap.. IV: 1, 88-89)

Den åger, der praktiseredes af jøderne i den middelalderlige verden, er oprørende efter moderne standarder.

• I A History of the Jews in England , finder Cecil Roth jøder, der opkræver renter på mellem 22 og 43 procent.[322] I det nordlige Frankrig var renten begrænset til 43 procent i 1206, idet myndighederne forsøgte at reducere den gældende sats på 65 procent plus rentes rente.[323]

• I The Jews of Poland: A Social and Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, viser forfatteren, Bernard Weinryb lignende fantastiske satser i Polen og i det 14. og 15. århundrede.[324]

• I bogen The Jews in Spain: Their Political and Cultural Life During the Middle Ages fra 1942, skriver den jødiske forfatter A.A. Neuman, at myndighederne i Castillien tillod jøder at opkræve en rente på 33 1/3 pct. Da landmænd desperat behøvede at købe frø under den store hungersnød i Cuenca i 1326, nægtede jøderne at låne penge ud, medmindre det blev tilladt dem at tage 40 percent.[325]

Det vigtigste politiske dokument fra middelalderens England og måske i hele den vestlige civilisations historie, Magna Carta, afslører jødiske ågerkarles magt ved at erklære, at enker og forældreløse børn har førstekrav på ejendomme, forud for jødiske pengeudlånere.[326]

162

I The Social Life of the Jews in Northern France in the XII-XIV Centuries as Reflected in the Rabbinical Literature of the Period, bemærker Louis Rabinowitz, hvordan de jødiske ågerkarle selv oplevede deres erhverv som langt mere rentabelt end landbrug eller håndværk.[327] Mange jødiske historikere har dokumenteret den enorme rigdom, der blev akkumuleret af jøder gennem åger. Rabinowitz påpeger, for eksempel, at skatter på jødisk åger, alene, udgjorde mere end resten af de ordinære kongelige indtægter i Frankrig i 1221. Kong Louis IX, som kraftigt fordømte Talmud, var mere bekymret over jøders rovgriske adfærd i det økonomiske liv. I 1254 udelukkede han jøder fra pengeudlånsvirksomhed og sagde, at de skulle leve af handel og manuelt arbejde.

Som en illustration af de vidtrækkende konsekvenser af jødisk åger, viser Achille Luchaire, at endog mange kirker og klostre blev lukket på grund af gæld til de jødiske pengeudlånere, i Middelalderens Europa.[328] Jacob R. Marcus, en af verdens førende jødiske historikere, skriver i sin Encyclopaedia Britannica-artikel: "Jøder", at "landets likvide værdier blev suget op af jøder, der med jævne mellemrum måtte tømme dem ud i statskassen igen."[329]

Kristen modstand mod jødisk aggressiv økonomisk aktivitet var, så langt fra altid at være patologisk og hadefuld mod jøder, oftere rationel og medfølende. I dag ses "loansharking" som en skadelig aktivitet, der fortjener en strafferetlig forfølgelse. Det er tillige blevet vist, at antisemitisme i de samfund, der begrænser en sådan aktivitet, mindskes. Davidson citerer to patriciere i Det 16. Århundredes Venedig, der siger, at pengeudlåning er den måde, hvorpå jøderne "forbruger og fortærer befolkningen i denne, vores by."[330] De venetianske myndigheder kodificerede efterhånden præcise bestemmelser vedrørende jødisk økonomisk aktivitet, herunder en maksimal rente på 5 procent på lån.[331] Brian Pullen citerer en rabbiner på den tid, som efter at have afdækket årsager til antisemitisme andetsteds, bemærkede:

Åger gør dem upopulære blandt alle lag i byen; når de indgår i håndværk med mindre folk; når de besidder ejendom med adelige og store mænd. Disse er grundene til, at jøder ikke bor mange steder. Men disse omstændigheder opstår ikke i Venedig, hvor renten er kun 5 procent, og bankerne er etableret til gavn for de fattige og ikke for bankfolkenes profit.[332]

Arthur Kornberg citerer i Theodor Herzl: From Assimilation to Zionism bredt fra grundlæggeren af den moderne zionisme, Theodore Herzl - herunder fascinerende dele af hans dagbog. Herzl skriver at antisemitisme, som følge af jødisk økonomisk dominans, var helt forståelig, og insisterede på, at "man kan ikke forvente, at et flertal vil 'lade sig underkue' af ringeagtede outsidere, som de lige havde frigivet fra ghettoen."[333] I en anden del af bogen citerer han Herzl for at sige, at jøder var blevet opdraget til at være "igler", der havde en "frygtelig finansiel styrke" og at det var et "pengetilbedende folk, der er ude af stand til at forstå, at en mand kan handle

163

ud fra andre motiver end penge."[334] Herzl kommenterede således: "Jeg finder, at antisemitter er fuldt ud i deres gode ret."[335] Moderne jødiske forfattere, der skriver om antisemitisme, vil aldrig kunne anerkende muligheden af, at ikke-jøderne har en grundlæggende ret til at forsvare sig mod en "frygtelig" jødisk finansiel magt og at antisemitter kunne være "fuldt ud i deres gode ret." Hvis en ikke-jøde beskrev jødiske finansielle rovdyr som "igler" - selv når dette er anerkendt af en af zionismens største lys - ville han helt sikkert blive kaldt en antisemit.

Kan det undre, at en tænksom kristen, som Sankt Thomas Aquinas, der blev betragtet som en stor eksponent for kærlighed og barmhjertighed, også ville tale imod den jødiske ågerpraksis?

"Jøderne bør ikke have lov til at beholde, hvad de har opnået fra andre ved åger, det var bedst, at de var tvunget til at arbejde, så de kunne tjene til livets ophold, i stedet for ikke at gøre andet end at blive grådige." - Thomas Aquinas, Sankt. Skolastisk filosof fra 13. århundrede.[336]

Efterhånden, som jeg fik læst mere jødisk historie, lærte jeg, at åger blot var én blandt mange aggressive typer finanspraksis i den kommercielle sektor, som fremkaldte modstand i det kristne samfund.

 

Jødiske kommercielle aktiviteter

Åger var den største kilde til jødisk magt, og helt sikkert drivkraften bag de jødiske bankfamilier, der dominerede i Europa i hundreder af år, men jøderne fandt også profit i mange andre aktiviteter, både nogle hæderlige, og nogle foragtelige.

Selv om jødisk religiøs undervisning forbød åger over for andre jøder, som værende en skadelig praksis, opfordredes de til at deltage i åger mod ikke-jøder. Det samme princip udvides til at omfatte al økonomisk konkurrence mellem jøde og ikke-jøde. Finansiel indsigt, kombineret med en stærk gruppesamhørighed og økonomisk strategi, var kraftige våben i kampen for kommerciel dominans i Europa og senere i USA. Den kendsgerning, at jøder praktiserede et dobbelt sæt etiske regler - en uegennyttig version for sig selv og en aggressiv version over for ikke-jøderne - har bidraget til deres økonomiske dominans, selv i de mere ordinære forretningsbestræbelser.

Mange af de groveste former for praksis blev fordømt af en (jødisk) Frankfurt-synode i 1603, med henblik på at forhindre hillul hashem (skændsel af den jødiske religion). "De, der bedrager kristne, vanhelliger Herrens navn blandt de kristne."[337]

Denne udtalelse har været meget citeret af de, der affærdiger anti-kristne, finansielle, foranstaltninger, som hørende en svunden tid til. Men et senere rabbinsk responsum afklarede spørgsmålet, som resultat af en tvist mellem to jøder, der skændtes om byttet efter bedrag af en kristen. Det fastslog, at udnyttelse og bedrag af de kristne er tilladt, så længe hillul hashem ikke forekommer, dvs. hvis handlingen ikke skader jøderne, som en gruppe. Jacob Katz siger, "Etiske normer,

164

der kun gælder ens egen slags."[338] Lige som det var moralsk forkert praksis at drive åger mod andre jøder, og moralsk prisværdigt at være ågeragtig mod ikke-jøderne, er det bestemt, at det er moralsk etisk for jøder at engagere sig i rentable, uetiske, handlinger mod ikke-jøderne, så længe de kan gøre det, uden at skade det jødiske samfund. Følgende passage fra det særdeles vigtige Maimonides-kodeks (Code of Maimonides), viser klart den økonomiske dobbeltmoral i forretningsforhold. Det bør ikke glemmes, at jøder regner Maimonides for deres største filosof fra Oplysningstiden.

En hedning kan ikke benytte anklager om at have skullet betale overpris, for det er sagt "fra én, der er hans bror" (3. Mosebog 25:14)[339] Men hvis en hedning derimod har bedraget en israelit, skal han returnere overprisen i henhold til vores love (med henblik på, at rettighederne for) en hedning ikke bør overstige (dem for) en israelit. (The Code of Maimonides, bog 12, The Book of Acquisition)[340]

Jødisk undervisning befalede jøder at støtte deres brødre, og ikke konkurrere med hinanden, i forsøgene på at udnytte kristne. Jacob Katz fremdrager en stor mængde jødisk litteratur, som forbyder konkurrence mellem jøder. De blev forbudt at blande sig i monopoler, der kontrolleredes af andre jøder, og at underbyde andre jøder. De blev befalet altid at samarbejde med andre jøder, når de var oppe mod kristen konkurrence, så de "ikke mistede Israels penge."[341]

 

Den jødiske holdstrategi

Det er vanskeligt at overdrive, i hvor høj grad jødisk økonomisk solidaritet og - når de finder det nødvendigt - økonomisk boykot eller fjendtlighed, kan skade kommerciel virksomhed. I mit kapitel om kontrol med medierne, drøftede jeg en velkoordineret jødisk overtagelse af de ikke-jødisk ejede Times-Herald i Washington, DC, som blev udført ved at få jødiske annoncører og bureauer til, i al stilhed, at forlade Herald og derved drive den ud i en konkurs, for derefter at returnere deres annoncering efter, at avisen var sikkert på jødiske hænder. Noget sådant er vejledende for de mange måder, hvorpå gruppestrategi kan have enorme, økonomiske, konsekvenser for næsten enhver forretningsvirksomhed.

Tag for eksempel den virkning, som regeringen har på næsten alle større virksomheder i Amerika. Strategisk placerede bureaukrater kan påvirke regeringens kontrakter, overholdelse af miljølovgivningen, borgerrettigheder, skattepligt, og forordninger om emner såsom mad og medicin. Hvis en jødisk regeringsembedsmand nærer fjendtlighed mod et bestemt selskab - eller har en personlig interesse i det - kan han naturligvis have en enorm indvirkning på selskabets finansielle sundhed. Hvis en jøde har en vigtig indkøbsfunktion for en offentlig myndighed, kan han vælge at købe et produkt fra enten et ikke-jødisk firma eller et, som er ejet af andre jøder. Hans beslutning vil, på godt og ondt, have en dybtgående effekt, for de to virksomheder. Ikke-jøden er blevet psykologisk bearbejdet til, i dette eksempel, at tro, at alle skal dømmes på hans eller hendes personlige præstationer, og at det ville være umoralsk at være forudindtaget til fordel for ens

165

egen race. Desuden lærer han, at hans primære mission er at udføre, hvad der er godt for hans firma eller den offentlige institution, han tjener. Jøden, derimod, er blevet psykologisk bearbejdet, lige fra fødslen, til at tænke i helt andre baner, nemlig i, hvad der er godt for hans egen gruppe, og i sikker overbevisning om ikke-jøders modbydelighed, lige fra Farao til Hitler. Er det noget under, at den jødiske leder vil vælge den jødiske virksomhed til at opfylde kontrakten, eller den jødiske ansøger til den vigtige lederstilling, der er blevet ledig? Sådanne handlinger kan synes uselviske, men de er også selviske, for lige som han véd, at han vil hjælpe en anden jøde, når han kan, véd han også, at han selv vil blive bistået på samme måde, på ét eller andet tidspunkt.

Et klassisk eksempel på hensynsløs jødisk holdstrategi i forretningsanliggender blev vist i en undersøgelse, som blev lavet i 2001, af Avner Halperin fra MIT's Faculty of Business Administration. Det israelske dagblad Ha'aretz bragte en historie om Halperins undersøgelse, kaldet "Hvorfor amerikanske chefer i israelske virksomheder mislykkes."[342] Det fremgik af artiklen, at "masser af nystartede virksomheder hyrede amerikanere som topledere for at lette adgangen til det amerikanske marked." Hovedindholdet i artiklen er, at snesevis af israelske virksomheder lokkede amerikanske ledere til deres virksomheder som topledere, således at de kunne få en hurtig start på det amerikanske marked. Det er i kke overraskende for alle, der har forstået den jødiske team-etik og strategi, at alle de ikke-jødiske ansatte blev fyret efter at have tjent deres formål. Den jødiske Mr. Halperin beskylder fyringerne for at være kulturelle sammenstød mellem jøder og ikke-jøder, men det faktum står tilbage, at i hans undersøgelse af over 90 virksomheder, hvor 25 % af dem havde ansat en ikke-jødisk administrerende direktør, blev resultatet: hvert eneste af selskaberne fyrede deres amerikanske direktør."[343] Mens et stadigt stigende antal, amerikanske, virksomheder, som f.eks. Disney, er blevet overtaget af team-tilpassede jøder (mens ikke-jøderne får at vide, at det ville være forkert at diskriminere mod jøder eller andre mindretal), arbejder jødiske virksomheder ubønhørligt på at udrense enhver potentiel indtrængende kristen. Der er mange eksempler i historien på denne "holdindsats" til opnåelse af økonomiske, og politiske, fordele. Roth omtaler udnævnelsen af en marraner-jøde, Diego Arias Davilia, som statslig kasserer, i Det 15. Århundredes Spanien.[344] Udtrykkene "marraner" og "nye kristne" bruges til at betegne jøder, der "konverterede" til kristendommen på skrømt, samtidig med at de udøvede jødedom i det skjulte.[345] Roth påpeger, at mange andre "nye kristne" avancerede til høje stillinger, gennem Davilias indflydelse. Han viser også, at marranere kontrollerede al import og eksport fra Den nye Verden, samt den videre distribution i Spanien. Hvis Roth har ret og jøderne, som et lukket syndikat, kontrollerede al handel, i denne periode, ville det så ikke medføre fjendtlighed fra kristne købmænd?

Over hele Europa brugte de deres fælles sprog og organisationer til at opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til kristne og muslimer i middelhavsområdet. Stanford Shaw viser i sin bog The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic ("Jøderne i det osmanniske Imperium og Den Tyrkiske Republik"), hvordan jøderne benyttede et

166

system af veksler, der kun blev accepteret af andre jødiske handlende og bankfolk, hvilket gav dem en konkurrencemæssig fordel.[346] Et case studie i Opatow, Polen, fra Det 17. og 18. Århundrede, udført af Gershon Hundert, og kaldet The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatow in the Eighteenth Century[347] illustrerer, hvordan jøderne kom til at dominere det kommercielle liv. Der var konstant klager over, at jøderne nægtede at tilslutte sig håndværkerlavene, at de kontrollerede handelen og priserne på råvarer, at de importerede færdigvarer ind til byen, at de underbød de lokale kristne håndværkere, at de ikke købte fra kristne, at der var klager over … at jøder havde skubbet kristne helt ud af handelen, med det resultat, at kristne købmænd blev tvunget til at flytte andre steder hen.[348] Hundert skriver, at "jødisk dominans af byens handel ... var næsten fuldstændig."[349] Han skriver også, at jøderne kom til at dominere alle faser af handelen med alkohol, fra dens fremstilling til distribution og detailhandel.

Nogle jødiske forfattere antyder endda, at jødiske fagforeningsledere i Amerika var mere tilbøjelige til at være medgørlige overfor til ledelsen, hvis deres medlemskab i fagforeningen var kristent, snarere end jødisk.[350] Hvis det er rigtigt, så kunne man formode, at jødiske virksomheder ville være tilbøjelige til at få gunstigere arbejdskraftaftaler end kristne virksomheder. Man kan nemt se den stærke fordel, sådanne virksomheder ville have, over deres kristne konkurrenter. Der er mange måder, hvorpå gruppesammenhængskraft og gruppeloyalitet kan korrumpere, og i sidste ende pervertere, såkaldt frie markeder.

 

Banker og børser

Den mægtigste bankierfamilie, gennem de sidste to århundreder, har været Rothschildfamilien. Fra den udsprang de mest magtfulde bankvirksomheder i Europa. Grundlæggeren af House of Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, blev født i 1743 i Frankfurt am Main, Tyskland. Amschel studerede først til at blive rabbiner, og besluttede derefter, i stedet, at gå ind i pengeudlån og finansiering. Han søsatte de største bankfirmaer i Europa, og hans sønner placerede sig i kontinentets store hovedstæder, hvor de oprettede banker.

Jeg læste en meget smigrende bog om Rothschild, der fortalte historien om Mayer Amschels søn, Nathans mest berømte finansielle kup. Under det store slag mellem Napoleon og Wellington, ved Waterloo, påvirkedes aktiemarkedet i London, da de handlende bekymrede sig over muligheden for Napoleons sejr. Amschel så det vigtige slag som en enestående forretningsmulighed. Vel vidende, at hvis Napoleon vandt, ville markedet gå helt i bund, og at hvis Frankrig tabte, ville markedet stige kraftigt, oprettede Amschel et system, hvorved han ville høre resultatet af krigen, før alle andre fik nyheden. Ved brug af brevduer, over land, og en række af både med signallygter, med intervaller på et par kilometer, over Den Engelske Kanal, erfarede han før alle andre,

167

at Napoleon havde tabt ved Waterloo. Han fik herefter sine forbundsfæller til at udbrede den urigtige oplysning, at Napoleon havde vundet. Dette førte til et ødelæggende styrtdyk for aktiekurserne på London Stock Exchange. Værdifulde aktier blev solgt for brøkdele af værdien. Amschel og hans jødiske sammensvorne købte herefter disse aktier for småskillinger, vel vidende, at Storbritannien rent faktisk havde vundet. I løbet af natten blev disse aktier til en enorm formue, efterhånden som markedet i London hørte om den britiske sejr.

Bogen præsenterede Rothschilds svig som klog og beundringsværdig. Man må dog lige gøre en pause og tænke på de formuer, der blev tabt - formuer, der var blevet skabt ved mange års slid og genialitet – tænke på de virksomheder, der bogstaveligt talt blev stjålet fra deres skabere, tænke på de ødelagte eksistenser. Mente forfatteren virkelig, at disse enorme formuer blot materialiseredes ud af den blå luft? Bekymrede forfatteren sig om, at pengene ikke kun kommer fra dem, der skaber og leder virksomheder, men også fra tusindvis af arbejderes hårde arbejde? Et sådant tyveri påvirker løn, arbejdsvilkår, beskæftigelse og mange andre faktorer. Mange hundrede tusinde måtte i sidste ende betale de høje omkostninger efter Rothschilds bedrageri.

Nathan Rothschild brugte den enorme rigdom, han havde erhvervet, gennem sit Waterloo trick, til yderligere at øge sin egen og sine brødres bankhuses magt, i hele Europa. Som omtalt, i mit kapitel om Den russiske Revolution, har Rothschilderne, som en selvfølge, brugt deres enorme rigdom til påvirkning af nationer, på vegne af jødiske interesser, som da de modnede Rusland til revolution, ved aflysning af lån, i protest over zarens Maj-love.[351] Rothschildernes skurkagtigt erhvervede rigdom skaffede også effektivt hans familie det første jødiske sæde i det britiske parlament, og endda medlemskab i det britiske aristokrati. Ved at kombinere magten fra deres egen families store banker og andre jødisk-ejede banker, kunne de bogstaveligt bringe et lands økonomi i knæ. Ved at dominere den internationale bankverden kunne de sætte deres egne finansielle vilkår for pengesultne nationer og samle endnu større rigdom.

På grund af de konkurrencemæssige fordele, der fulgte gennem Rothschildernes internationale kontakter, dominerede jøder hele Europas bankvæsen. For eksempel var der i Preussen, i slutningen af Det 19. Århundrede, et næsten fuldstændigt fravær af ikke-jødiske banker. I Berlin, i 1923, var der 150 jødiske banker og kun 11 ikke-jødiske banker.[352][353]

På aktiemarkedet har metoder, som det Rothschildske Waterloo-trick, været brugt gennem generationer, og til sidst gjort, at centeret for verdens handel, Wall Street, er blevet domineret af jødisk børs- og investeringsbankvirksomhed.

I bogen Our Crowd, og i en forholdsvis ny bog, The New Crowd: The Changing Jewish Guard on Wall Street, fortæller de jødiske forfattere, Judith Ehrlich og Barry Rehfeld betaget om den overvældende jødiske overtagelse af selve hjertet i den amerikanske økonomi.[354][355] Ivan Boesky og Michael Milken, der tilsammen stjal nær ved to milliarder dollars, bliver her glødende rost for deres genialitet og markedsfornemmelse.

168

Da jeg gik i gymnasiet, havde min far foretaget en beskeden aktieinvestering. Hans mægler var en politisk konservativ jøde, R. Newmann, fra firmaet Kohlmeyer & Company. Jeg fik et job hos Newmann, hvor jeg skulle "aftegne kurver" – hvad der var betegnelsen for kortlægning af bevægelser i værdier for aktier og råvarer. På det tidspunkt havde jeg kun lille forståelse af det jødiske spørgsmål. Jeg kunne godt lide Newmann, og han syntes altid at have en relevant udtalelse parat, som reaktion på socialismens seneste udskejelser. Newmann havde skabt sig en formue i markedet, og mens jeg arbejdede for ham, opdagede jeg den virkelige hemmelighed bag det, at tjene penge i markedet, og grunden til, at jøder er kommet til at dominere mæglervirksomhedsindustrien.

Newmann talte konstant i telefon med sine jødiske kolleger i New York, Chicago og Washington, DC. Hvert medlem af hans kreds kendte andre jøder, såvel som et par ikke-jøder i erhvervslivet, inden for staten, i medierne og - på markedets kritiske tidspunkter. I sine samtaler brugte Newmann ofte ord, jeg ikke kunne forstå: det var jiddisch. Lejlighedsvis nedskrev han, efter en telefonsamtale, hurtigt en ordre på en større portion aktier, eller råvarer, og fik mig til at løbe hen til sekretæren for at få afgivet ordren. Jeg husker hyppige transaktioner, som han tjente titusindvis af dollars på. Jeg spurgte ham, hvad hans hemmelighed var, og han fortalte mig, at han ikke havde nogen hemmelighed. "Information," sagde han, "det er, hvordan du laver rigtige penge i markedet. Du er nødt til at få de oplysninger, før de store masser får det. Når det er i aviserne er det for sent."

Han følte sig sikker, når han pralede over for en stille gymnasieelev, og jeg lyttede og lærte en masse. "Lad os tage det offentlige," sagde han. "Forestil dig, at du kendte nogen i Federal Reserve*, der havde dén interne viden, at Arthur Burns** planlagde at hæve renten. Trods alt må jo nogen vide disse ting før resten af verden. Hvordan kunne du klare dig på obligationsmarkedet eller for den sags skyld en halv snes andre markeder, der var ekstremt rentefølsomme? Eller hvad, om du havde en ven i Forsvarsministeriet, og han vidste, at Lockheed eller McDonnell-Douglas ville få den nye kontrakt på Fighter-fly, tror du så, du kunne tjene en formue?"

"Se det i øjnene, der skal være nogen, der kender til tingene i forvejen. Eller hvad, hvis dine venner vidste, hvor den næste militærbase ville blive åbnet? Mon du kunne lave lidt gode penge i fast ejendom? Eller lad os sige, at du kendte nogen i Justitsministeriet, som lod dig vide, at de ville opgive deres kartel-sag mod IBM. Når den nyhed kom ud, hvad sker der så med aktien? Ville du købe IBM-aktier? Og det er ikke bare regeringsoplysninger, der kan give dig penge som svarer til løsesummen for en konge. Hvis du for eksempel havde venner på IBM og vidste før alle andre, at IBM ville give en kontrakt på ét hundrede tusinde computer-kasser til en lille virksomhed, hvad tror du, der kunne ske med

* Federal Reserve System, USA's centralbanksystem, landets "nationalbank", som dog er privat ejet, overs. anm.
** Tidligere, magtfuld, bestyrelsesformand for Federal Reserve Systems (1970-78).

169

dens aktier? Der er en million af måder", fortalte han mig, "hvorpå oplysninger bliver til penge."

Jeg spurgte Newmann om insiderhandel var ulovlig, og han fortalte mig, at "de kunne lige så godt gøre vejrtrækning ulovlig." Han sagde, at det teknisk set var ulovligt, men at det var næsten umuligt at bevise - og det blev egentlig ikke engang undersøgt, undtagen i de mest åbenlyse tilfælde - normalt, hvor der var enorme beløb involveret.

Mange år senere førte den type manipulation af enorme pengesummer til den største børsskandale i historien. I 1986 blev Dennis Levine, Ivan Boesky, Martin Siegel, og Michael Milken anklaget for insiderhandel med aktier og obligationer for milliarder af dollars. Boesky indrømmede sin skyld og fik en bøde på $ 100 millioner og millioner mere blev i sidste ende betalt af Milken, der efter alle bøderne og retssagerne og nogle års fængsel fortsat var en meget rig mand. I 1987 tjente Milken 550 millioner dollars på sine aktiviteter fra året før - mere end alle, undtagen de øverste 41 af Fortune 500-firmaerne havde tjent det pågældende år. Levine, Boesky, Siegel, og Milken var skyldige i det største finansielle bedrageri, der var begået siden Rothschilds tyveri af den engelske børs. Det bør også bemærkes, at de, med deres jødiske advokater, og foran jødiske dommere, fik milde domme, og afsonede i føderale fængsler med minimum-sikkerhed, trods deres enorme forbrydelser.

Det er lærerigt at bemærke, hvordan den jødiske magtstruktur reagerede på Boesky-sagen. Nogle af de øverste jødiske ledere, herunder Laurence Tisch (som senere blev topchef på CBS*), Felix Rohatyn (nu amerikansk ambassadør i Frankrig), og David Gordis, Executive Vice President for American Jewish Committee, virkede sammen for at minimere skadevirkningen. The Palm Beach Jewish World citerede overrabbiner Gordis, der sagde, at jøderne, på grund af arrestationerne, ville blive set som "udbyttere af økonomien og profitmagere."[356]

Hvis min ven, Mr. Newmann, havde ret, og intern viden var lig med "penge" i en moderne markedsøkonomi, hvad betyder det så for verdens mest sammenhængende og gennemorganiserede gruppe? Mange jødiske unge er lige så kyndige i finansielle spørgsmål, fra en tidlig alder, som mange, ikke-jødiske, (amerikanske, overs. anm.) børn er fortrolige med sportsstjerner fra Super Bowl eller World Series. Ivan Boesky er kun usædvanlig på grund af størrelsesordenen af hans tyveri. Insideroplysninger, af den ene eller anden art, giver utrolig magt i hænderne på folk der ved, hvordan man kan gøre brug af dem. Hvad enten det er lige rundt om hjørnet, eller rundt om i verden, er de det bedste våben i en økonomisk krig. Byttet i den krig er ikke kun den luksus, penge kan købe, men også den enorme, politiske og mediebaserede, magt, det køber.

Den omstændighed, at bittesmå jødiske mindretal ofte steg til vejrs til økonomisk dominans i ikke-jødiske nationer, både i Mellemøsten og Europa, spillede helt sikkert en vigtig rolle i den gentagne fremvækst af antisemitisme. Selv når forretningsfolk handler helt lovligt, vil et sammenhængende, og effektivt,

* Columbia Broadcasting System, det ene af USA's tre førende TV-selskaber, overs. anm.

170

teamwork altid sikre en kollektiv magt over en spredt og individualistisk masse af mennesker. Det er en elementær lov i forretningsvirksomhed. Når holdstrategien bliver kombineret med intern viden, som er skaffet gennem jødisk indtrængen i de øverste regeringsniveauer og virksomhedsledelser, er en ophobning af ufattelig magt uundgåelig.

Jeg lærte imidlertid snart, at hemmelighederne bag jødisk finansiel succes var langt mere end blot efterretninger og teamwork. Jeg kom til at lære om en uventet jødisk dominans i nogle af de mest usmagelige kriminelle aktiviteter, der nogensinde har ramt menneskeheden. Det var blevet tid for mig til at undersøge, hvordan de mørkeste sider af den jødiske karakter påvirkede væksten i antisemitisme.

Jeg læste, at jøder har spillet en overraskende stor rolle i organiseret kriminalitet fra ældgammel tid og til nutiden. Efter at have set en endeløs strøm af Hollywood-film, der portrætterede gangsterbander som en helt igennem italiensk specialitet, havde jeg ikke forventet, at den verdensomspændende jødiske deltagelse i organiseret kriminalitet fik sicilianerne til at se ud som de rene amatører.

 

Noter:

[306] Kornberg, R (1993). Theodor Herzl: From Assimilation to Zionism. Bloomington: Indiana University Press. Citat fra Herzls dagbog, 161

[307] Microsoft Encarta 96 Encyclopedia. (1993-1995). "Anti-Semitism". Microsoft Corporation. Funk & Wagnalls Corporation.

[308] Groliers Encyclopedia. Antisemitisme.

[309] Heschel, Susannah. (1933). Anti-Semites against Anti-Semitism. Tikkun, november/december. s.52

[310] Todd Endelman, (1979). The Jews of Georgian England, 1714-1830. Philadelphia. s.95.

[311] Wisse, Ruth. (1991). The Twentieth Century's Most Successful Ideology. Commentary. Vol. 91,#2, februar. s.33.

[312] Jerusalem Post. ( (1990). Lederartikel). 15. september, s.24.

[313] Hertzberg, A. (1993) Is Anti-Semitism Dying Out? New York Review of Books, XL (12). s.51-57

[314] Lewis, N. og Reinhold, M. (1955). Roman Civilization: Sourcebook II: The Empire. Harper Torchbooks: New York.

[315] Bishop, John. (1964). Nero: The Man and the Legend. Robert Hale Limited: London.

[316] The Times-Picayune. (1996). Study Affirms Genetic Link in Jewish Prietly Class . 9. juli. s. A11.

[317] Twain, M. (1899). Concerning the Jews. Harper's Monthly Magazine. September.

[318] Rose, P.L. (1990). Revolutionay Antisemitism in Germany, from Kant to Wagner. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. s.7.

[319] 5. Mosebog, 23:20. Overalt i den danske oversættelse er anvendt: Bibelen, Gyldendal 1986. Gamle Testamente 1938, Ny Testamente 1941.

[320] 5. Mosebog, 23:21

[321] The Code of Maimonides, red. L. Nemoy. (1965). Yale Judaica Series. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

[322] Roth, C. (1978). A History of the Jews in England, 3. udgave, Oxford: The Clarendon Press.

[323] Chazan, R. (1973). Medieval Jewry in Northern France: A Political and Social History. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

[324] Weinryb, B.D. (1972). The Jews of Poland: A Social and Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America.

[325] Neuman, A.A. (1969). The Jews in Spain: Their Political and Cultural Life During the Middle Ages; Bd. I & II. New York: Octagon Books. (Oprindelig udgivet i 1942.)

[326] Baldwin, J.W. (1986). The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the Middle Ages. Berkeley: University of California Press.

[327] Rabinowitz, L. (1938). The Social Life of the Jews in Northern France in the XII-XIVCenturies as Reflected in the Rabbinical Literatureof the Period. Edward Goldston Ltd.

[328] Luchaire, A. (1912). Social France at the Time of Philip Augustus. New York: Frederick Ungar.

[329] Encyclopedia Britannica (1952). Bdl.13. Jews. s.57

[330] Davidson, N. (1987). The Inquisition and the Italian Jews. Inquisition and Society in Early Modern Europe. Totowa, New Jersey: Barnes & Noble.

[331] Haliczer, S. (1987). Inquisition and Society in Early Modern Europe. Overs. S. Haliczer.Totowa, New Jersey: Barnes & Noble.

[332] Pullan, B. (1983). The Jews of Europe and the Inquisition of Venice. 1550-1670. London: Basil Blackwell. s.159.

[333] Kornberg, R. (1933). Theodore Herzl: From Assimilation to Zionism. Citat fra Herzl's dagbog. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. s.183.

[334] Kornberg, R. (1933). Theodore Herzl: From Assimilation to Zionism. s.161-162.

[335] Ibid, s.183.

[336] Aquinas, Thomas. On the Governance of the Jews.

[337] Finkelstein, L. (1924). Jewish Self-Government in the Middle Ages. Westport, Connecticut: Greenwood Press. s.280.

[338] Katz, J. (1961) Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: The Free Press of Glencoe. s.24.

[339] 3. Mosebog, 25:14

[340] The Code of Maimonides, ed. L. Nemoy. (1965). Yale Judaica Series. New Haven, Connecticut: Yale University Press. Kap. XII:1. s.47.

[341] Katz, J. (1961) Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: The Free Press of Glencoe. s.61.

[342] Kaufman, Debbie. (2001). Why American CEO's of Israeli Firms Fail. Haaretz. 6. dec.

[343] Ibid.

[344] Roth, C. (1974). A History of the Marranos, 4. udgave. New York: Schocken Books.

[345] Random House Unabridged Webster's Electronic Dictionary, Marrano.

[346] Shaw, S.J.. (1991). The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic. New York: New York University Press.

[347] Hundert, G.D. (1992). The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatow in the Eighteenth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

[348] Hundert, G.D. (1992). s.54

[349] Hundert, G.D. (1992). s.57

[350] Liebman, A. (1979). Jews and the Left. New York. John Wiley & Sons. s.267-268.

[351] Encyclopedia Britannica . (1947). Bd. 2. s.76

[352] Mosse, W.E. (1987). Jews in the German Economy: The German-Jewish Economic Élite 1820-1835. Oxford, U.K.: The Claendon Press.

[353] Gordon, S. (1984). Hitler, Germans and the "Jewish Question". Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

[354] Birmingham, Stephen. (1967). Our Crowd. The Great Jewish Families of New York. New York: Harper & Row.

[355] Ehrlich, J. og Rehfeld, B. (1989). New Crowd. Changing of the Jewish Guard on Wall Street. Boston: Little, Brown & Company.

[356] Schwartz, M. (1987). Irangate and Boesky Affair Worrisome to Jews. Palm Beach Jewish World. 30. januar.

 

næste kapitel
forrige kapitel

NAVNEregister
JØDISK RACISME af Dr. David Duke - Indhold

"Mossad har klart nok ikke høje tanker om danskerne. De kalder dem for fertsalach, en hebraisk betegnelse for et lille luftudslip, en prut. De fortæller Mossad alt, hvad de foretager sig. Men Mossad indvier ikke nogen i sine hemmeligheder."

- Mossad-agenten Victor Ostrovsky, bogen "Ved hjælp af bedrag", (1990).


Palestine banner
Viva Palestina!

Latest Additions - Dansk

Jøder og Israels krig mod kristendommen

Hvem regerer Amerika?

Billeder   


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


Jøderne og deres løgne
Af Martin Luther, 1542

Holocaust i kritisk lys - øjenvidneberetninger kontra naturlove
Af Jürgen Graf

Jøderne i Danmark

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Trækker Israel os med i krig mod Iran?

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!

Jyllands-Posten provokerede ikke
i ytringsfrihedens navn i 2005

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Jødisk racisme
Af Dr. David Duke

Elie Wiesel: Et prominent falsk vidne
Af Robert Faurisson

The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "The Founding Myths
of Israeli Politics"


The Jews behind Islamophobia

Døde virkeligt 6 millioner?
Richard E. Harwood berømte bog

Israel - Herrefolkspolitik gennem terror
Af David Duke

Zions Vises Protokoller

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Videoer   
 

Talmud unmasked
Talmud - Jødernes "Hellige Bog"


Den jødiske racismes rødder
Af David Duke

Simon Wiesenthal: En falsk nazijæger
Af Mark Weber

Geert Wilders: Israels mand i Europa

Karikaturer 

Aktivisme!