-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

ZEMRELO SKUTECNE ŠEST MILIONU?
Pravda konecne odhalena

Richard E. Harwood


 
1

 

 

NEMECKÁ POLITIKA VUCI ŽIDUM V PREDVÁLECNÝCH CASECH

 

Právem a nebo neprávem Nemecko za doby Adolfa Hitlera považovalo židy za neloajální a lakomou složku v národní komunite, a také za viníka úpadku nemeckého kulturního života. Tento názor byl behem Výmarské republiky považován spíše za bláznivý, dokud židé nevystoupili na pozice, ve kterých meli viditelnou sílu a vliv na národ, hlavne v zákonech, financích a masových médiích, i když tvorili 5 procent celkové populace. Fakt, že Karl Marx byl žid a že židé jako Rosa Luxemburg a Karl Liebknecht byli prominentní v cele revolucních hnutí v Nemecku, mel také vliv na presvedcení nacistu o internacionálních a komunistických sklonech židovských lidí.

Cílem této diskuse není pojednávat o tom, jestli nemecký postoj vuci židum byl správný a nebo nikoliv anebo soudit, ci zákonodárné merení bylo správné nebo ne. Náš cíl je jednoduše, s faktem, že si mysleli o židech to, co si mysleli, dokázat, že nacistické rešení problému bylo zbavit je pomocí ruzných zákonodárných opatrení jejich vlivu na národ a nejhlavnejší cíl ze všech celkove podporit jejich emigraci ze zeme. V roce 1939 už vetšina nemeckých židu emigrovala, všichni se svými rozmernými majetky. Nikdy a nikde nepomýšlelo nacistické vedomí na jejich genocidu.

 

ŽIDÉ NAZVALI EMIGRACI "VYHLAZENÍM"

Avšak je nesmírne duležité, že urcití židé zacali velmi rychle predstavovat tuto politiku vnitrostátní diskriminace jako rovnocennou s vyhlazením. Kniha Leona Feuchtwagnera a dalších nazvaná Der Gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500 000 deutschen Juden (Žlutý flek: Vyhlazení 500 000 nemeckých židu, Paríž 1936) byla soucástí antinemecké propagandy z roku 1936 a jeví se nám jako typický príklad. I pres její neopodstatnení se už od první stránky mluví o nicení židu - jednoduše emigrace byla považována za fyzickou "likvidaci" nemeckého židovstva. Nacistické koncentracní tábory pro politické vezne byly také pokládány za potencionální nástroje genocidy a v knize je speciální zmínka o stovce židu veznených v Dachau v roce 1936. Šedesát z nich tam bylo už od roku 1933. Dalším príkladem je senzacní kniha nemeckého komunisty židovského puvodu, Hanse Beimlera, nazvaná Four Weeks in the Hands of Hitler´s Hell-Hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau (Ctyri týdny v rukách Hitlerových pekelných psu: Nacistický tábor smrti Dachau), která vyšla v New Yorku už v roce 1933. Beimler byl uveznený, protože se pridal k marxistum a tvrdí, že Dachau je tábor smrti, i když podle svého vlastního priznaní byl propušten už po mesíci. Bývalý režim ve Východním Nemecku udeloval cenu Hanse Beimlera za zásluhy komunismu.

Fakt, že antinacistická propaganda o genocide byla rozširovaná v takové nemožném a brzkém období lidmi ovlivnenými rasovým anebo politickým postavením, by mohl nezávisle myslícímu pozorovateli naskytnout extrémní varování, když pritom vezmeme v úvahu i stejné události z období války.

Podporování židovské emigrace by nemelo být spojováno s úcelem koncentracních táboru v predválecném Nemecku. Ty byly používané k uveznení politických odpurcu a rozvracecu - hlavne liberálu, sociálních demokratu a komunistu jakéhokoliv druhu, ze kterých jistá cást byli židé tak jako Hans Beimler. Narozdíl od milionu zotrocených v Sovetském svazu, pocet uveznených v nemeckých koncentracních táborech byl vždy velmi malý; Reitlinger priznává, že v roce 1934 až 1938 v celém Nemecku steží prekrocil hranici 20 000 a pocet židu nebyl nikdy vetší než 3000 (THE S.S.: Alibi of a Nation (S.S.: Alibi národa), Londýn, 1956, str. 253).

 

ZÁMERY SIONISTICKÉ POLITIKY

Nacistický názor na židovskou emigraci nebyl ohranicený negativní politikou vyhnání, ale byl utvoren v kruhu moderního sionismu. Zakladatel politického sionismu v 19. století Theodore Herzl puvodne ve svém díle The jewish State (Židovský stát) uvádel Madagaskar jako národní vlast pro židy a o této možnosti vážne uvažovali i nacisti. Pred rokem 1933 to byl hlavní clánek politického programu Národne socialistické strany a strana ho vydala v podobe letáku. Uvádí se v nem, že obnovení Izraele jako židovského státu je témer neprijatelné, protože by to melo za následek vecnou válku a trhlinu v arabském svete, a to byl i skutecný duvod. Nemci nebyli první, kdo navrhoval židovskou emigraci, polská vláda, která brala do úvahy židovskou populaci, už premýšlela nad tímto plánem a v roce 1937 vyslala na Madagaskar expedici Michaela Lepeckého doprovázeného židovskými zástupci, aby projednala tento složitý problém.

První návrhy sionistu o madagaskarském rešení byly vytvorené se Schachtovým plánem v roce 1938. Na Göringovu radu Hitler souhlasil s vysláním prezidenta ríšské banky, Dr. Hjalmara Schachta, do Londýna na diskusi se židovskými zástupci lordem Bearstedem a panem Rubleem z New Yorku (Reitlinger, The Final Solution (Konecné rešení), Londýn, 1953, str.20). Plánem bylo, že aktiva nemeckých židu budou zmražena jako ochrana na mezinárodní pujcku na financování židovské emigrace do Palestiny a Schacht informoval Hitlera o tomto zasedání v Berchtesgadenu 2. ledna 1939. Plán byl poprvé predložen 12. listopadu 1938 na konferenci, kterou svolal Göring, který prozradil, že Hitler už premýšlel o židovské emigraci do kolonie Madagaskar. Britské odmítnutí prijmout plánované požadavky zpusobilo neúspech tohoto plánu (viz. str. 21). Pozdeji v prosinci, M. Georges Bonnet, francouzský zahranicní kanclér, rekl Ribbentropovi, že francouzská vláda sama plánovala evakuaci 10 000 židu na Madagaskar.

Pred Schachtovými návrhy o Palestine v roce 1938, které byly v podstate predmetem dlouhých diskusí, jenž zacaly už v roce 1935, bylo uskutecneno více pokusu znemožnit židovskou emigraci do jiných evropských zemí a tyto snahy vyvrcholily na Evianské konferenci v cervenci 1938. Avšak v roce 1935 si plán židovské emigrace na Madagaskar postupne získával v nemeckých kruzích stále vetší sympatie. Je pravdou, že Helmut Wohltat z nemeckého ministerstva zahranicí diskutoval v Londýne o omezené židovské emigraci do Rodezie a Britské Guayany až v dubnu 1939; ale 24. ledna, kdy Göring napsal ministrovi vnitra Frickovi rozkaz na vytvorení Hlavního emigracního úradu pro židy a poveril Heydricha z Hlavního úradu ríšské bezpecnosti vyrešením židovského problému "ve významu emigrace a evakuace", Madagaskarský plán byl studovaný ve vší vážnosti.

V roce 1939 dusledné snahy nemecké vlády o odchod židu z Ríše zpusobily emigraci 400 000 nemeckých židu z celkového množství populace okolo 600 000 a dodatecných 480 000 emigrantu z Rakouska a z Ceskoslovenska, což tvorilo skoro celou židovskou populaci. Bylo to vykonáno pres Úrad pro židovskou emigraci v Berlíne a v Praze, který byl založen Adolfem Eichmannem, šéfem Úradu židovského vyšetrování Gestapa. Nemci tak moc chteli zabezpecit tuto emigraci, že Eichmann dokonce v Rakousku založil výcvikové centrum, kde se mohli mladí židé ucit farmarit s predstavou, že budou ilegálne propašováni do Palestiny (Manvell & Frankl, S.S. and Gestapo (S.S. a Gestapo) str. 60). Kdyby v sobe Hitler choval nejaký zámer na vyhlazení židu, je nepochopitelné, že by více jak 200 000 židum jen tak dovolil opustit území Ríše i s velkou cástí jejich majetku a o to méne by premýšlel o jejich masové emigraci do Palestiny anebo na Madagaskar. A dále uvidíme, že o masové emigraci židu z Evropy ješte stále uvažoval i behem válecného období, hlavne o Madagaskarském plánu, o kterém Eichmann po porážce Francie v roce 1940 diskutoval s odborníky z francouzského ministerstva kolonizace, nebot Francie se prakticky kolonií vzdala.

 

ZIP (all files in one zip)

1.
NEMECKÁ POLITIKA VUCI ŽIDUM V PREDVÁLECNÝCH CASECH

2.
NEMECKÁ POLITIKA VUCI ŽIDUM PO VYPUKNUTÍ VÁLKY

3.
POPULACE A EMIGRACE

4.
ŠEST MILIONU: DOKUMENTACNÍ DUKAZ

5.
NORIMBERSKÉ PROCESY

6.
OSVETIM A POLSKÉ ŽIDOVSTVO

7.
PAMETI Z KONCENTRACNÍCH TÁBORU

8.
POVAHA KONCENTRACNÍCH TÁBORU A PODMÍNKY V NICH BEHEM VÁLKY

9.
ŽIDÉ A KONCENTRACNÍ TÁBORY: PRAVDIVÁ VÝPOVED CERVENÉHO KRÍŽE

10.
PRAVDA NAKONEC: PRÁCE PAULA RASSINIERA

ZÁVER


More
Revisionism
Swedish:
revisionismen

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME