-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOME

ZEMRELO SKUTECNE ŠEST MILIONU?

Richard E. Harwood


 

 

ZÁVER

 

Zde bychom mohli v krátkosti secíst fakta o židovských válecných obetech. V protikladu k císlu 9 milionu židu na nemeckých okupovaných územích, které bylo predloženo na Norimberském a Eichmannove procesu, už bylo urceno, že po dlouhodobé emigraci žily v Evrope, bez sovetského Ruska, asi 3 miliony židu. I když jsou pripocítaní židé z cásti Nemeckem okupovaného Ruska (vetšina židu byla evakuována na území, které nepodléhalo nemecké kontrole), celkové císlo by nemelo prevýšit pocet ctyri miliony. Himmleruv statistik Dr. Richard Korherr a Svetové centrum soucastných židovských dokumentací uvádí každý zvlášt císlo 5 550 000 a 5 294 000 v dobe, kdy Nemci okupovali nejvetší cást území, ale obe zprávy obsahují dva miliony židu z Baltské oblasti a z východního Ruska, a to bez toho, aby braly ohled na vysoký pocet tech, kterí byli evakuováni. Ale je to prinejmenším priznání, že v celé Evrope a západním Rusku nebylo dohromady šest milionu židu.

Nic víc nezobrazuje upadající duveryhodnost legendy o šesti milionech než fakt, že se obžaloba na Eichmannove soudu schválne vyhýbala zmínce o nejakém urcitém poctu. A co víc, oficiální židovské odhady obetí se potichu ubírají smerem dolu. Naše analýza populacních a emigracních statistik a také studie švýcarského Baseler Nachrichten a profesora Rassiniera ukazují, že je celkove nemožné, aby pocet židovských obetí prekrocil hranici jeden a pul milionu. Taky je velmi duležité, že Svetové centrum soucastných židovských dokumentací v Paríži dnes uvádí, že behem 2. svetové války zemrelo ze všech duvodu 1 485 292 židu, a prestože je tento pocet prevysoký, aspon nenese žádnou podobu s mýtem o šesti milionech. Jak již bylo vzpomenuto, židovský statistik Raul Hilberg odhaduje ješte menší pocet - 896 892 obetí. Pomalu se to približuje ke skutecnému poctu a proces revize bude ješte s urcitostí pokracovat.

Není žádných pochyb o tom, že behem 2. svetové války zahynulo nekolik tisíc židovských osob, ale musí se brát do úvahy, že zurila válka, která mela na svedomí mnohem víc milionu obetí na obou stranách. Napríklad mužeme poukázat, že behem obklícení Leningradu zemrelo 700 000 ruských civilistu a behem vzdušných spojeneckých náletu a násilného navrácení do vlasti po druhé svetové válce zemrelo 2 500 000 nemeckých civilistu. Jiný neutrální zdroj Die Tat (Zurich, 19. leden, 1955), uvedl podle Mezinárodního cerveného kríže "Pocet obetí z duvodu politického, rasového a nebo náboženského pronásledování, které zemrely ve veznicích a nebo koncentracních táborech 1939 až 1945", je okolo 300 000, z nichž urcite nebyli všichni židé a toto císlo se jeví jako ten nejsprávnejší odhad.

 

VYMYŠLENÉ VYVRAŽDOVÁNÍ

Samozrejme, ta nejvhodnejší otázka týkající se mýtu o vyhlazování je: kolik z tech trech milionu pod nemeckou kontrolou prežilo rok 1945 ? Židovská Komise spolecné distribuce odhadovala císlo tech, co prežili, na jeden a pul milionu, ale to je ted úplne neprijatelné. Je to dokázané i stále narustajícím poctem židu, kterí požadují od vlády Západního Nemecka náhradu, tvrdíc, že údajne v letech 1939 až 1945 trpeli. V roce 1965 se pocet techto žadatelu zaregistrovaných u vlády Západního Nemecka ztrojnásobil a dosáhl poctu 3 375 000 (Aufbau, 30. cervna 1965). Od té doby už jen velmi težko muže existovat více pustošivý dukaz nejhanebnejší falešnosti šesti milionu. Vetšina z techto žadatelu jsou židé, takže nemuže být žádná pochybnost, že velká cást tech trech milionu židu, kterí zažili nacistickou okupaci, je ve skutecnosti naživu. To je potvrzení faktu, že židovské obeti druhé svetové války se mohou odhadovat jen v tisících. Je to urcite pro židy dostatecný neúspech ? Kdo má právo míchat to s obrovským vymyšleným vyvraždováním, které na vecné casy oznackuje náš velkolepý evropský národ hanbou a ješte jsou od neho za to požadované i falešné náhrady?

 

RICHARD HARWOOD je spisovatel a odborník na politické aspekty 2. svetové války. Pan Harwood tento malý príspevek s radostí venuje velkolepému dílu Paula Rassiniera. Autor nyní pracuje na pokracování této série, studuje Hlavní Norimberský proces 1945 - 1946.1.
NEMECKÁ POLITIKA VUCI ŽIDUM V PREDVÁLECNÝCH CASECH

2.
NEMECKÁ POLITIKA VUCI ŽIDUM PO VYPUKNUTÍ VÁLKY

3.
POPULACE A EMIGRACE

4.
ŠEST MILIONU: DOKUMENTACNÍ DUKAZ

5.
NORIMBERSKÉ PROCESY

6.
OSVETIM A POLSKÉ ŽIDOVSTVO

7.
PAMETI Z KONCENTRACNÍCH TÁBORU

8.
POVAHA KONCENTRACNÍCH TÁBORU A PODMÍNKY V NICH BEHEM VÁLKY

9.
ŽIDÉ A KONCENTRACNÍ TÁBORY: PRAVDIVÁ VÝPOVED CERVENÉHO KRÍŽE

10.
PRAVDA NAKONEC: PRÁCE PAULA RASSINIERA

ZÁVER


More
Revisionism
Swedish:
revisionismen

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME