Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Isaac benJechiel Michaelson
"von Dernburgs" ättlingar

 

Ätterna de la Gardie, Hamilton af Hageby, v. Hermanson, v. Mecklenburg, Nordenfeldt, af Ugglas m. fl.

 

En tysk kramjude vid namn Isak ben Jechiel Michaelson »von Dernburg» invandrade som betjänt till Sverige och blev 1791 måg hos den judiske träsnidaren och nipperhandlaren Aron ben Isak »von Brietzen». Michaelson började så småninggom egen nipperhandel med en judisk släkting

(101)

under firma Michaelson & Benedicks samt tjänade, delvis genom bedrägeri, en stor förmögenhet.

Hans söner blevo ägare av Skebo bruk. Äldste sonen hade med en judeflicka Heckscher från Danmark dottern Adéle, som blev hustru åt greve v. Hermansson n:r 90. Denna östgötiska allmogeätt räknar sina anor från en bonde Per Hansson, vars son kom till Vadstena, där han fick arbete. Han dog där som borgare 1676. Hans son Herman Hermanson kom till Stockholm som handelsdräng, men fick sedan plats som hovbetjänt och slutade sina dagar som vaxblekare, ljusstöpare och fackelmakare. Han var far till juris professorn Johan Hermansson, vars barn »för faderns förtjänster» adlades 1744. Äldste sonen fick grevetitel 1771 och dennes sonsons son äktade judinnan Michaelson och hade med henne sex döttrar.

Av dessa är den äldsta gift med kammarherren greve af Ugglas n:r 105 av en bergsarbetarsläkt Uggla från Uggelviken vid Falun, adlad 1772 och comitiserad 1799 i primoggenitur. Med halvjudinnan v. Hermanson har greven fyra barn. Greve Ludvig af Ugglas är byrådirektör i Patentverket, brodern friherre Karl är antikvarie i Vitterhetsakademien. Systern Elisabet är gift med översten Lovén, f. d. chef för Jönköpings regemente, och har skänkt en judiskt betonad dotter åt denna ofrälse från Loushult socken komna allmogesläkt. Slutligen blev Lovisa af Ugglas gift med ryttmästaren Martin vid Livregementets dragoner och har

(102, 103)

med honom tre söner. Ofrälse släkten Martin räknar sina anor från en flandrisk kramhandlare, som dog i Gävle 1712.

Judinnan Michaelsons tredje dotter giftes med överstekammarjunkaren greve de la Gardie n:r 3, överste och chef för Hälsinge regemente, och som räknar sina anor från en 1565 ur dansk i svensk tjänst överlupen fransk äventyrare vid namn Escouperie, vilken genom gifte med Vasakonungen Johan III:s frillodotter kom i kontakt med den svenska adeln; släktens grevetitel är från 1615 för sagda kungliga frillodotters son.

Av de judeättade de la Gardieska barnen är yngsta dottern hovfröken hos nuvarande kronprinsessan Louise, medan den äldsta var hustru åt kammarherren v. Micklenburg. Dennes släkt är en frillogren av det regerande huset i Mecklenburg-Schwerin och uppger sig hava erhållit mecklenburgiskt adelskap 1742. Tersmeden. har i sin »Kalender över i Sverige levande, ointroducerad adel, 1899» bevisat att släkten ej äger rätt till någon som helst adlig titel, fastän den låtit upptaga sig i den friherrliga Gothakalendern. Den falske »baronen», som allierat sig med det MichaeIson v. Hermanson de la Gardieska judeblodet, är riddare av den privata johannitorden, som tydligen är överseende både beträffande probanternas anor och giften.

Den andra av halvjudinnan v. Hermanson-de la

(104)

Gardies döttrar var hovfröken, innan hon giftes med svenske envoyén i Köpenhamn friherre Hamilton af Hageby n:r 99. I detta äktenskap har fötts 4 barn. Den svenska släkten H., vars samband med den liknämnda engelska ätten är obevisat, härstammar från en gemen pikenerare, vilken tjänade sig upp till major vid Kalmar regemente och som sådan erhöll begärt adelspatent. Som överste fick han titeln friherre till Hageby och introduktion i svenska riddarhuset 1693.

Den femte av de halvjudiska fröknarna v. Hermanson blev gift med medicine professorn John Sjöqvist i Stockholm och den sjätte med herr Nordenfeldt n:r 1662, f. d. direktör i Svenska tobaksmonopolet, samt har med honom fem barn. HandIandesläkten Norijn från Nora lät sedan den förvärvat adelskap 1720 introducera sig i svenska riddarhuset med det nyantagna namnet Nordenfeldt. En dotter är gift med majoren K. Vinroth och en annan med löjtnanten E. Schneidler. Denna hantverkarsläkt härstammar från Hildesheim och inkom till Sverige med en bokbindargesäll.

Slutligen kan nämnas, att den 1915 avlidne Intima-teaterchefen Michaelson var en sonson av den invandrade kramjuden Isak M. Av teaterchefens fyra sonbarn blev Ralph M. engelsk flygkapten. - I svenska riddarhuset representeras den tyske kramjuden Isak Michaelsons blod enligt det ovan sagda av grevliga ätterna v. Hermanson, af Ugg-

(105)

las och de la Gardie, friherrliga ätten Hamilton af Hageby och adliga ätten Nordenfeldt, samt i »Gotha»-kalendern av falska friherrliga ätten v. Mecklenburg.


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME