Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Abraham benElia "von
Prenzlaus" ättlingar

 

Ätterna von Essen, Höjer, v. Porat, Roos och Sjöcrona.

 

En 1770 i Prenzlau, Uckermark, född jude Abraham Josephssohn, son av Elia Peiser från Prenzlau, invandrade 1790 till Sverige, där han 1825 dog som marketentare vid Karlbergs krigsskola. Med judinnan Blomma Magnus hade han 8 barn, som 1817 usurperade det engelska adelsnamnet Elliot såsom en allusion på judenamnet Elia.

Dottern Paulina giftes med medicine professorn Karl Stenhammar av en ofrälse jordbrukarsläkt från Hamra i V. Stenby socken. Hennes broder Josef ben-Abraham Elliot blev professor vid barnbördshuset i Stockholm och hade fem barn, av vilka äldsta dottern giftes med häradshövdingen Strömberg, död 1900 i Stockholm, och en yngre med Mariestadslandshövdingen Sjöcrona n:r 2273. Denna ätt räknar sina anor från en kramhandlare

(106)

Torbjörn Ersson i Laudskrona, vilkens son kallade sig Cronsioe eller Kronsjö. En hans son fick 1819 adelskap med det bakvända namnet Sjöcrona. Då adelskapet blott gäller huvudmannen, var landshövdingen ofrälse. Av de fyra halvjudiska barnen är den ävenledes ofrälse sonen Con Sjöcrona kanslisekreterare. Berta Sjöcrona blev hustru åt direktören Adolf Roos i Stockholm -Nynäs järnvägs A.-B., vilken tillhör en ofrälse kramhandlaresläkt från Jakobstad i Finland, vilken tillagt sig adligt vapen. Hennes syster Helena Sjöcrona har med hans broder Axel Roos tre barn, av vilka sonen Erik är f. d. banktjänsteman, medan Anna Brita Roos äktats av ingenjören S. Cronström och Ingrid Roos är hustru åt friherre Peter von Essen n:r 158, med vilken hon har två söner. Baron v. Essen, som är ryttmästare vid Livregementets husarer, tillhör en livländsk släkt, som fått sveuskt adelskap 1643 och barontitel 1719.

Hennes yngre syster blev hustru åt ofrälse bruksägaren Karl Petter Johansson Tillberg i Hjorteds socken i Småland. Han var son av en driftig bonddräng, som kommit sig upp och blivit länsman och kallat sig Tillberg efter sin födelseby Tillinge i Målilla socken. Judinnan Elliot blev mor åt den bekante gruvspekulanten, riksdagsmannen och Vasakommendören, vice häradshövdingen Knut Tillberg, som i sin tur har flera barn med sin systerdotter Karin Ideström, handlandedotter från Västervik.

(107)

Fru Elllot-Tillbergs dotter Mathilda T. giftes med östgötiske pastorn Arnell i ö. Husby och har med honom barn. Arnell är ofrälse kopparslagareson från Borg.

Anna Sjöcrona blev hustru åt justitierådet Améen, som hon skänkte fyra barn, av vilka en dotter är gift med en f. d. kapten Kranz i Wien och en annan med docenten K. Malmström vid Skogshögskolan i Stockholm. Ofrälse klockaresläkten Améen härstammar från Småland och kallade sig först Amoenius (omkr. 1675).

Abraham Josephssohns andre son Adolf Elliot blev överstelöjtnant och hade med en handlandedotter Wallis fem barn, av vilka äldsta dottern giftes med herr v. Porat n:r 1381, kapten vid Kalmar regemente och härstammande från en 1699 adlad tysk fäktmästare Didrik Porat, vilkens fader Kristoffer invandrat från Mecklenburg.

Förenämnda Adolf ben-Abraham Elliot hafle även en son, som blev major och fader till 9 barn, av vilka en dotter giftes med småländske komministern Fagerlin från Hjorted och har med honom barn.

Ofrälse småländska släkten Fagerlin räknar sina anor från en musikant vid Kalmar regemente, vilken 1830 dog som hållkarl och gästgivare i Ålem.

Abraham Josephssohns fjärde son Magnus Elliot blev kapten och fick fyra barn, av vilka en dotter äktade kommendörkaptenen Keyser, av en

(108)

ofrälse tysk kramhandlaresläkt, vilken på 1600-talet från Hamburg invandrat till Stockholm. Av judinnan Elliot-Keysers fem barn blev enda dottern gift med handlanden O. R. Wejdling i Stockholm, medan äldste sonen Sixten Keyser blev titulär konsul för Uruguay. En konsulns broder blev revisor i generaltullstyrelsen.

Efter att hn skilts från kommendörkaptenen Keyser, gifte judinnan Elliot om sig med Tattersall-direktören majoren Abenius av en ofrälse västmanländsk torparsläkt från Kolbäck. Hon hade med honom tre barn, av vilka en dotter giftes med f. d. tullkammarskrivaren, författaren Hjalmar Söderberg. Sonen Allan Abenins, f. d. artillerikapten och riddare av flera ordnar, är bekant som börsspekulant. Han har flera barn.

Abraham Josephssohns femte son Salomo Elliot var apotekare på »Markattan» i Stockholm. En hans dotter äktade lektorn Magnus Höjer av en ofrälse finsk hantverkaresläkt från Billnäs bruk, där den uppträder i mitten av 1600-talet. Sonen Torvald Magnusson Höjer blev minister och far åt fyra barn. Denna till Arboga invandrade ofrälse kramhandlaresläkt har utgivit sig vara en gren av tyska adelsätten Hoyer von Hoyersdorf och för i skölden en pelikan.

Abraham Josephssohns sjätte son Jakob Elliot var handlande i Göteborg och blev där stadsfullmäktig, styrelseIedamot av brandbolaget Svea, av Göteborgs enskilda bank m. m. Jämte sin Judiska

(109)

hustru ligger han begravd å Göteborgs mosaiska gravplats. Av deras fyra barn övertog äldste sonen affären och gifte sig med en judisk kusin (Elliot), som skänkt honom nio barn. Dottern Ingrid är gift med Ralph Ewers, ofrälse krämare i Göteborg och direktör för a.-b. Lyon & Co., a.-b. Protector, och Ahlafors spinnerier samt styrelseledamot i Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten. Judinnan Elliot har skänkt honom tre söner, bosatta i Göteborg. Hans farfars far Asmus Heinrich Ewers, bonddräng från trakten av Lübeck, kom 1812 som handelsbiträde till Sverige. En fru Elliot-Ewers yngre syster giftes med ofrälse handlanden Humbert Dahlgren i Göteborg.

Ytterligare kan vara av intresse att nämna, att en jude Elliot varit president i Svea hovrätt, där hans son nu är hovrättsråd, en annan Elliot notarie och en tredje fiskal. Dessutom har en broder till hovrättspresidenten varit polismästare i Göteborg och en syssling är ställföreträdande generaldirektör och kanslibyråchet i Pensionsstyrelsen. Fem Judar Elliot äro officerare med kaptens grad. En är provinsialläkare i Uddeholm.

Av ovanstående framgår, att den tyske juden Abraham Josephssohns blod representeras av friherrliga ätten v. Essen och adliga ätterna v. Porat och Sjöcrona å svenska riddarhuset.


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME