4.

Det revisionistiska påståendet:

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.

 

Det är sant att Hitlertyskland ville avlägsna judarna från det tyska folkets "inflytandesfär." Landet var i krig - ett krig som i stor utsträckning sågs som ett krig anstiftat av judarna i det internationella bankväsendet, och judar sågs som en nedbrytande influens, inte bara finansiellt utan även rasligt och kulturellt.

Ett vanligt ord som då anvndes var "parasiter." (Tänk på, att i Amerika kallas en nationalsocialist vanligen för "avskum". . . Om du vill veta hur modern förföljelse och demonisering av icke önskvärda människor ser ut, titta då på den här teckningen.) http://www.web.apc.org/~ara/zundel_r.gif

Hitlertyskland var obevekligt i att man inte ville att judar skulle vara en del av Tyskland, eftersom de ansågs vara skadliga för tyget i det etniskt sammanhållna samhälle som Hitler vävde. Führern ville "slippa se" judarna. Han tyckte inte om dem.

Men här slutar historien. De talmudiska vridningar och vändningar som vissa av dessa människor fortfarande går igenom, när "tvångsförflyttning" och "evakuering" av judar plötsligt förvandlas till kodord för "utrotning" är häpnadsväckande.

Allt detta täcktes av Zündelrättegångarna in i minsta detalj och har för evigt lagts till vila i utskrifterna från dessa rättegångar, som nu är permanenta dokument i Kanadas juridiska bibliotek. Lite grundläggande forskning skulle Nizkor ha kommit långt på.

Himmlers tal i Posen, för att vara ännu mer noggrann, gick igenom långa analyser i de två Zündelrättegångarna i Toronto. även minsta detalj kan snappas upp genom att studera den tyska politiska vetenskapsmannen Udo Walendys och Dr Robert Faurissons vittnesmål i rättegången 1985 och i Brownings, Faurissons, den brittiske historikern David Irvings, och Mark Webers vittnesmål i den andra rättegången 1988. (återigen, källan är Kulaszkas bok Did Six Million Really Die?)

Om och om igen räknar Frintelselobbyn med läsarens naivitet, då denne troligtvis aldrig kommer att kolla upp alla fakta och noggrannt tänka efter vad som faktiskt menades med "evakuering" och "tvångsförflyttning."

 

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the Zundelsite


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME