7.

Det revisionistiska påståendet:

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."

 

Den falska historien om kraftfulla ventilationsanordningar installerade i de påstådda gaskamrarna, som i verkligheten var bårhus, har upprepats ofta. Vem som helst med lite sunt förnuft kan besöka Auschwitz-Birkenau och titta på den påstådda "gaskammarens" närhet till SS-kafeterian och sjukhuset några meter bort på andra sidan gatan. De kommer inte att se några kraftfulla utblås, inga skruvar eller muttrar, fästen eller förankringar för dem, inga skorstensanordningar liknande de som finns, till exempel, i gaskammarkomplexet i Parchment, Mississippi och andra gaskammare i USA - anordningar som är till för att driva ut och skingra den dödliga gasen.

Vidare finns det rapporter - tex Hss "bekännelse" som man fick genom bestialisk tortyr! - från alla möjliga Förintelselobbyister att "Sonderkommandos" gick in i de påstådda gaskamrarna för att ta ut de döda bara några minuter efter "gasningarna" - räkandes, ätandes och drickandes! Det gjorde de knappast genom gasmasker.

Åk till Auschwitz. Åk till Birkenau. Titta på krematorieugnarna som påstås ha varit igång 24 timmar om dygnet, i rummet precis bredvid "gaskammaren." Det fanns inte ens en dörr mellan rummen! Det finns inga synbara fästen för en dörr.

Vi har tekniska bevis, som kan verifieras av oberoende källor, genom de prov som skrapats från dessa anläggningar av den mycket baktalade Fred Leuchter och den tyske forskaren Germar Rudolf, som visar inga eller mycket små spår efter den Zyklon B som, enligt den framlidne Dr William Lindsey, högt aktad kemiforskare för det jättelika amerikanska kemifretaget Du Pont of America, fortfarande skulle ha funnits kvar, fäst vid järnet i sand, betong etc i hundratals eller tusentals år. (Lindsey, William B. "Zyclon B., Auschwitz and the Trial of Dr. Bruno Tesch," Journal of Historical Review, 4, 1983: 261-303.)

De prov som togs av Leuchters grupp, som bar gummihandskar och ansiktsmasker och daterade proven, identifierade dem och lade dem i dubbla sterila plastpåsar, filmades som en försiktighetsåtgrd innan de togs till USA och analyserades av Alpha Laboratories i Ashland, Massachussetts, av Dr James Roth, en professor i kemi sedan tio år på Cornell University. Denne erkändes som expert inom sitt område av domstolen i Toronto under Zündelrättegången 1988. (Roths vittnesmål sammanfattat i Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel - 1988, redigerad av Barbara Kulaszka,sid 362-363)

Kolla upp Dr Roths vittnesmål och håll er sedan för evigt tysta.

Den andra punkt som revisionister har nämnt angår Zyklon B:s antändbarhet. Revisionister har sagt att gasen skulle explodera. Förintelselobbyn vidhåller att gasen inte skulle explodera. Revisionister har sagt att det krävs mer Zyklon B för att döda en människa än för att döda en lus. Förintelselobbyn hävdar motsatsen.

Detta är upp till forskarna att avgöra.

För er och mig, låt oss använda lite logik. Ni kan inte ha det på båda sätten. Även om gasen inte skulle explodera, som det har påståtts, utsattes de hårt arbetande Sonderkommandos, som ska ha kremerat kropparna 24 timmar om dygnet, för den dödliga gasen ". . . med några timmars mellanrum när nya omgångar gasades i rummet intill."

För att driva ett modernt och effektivt krematorium krävs utbildat folk. Skulle dessa människor, högst värdefulla för tyskarna, inte också ha dött om det bara krävdes små mängder av Zyklon B?

Hur mycket som krävs för att driva ett effektivt krematorium kan uppfattas i vittnesmålet av Lagace, (Lagaces vittnesmål sammanfattat i Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel- 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 267-271) den f d direktren för Kanadas modernaste krematorium. Det är ett mycket läsvärt dokument. Skulle de högteknologiska tyskarna, som ska ha varit så fast beslutna att döda varenda jude i sikte, vid en tid av stor brist på arbetskraft ha varit så oaktsamma med sina utbildade krematorietekniker? Nonsens.

Om effektivitet i att utrota så många judar som möjligt hade varit målet, så hade fler judar kunnat dödas ju effektivare anläggningen var. Och det skulle inte vara några hönsskjul som nu visas upp för de lättlurade massorna.

Att döda brottslingar genom att gasa dem i gaskammare är en unikt amerikansk idè. Den är dyr, klumpig och långsam. Amerika gasar fortfarande brottslingar, men Tyskland gjorde aldrig det. Inget annat land, och verkligen inget land i Europa på 30- och 40-talet, avrättade brottslingar eller några andra genom denna ytterst komplicerade, tidskrvande, klumpiga, dyra (och fr bödeln farliga) procedur.

Än i dag där amerikanska brottslingar i komplicerade procedurer, en eller två åt gången, genom metoder vars förberedelser tar flera timmar. Gaskamrarna i Amerika liknar inte på något stt de höns- eller trädgårdsskjul som idag presenteras fr världen som "nazistiska gaskammare" av Förintelselobbyn.

Och Pressac då? Det räcker med att nämna att en akademisk kritik av Pressacs studie har skrivits av Dr Faurisson. (Publicerad i Revue D'Histoire Revisioniste, nr 3, 1991.) För fullständig dokumentation, kontakta Dr Robert Faurisson. Den tål utan problem en närmare granskning.

Det revisionistiska påståendet är klart och kärnfullt: Inga gaskammare användes i tyska koncentrationslger med det uttalade syftet att döda människor.

Om folkmord hade varit Hitlers mål, skulle mycket enklare och billigare metoder ha stått till buds. Sovjetunionen anävnde en enda kula i nacken för att döda tiotusentals polska officerare vid Katyn och miljontals av sina egna medborgare över hela Ondskans Imperium. Britterna hängde, fransmännen giljotinerade och tyskarna avrättade oftast sina brottslingar och förärdare genom exekutionsplutoner.

Resten är Steven Spielberg och antitysk propaganda, även känd som "Shindler's List."

Tyskarna var ett högteknologiskt folk. De byggde högteknologiska avlusningskammare för att få förhärjande sjukdomar under kontroll, på en minst lika hög teknologisk nivå som de gaskammare som USA då använde. Varför skulle de ha använt läckande träskjul? Kulor hade varit mycket enklare, mindre kostsamt, mera lättillgängliga och - mycket viktigt - mer lättransporterade. Tyskarna behövde inte forsla sina fiender till stora kostnader och mycket besvär över hela Europa och bränna upp dem med dyrbart bränsle när tyska barn frös ihjäl för att inget bränsle fanns.

Tyska soldater med sina gevär kunde ha satts att ta hand om de tilltänkta offren. Varför släpa miljontals judar från ena änden av Europa till den andra om du kan döda de i Frankrikes skogar lika enkelt som ryssarna dödade polackerna vid Katyn?

 

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the Zundelsite


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME