5.

Det revisionistiska påståendet:

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.

 

Det är en uppmuntrande utveckling att Förintelselobbyn på det hela taget äntligen erkänner att det, faktiskt, aldrig någonsin fanns en order från Führern om att utrota judarna. Revisionister berömmer sig själva med att ha åstadkommit detta medgivande.

Vid Zündelrättegången 1988 placerade försvarsadvokat Christie en bild på en overheadprojektor där det stod:

Påstådd utrotning av judarna

Ingen order

Ingen plan

Ingen budget

Inget vapen

(Ingen expertrapport som säger:

"Detta var en gaskammare där människor mördades.")

Ingen kropp

(Ingen obducering som säger:

"Detta är eller var kroppen av en person som dödats med giftgas.")

 

för denna påstådda utrotningskampanj!

Att en sådan order existerade var ett ofta upprepat påstående under årtionden, och många tror fortfarande att den fanns. Dr Raoul Hilberg - känd som "Förintelsens Påve" efter att ha författat "The Destruction of the European Jews" (ofta omnämnd som "The Holocaust Bible") - en man som i vida kretsar betraktas som "Experten nummer 1" i ämnet, har lyckats få sin syn på Förintelsen lite mer i samklang med kända fakta, tack vare revisionistisk påverkan, nämligen:

I 1961 års utgåva av sin bok, "The Destruction of the European Jews," skrev Dr Hilberg att det fanns två order från Hitler. (Hilberg, Raul, The Destruction of the European Jews, Quadrangel, Chicago, sid 177)

Vid rättegången mot Ernst Zündel 1985 fortsatte Hilberg att insistera på att dessa order existerade, och uppgav att han skulle korrigera vad han skrivit 1961 i en ny, kommande upplaga. (Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel - 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 851-852)

Kort efter sitt vittnesmål övergick Hilberg till att stryka alla omnämnanden av en order från Hitler i texten till sin nya utgåva, som publicerades 1985. (Hilberg, Raul, "The Destruction of the European Jews," Holmes & Meyer, New York, 1985, sid 402) i Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Zündel - 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 112-113)

I denna nya utgåva är omnämnandet av "Hitlers order" begravd i en fotnot där det nu står följande:

"Sålunda skedde inte så mycket utförandet av en plan, utan ett samförstånd, ett consensus, ett tankelsande av en vittomfattande byråkrati." (Did Six Million Really Die? Report of the Evidence in the Canadian "False News" Trial of Ernst Z¸ndel - 1988, redigerad av Barbara Kulaszka, sid 112-113)

"Inkluderade det nickningar och vinkar?" frågade Zündels frsvarsadvokat, Douglas Christie i Zündelrttegången 1988. Vi låter läsaren gissa.

Viskade nazisterna i varandras öron hur man skulle utrota miljoner och åter miljoner judar? Trovärdigt? Det är förstås påskharen också!

Till och med förintelsehistorikern Christopher Browning lade märke till att detta var en stor tolkningsförändring i Hilbergs verk, och talade om sin kollega som "den reviderade Hilberg." (The Revised Hilberg, Simon Wiesenthal Annual, Volume 3, 1986)

Så nu håller både vän och fiende, utom de som fortfarande behöver komma ikapp, med om att det aldrig fanns någon order från Führern.

Vad som finns kvar är tre laddade ord: "Den Slutgiltiga Lsningen" - eller den tyska motsvarigheten, "Endlösung."

Låt oss titta på dessa.

Det är sant att orden "Endlösung" eller "slutgiltig läsning" användes med avseende på judarna. än sen då? Bevisar det någonting? Betyder det "utrotning"? Betyder en "slutgiltig lösning" av arbetslösheten att regeringen skall låta utrota alla arbetslösa?

Under kriget användes orden i Kanada när man talade om japanerna - och ingen anklagar idag Kanada för att ha planerat folkmord på orientaler!

I en TV-dokumentär nyligen om Kanadas krigstida behandling av kanadensiska medborgare med japanskt ursprung, bringades dokument i dagen som talade om "Den Slutgiltiga Lösningen" på det "japanska problemet" - vilket var tvångsförflyttning, indragandet av medborgarskap och deportation av japanerna från Kanada till Japan. Detta var exakt vad Tysklands politik gentemot judarna var - och av nästan samma orsaker. Landet var i krig, och judar ansågs subversiva för regeringen och för krigsinsatsen - precis som japanerna ansågs subversiva för Kanadas krigstida politik.

Tysklands politik var faktiskt mycket mindre ras-baserad och mycket mer ideologisk till sin natur än Kanadas. Faktum är, att tiotusentals judar levde och arbetade i Tyskland under kriget utanfr koncentrationslägren, till och med i Hitlers huvudstad Berlin - en av dem var den berömde rabbinen och sionistledaren Leo Boeck, som var en praktiserande rabbin 1943!

Om du tvivlar på det, kolla upp det i Berlins telefonkatalog, 1943!

 

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the Zundelsite


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME