Introduktion

 

På grund av Kanadas förtryckande regim som straffbelägger fritt uttryckande av politiskt inkorrekta idéer och åsikter som "hatförbrytelser" på vissa intressegruppers vägnar, måste jag påkalla beskydd. Med prejudikat som garanterar yttrandefrihet, lägger jag ut artikeln nedan:

 

"Förintelsens ABC"

Nedanstående dokument förbereddes och lades ut på Zündelsite som en "Introduktion i revisionistisk tankegång" under första veckan i januari, 1996. Det var tänkt som en inledning till en Internet-debatt med en annan website, Nizkor, som tillhör "Förintelselobbyn".

Denna debatt avbröts efter att Simon Wiesenthal Center underrättades om debatten och omedelbart gick ut i en stor offensiv som började med en artikel i New York Times, 10 januari 1996, följd av 2000 brev till Internet leverantörer och universitetsöverhuvuden i ett försök att förhindra revisionistiskt material från att publiceras på World Wide Web.

Som ett svar på denna censurkampanj började data intresserade ungdomar och cyberrymds journalister över hela världen att skydda Zündelsite genom att skapa Zündelsite-"mirrors". Från mitten av januari till mitten av februari var det stort elektroniskt drama då "Zündel-mirrors" kom till spontant på de mest prestigefyllda universiteten. Vi känner till "Zündel- mirrors" så långt bort som i Australien.

Den slutgiltiga utkomsten av denna "första Internet uppgörelse någonsin" var den amerikanska Communications Decency Act (ung: "Kommunikations-sedlighetsstadgan"), som pressades igenom USA:s Kongress av vissa intressegrupper men nyligen ogiltigförklarades som oförenlig med konstitutionen av tre domare i Philadelphia. Detta domslut håller just nu på att överklagas.

 Kampen för yttrandefrihet på Nätet fortsätter.

 

Ernst Zündel svarar:
Vederläggning #1:

Innan jag kommer in på den egentliga vederläggningen, skulle jag bara vilja fästa uppmärksamheten på några viktiga punkter i (Nizkors) detaljerade, noggrant utarbetade sammanfattning:

1. Jag beskrivs av Nizkor, som citerar Kanadas "Security Intelligence Review Committee", som en ". . .mångfaldig utgivare av hatlitteratur." Det är inte riktigt sant.

I Kanada är distribution av "hatlitteratur" ett brott, liksom bankrån och barnmisshandel. Om du kallar mig bankrånare i en skrift och jag inte är bankrånare, kallas det förtal. Om du kallar mig barnmisshandlare och jag inte är en barnmisshandlare, kallas också det för förtal.

Ni kallade mig i elektronisk skrift en ". . .mångfaldig utgivare av hatlitteratur." Ni har just förtalat mig.

Jag har bott och arbetat i Kanada i nästan 40 år och har aldrig dömts för att ha publicerat och/eller distribuerat hatlitteratur i detta land. Jag har aldrig ens åtalats för att ha publicerat och/eller distribuerat hatlitteratur i Kanada, trots att det i Kanada finns sådant som "hatlagar."

Faktum är, att olika juridiska och polisiära grupper, efter omfattande undersökningar, har frikänt mig från denna anklagelse. Om det funnits bevis, skulle mina fiender ha sett till att jag blivit åtalad och dömd.

Jag har åtalats för ". . .spridande av falska nyheter," en frimodig anklagelse som en missnöjd judisk mångmiljonärska drog över mig. Det kostade det kanadensiska folket uppskattningsvis 6 miljoner dollar . . . och till vilken nytta? Kanadas Högsta domstol bestämde sig till slut för att samhället kan berikas av intellektuell mångfald, vilket även inkluderar impopulära synsätt på historien och andra saker som är obekväma för vissa minoriteter.

Här nedan sammanfattar jag åtta punkter för att fungera som grundkurs i "Förintelse"-revisionism. Innan dess vill jag deklarera vad jag menar när jag refererar till vissa individer och grupper kollektivt som "Förintelse- lobbyn".

Jag använder denna fras som en generell term för att beskriva de människor som har ett starkt intresse av att hålla Förintelsemyten levande och som kan verka politiskt för att se till att så sker.

"Förintelselobbyn" är en sammanfattande konstruktion, avsedd som en förenklande beskrivning av en viss del av den mänskliga rasen, av vilka de flesta men inte alla är judar, med unika och identifierande sociala och politiska karaktärsdrag och hängivna upprätthållandet och förstärkandet av en dogm som kallas "Förintelsen."

Jag använder denna fras för sammanfattnings skull, precis som "The Flower Generation" beskriver en hedonistisk ungdomskultur och "The Jet Set" beskriver de rika.

Det är upp till varje individ, jude eller icke-jude, att själv avgöra om han hör till den gruppen eller inte.

Vad revisionister erbjuder nedan är "state of the art" inom revisionismen just nu. Det sista ordet är ännu inte sagt; det kommer att sägas när fler människor av alla sorters skolor börjar gräva i den dunkla historien om "Förintelsen" och själva upptäcker vad som är sant och vad som inte är det.

För att fånga kärnan i det som sägs nedan måste läsaren förstå, att efter år av insisterande på att ". . . revisionisterna FÖRTJÄNAR inga svar!" och vägran att ta debatt, planerades faktiskt en seriös debatt i början av året - eller så trodde vi, åtminstone.

En censurkampanj drogs igång över hela världen för att förhindra att denna debatt ägde rum. En del av denna ansträngning från våra motståndares sida fick tydligen Nizkor att backa ur debatten, insisterades att de bara talat om att "länka". Det är synd att en debatt aldrig ägde rum, men det är redan överspelat.

Nizkor säger nu att de föredrar att "länka", så vi kommer att låta dem "länka." Vi skulle ha velat ha en riktig debatt med ömsesidig respekt och ömsesidigt samarbete. Så skulle dock inte ske, men eftersom vi lovat att besvara en vederläggning, är det vad vi gör nu.

 ___

 Till att börja med, har revisionismen nu tagit plats som en rörelse för intellektuell renässans över hela världen. Folk börjar ställa frågor om Förintelsen. Dessa frågor är obekväma. Förintelselobbyn kan inte längre ignorera det globala intresset för de SANNA fakta som omger mycket dunkla påståenden angående "Förintelsen" genom att ropa "Antisemitism!"

I grunden kan revisionistiska påståenden grupperas i åtta någorlunda distinkta frågor. Dessa är, som redovisas nedan:

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the ZundelsiteNo hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME