6.

Det revisionistiska påståendet:

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.

 

Förintelselobbyn har gjort stor affär av de många fakturor de har hittat för ett avlusningsmedel. Än sen då? Löss som bar dödliga sjukdomar som tyfus var ett hemskt sanitetsproblem under Andra världskriget för både vän och fiende. Faktum är, att både flyktingar och soldater utsattes för rutinmässig och periodiskt återkommande avlusning. (Och förresten, så rakades deras huvuden för att göra avlusning enklare.)

Den tyska armén, SS, civila tyska företag, sjukhus, fabriker, fartyg, vad du vill - alla använde medlet Zyklon B under kriget för att bli kvitt ohyra. Alla har de fått fakturor. Den tyska Wehrmacht hade lager på lager av dem. Betyder det att den tyska armén tog livet av alla sina egna soldater? Nonsens!

Zyklon B var ett mycket effektivt sätt att ta död på ohyra och användes av många arméer, bland andra USA:s armé, långt in på 1970-talet. ännu närmare vad saken gller, och ännu mer talande, är det faktum att det finns många fakturor för Zyklon B från koncentrationslger som Oranienburg och Theresienstadt,

där ingen påstår att människor gasades.

Alla dessa "komprometterande" fakturor, vare sig det gäller armén eller de civila koncentrationslägren, bevisar endast en sak: Tyskarna ville rädda liv - till och med sina fienders liv - genom att ta död på löss och annan ohyra.

 

Introduktion -

Det revisionistiska påståendet:

Part I -

Förintelsen är en användbar efterkrigspropaganda, som började som en systematisk kampanj under Andra världskriget som en av de taktiker som användes av välfinansierade grupper för att mana på trupperna och engagera världen, speciellt Amerika, i vad som visade sig bli i princip ett krig broder mot broder .


Part II -

Det finns inga bevis för att Förintelsen, så som den avbildas av Förintelselobbyn och den mycket politiskt inriktade Hollywoodindustrin, faktiskt ägde rum..


Part III -

Antalet offer för "Frintelsen" är ansvarslöst överdrivet.


Part IV -

Officiell statspolitik gentemot judarna i Tredje Riket var utvandring, inte utrotning.


Part V -

Inte ett enda dokument har påträffats med Hitlers namnteckning som beordrar en utrotning av judarna.


Part VI -

Zyklon B var ett desinfektionsmedel. Det var inte ändamålsenligt för massmord.


Part VII -

Zyklon B var mycket giftigt. Därför hade det varit dåraktigt och motverkat sitt syfte att försätta Tredje Rikets personal i fara genom att, som det påstås, dra ut kropparna kort efter att de "gasats."


Part VIII -

Den amerikanska avrättningsexperten Fred Leuchter levererade ett vetenskapligt genombrott genom att bevisa att de så kallade gaskamrarna i Auschwitz inte kunde ha använts för sitt påstådda syfte.


the Zundelsite


No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME