No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


Ahmed Rami rapporterar från Teheran

september 6, 2010

intervjuvad av Mohamed OmarAhmed Rami håller tal i Qom

Ahmed Rami håller tal i en moské i Qom

 

Radio Islams legendariske grundare Ahmed Rami, som suttit fängslad i Sverige för att ha kritiserat den sionistiska makten, kom i lördags tillbaka från en konferens i Tehran. Rami är svartlistad på alla svenska tidningsredaktioner, men i arabiska och iranska medier är han en flitigt anlitad och uppskattad politisk kommentator.

MO: Vad gjorde du i Tehran?

AR: Jag sitter i styrelsen för en internationell organisation för islamiska radiokanaler. Det kom journalister från Pakistan, arabvärlden, Malaysia och så vidare. Vi hade möte och i samband med det anordnades en koranutställning, som var mycket intressant. Det är viktigt att samla mediearbetare i den islamiska världen för att diskutera strategier. Hur ska den sionistiska desinformationen bemötas? Det finns bara ett sätt som jag ser det: med riktig information. Jag gjorde flera framträdanden under konferensen. I samtliga framhöll jag Palestinafrågans centrala roll, men betonade också att den bara är ett uttryck för den större judefrågan. Mina förslag fick bra respons. Jag var också i staden Qom där jag höll föredrag i en moské.

Jag måste berätta om en händelse av stor vikt. Ni som följer nyheterna har kanske hört talas om Ayatollah Makarem-Shirazis uttalande om den så kallade ”Förintelsen”. Jag var närvarande när han gjorde detta uttalande. Det var ett stort framsteg för revisionismen. Makarem-Shirazi är en marja’a, det vill säga han är en referens, en auktoritet för shiamuslimer. Han är en toppledare. Det innebär att vad han säger tas på oerhört stort allvar. Jag ser detta som ännu en avgörande öppning för revisionismen i den muslimska världen. Presidenten Ahamdinejad har gjort stora insatser, som nu bär frukt. En milstolpe i revisionismens historia var ju konferensen i Tehran 2006.

MO: Vad sade han?

AR: Ayatollah Makarem-Shirazi sade vad varje klok människa i Europa skulle säga, om han eller hon bara fick, nämligen att den så kallade ”Förintelsen” är en modern form av vidskepelse. Den saknar vetenskaplig grund. När repressionen släpper, kommer sanningen att slippa ut.

Rami beskådar affisch

Rami inför en affisch som varnar för judiska företag

MO: Kommer shi’iter härmed att bli mer mottagliga för revisionisternas rön?

AR: Ja, självklart. Makarem-Shirazi är någon de ser upp till och har stor vördnad för. Med rätta dessutom. Hans ord väger tungt. Revisionisterna kan nu luta sig mot hans auktoritet.

MO: Vad fick du för intryck av den politiska situationen i Iran?

AR: Iran leder idag den fria världens motstånd mot sionismen. Alla fria folk, inte bara muslimer, borde ge sitt stöd till den islamiska republiken. Den representerar den fria världen. Varje framgång för Iran är en framgång för friheten, varje bakslag är ett bakslag för friheten.

Det finns element i Iran som försöker undergräva det islamiska systemet och den antisionistiska hållningen, och de får stöd från USA och Israel. Jag betraktar inte dessa element som en ”opposition” eftersom de är kontrollerade av utländska, fientliga intressen. Denna ”opposition” är inte mot regeringen i Iran, den är mot Iran.

De goda krafterna, antisionisterna, leds av Seyyed Ali Khamenei. Han är en garant för revolutionens värderingar. Till sitt förfogande har han revolutionsgardet och frikårerna, som kallas ”basij”. Han har en stabil maktbas. Majoriteten av iranierna har sunda, islamiska värderingar. De pro-västliga grupperna är få, dekadenta, och saknar folkligt stöd. De är främmande bakterier.

Rami med kollegor

Rami med kollegor

Jag är optimistisk. Revolutionen kommer att hålla stånd. Det finns en mycket bra sak i Iran, och det är velayat-e-faqih, som betyder ”den högste ledarens väktarskap”, som ger den högste ledaren, Imam Ali Khamenei, befogenheter att styra landet i rätt riktning och skydda det mot subversion. Med hjälp av detta system kan man bevara revolutionen. Man får inte ta något steg bakåt.

MO: I fredags högtidlighåll världen Qudsdagen. Deltog du i demonstrationerna?

AR: Ja, förstås. Det var fantastiskt! Att se så många människor ute på gatorna och protestera mot den judiska staten gjorde mig ännu mer optimistisk. Det var inspirerande. Miljoner, miljoner, människor visar både sin opposition mot sionismen och sin anslutning till islamismen. Qudsdagen initierades av Imam Khomeini 1979 och har sedan dess spridit sig till hela världen. I lördags, samma dag som jag kom hem, var jag med och demonstrerade i Stockholm. Vi stod utanför Israels ambassad. Jag såg israeliska vakter kring ambassaden. De hade pistoler.

MO: Pistoler?

AR: Ja, de kan göra vad de vill. Sionisterna står ovanför lagen i Sverige. Deras ambassad är en mer imponerande byggnad än Regeringskansliet. Och den har mer makt.

 

Övriga intervjuer med Ahmed Rami:

Koranen stöder motståndet

Islamism och nasserism

Sverige och svenskarna

Möten i Kairo 2011

Om araber och arabism


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!