No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Pers.

Türk.

日本語

汉语

PUBLICERAD PÅ FLASHBACK NEWS AGENCY #99, DEN 3/4/1998


Jan Axelsson

INTERVJUVAR

AHMED RAMI


Är Sverige ockuperat?Förord

Redan 1997 planerade jag att göra en intervju med Ahmed Rami. Ännu mer aktuellt blev det efter Expressens uppmärksammanden kring Ahmed Rami och Radio Islam i vintras. Denna intervju är Ahmed Ramis version och syn.
Jag har medvetet valt att inte kommentera Ahmed Ramis svar, och valt att publiceras samtliga svar i sin helhet.
Egentligen borde någon motståndare (eXpo, Svenska Kommitten Mot Antisemitism etc.) fått kommentera svaren efteråt, men då ingen var intresserad så publicerar jag intervjun helt okommenterad.
Den huvudsakliga orsaken till varför jag publ. denna intervju var för att samtliga artiklar och intervjuer med Rami i övrig media var oerhört vinklade och enbart skrivna från ett perspektiv. Jag påstår inte att deras perspektiv skulle vara felaktigt, men att det är oerhört farligt om man bara tillåts höra och se den ena versionen av ett ämne.
Slutligen. Många svar borde följas upp med följdfrågor, men för att inte göra intervjun allt för lång och utdragen, så har jag enbart fokuserat på de viktigaste frågorna.
Har du åsikter i ämnet? Skicka då feedback till: fna@flashback.se
Jan Axelsson
Flashback

1. Vad är Radio Islam?

 • Radio Islam började 1987 med den palestinska intifadan mot den judiska ockuptionen. Men i stället för att kasta sten mot dagens judiska nynazister som utövar eller stöder ockupationen här i Sverige och deras politiskt prostituerade lakejer, så utövade Radio Islam intifadan enbart med ord, åsikter och information. Alltså en sorts intellektuell "motståndsguerillakrig" mot ockupationen och mot ideologin (sionismen) som legitimerar ockupationen.

2. Anser du att det finns en sådan ockupation här i Sverige?

 • Ockupationen kan vara militär, ekonomisk, politisk, kulturell eller massmedial. Sverige lever under den värsta ockupationen, den kulturella, politiska och massmediala. Vad hjälper det militära försvaret om det är hjärnorna som är ockuperade? Fråga inte mig hur många divisioner Bonniers har!

  Bonniers "virus" angriper direkt nationens immunförsvar.

  Ockupationen är enbart militär i Palestina. Och tack vare att hjärnorna i Palestina ej är ockuperade, kan det palestinska samhället behålla immunförsvaret levande och göra motstånd mot ockupanterna.

3. Och vilket är ditt vapen mot detta?

 • Det är information mot desinformation. Fakta mot propagandan. Sanningen mot lögnen. Jag har under tio år sänt hundratals radioprogram. Gav ut fem böcker som har spritts i över 40 000 exemplar i Sverige. Flygbladet "Fakta istället för propaganda" har spridits i över 1 miljon exemplar i skolor och bland ungdomar. Jag har gett ut informationsbrevet "Radio Islam" i tusentals exemplar. Och nu överförs hela Radio Islams produktion till Internet.

4. "Föreningen Förintelsens Överlevande" anmälde i vintras Radio Islamsnärradiosändningar till Justitiekanslern för yttrandefrihetsbrott (hets motfolkgrupp). Hur gick det, och hur ofta brukar ni bli anmälda?

 • Judedomen är ingen religion. Det är en agressiv chauvinistisk nationalism kamouflerad till religion. Det är som om svenskarna eller apartheidregimen i Sydafrika (som har upphört) förklarar sin nationalism som religion: "Svenskdom" eller "Apartheiddom". Judendomen är den enda "religion" som har klagandet som helig ritual med Klagomur och klagosånger etc. Det är ockupanter som känner sig ockuperade. Det är en "religion" som har som princip, redan från Jesu tid, "rättvissan" att att hänga Jesus och fria Barrabas. I Sverige utgör Justitiekanslern både Klagomuren och Pilatus.

  "Fariséerna" med deras anmälningar mot Radio Islam har tvingat JK att läsa tusentals utskrifter från Radio Islams sändningar. Och lyssnat på tusentals bandupptagningar från våra program. Det var en tid när judiska församlingen i Stockholm hade inrättat en "värnskatt" för att "bekämpa Radio Islam" med fem heltidsanställda som hade som uppgift att banda kontinuerligt allt vi sände, göra utskrifter av det och anmäla det till JK för "hets mot folkgrupp". Under en viss tid var hela Justitiekanslersämbetet mobiliserat för att granska Radio Islams sändningar ord för ord. Jag antar nu att Jks folk måste vara mycket kunniga och välinformerade om Palestinafrågan. Och därför har
  alla anmälda program den senaste tiden friats. Journalisterna borde också tvingas att först läsa fakta innan de skriver på uppdrag!

5. Radio Islam har givit ut ett flertal böcker och som även de blivit anmälda. Kan du berätta lite mer om dessa böcker och vad anmälningarna har gällt.

 • Alla mina böcker har blivit anmälda till JK för "hets mot folkgrupp".Enbart boken "Vad är Israel?" blev åtalad, och blev slutligen frikänd av Tingsrätten. Tre av mina böcker har blivit översatta till andra språk såsom tyska, franska, engelska och arabiska. Radio Islam har aldrig blivit anmäld eller dömd för att i sak ha sagt en osanning. I hetskampanjen mot Radio Islam gäller enbart djungelns lag och oskrivna lagar: makt mot åsikter och paragrafer mot argument. Jag har blivit dömd till sex månaders fängelse för att bl a ha citerat Karl Marx och Jesus i Radio Islams sändningar! Nya Testamentet är förbjudet i de israeliska skolorna och det är säkert att om Jesus skulle komma tillbaka, så skulle han genast gripas och dömas för "hets mot folkgrupp".

6. Radio Islams hemsida blev 1997 polisanmäld. Vad har hänt sedan dess?

 • Förundersökningen pågår fortfarande.

7. Radio Islams hemsida ligger idag hos den amerikanska Internetuppkopplaren CleverNet. Flera har kontaktat dem och försökt få sidan stoppad. Kan du ikorthet berätta vad som har hänt?

 • När sionisterna talar om "frihet", "demokrati", "yttrandefrihet", "mänskliga rättigheter", så menar de frihet enbart för judar, demokrati enbart för judar, yttrandefrihet enbart för judar och mänskliga rättigheter enbart för judar. De tål inte och accepterar inte att hävda sig i en fri, jämlik och öppen debatt. Enligt deras synsätt, när en debatt, om t ex palestinafrågan, ska äga rum i medierna så ska den inte äga rum mellan motståndarna utan enbart judarna emellan eller med deras lakejer. T ex mellan överrabinen och Per Ahlmark. Du förstår vilken intressant och saklig debatt! Den andra parten i konflikten ska totalt berövas alla rättigheter under en hätsk intellektuell terrorism. Internet blev bräsch i det kompakta monopolet som den judiska makten utövar över medierna. Den judiska kampanjen mot Radio Islam på Internet ingår i den intensiva kampanjen mot yttrandefrihet på Nätet. Ockupationsmakten här i Europa har snabbt och effektivt lyckats i att slå till mot yttrandefriheten på Internet utan något större motstånd. Man har, som Hitler gjorde, utnyttjat flockmentalitet som råder i de etniska homogena samhällena. I USA som har byggts från början på etnisk och kulturell pluralism har ockupanterna mött större motstånd. Ockupanterna där är medvetna om att även om repressiva lagar skulle stiftas, så skulle de inte lydas. Den intellektuella, religiösa och kulturella autnomi som t ex den svarta etniska folkgruppen äger, skulle inte lätt förintas av den judisk makten. Från denna pluralism kommer den politiska och intellektuella pluralismen som fortfarande råder i USA. Detta även om den judiska maffian har den totala politiska makten på den styrande eliten i USA. Internetleverantören Clevernet som har vägrat kapitulera inför den judiska fräckheten är ganska representativ för de flesta medborgarna i dagens USA och det hedrar det amerikanska folket.

8. I FNA #95 publicerades två artiklar kallade "Så avslöjades Radio Islams medarbetare på Karolinksa Institutet" och"Expressen räddade Radio Islam". De handlade om hur Expressen uppmärksammat att Radio Islams hemsidor styrdes från Karolinska Institutet. Vilken är din uppfattning kring dessa artiklar och påståenden?

 • "Journalisten" som står bakom Expressens bluff är ingen journalist. Han är en fanatisk aktivist från den rasistiska judiska terroristiska organisationen "JDL" som vill beröva icke judar samma friheter som de själva utövar på Internet. Expressen är den sionistiska maffians språkrör här i Sverige. Den använder lögnen som vapen. Hela Expressens kampanj i denna fråga är enbart en stor bluff. Polisens förundersökning som fortfarande pågår kommer - om den är saklig och opartisk - att bevisa detta.

9. Personer som är emot revisionismen säger att det inte spelar någon roll hur många bevis *ni* får, ni kommer ändå att neka. Vad anser du som ett godtagbart bevis för att 6 miljoner judar gasades till döds under andra världskriget?

 • Vi måste inrätta frihet som metod och inte som innehåll. Historien ska inte förvandlas till en religiös dogm eller lagstiftas till lagparagrafer. Sista ordet har inte sagts och kommer aldrig att sägas om andra världskrigets historia eller om någon annan historia. Forskningsfriheten måste hela tiden råda i denna fråga. Dagens sanning kan bli morgondagens lögn. Revisionisterna har stora frågor och inga säkra heliga officiella svar. Man lär barnen i skolan att vara kritiska, att lära att lära sig, som metod, och att ifrågasätta de etablerade "sanningarna". Låt oss alla utöva denna metod i alla frågor utan undantag. Det gäller inte en makaber kohandel med siffror utan friheten att tänka och forska. Det gäller även yttrandefriheten. Alla stora sanningar börjar son käterier!

10. Vilket är det vanligaste missförståndet kring Radio Islam?

 • Motståndarnas lögnaktiga kampanj vill få folk att tro att vi drivs av hat och att vi är rasistsika nazister och att judarna är änglar!. I verkligheten drivs Radio Islam av rättvisepatos, av kärlek till och medkänsla för den judiska ockupationens av världen svikna offer. Vår målsättning är att icke-judar ska få samma rättigheter som judarna har. Vi anser att den enda rättvisa lösningen av tragedin i Mellanöstern är (i stället för den judiska rasistiska ockupationstaten Israel) bildandet av en demokratisk och sekulär stat i Palestina där alla som idag bor i där, och alla som har drivits därifrån (judar, muslimer, kristna och ateister) ska vara jämlika medborgare med samma rättigheter och skyldigheter.

  Rasism? För mig finns det bara en ras som alla tillhör och det är mänskligheten, där alla etniska folkgrupper ingår. Jag vägrar att acceptera att "judar" eller "arier" - som nazismen och judendomen påstår - utgör utvalda etniska grupper förmer än andra folk. Idag har tyskarna övergett sin nazism. Vita sydafrikaner har övergett sin apartheid. Judarna måste överge sin judisk rasism, sin sionism och dess anspråk.

11. Expressen påstår återkommande att du ljugit dig in i landet på falskagrunder. Kommentar?

12. Hur uppfattas Radio Islam av övriga muslimer?

 • Radio Islam är mycket representativ för aspirationer, stämningar och drömmar hos den breda majoriten av muslimer och icke muslimer. Islam, som kristendomen, i motssatts till judendomen, är en universell religion och är mot rasism. Radio Islam har stöd från bl a Hizbollah, Hamaz, Jihad, alla islamistiska grupper i världen och från Louis Farakahn som för två år sedan samlade 1 miljon svarta män i en stor demonstration i Washington.

  Och inte bara muslimer: alla folk - som vi i Radio Islam - vill ha rättvisa, mindre förbud och mer frihet.

13. I en intervju i tidningen Nordland berättade du bl.a. att "Hitlers misstag var att han var för human". Kan du utveckla detta?

 • Självklart var han mer human relativt i jämförelse med sionisternas grymhet och förtryck av det palestinska folket. Och i jämförelse med judendomens anspråk och avsikter. Judendomen är, ideologiskt, källan till alla sorts rasismer och apartheidfilisofier. Den judiska ockupationen av Palestina har nu pågåt i 50 år. Jämför själv med den relativt mycket kortvariga nazistiska ockupationen. Jämför man den judiska Bibeln GT (Gamla Testamentet) med Hitlers Mein Kampf så är judendomen mycket mer babarisk, rasistisk och grym än nazismen!

14. Du blev 1992 avsked från din arbetsplats som fransk-lärare. Din dåvarande chef Britt Händig berättade i SvD den 4 juni 1992 att detta enbart berodde på dina åsikter, då du enl. henne var 'en mycket duktig lärare som hon gärna ville ha kvar'. Har du stött på mycket problem pga. dina åsikter? 

 • Alla ideologier, politiska partier och religioner tolererar idag existensen av en opposition, förutom judendomen. Hade jag skrivit en bok mot nazismen, mot Islam, mot Sverige, mot kapitalismen, eller mot kristendomen skulle jag inte avskedats från mitt arbete. När jag kom till Sverige, fick jag politisk asyl och hyllades i medierna som hjälte för att jag har försökt avrätta kungen och med våld försökt störta regimen i Marocko. Men när jag bara med ord här i Sverige kritiserat judendomen, så dömdes jag som en vulgär kriminel till 6 månaders fängelse, avskedades från mitt arbete och fick i praktiken yrkesförbud. Det är detta som kallas judisk demokrati.


Ytterligare information i ämnet finns på följande platser:


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

Pravdas intervju med Ahmed Rami     


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst


Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson


"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick


Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 


Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush

The Founding Myths of Modern Israel
Garaudy: "Den israeliska statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
Shahak: "Judisk historia"


Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!