No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Informera andra!
Kopiera gärna och sprid detta dokument.

Svar på
DEN JUDAISERADE KOMMUNALPOLITIKERN
GÖRAN PERSSONS "LEVANDE HISTORIA"Istället för den judiska statsfinansierade lögnpropagandan:
FAKTA OM FÖRINTELSENAv
Ahmed Rami1) Fakta - Bilder och beskrivningar

2) Principfrågan

3) Sakfrågan

4) Finns det faktaböcker på svenska?1) Fakta - Bilder och beskrivningar


Auschwitzs minnesmonument

 

Ända tills 1990 var det ett "obestridligt faktum" att 4 miljoner människor hade massmördats i Auschwitz-Birkenau. Detta hade t.o.m. bevisats vid den stora krigsförbrytarrättegången i Nürnberg av sovjetiska och polska "expertkommissioner". Revisionisterna har länge visat på den totala orimligheten bakom påståendet att 4 miljoner avlidit i lägret, och framfört dokumentation som visar att den rätta siffran borde vara c:a 150 000. Som ett resultat av revisionisternas framsteg, har man från Auschwitz-muséets håll reviderat dödssiffran för Auschwitz, och 1990 genomförde man slutligen en omfattande revision där man helt plötsligt nedmonterade sina gamla minnesplattor med den gamla siffran och istället tillförde en ny siffra på 1,5 miljoner. 1994 fastställde den franske förintelseanhängaren Jean-Claude Pressac, en ännu lägre dödssiffra; han påstår numera att 630 000 till 710 000 människor dog i Auschwitz, varav 470 000 till 550 000 judar. Trots alla dessa revisioner som långsamt men säkert närmar sig det korrekta dödstalet, har det aldrig skett någon officiell sänkning av den påstådda totalsiffran på 6 miljoner "förintade" judar.
 Faurisson misshandlad

 

Detta foto är taget 1989 när Professor Robert Faurisson blev misshandlad när han var ute för att rasta sin hund. Tillståndet var länge kritiskt och det var endast pga att en ung man sprang till räddning som Faurisson överhuvudtaget lever idag. Gruppen som tog på sig skulden kallade sig för "Sons of the Jewish Memory", men visade sig senare tillhöra en judisk aktionsgrupp i Vichy. Prof. Faurisson har hittills blivit attackerad över 20 gånger, men ingen har hittills blivit vare sig prövad eller dömd för någon av dessa attacker. Även i Sverige har Prof. Faurisson blivit överfallen ett flertal gånger, senast våren 1993 då han skulle hålla ett föredrag om 2:a världskrigets historia och om myten om gaskamrarna. Läs polisanmälan av den judisk-franska gruppen "Betar" som låg bakom attacken. 

Amerikansk gaskammare

En amerikansk gaskammare som de såg ut 1979 i USA, där gasning används som avrättningsmetod i en del stater. Teknologin däremot härstammar ursprungligen från 40-talet. Dessa gaskammare är avsedda för avrättning av en person åt gången.
Observera den kraftiga stålkonstruktionen och den ordentliga skruvdörren. Då HCN är en livsfarlig gas, inte bara för den som ska gasas, utan även för de som medverkar under avrättningen, är tätningen vital för att inte gasen ska spridas och döda även de vakter som övervakar avrättningen.

 

Desinfektionskamrarna från Birkenau


Desinfektionsgaskamrarna från Auschwitz-Birkenau, såsom de såg ut under kriget. Dessa gaskammare användes för att desinfektera kläder med Cyklon-B, det insektsbekämpningsmedel som man påstår användes för avrättning av "miljontals judar" under 2:a världskriget.

Se likheten mellan dessa gaskammare och den amerikanska gaskammaren från


tidigare bilder. Samma ordentliga skruvdörrar och stålkonstruktion för att skydda de närvarande från gasens verkningar. Turister i Auschwitz har inte tillträde till denna byggnad.
 

Auschwitz I gaskammaren, Krema I

 

Detta är dörrarna till den "gaskammare" som uppvisas för turister i Auschwitz. Som ni ser är detta helt vanliga trädörrar av det sämre slaget, en tunn glasruta som lätt kan krossas sitter på dörren. Denna dörr skulle leda till ett enormt läckage av den giftiga och brandfarliga gasen Cyklon B som även är explosiv vid vissa koncentrationer. Inuti gaskammaren finner vi otillslutna avlopp, förbundna med resten av lägrets avloppssystem, vilket skulle leda till ett ännu större läckage. Jämför dörrarna med dörrarna till den amerikanska gaskammaren och desinfektionsgaskamrarna i de två tidigare bilderna.
 

Taklucka till Auschwitz I gaskammaren,
Krema I

 

Detta är den taklucka där Cyklon B påstås ha släppts ner på de fångar som skulle gasas. Observera den otätade träkonstruktionen. Om man tittar efter kan man se hur luckan är av ny modell. På senare tid har även Auschwitz-muséet erkänt att luckan är en s.k "efterkonstruktion", dvs att den satts dit efteråt.
 

Dödsdiagrammet från Dachau


Detta diagram är baserat på de dödsfall som skedde i koncentrationslägret Dachau i Tyskland. Som ni kan se har vi en tyfus-epidemi kring vintern 1940-1941 och en vintern 42-43. Se även att en stor andel av de döda omkom i krigets slutskede, då maten var knapp efter att de allierade hade bombat alla kommunikationslinjer samtidigt som koncentrationslägren i öst hade evakuerats, vilket ledde till en stor överbeläggning i de västliga lägren. Dachau var som känt inget "förintelseläger", även om det var "gaskammaren" i Dachau som användes som bevisunderlag i Nürnberg- rättegångarna. Vad som dock gör detta diagram så intressant är när man jämför med när ordern om jude-utrotningen påstås ha kommit och sedan ordern om ett avbrytande. Den första ordern ska ha kommit sommaren -41 och som ni ser så minskar genast dödsfallen. Den andra ordern sägs ha kommit i November -43 och som ni ser ökar dödsfallen genast! Alltså bör man intaga en viss tveksamhet till de påståenden som nämns om order om utrotning.

 Swimmingpoolen i Auschwitz

 

I den gängse historiepropagandan omnämns alltid Auschwitz som ett renodlat dödsläger där fångarna, om de inte gasades, dagligen utsattes för oändliga grymheter, misshandel och godtyckliga avrättningar.

I verkligheten var det dock annorlunda. Precis bredvid den påstådda gaskammaren i Auschwitz-Birkenau låg fångarnas fotbollsplan, med full insikt över platsen där de "hemliga" gasningarna ska ha ägt rum. Förutom detta hade fångarna även tillgång till både teater, swimmingpool och bordell, vilket också bekräftas av muséeiledningen. Detta hindrar inte att livet i lägret var mycket hårt, bl.a p.g.a. de hygieniska förhållandena vilka skapade tyfus-epidemier med tusentals dödsoffer, både bland fångar och SS-personal. Mot slutet av kriget blev även matbristen ett stort problem.

Karta över koncentrationsläger


På denna översiktskarta kan man se alla de läger som användes av nazisterna under andra världskriget och där hundratusentals människor hölls inspärrade. I öst kan man se de nazistiska lägren i Polen, som Auschwitz-Birkenau, Treblinka, och Majdanek där man idag påstår att miljoner människor, främst judar, gasades. Västerut, i Tyskland och Österrike kan man se läger som Dachau, Buchenwald och Mauthausen som man efter kriget också påstod var "utrotningsläger" med gaskammare, men där man nu officiellt erkänt att ingen människa någonsin gasats. På kartan finns även Theresienstadt utmärkt, en stad i Tjeckoslovakien, nuvarande Tjeckien, som tyskarna gjorde om till ett mönsterghetto för framförallt äldre och bemärkta judar.

 Desinfektionsgaskammare i Auschwitz-Birkenau

 

Det här är bilden på rummet bredvid en av desinfektionsgaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Desinfektionsgaskammaren användes för att desinfektera kläder med insektsmedlet Cyklon-B. Som vi kan se är väggarna täckta av det karakteristiska blåa färgpigmentet, "Preussian blue", som skapas vid en förening av cyanväte, som Cyklon-B består av, och det järn som återfinns i murbruket. Föreningen är så märkbar att färgen t.o.m. trängt genom väggen till rummet bredvid.

Denna blåfärg saknas helt i de utrymmen som man idag påstår skall ha använts för massgasningar och där enorma mängder cyanväte, Cyklon-B, skall ha använts. Mycket riktigt har den amerikanske gaskammar-experten Fred Leuchter
s kemiska analys av murbruksrester från insidan av de påstådda "förintelse"-gaskamrarna bevisat att dessa aldrig har använts för de påstådda massmorden.
 

Auschwitzs grundvattennivå

 

I förintelselitteraturen påstås ständigt att hundratusentals kroppar av mördade människor skall ha bränts av nazisterna i enorma bränngropar, sex meter djupa, i det på träskmark byggda Auschwitz-Birkenau. Påståendet underbyggs av förintelseförfattarna med sk. vittnesmål från "överlevanden".

Orimligheten i detta påstående visas snabbt när man betänker att grundvattennivån i lägret ligger på en nivå av 60 centimeter från markytan. Såvitt vi vet är det en omöjlighet att bränna något i vatten, och knappast lär nazisterna ha behärskat någon sådan teknologi.

På bilden ser vi den tyske revisionisten och fysikern Germar Rudolf undersökande grundvattennivån.
 

Det judiska Khazarien

Det här är en karta tagen från det stora judiska uppslagsverket Encyclopaedia Judaica. Den visar var det khazariska foket härstammar ifrån, var deras rike Khazarien låg. På 800-talet E.Kr. antog detta turk-mongoliska folk från Södra Ryssland judendomen som statsreligion, och sedan dess är khazarerna fullvärdiga judar. Som ni ser kallar Encyclopaedia Judaica mycket riktigt khazarerna för "judar".. Idag utgör ättlingar till dessa khazarer över 90% av dagens judar, och hela den sionistiska rörelsen styrs av judar av khazariskt ursprung. Det är alltså ett oerhört bedrägeri när dessa Khazar-judar idag påstår att de "återvänder efter 2000 års förskingring" när de invaderar och bestjäl palestinierna på deras land.

För mer information om khazarerna, klicka
här. Läs även om khazarerna i Sionism-FAQ:en.
 

Skapandet av "antisemitism"
I sionisternas kampanjer för att smutskasta sina politiska motståndare är alla medel tillåtna och inget vapen är mäktigare än beskyllningen för "antisemitism". Varje gång sionisterna försöker driva igenom en politik, vill dölja övergrepp i det ockuperade Palestina eller tysta en motståndare använder man detta vapen.

Judiska aktivister välter gravstenar på kyrkogårdarna, klottrar hakkors och smädelser på väggar och skickar "nazistiska" hotbrev till sina medjudar.

I Frankrike när judarna 1990 försökte få igenom en lag som kriminaliserade ifrågasättandet av existensen av gaskamrarna, skickades unga judar ut för att välta gravstenar på den judiska begravningsplatsen i Carpentras. De två judiska aktivisterna greps dock senare, men då hade hundratusentals människor redan marscherat i stöd för den judiska befolkningsgruppen och lagen hade genomförts.

 

 

 

 


På samma sätt har den franske revisionistiske professorn Robert Faurissons besök i Sverige alltid åtföljts av vältandet av gravstenar. Detta ledde till att de svenska partiledarna tvingades ut till den judiska begravningsplatsen, iförda judisk kalott. Även utdelandet av Radio Islams flygblad i Stockholms gymnasieskolor ledde till förutspådda gravskändningar, i försök att skaffa sympatier, liksom Hebron-massakern då den judiske bosättaren Baruch Goldstein tillsammans med israeliska soldater massakrerade ett 50-palestinier och skadade över 300 palestinier under bön.Lagstiftning av historien

 

Som ett resultat av revisionismens framsteg, och de allt större problem de som propagarar för "förintelsen" får att försvara sina version av historien, har man börjat ta till lagar och förbud för att strypa den intellektuella debatten. Således har judiska påtryckningsgrupper i länder som Frankrike, Tyskland, Kanada och Schweitz lyckats driva igenom lagstiftning där allt ifrågasättande av sionisternas version av andra världskriget kriminaliserats. Enligt dess lagar är det straffbart, man kan t.o.m. sättas i fängelse och dömas för skyhöga böter, bara för att man med vetenskaplig forskning och analyser kommit fram till en annan slutsats än den etablerade. Även i Sverige har man försökt genomföra en lag som syftar till en kriminalisering av historieforskningen. Klicka här för att läsa den framlagda motionen.
 

Den judiska ockupationen

 

De israeliska soldaterna har alltid varit kända för sin grymhet och sin obamhärtighet. Inte ens de palestinska barnen har undgått den judiska ockupationens terror. Under Intifadan beordrade den nu avlidne premiärministern Yitzhak Rabin ut sina soldater med order att med klubbor och stenar krossa armar och ben på de demonstrerande palestinierna, däribland både barn och ungdomar.

Även idag fortsätter terrorn med kollektiv bestraffningar, hussprängningar, förvisningar av hela familjer, tortyr och utsvältning.

Massakern i Sabra-Shatila

 

I samband med Israels invasion av Libanon 1982, omringade de israeliska trupperna arablandet Libanons huvudstad Beirut, och utsatte den för ett massivt bombardemang fråm luften, havet och land. Hundratusentals civila hölls fast i detta järngrepp, samtidigt som Israel vägrade släppa in mat, vatten och medicin till den belägrade civilbefolkningen.

När judarna sedan gick in i Beirut, var detta slutetappen på plan som sedan länge smidits i de det sionistiska kretsarna. Man hade redan förstört de palestinska flyktinglägren i södra Libanon, bombat dem sönder och samman med invånare och allt och därefter jämnat dem med bulldozers, nu var stunden kommen för de försvarslösa palestinska flyktingarna i de eländiga flyktinglägren Sabra och Shatila i Beirut.

Den israeliska armén omringade och spärrade alla utgångar från lägren, och släppte därefter in de kristna falangisternas styrkor, Israels stödtrupper. Massakern tog sin början, och varade i 2 dagar. När den väl var över hade mer än 1 500 palestinier mördats, män, kvinnor, åldringar och barn. För att dölja brottet hade israeliska bulldozers jämnat sönder husen för att täcka likhögarna.
 

Sionistiska media

 

Det är inte bara genom judisk ägo som Israel och sionisterna kontrollerar de svenska och utländska medierna. För att även försäkra sig om att den egna bilden av Palestina-konflikten sprids mutar man journalister runt omkring i världen. Ekonomiska medel är inget som saknas. En annan maktfaktor i Israels kontroll över medierna är annonsörernas ekonomiska makt. När en tidning skriver något för Israel misshagligt startas genast en kampanj mot tidningen, där denna snart tvingas till reträtt och göra avbön för att undvika en hotande konkurs. Ett av de mer tydliga exemplen på detta är det japanska magasinet Marco Polos fall där man inte bara tvingades att avskeda både sina anställda och chefredaktören utan även måste lägga ned hela tidningen. Klicka här för att läsa mer om detta.


 Det viktigaste--- 2) Principfrågan--- MetodfråganYttrandefrihet och forskningsfrihet!

 

 • Ska en historieskrivning "lagstiftas fram" till lagparagrafer eller forskas fram...?

 

Ett påstående som behöver polisens skydd kan man misstänka är en myt!

 • "De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många att tro på grova historieförfalskningar. Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att Förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten, har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt." (Svante Nycander (Dagens Nyheters f.d. politiska chefredaktör) i DN av den 18/4 -1992, sid 2.)

 

Historia eller dogm?!

 • "Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och övcrförs till den mytologiska sfären."  (Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.)

 

 

There is no business like Shoah- business!

 • " Det skall bli ränta på skuldkänslor."  (Tikkanen i DN 87 12 21)

 

 

Har staten erövrats och ockuperats av en viss maffia?

 • Ska staten vara neutral mellan olika intressegrupperna i samhället, eller ska den verka enbart för en viss grupp och för en viss "historieskrivning? Ska regeringen och Rosenbad syssla med historieskrivning och anställa EN oficiell "historiker" ("saningsdepartementet") och driva en statlig propagandisk hemsida om "levande historia" ? Har regeringen den konstitutionella befogenheten till detta?


3) Sakfrågan

1 - Vad menas med "förintelsen" i den sionistiska propagandan?

 • a. Att "det fanns en systematisk, nazistisk plan på att utrota alla judar i Europa under 2:a världskriget enbart för deras härkomst."
 • b. "Man lyckades utrota 6 miljoner judar."
 • c. "Dessa utrotades i gaskammare."

2 - Hur gynnar förintelsepropagandan staten Israel?

Bl a genom de miljarder och åter miljarder som Israel (ett internationellt socialfall) har pressat ur Tyskland i form av "skadestånd". Förintelsen används också av den judiska lobbyn i USA för att kontrollera USA:s utrikespolitik så att det gynnar Israel på bästa sätt. Det s k "Gulfkriget" är ett bra exempel på detta.

3 - På vilket sätt har det gynnat kommunisterna som deltar i Holocaust-propagandan?

Det har dolt deras egna enorma förbrytelser mot mänskligheten.

4 - På vilket sätt har det gynnat de allierade?

På samma sätt som det har gynnat Sovjetunionen. Det har dolt deras brott mot mänskliga rättigheter i Europa, i Arabvärlden, i Afrika och i Asien (bl a atombomben över Hiroshima och Nagasaki).

5 - Vad är revisionismen?

Revisionismen är en historieforskningsskola som, i ljuset av nya eller förbisedda fakta, omprövar vedertagna uppfattningar och - efter vetenskapliga historieforskningar - har kommit fram till att den officiella gängse versionen av andra världskrigets historia är en fortsättning av de allierades krigspropaganda mot Tyskland och en del av den sionistiska propagandan för att legitimera den judiska ockupationen i Palestina och att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration, om det är möjligt, genom evakuering om det är nödvändigt, och att tyskarna inte har haft en plan för att fysiskt utrota judarna och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor.

6 - Vad är rasism?

Rasism enligt gängse definition är föreställningen att en vis "ras" eller ett visst folk anses eller anser sig vara överlägsna andra "raser" eller folk och i kraft därav tar sig rätten eller anspråken att dels särskilja sig från dem, dels härska över dem. I judendomen möter vi denna rasism i tron på att judarna - eller Israels folk - är ett av Herren eller Gud utvalt folk, i Torah, judendomens lag och lära (2 Mos. 19:5), med rätt att särskilja sig från andra folk, fördriva och även förinta dem (5 Mos. 6:10-19, 7:1-3, 16-24; 20:10-17). Denna judendomens rasism har tillämpats av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas av sionismen vid den judiska erövringen av Palestina och tillämpas alltfort gentemot palestinierna i den judiska staten Israel, vilket även öppet erkänts av prof Israel Shahak, grundaren av Förbundet for Mänskliga Rättigheter i Israel, bl a i dennes skrift "The Jewish religion and its attitude to non-Jews" (Khamsin). Det är emot denna judiska rasism som revisionisterna och Radio Islam protesterar. Nazismen besegrades under andra världskriget, är död sedan 50 år och utgör idag ingen politisk maktfaktor.
Det är sionismen, dess Israel med över 200 atombomber, dess rasism och ockupationen av Palestina som utgör dagens verkliga "nynazism" och antisemitism!

7 - Är de som ifrågasätter Förintelsen nynazister och antisemiter?

Detta är ett trick för att dra uppmärksamheten från de fakta och tungt vägande argument som revisionisterna presenterar. Det finns revisionister av alla raser, politiska och religiösa uppfattningar. Judar som Burg och Lilienthal, svarta som Farrakhan, kristna som Lang, vänstersocialister som Paul Rassinier, konservativa, liberaler, socialdemokrater, muslimer, etc. Revisionismen är ingen ideologi, det är en opolitisk vetenskaplig forskningsmetod som t ex matematik!

8 - Varför hyllar man, i det sionistiska etablissemanget och dess medier, Salman Rushdies åsikter och "yttrandefrihet" medan man föföljer Faurisson och Ahmed Rami och vägrar de yttrandefriheten?

Enligt den sionistiska oskrivna "lagen" så får det finnas oliktänkande och dissidenter, men inte när det gäller judendomen och dess Holocaust- propaganda. Förtal, angrepp och rasism mot Islam och muslimer kallas av sionisterna kritik och hyllas i yttrandefrihetens namn (om Faurisson hade ifrågasatt den muslimska historieskrivningen om kolonialismen skulle han ha fått priser och utmärkelser som Rushdie. Och tänk om Rushdie hade angripit sionismen och judendomen i sin bok!?), medan legitim politisk kritik mot sionismen och judendomen i Palestinafrågan kallas rasism och kriminaliseras.

9 - Vad är antisemitism?

Enligt den nyutkomna Stora Svenska Ordboken är det rasistisk fientlighet mot semiter (dvs folk som talar ett semitiskt språk som t ex araber, palestinier och judar) enbart på grundval av att de har en viss etnisk bakgrund. Denna form - som alla andra former av rasism - är motbjudande och förkastlig. Sionismen (som ockuperar, diskriminerar araber och palestinier och tar ifrån dem deras mänskliga och nationella rättigheter och priviligierar judarna och ger dom vissa rättigheter enbart p g a att de är judar) detta är antisemitism och sionisterna är därför rasistiska antisemiter.

10 - Vad är "hets mot folkgrupp"?

Det är en uppmaning till någon form av förföljelse mot en viss folkgrupp, som sionismen utgör mot palestinierna.

11 - Varför dömdes Ahmed Rami till fängelse?

För att bl.a., i Radio Islam, ha citerat Karl Marx' år 1844 publicerade uppsats "Om Judefrågan" (där Marx, själv jude, kritiserar judendomen som Rushdie idag kritiserar Islam!) trots att tidskriften Judisk Krönika och Clarté tidigare publicerat samma citat; och för att ha citerat en svensk socialdemokrat, Arthur Engberg, som själv citerades av BBG Montgomery i sin bok "Närmare stormcentrum".

12 - Vad är Radio Islams budskap?

Det är att verka mot den judiska ockupationen och för en demokratisk stat i Palestina där (som i Sverige) judar, kristna, ateister, och muslimer skall ha samma rättigheter och skyldigheter.

13 - Vad är sionismens budskap?

Det är att skapa en judisk stat i palestiniernas land genom att ockupera, förtrycka, fördriva och förinta det palestinska folket.

14 - Vad är skillnaden mellan Radio Islam och antisemiterna?

Radio Islam tycker att judarna är medborgare i de länder där de bor och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. En svensk jude t ex är svensk och har ingen rätt till Palestina. Detta, medan antisemiterna och sionisterna är överens om att judarna är främmande (i förskingring) i de länder där de bor och att det bör flytta till Palestina.

15 - Vad är skillnaden mellan judendomen och sionismen?

Judendomen är den judiska nationalismen förvandlad till "religion" (som om man förvandlar svenskheten till en religion, "svenskdom"). Sionismen är judendomens politiska verkställande rörelse. För palestinierna är skillnaden mellan judendomen och sionismen som skillnaden mellan snickaren och hans hammare: ingen sionism utan judedomen och inget Israel utan sionismen.

16 -  Var 2:a världskriget ett krig mellan det goda och det onda?

Nej! Det var ett krig mellan onda rasistiska imperialistiska makter. Hitler utförde i Europa vad de allierade utförde mot indianer, araber, afrikaner, japaner, asiater och som sionisterna planerade att utföra i Palestina!

17 - Har sionisterna samarbetat med nazisterna under 2:a världskriget?

Den judiska terrororganisationen Irgun Zwai Leumi erbjöd 1941 nazisterna ett vapenbrödraskap p g a gemensamma ideologiska och politiska band och intressen. Två ledare inom denna terrorgrupp blev senare Israels premiärministrar: Menachem Begin och Yitzhak Shamir! Deta samarbete fortsätter idag mellan Israel och Sydafrika.

Beträffande gravskändningarna i Stockholm kan man exempelvis hänvisa till skändningarna av judiska gravar i Carpentras 1990 i Frankrike. Där anhölls senare två - judiska - ungdomar som skyldiga.

Och det är sionisterna som propagandistiskt utnyttjar dessa motbjudande ritualer mot politiska motståndare.

19 -  Vad kan man lära sig från 2:a världskrigets historia?

Det är att inte upprepa de misstag och brott som man tillskriver Hitler och nazismen, d v s rasism, erövringspolitik, expansionism etc... Men idag, framför våra ögon, utövar Israel, Serbien, Sydafrika, med hyckleri, och kamouflerad under skicklig propaganda, samma ideologi, politik och krig som man tillskriver nazismen under 2:a världskriget. Därför säger Robert Faurisson: "Sanningen är att Hitler, som person, liksom hans idéer och politik, är mig lika obehagliga som Napoleon Bonapartes, det är bara det, att jag vägrar godta segrarens propaganda som beskriver Napoleon som Ogre och Hitler som Satan." Sionisterna driver idag, mot sina politiska motståndare, ett politiskt och intellektuellt terroristiskt "tredje världskrig" och kamouflerar detta med en massmedial fixering och indoktrineringspropaganda om andra världskriget för att skydda sig från all kritik och legitimera den idag pågående förintelsen som förs mot det palestinska folket. Det som har skett under andra världskriget går inte att göras ogjort, men det som sker idag kan vi påverka och rätta till.

19 - Vem har grundat revisionismen?

Paul Rassinier (1906-1967), f d deporterad motståndsman mot den nazistiska ockupationen i Frankrike, f d socialistisk deputerad, förföljd och dömd i domstol efter en sionistisk hetskampanj mot honom. Professor Robert Faurisson blev den ledande revisionisten i Frankrike tillsammans med Pierre Guillaume, maoist och vänsteraktivist och journalist. Professor Robert Faurisson är en oberoende, opolitisk vetenskapsman, men i de senaste valen röstade han i Frankrike på socialisterna och under andra världskriget var han antinazist och mot Laval som var nazisternas man i det ockuperade Frankrike.

20 - Finns det några prominenta vittnen till förintelsen?

Ett exempel på historieförfalskningar och på hur många f d koncentrationslägerfångar handskas med "sanningen" när de offentligt framträder som "vittnen till förintelsen" framgår av den franske katolske prästen abbé Renards uttalande till Paul Rassinier. De hade båda varit fångar samtidigt under kriget i det tyska koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget utgav abbé Renard en bok om sina upplevelser i Buchenwald, där han bl a skrev: "Jag har sett tusentals och åter tusentals människor gå in i duschrummen där gasen istället för vatten strömmade ned och kvävde dem till döds." Detta föranledde Rassinier att personligen uppsöka sin f d medfånge abbé Renard - det var i början av år 1947 - och erinra honom om att det ju var allmänt bekant bland fångarna i Buchenwald att där inte förekom några gaskammare för massavlivning av människor.
"Visst", svarade abbén, "men det är ju här dock en fråga om en litterär vändning, en fras, ett gängse uttryckssätt, och då saknar det ju all betydelse att dessa saker inte har förekommit." (Från Rassiniers bok "Le mensonge d'Ulysse").

Mållös av häpnad (över hur denna andens gudsman, så fullständigt obekymrat, ansåg sig ha rätt att ljuga) kunde Rassinier inte göra annat än diskret ta avsked från abbén. På sådana "vittnesmål" - som abbé Renards - har man byggt mycket av 2:a världskrigets historieskrivning! Och då förstår man rädslan för den vetenskapliga forskningen!

Ett annat exempel är: Elie Wiesel: Nobels fredspristagare, professionellt vittne som åker från land till land och berättar om Auschwitz - "jag är ett levande bevis"; han var i Auschwitz med sin far. På 50-talet skrev han en mycket tjock bok på jiddish. I boken, med titeln "La nuit" - i fransk översättning - finns inget, absolut inget om gaskammare. Han säger i boken: att i Auschwitz brukade tyskarna bränna judarna levande, och speciellt spädbarn, i jättelika eldar. I slutet av boken skriver han att, under senare delen av 1944 (lägret intogs av ryska trupper den 20:e januari 1945; han var då c:a 15 år) skulle han genomgå en operation (Vi har fått höra att tyskarna i Auschwitz brukade döda unga och gamla personer samt personer som var sjuka). Hur kommer det sig då att det fanns ett sjukhus för fångarna i ett förintelseläger? Den unge Wiesel fick alltså, i detta s.k "utrotningslägret", vita sjukhuskläder och opererades. Senare sade tyskarna: "Några av er som är sjuka, konvalescenter, har samma rätt att stanna och kommer då att ha läkare med er, när ryssarna kommer." Och Elie Wiesel berättar att han och hans far kunde välja att gå med tyskarna, som antas vara "bödlar", eller stanna och vänta på "befriarna" - ryssarna. Far och son bestämde sig för att gå med tyskarna, inte att vänta på ryssarna. Hur förklarar ni det? Den frågan ska ni ställa till Elie Wiesel. Det intressanta är att när Wiesels bok översattes nyligen tyska, så översattes, på alla ställen där det omnämndes, ordet "krematorieugnar" med ordet "gaskammare"! Wiesel är inte en "överlevande" men en f d fånge. Han är ett levande bevis på att förintelsen inte ägde rum.

21 - Vad säger revisionisterna?

Detta är vad revisionisterna säger:

 • - Det har existerat: rasförföljelser, deporteringar, koncentrationsläger, krematorieugnar (som är oumbärliga för att bekämpa epidemier), gaskammare för desinfektion (av hygieniska skäl för att hejda farlig smittospridning, varvid man använt desinfektionsmedlet Cyklon B, en ytterst farlig cyan-vätegas);

 • - det har inte existerat: gaskammare för massavlivning av människor (eftersom detta är omöjligt, fysiskt och kemiskt).

 

 • - det har inte existerat: någon order eller plan om utrotning av människor;

- revisionisterna tillägger:

 • de människolik som visades vid befrielsen av koncentrationslägren var offren för de epidemier som härjade i lägren i slutet av kriget (då inga förnödenheter kunde komma fram på grund av sammanbrott i kommunikationsväsendet genom främst flygbombardemang);


 • högarna med glasögon och hårlockar i lägren var, som för övrigt överallt i Europa, en effekt av hopsamling för återvinningsanvändning;

 • vittnesmål räcker inte, man måste ha bevis;

 • antalet döda har överdrivits kraftigt.

22 - Historien bör forskas fram och bevisas, inte lagstiftas!

Historikern - och även elever, studenter, journalister och forskare - bör vetenskapligt kritiskt efterforska noggrant sanningshalten i alla fakta.
Denna metod har lett till berömda ifrågasättanden och revideringar: * under första världskriget försäkrade man att tyskarna högg händerna av små belgiska barn och i särskilda "likfabriker" gjorde tvål eller gödningsämnen av stupade franska och brittiska soldater. Några år senare övergav man dessa myter;

 • * under åren 1945-46 försäkrades, under Nürnbergrättegången, att tyskarna var ansvariga för Katynmorden (på inalles 11 000 polska officerare); idag vet alla att det var Sovjet som hade begått dessa massakrer, sedan det officiellt erkänts även av Moskva;

 

 • * de dramatiska händelserna som ägt rum under Gulf-kriget, i Rumänien och i Bosnien och många avslöjanden om propagandan kring dessa händelser visar att man måste kunna revidera sina tidigare informationer.

Även när det gäller andra världskriget så har de flesta officiella historiker, på senare år, övergivit vissa trosföreställningar:

 • - De tror inte längre att det funnits gaskammare, för avlivning av människor, i Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen och andra koncentrationsläger i Tredje Riket.

 • - De tror inte längre att det har funnits en plan för utrotning av människor (i den s k Wannseekonferensen om "den slutgiltiga lösningen").

 • - De tror inte längre på historier om "judetvål" eller om mänsklig hud förvandlad till lampskärmar.

 • - De tror inte längre på ett vidrigt vittne som Martin Gray (författaren till boken "Au nom de tous les miens", också utgiven i svensk översättning).

 • - De tror inte längre på många andra "sanningar" som "fastslogs" under Nürnbergrättegången och av många senare "krigsförbrytardomstolar" som "notoriska fakta".

Tack vare revideringsmetoden (revisionismen) se vet de idag att dokument har förfalskats, att vittnen framfört lösa rykten utan sanningshalt och att bekännelser framtvingats under utpressning och tortyr.

 23 - Hur stort antal personer har dött i Auschwitz enligt de "officiella" källorna?


8 000 000

enligt ett dokument från franska staten (Office desrecherches des crimes de guerre)

5 000 000

enligt tidningen Le Monde (20 april 1978)

4 000 000

enligt monumentet i Auschwitz (nedmonterat 1990)

3 000 000

enligt Auschwitzkommendanten Höss'"bekännelser"

2 000 000

enligt Bonniers Lexikon, del I, Sthlm 1964, sid. 966

1 600 000

enligt Yehuda Bauer chef för Institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem

1 433 000

enligt tidningen Le Monde (1 september 1989)

1 250 000

enligt R Hilberg (i sin bok "The Destruction of the European Jews" - 1988)

1 100 000

enligt "uppskattningar" i Le Monde (19 Juli 1990)

850 000

enligt Gerald Reitlinger (författare till boken "The Final Solution" - utgiven 1953

74 000

enligt de nyligen av Gorbatjov frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven


*
Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffror ska officiellt lagstiftas och förbjudas att ifrågasättas och vilken ska förbjudas som "missaktning" och "hets mot folkgrupp"?

Sionisterna vill förbjuda revisionismen i Sverige, d v s forskning (ifrågasättandet) av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia.

 24 - Hur många människor dog under andra världskriget?

C:a 60 miljoner människor.


25 - Hur många judar dog då i de nazistiska koncentrationslägren?

Enligt före krigets judisk officiell statistik så fanns INTE, i de länderna som Hitler ockuperade i Europa, mer än tre miljoner judar. Och majoriten av dem flydde från dessa länder redan före ockupationen. Man vet med säkerhet att c:a 2 miljoner judar flydde österut, bl a till det mini-Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936.

Auschwitzmuséet har 1990 monterat ned sitt monument; där det stod att 4 miljoner skall ha dött i detta läger. Sionistiska källor har gått med på att sänka siffran till 1 200 000 (!). Denna "sänkning" på c:a 2.8 miljoner (!) kommer inte att påverka den heliga siffran på 6 miljoner dödade judar!

Av över 60 000 000 människor (icke judar) som har dött i 2:a världs kriget räknar revisionisterna med att högst c:a 200 000 judar skall ha dött i samtliga koncentrationsläger p g a umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar p g a brott mot krigets militära krigslagar.

26 - Hur många judiska soldater dödades under 2:a världskriget?

Det finns ingen officiell statistik, men flera judiska författare har hävdat att flera hundratusentals soldater kämpade som soldater i Röda Armén. Dessa i kriget stupade soldater räknas idag i den judiska propagandan som "gasade".

27 - Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under 2:a världskriget?

Det finns ingen officiell statistik på det. De alla är införda i statistiken över de "gasade".


28 - Hur många judar dödades i de allierades bombanfall under 2:a världskriget?

Det finns ingen statistik eftersom de är alla är införda - i statistiken - som "gasade".

29 - Hur många judar omkom i de tyska koncentrationslägren inalles?

Som mest 200 000.30 - Hur omkom de?

Många omkom i tyfusepidemier. En del omkom också av undernäring och brist på medicinsk vård under de kaotiska förhållanden som rådde i krigets slutskede.

31 - Vad är det för skillnad mellan 200 000 judar och de påstådda sex miljoner judar?

Skillnaden är 5 800 000. Skillnaden är det som skiljer sanningen från propagandan. Dessutom blev ingen, som sionistpropagandan påstår, avsiktligt "förintade" enbart för att personen är jude.

32 - Är filmer som "Schindlers List", "Förintelsen" och "Krigets Vindar" dokumentära?

Nej, de är propagandans fantasiprodukter som presenterats på ett sådant sätt att folk skall uppfatta dem som fakta.


33 - Finns den bevis för att den s k "industriella massutrotningen" av judarna har ägt rum?

Inga skriftliga dokument om order från Hitler eller planer på utrotning har hittats i de tyska arkiven. Inga bevis har funnits t ex i form av askberg, krematorieugnar kapabla att klara av detta. Inga riktiga bevis på att gaskammare har existerat i koncentrationslägren har funnits, och ingen trovärdig demografisk statistik.
Vad Hitler däremot gav order om är en "territoriell slutgiltig lösning" på vad nazisterna såg som den s k "Judiska frågan". I sin önskan att skapa ett "Judenrein" Tredje Rike, står det ordagrant i de tyska dokumenten att detta skall ske via immigration, och evakuering av judarna, främst österut - mot Sovjet.

Vid Wannsee-konferensen i januari 1942, som medierna ofta refererar till som det tillfälle då judeutrotningsplanerna skall ha debatterats mellan de högre nazistiska ledarna, står det intet i konferensens protokoll om en utrotningsplan.34 - Varför deporterades judarna från hela Europa till dessa läger?

Revisionisterna säger att alla tyska koncentrationsläger - även i Polen - var koncentrations- och arbetsläger och inte förintelseläger.

Att nazisterna deporterade judarna från hela Europa till dessa läger är:

 

 • 1. I enlighet med nazisternas planer på att deporterade den europeiska judenheten österut.

 

 • 2. För att internera de judar som ansågs utgöra en säkerhetsrisk, sedan Världsjudiska Kongressen förklarat krig mot Tyskland 1939. Även USA internerades 100 000-tals amerikanska japaner under samma period, och Sverige har internerat över 700 kommunister under kriget enbart för att de var kommunister.35 - Har nazisterna förstört alla dokument som kunde utgöra bevis mot dem i krigets slutskede?

Den nazistiska maktapparaten lämnade efter sig 100-tals ton dokument. Tyskarna påstås ofta med pedantisk noggrannhet dokumentera allt de gör. 10 000-tals SS-män och byråkrater skulle ha varit inblandade och skulle kunna vittna idag.

36 - Ljuger alla vittnen som berättar om koncentrationslägren?

Sionistiska propandister LJUGER. Propagandans offer vet inte, men de TROR (!) på "gaskammare". Troende människor ljuger inte: de tror! Vad vissa av de s k "överlevande" vittnar om, speciellt de som besöker skolor, är om umbäranden i koncentrationslägren liknande palestiniernas idag (och i över 50 år!) under den judiska ockupationen i Palestina.

Vittnesmålen om gasningar motsäger varandra om antalet offer i gaskammaren, varifrån gasen leddes in i gaskammaren, hur lång tid det tog tills den verkat, vad som sedan skedde med liken o s v. Vittnen i Nürnbergrättegången har inte korsförhörts och de har tillåts säga de största orimligheter utan att deras trovärdighet ifrågasätts.

37 - Har de officiella" historikerna själva reviderat 2:a världskrigets historia?

Ja! Ända fram till 1960 påstods det att det har funnits "gaskammare" i koncentrationslägren i Tyskland och Österrike. Tusentals "överlevande" hade vittnat om gasningar, tyska officerare hade "bekänt" och avrättats efter Nürnberg-rättegången för att de har "gasat" ihjäl människorna i dessa läger. Men plötsligt, 1960, erkände de allierade själva att alla dessa vittnesmål och bekännelser var falska och att det aldrig har funnits några "gaskammare" i dessa läger! Den byggnad som i åratal förevisats för turisterna i Auschwitz som skall föreställa en "äkta gaskammare" för kemisk massutrotning av människor, är sedan 1988 erkänd som en "rekonstruktion". Detta sedan Fred Leuchter, USA:s främste expert på gaskammare, i den första tekniska och kemiska undersökningen någonsin av de utpekade utrymmena i Auschwitz, bekräftat att de tekniskt inte skulle ha kunnat fungera som gaskammare.

Auschwitzmuséet beställde en egen kemisk undersökning för att försöka motbevisa vad Leuchter kom fram till 1988. Denna s k "Krakow-rapporten" bekräftar bara vad Leuchter konstaterat.

Lüftl-rapporten, författad av chefen för österikes ingenjörskammare, och Max Planck Institutets i Tyskland utredning bekräftat den fysiska och tekniska omöjligheten bakom förintelselitteratörenas påståenden om Auschwitz och andra lägers "gaskammare".

I vissa stater i USA används idag gaskammare för att avrätta dödsdömda. När man studerar USA:s gaskammare kommer man fram till att gaskammaren är en mycket komplicerad metod.

Följande betingelser krävs för att ett rum skall fungera som en avlivningskammare:

 

 • 1. Absolut lufttäthet - det är offren inuti som skall dödas, inte bödlarna utanför!

 

 • 2. Anordning för att leda in gasen.

 

 • 3. Kraftiga ventilationsfläktar för att göra rummet gasfritt efter gasningen samt en anordning för att neutralisera den utvädrade gasen.

- I Auschwitz påstådda s k "gaskamrar" saknas alla dessa tekniska anordningar. Krema 1-"gaskammaren" har t o m en glasfönsterföresedd trädörr. Avståndet mellan dörrarna och golvet är 10 cm. Tyskarna är inga tekniska idioter!

38 - Cyklon B är ett avlusningpreparat. Kan det användas för att avliva människor?

Cyanväte, som är huvudkomponenten i Cyklon B, används i gaskammare för avrättning av en dödsdömd person i dagens USA. Cyklon B är däremot ett insektsbekämpningsmedel i pelletform som har den egenska- pen att den långsamt avger sina dödliga ångor. Detta är av stor vikt för Cyklon B:s stora succé som insektsbekämpningsmedel.

Man måste vara något av en teknisk idiot för att tro att detta preparat kan användas för att döda miljoner människor.

Detta pga:

 

 • 1. Den långa tid det tar för dessa pellets att avge tillräckligt dödliga doser. Gasens avdunstingstemperatur är 25.7 grader Celcius. Man ska då betänka att Auschwitz' "gaskammare" låg i källare under marknivå och att gasningar skall ha pågått där även under vinterhalvåret. Inga värmeslingor eller andra uppvärmnings- anordningar har funnits i dessa kalla utrymmen.

 

 • 2. Gasen fäster mycket lätt på golv, väggar och kläder.

 

 • 3. Gasens brandfarlighet med tanke på "gaskamrarnas" närhet till krematorieugnarna. Cyklon B användes i koncentrationslägren för att bekämpa de ständigt grasserande tyfus-epidemier vilka hotade förhållandena i lägret. Cyklon B exporterades till Sverige under kriget!

De tyska instruktionsböckerna för användning av Cyklon B understryker att minst 20 timmars vädring av de gasade utrymmena krävs innan tekniskt utbildad personal med gasmask kan gå in.


39 - Auschwitz' kommendant Höss påstår i sin, under tortyr avgivna, "bekännelse" att gasningen tog 20 minuter och att hans män gick direkt in i gaskammaren utan gasmask, och började ("medan de rökte och åt smörgåsar"!) flytta ut liken, endast 10 minuter efter gasningen?

Detta är ett exempel på några av orimligheterna i Höss' s k "bekännelse". Efter 20 minuter skulle ingen av offren vara döda. Skulle de mot all logik ändå vara det, hade Höss'mannar inte överlevt i gaskammaren efter så kort ventilation och utan gasmasker. Märk att de även skall ha ätit mat i anslutning till hanterandet av de cyanväteimpregnerade kropparna! Att de även rökte, som Höss påstår, är med tanke på explosionsrisken helt vansinnigt - luftfickor, bland liken, med den nödvändiga explosiva volymfördelningen luft/gas (6-41% v/v) skulle kunna antändas. Höss talar även i sin "bekännelse" om ett koncentrationsläger - Wolzec - som aldrig existerade. Att Höss blev torterad av judiska förhörsledare i brittisk uniform bekräftas av den brittiske förhörsledaren Bernard Clarke (se Rupert Butler - "Legions of Death", 1983, s. 235), samt i Höss' "bekännelse-skrift" "Kommendant i Auschwitz" (s. 145).

40 - Har judar även mördats med dieselavgaser?

I lägren Treblinka, Sobibor och Belzec:

Först talades i propagandan om ångkammare (!) och elektriska bad där man sänkte ned de som skulle mördas. Efter det talades det istället om dieselavgas-kammare. Men även detta är en omöjlighet: dieselavgaser har en alldeles för låg halt av CO och en alldeles för hög O2-halt. De dödsdömdas utandningsluft skulle, om de var tätt sammanpressade i kammaren, berikas med O2 från avgaserna. Detta skulle ironiskt nog förlänga fångarnas kamp inför en kvävningsdöd.

41 - Ljög SS-officiern Kurt Gerstein när han beskriver mycket detaljerat en gasning med dieselgaser i förintelselägret Belzec?

Kurt Gerstein säger ordagrannt: att 7-800 fångar pressades in i den 25 m2 stora "gaskammaren" - dvs c:a 30 personer/m2 (!), att gasningen bara tog 32 minuter för att verkställa uppdraget, att ett 35-40 meter högt berg med skor tornade upp sig vid lägret och att inalles 25 miljoner människor skall ha gasats ihjäl av nazisterna. Hans vittnesmål är uppenbart falskt. Det judiska huvudvittnet Reder från Belzec är värre; han talar om 750 personer i en 16 m2 stor "gaskammare" och att 3 000 000 skall ha mördats bara i Belzec.

42 - Krematorieugnarna, vad fyllde de för funktion?

Krematorieugnarna finns och används idag även i Sverige och har använts också under 2:a världskriget för att bränna döda kroppar och för att förhindra epidemier som kan spridas genom grundvattnet om man begraver besmittade kroppar. Deras existens i koncentrationslägren är i sig inget bevis på något kriminellt. En tysk krematorieugn kunde bränna en kropp åt gången, gick på kol/koks och krävde c:a 2 timmar för att bränna en kropp och regelbunden rengöring samt tidvis nedkylning. Att hävda, som förintelselitteratörerna gör, att man enbart i Auschwitz skulle ha kremerat 7000 kroppar per dag är totalt orimligt och omöjligt!

43 - Har även många lik bränts i öppna gropar?

Det är omöjligt att bränna upp lik på detta sätt för det går inte att generera tillräcklig hetta i öppna gropar. De 6 m djupa gropar som omnämns i Auschwitz skulle inte ha gått att använda p g a att träskmarkerna i området gör detta omöjligt. På de flygfoton över Auschwitz 1944, då "avlivandet" skall ha pågått som mest, syns ingen bolmande rök från krematoriernas skorstenar som man påstått och inga "köer" till de påstådda gaskamrarna.

44 - De bilder som visas i medierna och i filmer utgör inte de bevis på att "förintelsen" ägt rum?

Förintelsepropagandister använder sig oftast av autentiska bilder som förses med propagandistiskt konstruerade passande bildtexter. Likhögar (med döda tyska kvinnor och barn från terrorbombningarna av Dresden, Hamburg och Berlin) har presenterats som mördade judar. De högar med utmärglade lik som ofta visas, dog av epidemier och härstammar från läger i Tyskland (Bergen-Belsen), där det är idag allmänt känt att det inte fanns några gaskammare. I krigets kaotiska slutskede ledde de allierades massbombningar, av kommunikationsnäten, till att försörjnings- linjerna till koncentrationslägren bröt samman. De utmärglade kropparna är från de människor som föll offer för svält och sjukdomar, vilka p g a brist på bl a Cyklon B, spreds fritt bland de internerade.


Informera andra!
Kopiera gärna och sprid detta dokument.

4) Finns det faktaböcker på svenska?

Ja!:


Ahmed Ramis böcker:

Andra böcker:

Några texter:

OM YTTRANDEFRIHETEN


Informera andra!
Kopiera gärna och sprid detta dokument.


Revisionistiska arkiv:

English
revisionism

Swedish
revisionism

"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarskis Israelkopplingar; Sionistorganisationen Project Interchange och American Jewish Committee

Pravdas intervju med Ahmed Rami


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst

Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson

"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse WilhelmsonIsraels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick

Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 

Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush


The Founding Myths of Modern Israel
Roger Garaudy: "Den israeliska
statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
IsraelShahak: "Judisk historia,
Judisk religion"Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!