No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


2
 
Oficiálne tvrdenie o holokausteSlovo "holokaust" pochádza z gréčtiny a znamená "zničenie ohňom". Dnes je takmer výlučne používané na označenie údajného vyhladzovania Židov Nemcami počas 2. svetovej vojny.

Podľa ortodoxných historikov národno-socialistické vedenie, rozhodnuté vyhladiť židovskú rasu, založilo šesť vyhladzovacích táborov, kde bolo splynovaných (šesť) miliónov Židov. Všetkých šesť vražedných tovární bolo umiestnených v Poľsku (alebo na teritóriách, ktoré patrili Poľsku pred vojnou a boli pripojené k Nemecku v roku 1939 pred ich návratom Poľsku v roku 1945). Štyri z nich (Belzec, Treblinka, Sobibor a Chelmno) boli čisto vyhladzovacie tábory, a iba zopár Židov ich prežilo. V Belzeku, Treblinke a Sobibore boli Židia vraždení v plynových komorách, v Chelmne v plynových nákladiakoch. Zvyšné dva vyhladzovacie tábory, Osvienčim a Majdanek, slúžili ako vraždiace podniky i ako pracovné tábory. V týchto dvoch táboroch boli Židia, neschopní práce, splynovaní, zatiaľčo tí, ktorí boli schopní pracovať boli načas ušetrení. Telá splynovaných Židov boli spálené, čiastočne v krematóriách, čiastočne na voľnom ohni, takže sa po vojne nenašli žiadne masové hroby. Keďže všetky rozkazy na plynovanie boli dané ústne, nebola nikdy nájdená žiadna dokumentárna evidencia, potvrdzujúca existenciu vražedných plynových komôr.

Historici holokaustu tvrdia, že - popri masových plynovaniach - Nemci zastrelili 1 - 2 milióny Židov na Východnom fronte. Podľa nich v nemeckej sfére vplyvu zomrelo 5 - 6 miliónov Židov. Viac ako polovica z nich bola zavraždená v plynových komorách (a v oveľa menšom počte v plynových nákladných autách), veľká časť z nich bola zastrelená na okupovaných sovietskych územiach, a zvyšní (niekoľko sto tisíc) zomrelo na choroby, vyhladovanie a zlé zaobchádzanie v pracovných táboroch a getách.

To je oficiálna verzia holokaustu, opísaná v štandardnej práci Raula Hilberga The Destruction of the European Jews. Ale ako neskôr uvidíme, prvé verzie boli veľmi odlišné od tvrdení, ktoré sú nám prezentované dnes.
 

Revizionizmus holokaustu a jeho politické dôsledky

Jürgen Graf

1. Intelektuálne dobrodružstvo, ktoré zmenilo môj život

2. Oficiálna verzia holokaustu

3. Revizionistické tézy

4. Ako sú revizionisti prezentovaní v médiách

5. Anti-revizionistické represie

6. Najjednoduchší argument proti téze vyhladzovania

7. Evolúcia tvrdenia o holokauste

8. Židovská politika národno-socialistickej vlády vo svetle vojnových dokumentov

9. Vedecké skúmania

10. Očití svedkovia

11. Neviditeľný slon

12. Počet židovských obetí

13. Tri zväčša nevyriešené otázky

14. Stručný historický prehľad revizionizmu holokaustu

15. Posledný boj