No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语


3

Revizionistická téza

 

Nikto nepopiera prenasledovanie Židov pocas 2. svetovej vojny. Toto prenasledovanie bolo velmi reálne a velmi brutálne. No malá skupinka vedcov s postupným vplyvom, ktorí sa nazývajú "revizionistami" - ich oponenti používajú radšej termín "popieraci holokaustu" - tvrdia, že Nemci nikdy neplánovali vyhladit židovský lud, že vražedné továrne, vražedné plynové komory a plynové nákladiaky neexistovali a že pocet piatich-šiestich miliónov židovských obetí je nezodpovedným nadsadením. Revizionisti nepopierajú, že mnoho Židov bolo Nemcami zastrelených na okupovaných sovietskych územiach, ale považujú pocty, preferované ortodoxnými historikmi (1 až 2 milióny zastrelených Židov) za velmi nadhodnotené.

Pre revizionistov nie je židovská tragédia pocas 2. svetovej vojny v základe odlišná od tragédií mnohých iných národov pocas vojen. Prenasledovanie etnických a náboženských menšín, koncentracné tábory a nútená práca, strielanie civilistov - všetky tieto udalosti sa v histórii mnohokrát odohrali. Pre revizionistov teda to, co sa prihodilo Židom, nebola v žiadnom prípade historicky unikátna udalost, ako tvrdia oficiálni historici.

Aby sme sa uistili, kto má pravdu, ortodoxní historici alebo revizionisti, clovek musí rozriešit kritickú otázku plynových komôr (Ked odkazujem na "plynové komory", stále mám na mysli vražedné komory, nie dezinfekcné komory, ktoré sa nachádzali vo všetkých táboroch a v nemeckých vojnových dokumentoch boli casto nazývané "plynovými komorami"). Ak vražedné plynové komory neexistovali, nebol žiaden holokaust, pretože neexistovala vraždiaca zbran, a šestmiliónová cifra bude musiet byt drasticky zredukovaná, kedže niekolko miliónov splynovaných Židov boli neexistujúci ludia.

Samozrejme, revizionisti nemôžu dokázat, že neboli splynovaní žiadni Židia. Je zvycajne velmi obtiažne dokázat, že sa urcitá udalost neodohrala. Nik z nás, napríklad, nemôže dokázat, že nikdy nespáchal vraždu. Ale ak nás niekto obviní z vraždy, musí poskytnút nezvratné dôkazy, aby podporil svoje obvinenie, inak bude považovaný za krivoprísažného ohováraca. - Kým revizionisti nemôžu dokázat, že pocas 2. svetovej vojny neboli splynovaní žiadni Židia, sú schopní dokázat, že údajné masové vraždenie v plynových komorách, ako je opisované ocitými svedkami, sa nemôže uskutocnit, pretože je technicky nemožné. Môžu taktiež demonštrovat, že by bolo dost nemožné odstránit v týchto tzv. vyhladzovacích táboroch milióny ludských tiel.

Aj keby obrancovia tvrdenia o holokauste boli schopní vyprodukovat dokument, dokazujúci, že nejakí Židia boli pocas 2. svetovej vojny splynovaní, to by nevyvrátilo revizionistickú tézu, kedže jeden ci dva izolované prípady by pravdepodobne boli prácou zopár zlocineckých indivíduí. Malo by sa však zdôraznit, že ani jeden prípad splynovania Nemcami pocas 2. svetovej vojny nebol nikdy dokázaný dokumentom, a že spojenecké jednotky, ktoré oslobodzovali nemecké koncentracné tábory v rokoch 1944 a 1945, nenašli ani jedno telo splynovaného väzna. To je priznávané ortodoxnými historikmi holokaustu.

Revizionizmus holokaustu a jeho politické dôsledky

Jürgen Graf

1. Intelektuálne dobrodružstvo, ktoré zmenilo môj život

2. Oficiálna verzia holokaustu

3. Revizionistické tézy

4. Ako sú revizionisti prezentovaní v médiách

5. Anti-revizionistické represie

6. Najjednoduchší argument proti téze vyhladzovania

7. Evolúcia tvrdenia o holokauste

8. Židovská politika národno-socialistickej vlády vo svetle vojnových dokumentov

9. Vedecké skúmania

10. Očití svedkovia

11. Neviditeľný slon

12. Počet židovských obetí

13. Tri zväčša nevyriešené otázky

14. Stručný historický prehľad revizionizmu holokaustu

15. Posledný boj