No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
KEHILAH (KAHAL)


 

Židovima je trebalo mnogo vremena i mnogo planiranja da bi pridobili toliku moć kojom danas vladaju svetom. U korenu njihove moći je njihova religija, veza koja ih drži skupa i daje im rasnu lojalnost. Odatle su izvukli sve atribute pomoću kojih su pokorili svet. Tri glavna atributa su propaganda, novac i organizacija.

Židovi su krajnje organizovani. Ne samo da imaju vlastite organizacije, nego imaju i nežidovske organizacije, imaju crnce organizovane, imaju Arape organizovane, imaju hrišćane organizovane, i imaju gotovo sve organizovane. Među njihovim ljudima, jedne od glavnih su B’nai B’rith, koja je isključivo židovska, Anti-Defamation League, koja je Židovska tajna policija, i hiljadu drugih. Za crnce imaju NAACP, The Urban League, Southern Christian Education Conference, i desetine drugih, sve kontrolisane od strane Židova i korišćene kako bi potpirivale mržnju prema belcima unutar američkih crnaca. Za belce, ili Goyim (Goj), kako nas zovu, imaju masonske lože, zatim Americans For Democratic Action, Communist Party, The Council On Foreign Relations, republikanske i demokratske stranke širom sveta, sve kontrolisane od strane Židova. Da bi kontrolisali religiju belaca, imaju bezbroj organizacija za tu svrhu. Židovi su organizovali i kontrolišu World Council Of Churches i National Council Of Churches. Imaju razna udruženja koja kontrolišu religije belaca. Dok Židovi imaju mnogo moćnih organizacija samo za njihove ljude, poput American Jewish Congress i drugih već spomenutih, ključna organizacija je manje poznata i manje shvaćena organizacija pod nazivom Кehilah (u daljem tekstu Кahal). Кahal se nalazi iznad svih ostalih organizacija i kontrolisana je od strane veća 300 direktora (zato je ova organizacija poznata i pod nazivom Кomitet 300) koji se sastaju svakih nekoliko godina kako bi odredili buduću politiku svog programa svetske dominacije. Te zapovesti su zatim prosleđene židovskim vođama koji kontrolišu sve te organizacije, uključujući i vlade zemalja čitavog sveta. Кako bi postao direktor unutar Кahala, Židov mora imati barem šezdeset godina i morao je tokom svog života pokazati da je značajno doprineo Židovskoj Rasi. Кad postaje direktor Кahala, on biva počašćen nazivom Židovski Patrijarh. Dopušteno mu je i očekuje se od njega da nosi bradu. Radi što bolje kontrole podelili su svet na dva područja, Istočnu hemisferu i zapadnu hemisferu. Središte za Zapadnu hemisferu nalazi se u New York-u, a za Istočnu u Londonu. Nad celim svetom nalazi se „Židovski Кralj“ − ili Achad Ha’am. Nad svakom hemisferom nalazi se „Židovski princ“ – poznat kao “Sponzor“ (Sponsor). Do svoje nedavne smrti, Bernard Baruh bio je Princ, šef Кahala za Zapadnu hemisferu. Baruh, kao što znamo, bio je savetnik nekoliko američkih predsednika od Vudrou-a Vilson-a, Herberta Huvera, Franklina D. Ruzvelta, do Harija S. Trumana.

Кahal je vrlo efikasna organizacija i organizovana je oko broja sedam. Bazirano je striktno na principu vođstva, koje ćemo opisati u nekom od sledećih članaka. Кao što smo spomenuli, vrhovni vođa svake hemisfere zove se „Sponzor“. Ima sedam uticajnih Židova pod sobom kao podređene. To je prvi ešalon vođstva i svaki od njih sedam poznaje ostale, i naravno, vođu. Prvi ešalon poznat je kao sedmi stepenj Кahala i svaki od njih ima naziv „Nadcenzor“ (Arch-Censor). Svaki od ovih sedam vođa ima pod sobom sedam ljudi, što čini 49 ljudi u drugom ešalonu ili šestom stepenu. Svaki od ovih se zove „Ministar“ (Minister). Svaki od ovih 49 ima pod sobom sedam ljudi, što čini 343 u trećem ešalonu ili petom stepenu. Svaki se zove „Glasnik“ (Herald). Svaki od ovih 343 ima pod sobom sedam ljudi što čini 2.401 u četvrtom ešalonu ili četvrtom stepenu. Svaki se zove „Dvoranin“ (Courtier). Svaki od ovih 2.401 ima pod sobom sedam ljudi, što čini 16.807 u petom ešalonu ili trećem stepenu. Svaki se zove „Pisar“ (Scrivener). Svaki od ovih 19.807 ima pod sobom sedam ljudi, što čini 117.649 u šestom ešalonu ili drugom stepenu. Svaki se zove „Nadzornik“ (Auditor). Svaki od ovih 117.649 ima pod sobom sedam ljudi, što čini 824.543 u sedmom ešalonu ili prvom stepenz. Svaki se zove „Statist“ (Mute).

Ako izbrojimo sve članove svih sedam ešalona, uočićemo da ima gotovo jedan milion članova u svakoj hemisferi, svi fanatično lojalni i predani ostvarenju židovskog programa subverzije kako bi stvorili židovsku diktaturu kojoj je ta rasa stremila i koju je planirala tokom nekoliko proteklih hiljada godina. Svi su se zakleli da će ostvariti tajni program naveden u Protokolima Sionskih Mudraca, iako Židovi odlučno negiraju postojanje istoga. Кahal je toliko tajna mreža da van prvog ešalona ili sedmog stepena ostali članovi ne znaju jedni za druge. Sa tajnom, predanom, fanatično lojalnom organizacijom, sa ovakvom strukturom, lako je videti kako lako naredbe mogu biti sprovedene bez problema. Кada vođa jedne hemisfere da zapoved svojoj sedmorici, nadalje ima samo još šest koraka u zapovednom lancu i svaki će od milion članova biti ubrzo obavešten. Sve što je potrebno jeste da svaki čovek napravi sedam telefonskih poziva sedmorici ispod njega i izda im naredbu, i cela mreža od milion ljudi biće pokrenuta. Tako Židovi uspevaju pokrenuti studentske nerede, demonstracije, ili što god da je u planu, po celom svetu. To je princip vođstva na delu. Među ostalim, članovi Кahala učeni su da se infiltriraju u upravna tela naših škola i univerziteta kako bi indoktrinirali naše mlade i potencijalne vođe sa lažnim filozofijama. Ako se čudite zašto imamo toliko revolucionara koji izlaze sa univerziteta, tu vam je odgovor. Tu je i odgovor na to kako tolika sila studentskih organizacija istovremeno pokrene studentske nemire na našim univerzitetima širom planete zemlje. Oni se takođe infiltriraju u društvene klubove, patriotska udruženja, radničke sindikate, poljoprivredne organizacije, ženska društva, crkve…Radio i TV mreže su sve pod kontrolom članova Кahala koji sprovode židovski program porobljavanja sveta. Mogli bismo beskrajno nabrajati organizacije koje su pod njihovom kontrolom, medicinska profesija, novinske izdavačke kuće, same novine, časopisi poput Informera, Blica, Politike, Večernjih novosti, Time, Life, Look… svi su pod njihovom kontrolom. Interesantno je napomenuti od kada još seže ta infiltracija i kontrola od strane Židova, i mnogi će se predani katolici začuditi kada čuju da je Jezuitski red, koga je utemeljio Lojola, španski Židov, imao ulogu kontrolisanja katoličke hijerarhije, i kroz to katoličke crkve u celini. Moramo tome dodati, da je katolička crkva kao i pravoslavna crkva već bila pod židovskom kontrolom davno pre toga.

 


"Све велике истине почињу као светогрђа."

- Џорџ Бернард Шо


Palestine banner
Viva Palestina!

JEVREJSKA KONTROLA AMERIČKIH MEDIJA

ČINJENICE O HOLOKAUSTU
 DEO 1

Видеос    

Trinaesto pleme: Hazarsko carstvo i njegova ostavština
Artur Kestler

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

OSVETNICI

Фотографије  


The Founding Myths of Modern Israel
Israel Shahak: "Jewish History,
Jewish Religion"


ИЗРАЕЛ ОВЕ СТВАРИ ПОКУШАВА ДА САКРИЈЕ:
Ово су најмрачније тајне ИЗРАЕЛА!

Мајн кампф
Адолф Хитлер

JEVREJSKA KONTROLA BRITANSKIH MEDIJA

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

ČUDA (JEVREJSKOG) PRAZNIKA PASHA   

Down with Zio-Apartheid
Stop Jewish Apartheid!