No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语
Mein Kampf

ADOLF HITLER

 
ALKUSANAT.
 
Huhtikuun 1 p:nä v. 1924 minun oli määrä Münchenin  kansanoikeuden samana 
päivänä langettaman tuomion perusteella ryhtyä suorittamaan linnavankeutta 
Landsberg am Lechissä.
 
Täten minulle monien vuosien taukoamattoman toiminnan jälkeen vihdoinkin 
tarjoutui mahdollisuus panna alulle työ, jota monet olivat toivoneet ja jonka 
itse tunsin liikkeen kannalta tarkoitustaan vastaavaksi. Sen vuoksi olen 
päättänyt kahdessa niteessä, en ainoastaan selittää liikkeemme tarkoitusperiä, 
vaan myöskin piirtää kuvan sen kehityksestä. Siitä oppii enemmän kuin puhtaasti 
opillisesta tutkielmasta.
 
Tällöin minulla on myöskin ollut tilaisuus esittää oma kehitykseni, sikäli kuin 
se on tarpeellista sekä ensimmäisen että toisen niteen ymmärtämiseksi ja se voi 
osaltaan hajoittaa ne pahansuovat perättömät tarut, joita juutalainen 
sanomalehdistö on sepittänyt minun henkilöstäni.
 
Tätä teostani en osoita vieraille, vaan niille liikkeen kannattajille, jotka 
ovat lahjoittaneet sille sydämensä ja joiden ymmärrys nyt haluaa siitä tarkempaa 
selkoa.
 
Tiedän, että ihmisiä on vaikeampi voittaa kirjoitetun kuin puhutun sanan avulla 
ja että tässä maailmassa on jokaisen suuren liikkeen kiittäminen kasvustaan 
suuria puhujia eikä suuria kirjoittajia.
 
Kuitenkin täytyy opin perusteet ainiaaksi panna talteen, jotta sitä voi 
yhtäläisenä ja yhtäpitävänä levittää kaikkialle. Näiden kahden niteen on määrä 
olla siinä muurikivinä, jotka liitän yhteiseen työhömme.
 
Landsberg am Lech,
Linnavankeudessa.