No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

عربي

Sven.

Español

Portug.

Italiano

Русск.

бълг.

Hrvat.

Češt.

Dansk

Suomi

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Srpski

Slov.

Indon.

فارسی

Türkçe

日本語

汉语

Jak łatwo było zostać Polakiem

W 1948 rok Konsulat RP w Rzymie alarmował Ministerstwo Administracji Publicznej... Żydzi w z Zarządzie Miasta Krakowa  masowo fałszują potwierdzenia polskiego obywatelstwa

W kilka lat po wojnie Konsulat Generalny  RP w Rzymie wystąpił do ministerstwa administracji publicznej  z wnioskiem o weryfikacje tożsamości osób podających się za obywateli polskich.

Konsulat pisał...

Stefania Wirosław, zam. w Rzymie   przedłożyła oryginale poświadczenie obywatelstwa  wystawione 23.08.1948 r. nr 4473/47 wystawione przez niejakiego Holly, naczelnika wydziału w Zarządzie Miasta Krakowa, potwierdzające, że  do 1947 rok mieszkała w Krakowie, podczas gdy z innych dokumentów wynikało, że  mieszkała i urodziła się we Lwowie.

Mojżesz Heller, syn Chaskala, ur. 30.04.1920 r w Będzinie, który podał że mieszkał  w Będzinie przy ul Berka Joselewicza, a później podał, że mieszkał w Krakowie. Konsulatowi przedłożył potwierdzenie nr 173/48 podpisane przez Alberta Kaminskiego

Michał Weksler, ur. 14.03.1910, w Wilnie, syn Berka, uzyskał tytuł mgr praw na uniwersytecie w Wilnie i podał, że mieszkał przy ul Ciemnej 15. Konsulatowi przedłożył zaświadczenie nr.4834/47 wydanego przez Zarząd Miasta Krakowa

Dr Ohri Izak, syn Wolfa, ur. w 1905 w Łowiczu, jego żona Sussana z Birnbaumów Ohri, ur.     w 1913 roku w Jarosławiu podali, że ostatnio mieszkali  w Warszawie. Przedłożone zaświadczenie  miało nr 749/47

W odpowiedzi Inspektor MAP  pisał do Rzymu... w wyniku dochodzenia stwierdzamy, że sprawy wydania poświadczenia obywatelstwa polskiego osobom wyszczególnionym  w cytowanym dokumencie Konsulatu Generalnego w Rzymie  zostały załatwione przez Zarząd Miasta Krakowa z naruszeniem prawa, obowiązujących przepisów, a pod względem merytorycznym, bez przeprowadzenia potrzebnych dochodzeń, zdążających do ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych, na podstawie których można by było stwierdzić, czy interesownej stronie rzeczywiście obywatelstwo się należy. Wydawane zaświadczenia bazowały na zeznaniach dwóch świadków, których nie weryfikowano.

Nadto inspektor MAP ustalił dalsze takie przypadki  poświadczania nieprawdy przy wydawaniu zaświadczeń o obywatelstwie polskim - miedzy innymi z Budapesztu

Byli to:

Muszalalewicz Stanisław -   dwa zmieniał nazwisko, Schleimer Józef, Rosel Sami, Honigmann Schneidel – Węgry, Singer  Róza - Węgry, Schnapp Jakób Mozes – Węgry, Rosenkranz Machel, Kilian Stanisław, Engelstein Markus, Korski Henryk, Wang Michał
Grunber Michał, Zahler Michał, Rosler Chaim, Rosler Sami, Szpira Uszer Hersch, Streicher Szasza, Fischel Reinica, Schwarz Fischer, Betscher Ignacy, Duen Gryda
Sanberg Markus Menchel, Sobel Wiktor, Mund Joachim

Nieprawdziwe poświadczenia wystawiali:  Holly, Jaworek, Kotlarz, Meyro, Babikówna, Bartowicz, Parasiewicz
W konkluzji  protokołu inspektor Parowski napisał: Urząd Wojewódzki był bierny i należałoby w swoim czasie powrócić do tej sprawy. Z kolejnych dokumentów wynika, że tak szybko jak UB zajęła się tą szajką fałszerzy

Jakie były ostateczne konsekwencje dla osób masowo potwierdzających obywatelstwo polskie  tego póki co nie wiadomo.

Zarząd Miejskie w Krakowie wydał kilka tysięcy takich zaświadczeń. Z dużym prawdopodobieństwem  można założyć, że skala fałszowania dokumentów w zakresie tożsamości, obywatelstwa oraz wyznania była masowa. Z akt Powiatowego Urzędu Repatriacji w Kielcach, wynika, ze w przypadku inwentaryzacji repatriantów ze wschodu przyjmowano identyczny sposób potwierdzania, tj. na dwóch świadków. Wszystkie te osoby podawały narodowość polska wyznanie katolickie. Były to następujące przypadki

W ramach repatriacji do Kielc przybyli:

Maria Bodnar, ur. Stanisławów, świadkowie: Barankowski Edmund z Wołgogradu
Budzynski Jan,  świadek Czarnecki z Brześcia, Paweł Grabiec
Dangert Maria z d. Sołsa , św. Scheibel Jadwiga, Zapała Wawrzyniec, 
Olgierd Figura – św. Negenbauer, Fryc Aleksander, Bujak Feliks
Bronisław Gajos, Jadwiga Gajos, św. Białas
Gil Karol, matka Anna Kruk
Hejdenraich Teofil ur. w Bodzentynie, św. Łazarek, Kidawa
Kaminska Eleonora, ur. Jędrzejów, św.  Jadwiga Scheibel
Kiss Joanna, ur. w Lwowie, św. Muecke, Dworak
Klokowicz Władzysław, ur. Gnojono , syn Tekli Sikory, św. Adamczyk – przyjazd z Charkowa
Kussy Rozalia, św. Maria Szmit
Neugebauer Eugeniusz, św. Kogut
Kuszewska Filomena,
Domagała. Olendzki Bronisław, Józef Kowal syn   Mekli Wzorek, Arciszewska, Góralczyk Tekla, Biernacki, Czarnecka Rozalia. Czarnecki Franciszek, Gach Olimpia, Lipinski Stanisław, Lipiec Józef, Jaworska Helena, Karczmarski Marian

I jeszcze jeden pan, był to  – Stanisław Plater - Zyberk, syn Józefa i  Małgorzaty z Wielkopolskich

Dalej...

MAP, departament polityczny zaświadcza, że Grunspan Abraham, ur.1907 roku w Rzeszowie, syn Pinkasa i Chairy z Bergerów jest identyczny z ob. Zielonka Adam, zam. Warszawa, przy ul Jaworzyńskiej nr 15/18, komisariat MO XI. Na podstawie aktu zmiany nazwiska wydanego dnia 10.01.1947 r. z dnia ldz. 014/17/47, nosi nazwisko ZIELINSKI ADAM

I tak:

Jerzy Dankiewicz został Adamem Nowakiem
Sara Goldstein została Górzańską (urząd woj. Kraków)
Greinbaum vel Grzybek  został Grańskim
Schattan został Szatanem
Niemiec został Niemskim

Na przykład w Kielcach  istnieje ewidencja zmiany nazwisk już od  1930 roku

Na  masową  skalę  zmieniano  również  nazwiska  w  Wojsku Polskim  II  Rzeczpospolitej, a późnej w LWP. W   dniu 11 maja 1920 roku ówczesny Sejm wydał z siebie Ustawę   w przedmiocie nazwisk przybranych w wojsku. Zmiana nazwiska mogła  nastąpić na wniosek MON  a  dekretem   akceptował taką zmianę sam Naczelnik Piłsudski

Następnym aktem służącym zmianie nazwisk był Dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia   10 listopada 1945 roku.

Repatriacja ze wschodu... czyli Żydzi w powojennej Polsce

Centralny Komitet Żydów Polskich pisał  w dniu 2 marca 1946 r. do MAP. W Polsce było przed  II wojna światową ca 3.5 mln Żydów (liczba ta jest zaniżona o ca. 500 tyś), zamordowanych zaś - około 3.2 mln (czy w tej liczbie byli  tylko polscy żydzi?)

W ramach tylko jednego kontyngentu reparacyjnego, który został ze szczegółami rozpisany przez CKŻP w relacji do MAP, który przybył do Polski, ca 220 tyś osób.  było 65 % osób (140  tyś) pochodzenia żydowskiego. Te osoby pochodziły z obszaru całego ZSRR, przeważnie jednak z całej Ukrainy.
Dokumenty podają, ze 28 tyś osób trafiło do Szczecina i okolic, a prawie 90 tyś na Dolny Śląsk)

Gdzie i ile żydów osiedlono na Dolnym Śląsku?

Wrocław - 13. 000tyś, Rybach -  10.000, Niemcza - 600, Zagorze - 1200, Wyganowo - 138
Piotrolesie - 1500, Bielawa - 4800, Wałbrzych - 7500, Boża Góra - 750, Solice Dolne - 620
Węgłowo - 700, Frydlant - 1000, Biały Kamień - 1420, Gierszcze Proste - 764, Gaj - 520
Jar - 130, Kłodzko - 3500, Ludwikowo - 800, Duszniki - 540, Nowa Ruda - 700, Gródek -     120, Puszczyków - 150, Bystrzyca - 900, Ząbkowice - 1300, Ziębice - 2400, Świdnica - 2400
Fryborg - 700, Strzegom - 1200, Kamienna  Góra - 1700, Lubawa  - 2000, Złotoryja - 1100
Legnica - 4200, Jelenia Góra - 600, Zgorzelec - 600, Jawor - 900, Brzeg - 90,  Lądek Zdrój -90, Zóraw - 700, Przemkowo - 700, Bolków - 700

Z innych dokumentów wynika, że w samej Łodzi zamieszkało po wojnie 10 tyś, z czego 4 tyś repatriowano dalej na Ziemie Odzyskane, w Krakowie zarejestrowano po wojnie 20 tyś osób pochodzenia żydowskiego

Życie powojenne żydów w Polce

Towarzystwo Ochrony Zdrowia miało... czyli samodzielny NFZ

15 oddziałów, 41 pododdziałów, sanatoria na 630 łóżek,  żłobki na 600 łóżek, izby położnicze na 65 łóżek, poradnie grużliczne na 200 łóżek poradnie dziecka  w ilości 6, ambulatoria w 33 miastach, domy starców na 35 miejsc, bursa w Otwocku na 20 miejsc, domy dziecka na 900 miejsc, świetlice na 3500 miejsc.

CKŻ podlegały również:

Świetlice  na 3500 miejsc

Szkoły żydowskie na 3000 miejsc

Warszawa - 50, Kraków - 230, Łódź  - 340, Szczecin - 306, Lublin - 42, Szczecin Zelichów - 55, Chorzów -  35, Bytom - 9, Opole 10, Wrocław - 284, Dzierżoniów-  221, Bielawa - 161, Piotrolesie - 108, Zagorze - 24, Kłodzko - 38, Nowa Ruda-  25, Bystrztyca - 76, Zabkowice - 39, Wałbrzych - 180, Frydlant - 18, Swidnica - 80, Zary - 42, Jawor - 31Strzegom - 41, Legnica - 145, Chojnów - 17, Bolków - 19, Złotoryja -18, Kamienna Góra -16
Lubawa  -  26

Stowarzyszenie ORT (Organizacji Twórczej) dysponowało ilością 1500 etatów praktycznej nauk zawodu.

W rożnych gałęziach gospodarki pracowali żydzi w następującej ilości- zapewne ujawniana cześć):

Kopalnie - 971, Porty - 80, Matalowy - 2000, PKP - 200, Włókienniczy - 3500, Fabryki państwowe - 2500 - Fabryki samorządowe -  500, Rolnictwo - 1100, Spółdzielnie - 3500
Warsztaty indw. - 1500, Wolne zawody - 5500, Urzędy pań
st. -  b. info., Urzędy samorząd. - 3500, Organizacje społecz. -2700, Handel  - 950

Łącznie ca. 28 tyś osób

Wojewódzki Komisarz ds. produktywizacji ludności żydowskiej z Gdańska pisał do MAP

Ilość żydów w woj. Gdańskim  wynosi około 1200, z czego 90 % pracuje w Wojsku Polskim, Milicji Obywatelskiej oraz Urzędzie Bezpieczeństwa często pod zmienionym  nazwiskami.  50 osób pracuje w portach i rzemiośle.

Komisarz  Zralek pisał dalej:

Moim zdaniem należało by OKZ w Gdańsku pozostawić wolna rękę i inicjatywę  w wyborze momentu ujawnienia się żydów.

Z  Małopolski przyszła  następująca relacja:

Do narodowości żydowskiej przyznało się  8 tyś osób, a  dodatkowe 19 tyś  to repatrianci. 250 osób narodowości żydowskiej przybyło z Rumuni

Na 1600 osób zatrudnionych było – nie zmienione nazwiska:

Urzędnikami - 700, Adwokatami - 60, Lekarzami - 25, Dentystami - 10, Inżynierami - 14, WP - 20, UB - 50, Nauczyciele i prof. - 25, Plastycy -  10, Muzycy - 14, Bibliotekarze - 5, Kler - 21, Krawiec - 250, Kupcy - 150, Farmacja - 8

W ramach przyjmowania obywatelstwa polskiego, w oparciu o służbę w WP, tyko  w jednym rzucie wystąpiła grupa 650 oficerów Armii Radzieckiej, służących w Wojsku Polskim. Były to osoby pochodzenia żydowskiego.

W powojennej Polsce  było 80 kongregacji wyznaniowych, przy czym  czynnych było 71 rabinów 

I  to  wszystko na  100 tyś osób ocalałych z II wojny światowej i 130 tyś. repatriantów przybyłych  ze  wschodu,  z czego  znaczna cześć  miała wyemigrować  do Izraela,  a  dziś z tego pozostało jedynie 15 tyś

Komentarz:

Jak widać, aby  można było  bradzo szybko zostać Polakiem i katolikiem, wystarczyło mieć dwóch ziomków, którzy musieli jedynie powiedzieć – my znamy te osoby.

Obecnie mnóstwo obywateli Izraela uzyskuje z polskich USC potwierdzenia służące odzyskiwaniu obywatelstwa, przy czym wcześniej mogły one wejść w nieprawdziwą tożsamość albo co jest bardziej niebezpieczne, mogły w Izraelu zmienić nazwisko (lub co najmniej końcówkę albo jakaś  jego cześć)   i wejść z rodzinę, która zginęła podczas wojny. Przy odzyskiwaniu  mienia pożydowskiego polskie sądy nie badają (przeważnie wiedząc o tym) czy strona nie zmieniała od czasów wojny nazwiska. Jeżeli dołożyć  do tego, że  Izrael  stworzył   stronę  internetową,  na  której  można  wybrać  sobie rodzinę, w która chce się wejść, to o patologie już nie trudno.

Patent:

Wchodzi się na stronę:
Dopasowuje się  życiorys, zmienia się nazwisko lub jego człon, poczym idzie się po obywatelstwo polskie, składa się wniosek do sądu o odzyskanie nieruchomości, i co najważniejsze, przy zdominowaniu przez staroduchownych środowisk adwokackich, notarialnych i sędziowskich oraz skali polskiej korupcji, wszystko jest możliwie.

Do niedawna  dokumenty się fałszowało, teraz można to robić w bardziej wyrafinowany sposób. Fałszowano raz, dlaczego nie zrobić tego ponownie. Do tego Polska ma zapłacić raz jeszcze  60 mld zł.

Brawo Kaczyńscy... po 60 latach okupacji... mamy IV Rzeczpospolitą

Zbigniew NOWAK

 
Zbigniew NOWAK
Źródło: www.raportnowaka.pl

NAZWISKA ALFABETYCZNIE

Wybór ze źródeł własnych, krajowych, zagranicznych, polskich, żydowskich i in., utajnionych i jawnych, na poważnie i z humorem.


A   B   C   D    E-F    G    H-I-J    K-L-M    N-O-P-R    S    Ś-T    U-W-Y    Z-Ż

 • Wielka Encyklopedia Żydów
  Leszka Bubla. Wystarczy tylko przejść się po trudnych nawet do zliczenia różnych festiwalach, wystawach, przeglądach i pokazach filmów, targach książek, odczytach i prelekcjach i zebrać pięknie wydane foldery, także z notkami biograficznymi. [...]

 • Dekret
  z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. [...]  

 • Jak Berman konspirował Żydów w Polsce...
  Dnia 10.11.45 roku KRN wydała Dekret, który pozwalał w sposób ściśle tajny na masową skale zmieniać nazwiska. [...]

 • Jak łatwo było zostać Polakiem
  W 1948 rok Konsulat RP w Rzymie alarmował Ministerstwo Administracji Publicznej... Żydzi w Zarządzie Miasta Krakowa  masowo fałszują potwierdzenia polskiego obywatelstwa. [...]

 • List nr. 1-16


"Moim zdaniem, Izrael jako „państwo żydowskie” stanowi zagrożenie nie tylko dla samego siebie i swoich mieszkańców, lecz także dla wszystkich żydów oraz ludności zamieszkującej Bliski Wschód i inne regiony."

- Prof. Izrael Shahak, "Żydowskie dzieje i religia".


Palestine banner
Viva Palestina!

Jedyną drogą prowadzenia wojny w sposób moralny jest droga żydowska: niszczyć miejsca święte. Zabijać mężczyzn, kobiety i dzieci

Mit “6 milionów”

Black Muslim leader Louis Farrakhan's Epic Speech in Madison Square Garden, New York  - A must see!

Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu
Jack Bernstein

Fotografie 

Międzynarodowy Żyd    
Henry Ford


Talmud unmasked
Talmud obnażony

 Izraelska kontrola nad Stanami Zjednoczonymi
James Petras

Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce

Żydowski rasizm
Dr David Duke

Tematy Jeszcze Bardziej Niebezpieczne
Dr Dariusz Ratajczak

Moja Walka - Mein Kampf
Adolf Hitler

"Nie jestem Amerykaninem o wierze żydowskiej, ale Żydem. Jestem Amerykaninem. Byłem Amerykaninem przez 63 / 64 mojego życia, ale Żydem byłem przez 4000 lat."

- Rabin Stephen S Wise, prezydent Amerykańskiego i Światowego Kongresu Żydów


Poszukiwacze żydowskiego genu - Shlomo Sand


Wielka Encyklopedia Żydów

Ustami rabina: Syjonizm to afirmacja judaizmu
Gilad Atzmon

Mit Holocaustu
Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Erec Izrael Haszlema – biblijne granice Królestwa Izraela

Syjonizm w Ameryce
James Petras

The Founding Myths of Modern Israel
Izrael Shahak: "Żydowskie
dzieje i religia"

Wyznania szpiega: Sayanim
Victor Ostrovski i Claire Hoy

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Żydowscy bojówkarze z Europy z misją w Izraelu
JDL - Jewish Defense League

Operacja Hasbara: przegrana bitwa - Jerzy Szygiel

Israel controls U.S. Presidents
Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

Donald Tusk - Judeopolonia
Tusk - Judeopolonia


Syjonizm i III Rzesza - Mark Weber

Protokoly obrad medrcow Syjonu

Filmy wideo 

Talmud i mechanizmy obronne
Izrael Shahak

ADL: 80 mln „antysemitycznych” Amerykanów
Pastor Ted Pike

Żydowska Supremacja
Dr David Duke

Karykatury 

Aktyvizm! - Join the Fight!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!