HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
71 

HUR DEN JUDISKA LOBBYN
SKAFFAR SIG MAKT 

 

Får man säga att sionistiska intressen till stöd för den sionistiska inkräktarstaten Israel utövar stor makt och har stort inflytande över svensk opinionsbildning utan att man då genast skall avfärdas som "antisemit" och "jude-hatare"?

Frågan är: Vad är sanning? Är det sant eller osant att sionistiska intressen har stor makt och stort inflytande över svensk opinionsbildning? Det är denna fråga som sionisterna och Israel söker dölja - till varje pris. Opinionsbildning utövas av skola, massmedia och litteratur (bokutgivning).

I den svenska skolans läromedel, som rättar sig efter Skol-överstyrelsens allmänna direktiv, försvaras Israel som en kämpande demokrati med "rätt att existera som stat för det judiska folkets strävan efter en egen stat". Att det verkligen förhåller sig så, går lätt att övertyga sig om efter en granskning av skolans läromedel under de senaste 30 åren. I skolan är sålunda undervisningen genomgående proisraelisk och prosionistisk, även om visst utrymme ges för palestiniernas trängda situation på Västbanken och Gaza. Men att hela det nuvarande Israel är en erövrarstat, en judisk stat som lagt beslag på palestiniernas land med våld och terror, det framgår inte klart i flertalet av skolans läromedel.

Vad så gäller massmedia - Sveriges Television, Sveriges Riksradio och tidningspressen - så kan man tryggt påstå att massmedia i stort ställer sig bakom själva den judiska staten Israel som något rättfärdigt och nödvändigt men att Israels ockupationspolitik på Västbanken och i Gaza ofta kritiseras. Att Israel är en rasistisk stat som systematiskt och målmedvetet diskriminerar palestinierna också i själva Israel som ett led i den sionistiska ideologin och politiken, det framgår endast sällan i svenska massmedia, utan skylls på vissa s k högerpolitiker som tidigare Begin och numera på Shamir och Sharon, tillhörande likudblocket. Att också de ledande israeliska socialdemokraterna alltifrån Ben-Gurion, Golda Meir och till Yitzhak Rabin och Shimon Perez också är av denna uppfattning, det söker man vanligen förtiga.

De största dagliga tidningarna i Sverige som Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet och Expressen är i stort mycket Israelvänliga, även om man inför kritiska reportage, åtminstone i DN och Svenska Dagbladet. Någon djupare analys av sionismen och den sionistiska staten Israels verkliga avsikter och karaktär ger man dock inte - uppenbarligen för att skydda staten Israel som sakrosankt och även för att inte såra Israels röststarka och ytterst känsliga vänner inom den sionistiska lobbyn i Sverige. 

Israels verkliga ansikte, sådant det framträder i den hebreisk-språkiga pressen - inte i den för utlandet avsedda engelsk-språkiga Jerusalem Post - förmedlas sällan eller aldrig i den svenska pressen eller i svenska etermedia. Grundaren och ledaren för De Mänskliga Rättigheternas Kommitte i Israel, professor Israel Shahak, är så gott som helt okänd i Sverige, trots att han är en ytterst flitig författare som dokumenterat vad han kallar "nazifieringen av hela det israeliska samhället".

Faktum är att i stort är den judiska pressen i Israel mera frispråkig och kritisk till sionismen och det israeliska samhället än vad den svenska pressen är.

Om vi så vänder oss till litteraturen i ämnet, så kan man konstatera att den palestinska litteraturen - som blommar i exil - sällan eller aldrig utges, medan de svenska bokförlagen utger mängder med judisk och israelisk litteratur. En lärd och skarpsinnig palestinsk författare som Edward Said, professor i USA och utbildad vid amerikanska universitetet i Beirut, är okänd i Sverige. Kända antisionistiska judiska författare som Israel Shahak, Moshe Menhuin, rabbinen Elmer Berger, Alfred Lilientahl, Maxime Rodinsohn och Walter Lehn är också okända i Sverige och har aldrig fått sina böcker översatta och utgivna i Sverige. Alfred Lilientahls magnum opus, det över 800 sidor väldokumenterade verket The Zionist Connection, som i detalj redovisar den sionistiska lobbyns omfattande och hänsynslösa verksamhet i västvärlden, främst i USA, är inte bara outgiven i Sverige, inga av våra debattörer tycks känna till verket och förstår därför inte varför supermakten USA nära nog reservationslöst stöder Israel. Det är också typiskt för den proisraeliska stämningen i svenska media, att man senare även förbigick med total tystnad den amerikanske kongressmannen Paul Findleys i USA uppmärksammade bok om den judiska lobbyn They Dare To Speak Out - De vågar tala ut - ända tills DNs mångårige Mellanösternkorrespondent Åke Ringberg i sin bok Blodet i Beirut nyligen berättade om Findleys bok - och typiskt är också att Expressens utrikesredaktör Ernst Klein därmed avfärdade Åke Ringberg som "antisemit". Att bara omnämna fakta, att det finns en mäktig och inflytelserik judisk lobby som verkar för Israel räcker för att Klein skall brännmärka vederbörande som "antisemit". Som Per Gahrton tidigare sagt här i Radio Islam är detta fullständigt absurt och ett gement försök att strypa åsiktsfriheten och informationsfriheten.

Även om den judiska lobbyn i Sverige inte är lika stor och omfattande som i USA, så är den ändå mycket aktiv och inflytelserik. Varje försök att analysera och fastställa vad sionismen verkligen är, en judisk nazism, väcker alltid samma våldsamma protester och anklagelser för "antisemitism" och en "vilja att ånyo förinta judarna" - med påföljd att massmedia blir skrämd från vettet och rättar sig i stort efter sionisternas önskemål. Varje försök att klarlägga att den judiska staten Israel är en brutal rasistisk stat av samma skrot och korn som rasåtskillnadens Sydafrika väcker samma våldsamma protester från sionistiskt håll, varvid massmedia tonar ned kritiken och nöjer sig med att tala om "beklagliga israeliska övergrepp som dock inte får leda till att vi överger Israel som har rätt till säkra gränser", alltså precis som sionisterna önskar, då de är livrädda för sanningen om sionismen och Israel, eftersom detta kan leda till en framväxande opinion som kräver bojkott av Israel på samma sätt som opinionen mot Sydafrika lett till en världsomfattande bojkott av Sydafrika. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.