HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
33

SIONISMEN -
EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

 

12. Radio Islam anser att sionismen är en säkerhetsrisk för fred och samförstånd mellan folk och stater i Mellersta Östern och i hela världen: att driva propaganda i Sverige och hela västvärlden för en aggressiv militärmakt som ständigt bombar värnlösa flyktingar, förtrycker landets befolkning och ständigt expanderar på andra folks bekostnad, det är att legitimera våld och aggression som - genom sionismens styrning av supermakten USA - lätt nog kan trappas upp till en storkonflikt, ett tredje hett världskrig. Vill vi inte alla förhindra ett världskrig?

13. Radio Islam anser att den sionistiska propagandan ger näring åt just vad den säger sig bekämpa, nämligen antisemitism eller judehat. När sionisterna och deras fanatiska anhängare hänsynslöst exploaterar de förföljelser och lidanden som judar utsatts för i historien, främst av det nazistiska Tyskland, söker de göra hela den judiska historien till en enda oräknelig serie upprörande tragedier med judarna som offer för andra folks grymma övergrepp samtidigt som de heroiserar sina egna brutala hämndaktioner, vilket vi kan läsa om i deras egen bibel, Torah, Gamla Testamentet: deras påsk firar de ännu årligen till minne av hur deras Gud "befriade dem från träldomshuset i Egypten" genom massmord på alla förstfödda egyptier fullständigt urskiljningslöst (2 Mos. 12: 12-13, 29-30), och deras Purimfest, den upprymda glädjens fest, firar de fortfarande varje vår till minne av hur deras förfäder i Perserriket för över 2 500 år sedan tog hämnd på perserna genom att döda 75 000 av dem (Ester 9:16...10:3).

 På detta sätt blir deras historia historien om dem själva som offer för andra folks illvilja och övergrepp mot dem, varefter de utkräver hämnd och åter hämnd: hämndens triumf är för dem - enligt deras egen heliga historia - segerfester som skall ihågkommas och firas i årtusenden, glädjens och tacksamhetens högtider, då fienden krossas och förödmjukas (så även hos deras stora profeter, t ex Jesaja 60: 10-16). Alltid måste påminnas om verkliga eller hopfantiserade gamla oförrätter som begåtts mot dem och aldrig får glömmas, medan de är snara att glömma oförrätter som de begått mot andra och ständigt begår mot palestinierna. Nog kan detta göda misstro och hat till judarna. Kan fred och försoning någonsin uppnås och rättvisa skipas med denna oförsonliga sionistiska inställning? Är inte förutsättningen för fred och rättivsa att alla folk respekterar varandra som jämlika och att inget folk anser sig vara utvalt av Gud och förmer än andra med egenmäktig rätt att påtvinga dem sin vilja?

 

HAR BARA JUDAR FÖRFÖLJTS OCH DÖDATS?

 14. Radio Islam frågar: är det verkligen, som den sionistiska propagandan söker göra gällande, bara judar som hemsökts av lidanden och utsatts för svåra övergrepp som massmord ("folkmord")? Varför heter det jämt och ständigt att de nazistiska judemorden är "unika" och "ojämförliga"? Har inte förfärliga massmord drabbat också andra folk både längre tillbaka i historien och i vårt eget århundrade, bland dem armenierna (i Turkiet), serberna och kroaterna under Balkankriget och sedan under andra världskriget, ryssarna, ukrainarna, Krimtatarerna och andra folk i Sovjetunionen (under den stora stalinistiska terrorn på 30-talet, som krävde inemot 20 milj människoliv i arkebuseringar och i Gulag-arkipelagens hemska straffarbetsläger), ryssarna, balterna, polackerna och andra folk under andra världskriget (av både stalinister och nazister), de fördrivna tyskarna åren närmast efter andra världskriget (i bl a Tjeckoslovakien, Polen, Sovjetunionen och Jugoslavien), pakistanier och indier i samband med frigörelsen från den brittiska kolonialmakten, ibofolket i Biafra under inbördeskriget i Nigeria, Ugandas folkstammar under Idi Amin och sedan under Milton Obote, khmererna under Pol Pots skräckvälde i Kampuchea och palestinierna alltsedan Israel bildades för snart 40 år sedan...? Visst har allt detta hänt och mycket annat händer alltjämt i världen.

 Om vi aldrig får glömma det förflutnas illgärningar därför att de inte får upprepas, varför då inte räkna också andra folks offer och lidanden? Och varför inte protestera än kraftfullare mot de offer och lidanden som sker i samtiden och som vi gemensamt skulle kunna förhindra? Beträffande sionismens ständiga övergrepp på palestinierna kunde Internationella Juristkommissionen i Geneve fastslå i två fristående rapporter att palestinska barn torteras i israeliska fängelser (SvD 5/8 -87)! Var finns här de ljungande protesterna i stora demonstrationståg till Israels ambassad? Varför tiger svenska kyrkan och de olika frikyrkosamfunden som annars är så protestglada? Vad gör Rädda Barnen och Röda Korset? Och framför svenska regeringen ens en liten protestnot till en uppkallad israelisk stockholmsambassadör på Arvfurstens palats?

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.