HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
86
 

SAMMANFATTNING:
BUFFENS SJU PELARE 

 

Jag skall här ge en sammanfattning av sionismens LÖGNER, som utförligt redovisats i denna bok.

När vi säger att Israel är en lögn, en bluff, så bemöts vi ibland med protester, att den judiska staten Israel faktiskt existerar och därför inte kan vara någon lögn eller bluff. Självfallet är det inte detta vi menar när vi säger att Israel är en lögn och en bluff. Vad vi menar är att den sionistiska staten Israel bygger på lögner och bluff och att denna sionistiska stat upprätthåller sin existens och sin makt på lögner och bluff. Israel vädjar om stöd och sympati i omvärlden med lögner och bluff. Låt oss gå igenom sionismens och Israels lögner i tur och ordning: 

* Den första stora lögnen är sionismens tes att Palestina skulle vara judarnas historiska hemland, deras förfäders land som hela världens judar skulle ha s k historisk rätt till.

Detta är faktiskt en trefaldig lögn, tre lögner sammanvävda i en stor lögn: dels kan den historiska vetenskapen endast fastställa att judarna härstammar från hebreerna som var en av flera nomadiserande stammar av fåraherdar på den arabiska halvön som möjligen kom till Egypten och därifrån drog vidare till Kanaans land, nuvarande Palestina, där de låg i strid med de bofasta kananeiska folken och samtidigt antog en del av den kananéiska kulturen och även beblandade sig med dessa folk. Framlidne professor H.S. Nyberg säger i sin uppsats Gamla Testamentets urkunder, att den israelitiske kung Davids kungadöme är till sitt väsen rent kananéiskt: "David tillägnade sig hela den kananéiska kungaideologin, som på samma gång är allmänt främreorientalisk, och denna ideologi blev bestämmande för hela det israelitiska kungadömet så länge det varade." Alltså, det gamla bibliska Israel var inte alls judiskt. Dels är det även en lögn att Palestina skulle vara judarnas historiska hemland enligt judarnas egen bibel, Gamla Testamentet, som Israel i dag använder som sitt historiska rättesnöre och lagfart för sitt maktinnehav över Palestina, eftersom det står i judendomens Torah, deras lära och lag, nämligen i Första Moseboken, 11:e kapitlet, vers 31, att judarnas ättefader Abraham härstammade från Ur i Kaldeen eller Babylonien, d v s nuvarande Irak, varifrån han med hela sitt följe skall ha begett sig först till Kanaans land och därifrån - för att undvika hungersnöd - till Egypten. För det tredje uppges i judarnas bibel att Israels folk aldrig behärskade hela det dåvarande Palestina utan endast delar därav och dessutom ständigt bröt mot sin stam gud Jahves bud och stadgar och därför saknade den hemortsrätt till detta land som de nu åberopar sig på.

* Den andra stora lögnen är sionisternas huvudtes att alla judar i hela världen är ett enda folk. Den sionistiska staten Israel har ju högtidligt förklarat i Lagen om återvändande från 1950 att denna inkräktar- och ockupationsstat i Palestina är alla judars hemland där de automatiskt får medborgarskap, israeliskt medborgarskap, medan de, av detta Israel, fördrivna palestinierna och deras bortåt tre miljoner barn och barnbarn inte tillåts återvända till sina fäders hemland. Det är en uppenbar lögn att judar skulle utgöra ett enda folk, eftersom judar finns i många olika länder över hela världen där de är medborgare. Det finns inte bara amerikanska judar i USA, franska judar i Frankrike, svenska judar i Sverige, sovjetiska judar i Sovjetunionen och så vidare, utan det finns också arabiska judar i Västasien och Nordafrika, svarta judar, s k fallascher, i Etiopien, bruna judar i södra Indien, persiskaojudar i Iran, mongoliska eller gula judar i Sydostasien och så vidare - och alla dessa judar har under årtusenden uppblandats med de omgivande folken som judarna i vissa fall omvänt till judendomen, så till exempel fanns det ett judiskt kungarike i Yemen på 400-talet efter Kristus; och i södra Ryssland mellan Svarta havet och Kaspiska havet fanns på 700-talet ett stort Kazarrike som övergick till judendomen - i valet och kvalet mellan kristendomen och islam valde kazarernas härskare det tredje alternativet, judendomen som det kraftfullaste medlet att hålla sina undersåtar i styr och injaga respekt hos en fientlig omvärld. Den framlidne i England verksamme judiske författaren Arthur Köstler har skrivit en dokumentär bok om detta på engelska. Den trettonde stammen, där han alltså kallar kazarerna för den trettonde stammen efter Israels tolv stammar, av vilka ju judarna skall vara ättlingar till Israels eller Jakobs son Juda, medan de andra elva stammarna försvunnit. I Andra Konungaboken, 17:e kapitlet, verserna 16, 17 och 18 i judendomens bibel, Gamla Testamentet, heter det:

"Israels barn hade ju syndat mot Herren, sin Gud ... De övergav Herrens, sin Guds, alla bud ... Och de lät sina söner och döttrar gå igenom eld och befattade sig med spådom och övade trolldom. De sålde sig till att göra vad ont var i Herrens och förtörnade honom därmed. Därför blev Herren också mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att inte något annat blev kvar än Juda stam allena."

Men det stora flertalet judar är inte alls ättlingar till denna Juda, utan de kommer från andra håll. De europeiska s k öst-judarna, som ofta kallas askenaser eller askenazjim, alltså de ryska och polska judar som utgör eliten i det judiska eller sionistiska Israel är huvudsakligen ättlingar till dessa kazarer som alltså omvände sig till judendomen på 700-talet efter Kristus. Hela det sionistiska ledargarnityret var från början askenaser, så t ex David Ben-Gurion, som kom från Polen och egentligen hette Grün, Golda Meir, som kom från Ryssland och egentligen hette Meyersohn, Menachem Begin som kom från Polen, Shimon Peres som också kom från Polen, Yitzhak Shamir, som kom från Polen och så vidare. Det ironiska är sålunda att den judiska staten Israels främsta ledare som åberopar denna inkräktarstats legitimitet på att judarnas gud i Bibeln utlovat deras ättefader Abraham Palestina som deras land inte är ättlingar till Abraham utan till kazarerna i södra Ryssland vilka aldrig satt sin fot i Palestina eller Kanaans land som det heter i judarnas bibel, Gamla Testamentet! Det är alitså en stor lögn att de ledande sionisterna i Israel - liksom utanför Israel -gör anspråk på att besitta Palestina med biblisk legitimering, eftersom de härstammar från kazarerna och - historiskt sett - hör hemma i södra Ryssland.

*Den tredje lika stora som fräcka lögnen som sionisterna prånglar ut till en vilseledd och lättrogen kristen allmänhet i västvärlden är att judarna skulle ha s k gudomlig rätt att besitta Palestina, eftersom det står i judendomens bibel, Gamla Testamentet, att deras gud, Jahve, lovat dem som ett utvalt herrefolk detta land, ja, till och med ett mycket större landområde som sträcker sig från Nilen ända till Eufrat i Irak. Detta är en lögn och en bluff eftersom det inte finns någon religiös rätt för ett folk att med list, våld och terror lägga under sig ett annat folks land. Det finns bara en rätt mellan civiliserade folk och stater, och det är folkrätten. Och enligt folkrätten har de sionistiska judarna ingen rätt alls till palestiniernas gamla land Palestina. Så enkelt är det, fast alltför många tycks ha så svårt att fatta detta, indoktrinerade eller förvirrade som de är av sionisternas propaganda.

Dessutom är det en lögn enligt den bibliska judendomen att sionisterna skall ha rätt att besitta Palestina, eftersom deras gud Jahve lovade dem detta land på villkor att de strängt höll sig till hans bud och stadgar, vilket endast ett fåtal judar gör, d v s de strängt ortodoxa judarna, och just dessa judar protesterar mot staten Israels existens som dessa ortodoxa eller rättrogna judar tror skall komma först när judarnas frälsare, Messias, kommer någon gång, vilket han ännu inte har gjort. I väntan betraktar de dagens Israel som "Djävulens skapelse" eller självaste "Satan"!

* Sionisterrws fjärde stora lögn är att den judiska staten Israel i Palestina skulle vara judarnas enda trygga värn mot vad sionisterna kallar "antisemitism", alltså judehat och judeförföljelser som judar i andra länder alltid måste utsättas för, enligt sionisterna. Men det är ju en uppenbar lögn att staten Israel är en trygghet för de israeliska judarna. Just i Israel drar ledarna in sina judiska undersåtar i krig efter krig, eftersom de kommit dit som inkräktare och erövrare och tyranniserar den palestinska befolkningen. Just i Israel är judarna otryggare än någon annanstans i världen. I andra länder - det må vara USA, Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och även Sovjetunionen - lever judarna som likvärdiga medborgare och skyddas av statsmakten på alla sätt. Ja, i flera länder är judar ofta privilegierade. Så till exempel har judarna varit privilegierade i Sovjet under Lenin- och Stalintiden där det var dödsstraff på antisemitism och synagogor skyddades medan kyrkor brändes ned eller förvandlades till garage, simhallar och partilokaler för kommunistpampar. Om den judiska staten Israel verkligen vore den enda trygga vistelsen för judar, skulle väl den stora massan av världens judar bege sig dit. Så sker inte. I stället föredrar de att bo i sina hemländer utanför Israel, i diasporan eller exilen, som det felaktigt heter, alltså i USA, Sverige och andra länder. Dessutom är det ett faktum att långt fler judar lämnar Israel än kommer till Israel, utvandringen är större än invandringen, också bland de i Israel födda judarna, de s k sabras, dels av ekonomiska skäl, dels och framför allt av just säkerhetsskäl: Israel upplevs alltmer som ett otryggt land av alltfler. Israel är en inkräktarstat och en av hela den omgivande arabvärlden hatad stat. Israel har under sin 40-åriga existens fört fem krig och har förvandlats till en fästning där man misstror och spionerar på varenda icke-jude. I Israel har judarna återskapat ofrihetens och fruktans gettotillvaro.

*Sionisternas femte stora lögn är att Israel från början skulle ha varit en löftesrik stat präglad av demokrati och humanitet och social rättfärdighet. Detta är en propaganda-lögn, en myt och en lögn. Den judiska staten tillkom genom list, våld och terror, när de sionistiska judarna med utpressning och terror först tvingade judar från olika länder att bege sig till Palestina i stora skaror efter andra världskrigets sönderhärjade Europa liksom senare i arabvärlden där sionisterna provocerade antisemitiska stämningar genom att låta sina agenter hota och även döda vissa judar och skylla ifrån sig på "muslimska eller arabiska fanatiker". Sedan organiserade sionisterna väpnade terrorband i själva Palestina under den brittiska mandatperioden att utöva en fruktansvärt blodig terror mot palestinier som ledde till att bortåt halva den palestinska befolkningen, ca 750 000, d v s hälften av det dåvarande palestinska folket, drevs bort från sina urgamla hembygder. Sionistledare som Menachem Begin i en judisk gangsterliga som hette Irgun Zwai Leumi begick fasansfulla illdåd, bland annat sprängde denna mördarliga - på order av Begin - en hel arabisk by med bortåt 350 människor i luften. Begin blev sedan partiledare, aktad medlem av den israeliska folkförsamlingen Knesset och därefter Israels premiärminister med ännu flera massmord på sitt samvete så till exempel skedde den israeliska invasionen av Libanon sommaren 1982 på dåvarande premiärminister Begins order. En annan judisk terroristledare var Yitzhak Shamir, en av toppmännen i den judiska Sternligan som mördade FN-medlaren och tidigare juderäddaren greve Folke Bernadotte. Shamir är idag Israels premiärminister. Terrorister och mördare gör lysande politisk karriär i Israel.

Den judiska staten Israel var alltså från första början en utpräglad terrorstat som inte hade ett dyft att göra med demokrati eller humanitet. Israels s k demokrati med olika judiska partier är alla underkastade den totalitära chauvinistiska sionismen, där palestinier är diskriminerade och förtryckta. Det är självfallet ingen verklig demokrati utan en skendemokrati, en demokrati för syns skull, för propagandans skull. Inte heller yttrandefrihet finns i israel utan åsiktscensur - för palestinierna vilkas tidningar och litteratur ideligen dras in av de israeliska militärmyndigheterna. Och någon rättssäkerhet existerar inte i detta Israel där palestinier ideligen fängslas utan rättegång eller i rättsprocesser som är rena farsen, parodier på verklig demokratisk rättspraxis. Israel tillämpar de militära undantagslagarna som infördes av britterna under mandattiden i Palestina, vilket då väckte sionisternas vrede och gränslösa indignation. När de sedan själva kom till makten tillämpade de samma lagar - på palestinierna! Allt detta är sedan decennier väl dokumenterat och helt klarlagt. Men ändå talar svenska politiker och publicister - efter diktamen från den sionistiska propagandan - om Israel som en demokrati, Mellanösterns enda demokrati! Det är ett hån mot sanningen, mot verkligheten, mot offren för detta Israels systematiska tyranni som seglar under falsk flagg som demokrati! 

*Den sjätte stora lögnen i sionistpropagandan som är särskilt avsedd för västvärlden, bl a Sverige, är att Israels s k arbetarparti med ledare som David Ben-Gurion, Moshe Sharett, Levi Eshkol, Moshe Dayan, Golda Meir, Yitzhak Rabin och i dag Ben-Gurions elev Shimon Peres skulle vara ett särskilt fredligt, fridsamt och demokratiskt parti som vill och kan föra en human eller humanistisk politik. Denna lögn och bluff borde ha kunnat genomskådas från första början. Israels arbetarparti och dess ledare är lika sionistiskt och militaristiskt och aggressivt som det mera rättframt chauvinistiska högerpartiet som letts av Menachem Begin och Yitzhak Shamir. Israels angreppskrig som Suezkriget hösten 1956 och Sexdagarskriget i juni 1967 skedde då Israel leddes av arbetarpartiet, av Ben-Gurion och Levi Eshkol. Den stora terrorn, då Israel med våld och terror fördrev 750 000 palestinier (hälften av det dåvarande palestinska folket) skedde under arbetarpartiets ledning, även om de värsta sionistiska terrorligorna Irgun och Sternligan leddes av högersionister. Men Jon Kimche, en ledande sionistisk författare säger i sin bok The Seven Fallen Pillars om det israeliska arbetarpartiets general Moshe Dayan: "Med full fart for Moshe Dayan med sin kolonn rakt in i staden Lydda den 11 juli 1948, sköt besinningslöst på allt som rörde sig och skapade fullkomlig förvirring och terror. Stadens arabiska befolkning på 30 000 antingen flydde eller drevs i väg till Ramallah. Nästa dag kapitulerade också Ramallah och dess befolkning för samma vanvettiga terror. Båda dessa arabiska städer föröddes och plundrades av de segerrika israeler. " Sionister - vare sig de tillhör ett höger- eller vänsterparti i Israel - är och förblir sionister först och främst.

Låt oss här citera uttalanden av några ledande sionister. Först David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister i flera år och ledaren för Israels s k arbetarparti. I sin till svenska översatta bok I krig och fred, utgiven på Askild och Kärnekulls förlag 1970, säger David Ben-Gurion:

"För flertalet judar är Israel Sion. Sion betyder något särskilt få de våra, var de än vistas. I grund och botten betyder det hem. Israel är alla judars hem. Lika mycket som det är deras hamn. Men det är också ett lönsamt företag, som har en uppgift att fylla och en framtid att erövra. Och vad är vår uppgift här? Vad har det judiska folket att uträtta i Israel? För omkring 3 300 år sedan levde en jude, den störste av alla judar, och det var han som bestämde vad vi har att göra här. Hans ord är lika goda i dag som när de först yttrades. Jag syftar naturligtvis på Moshe, Mose. Berättelsen om Moshe (Mose) är alltså en guldgruva när man vill få kunskap om judarna och de attityder som de har upprätthållit och som ha upprätthållit dem under årtusendenas lopp."

Alltså, Torah, de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet med Mose i huvudrollen är själva grundvalen för sionismen! 

David Ben-Gurion sade i Knesset den 11 oktober 1961 om de palestinier som sionisterna fördrivit och förslavat:

"Israel kommer aldrig att kunna acceptera att de arabiska flyktingarna återvänder. Israel tillbakavisar bestämt och kategoriskt de lömska förslag om valfrihet för dessa flyktingar. Israel är av den bestämda övertygelsen att dylika förslag om repatriering av de arabiska flyktingarna är cyniskt kalkylerade för att förstöra Israel och förinta judarna ... Det finns bara en lösning på det arabiska flyktingproblemet: att få dem att bosätta sig bland deras eget folk i länder som har gott om plats för dem ..." (New York, 12 oktober 1961)

I den israeliska tidningen Ha-Haretz den 16 februari 1960 sade Ben-Gurion:

"Vi bryr oss inte om vad gojim, alltså icke-judar, säger och tycker. Vi bryr oss bara om vad de gör, om deras agerande är till vår fördel eller kan skada oss."

En annan sionistisk ledare för Israels s k arbetarparti och i USA och även i Sverige starkt glorifierad israelisk politiker var Golda Meir. Också Golda Meir har uttalat sig i Knesset om de palestinska flyktingarna i oktober 1961, då hon sade följande i den israeliska tidskriften Ner september/oktobernumret 1961:

"Var och en som talar till förmån för att de arabiska flyktingarna skall återvända måste också tala om hur han eller hon skall ta ansvar För detta, om staten Israel skall kunna överleva. Det är bättre att klart och tydligt en gång för alltid säga ifrån att vi aldrig skall låta detta ske!"

Den 8 november 1961 rapporterade den för övrigt sionistvänliga New York Times följande:

"Knesset står fast i flyktingfrågan. Knesset röstade med en överväldigande majoritet för arbetarregeringens inställning att de arabiska flyktingar som flytt eller drivits iväg inte skall kunna få återvända till det territorium som sedan dess blivit staten Israel. Rösterna var 68 mot 7. I samma motion gav Knesset sitt fulla samtycke till premiärminister Ben-Gaions tillkännagivarde den 11 oktober, där han tillbakavisade FN-förslaget att de palestinska flyktingarna skall efter eget fritt val ges möjlighet att återvända till sina hembygder i nuvarande Israel."

Alltså, redan 1961, för 27 år sedan, var det Israels arbetarregering under ledning av David Ben-Gurion som beslutade att de palestinska flyktingar som sionisterna med våld och terror fördrivit från deras hemland Palestina aldrig skall få återvända utan helst, som Ben-Gurion sade, drivas ytterligare iväg till främmande länder!

När i dag den s k höken, den supernationalistiske premiärministern Yitzhak Shamir kategoriskt avvisar varje fredsuppgörelse med palestinierna, som givetvis även måste innefatta möjligheter för de fördrivna palestinierna att återvända hem, så är detta inget nytt och inte heller något som särskilt utmärker den s k högern i Israel. Exakt samma inställning intogs från början även av den s k vänstern i Israel, av det sionistiska arbetarpartiet!

Om de 1967 av Israel ockuperade Västbanken och Gazaremsan uttalade sig redan från början ledare för det israeliska s k arbetarpartiet. Så här sade Moshe Dayan i den sionistiska tidskriften Jewish Chronicle, utgiven i London den 9 februari 1968:

"Israels gränser måste omfatta Judéen och Samarien (alltså Västbanken) som utgör den historiska vaggen för den judiska nationen."

Generalen, knessetmedlemmen för Israels arbetarparti, senare Israels premiärminister och i dag Israels försvarsminister Yitzhak Rabin sade så här i Jewish Chronicle den 15 december 1967:

"Upprättandet av staten Israel, som innefattar Judéen och Samarien, är judenhetens största bedrift efter det andra templets förstörelse år 70."

Den 28 juni, alltså kort efter Israels seger i Sexdagarskriget 1967, sade den dåvarande israeliske USA-ambassadören Yitzhak Rabin i den kända Samväldesklubben i San Francisco, uppblåst av samma skrytsamhet som tidigare generalen Moshe Dayan och senare generalen Sharon, Beiruts slaktare: "Israel kan besegra 60 till 100 miljoner araber. Vi har förmågan och motivationen att vinna."

Rabin hade till och med fräckheten att i detta tal i USA säga till sina åhörare:

"Vi ber inte om utländsk hjälp. Vi klarar oss själva." Sanningen är ju den att Israel inte gör något annat än organiserar sina sionistiska lobbygrupper för att utöva utpressningar på utlandet, främst USA, att ge miljarder och åter miljarder dollar årligen till Israel och dessutom med lock och pock tvingar USA att leverera de mest avancerade amerikanska vapnen till denna sionistiska inkräktar- och ockupationsstat!

*Den sjunde stora lögnen som sionistpropagandan sprider är att sionismen skulle acceptera judars lojalitet till de stater där de är medborgare utanför Israel. Alla sionistledare från Israel reser omkring bland olika judiska församlingar i olika länder och håller eldande tal där de manar till yttersta och främsta lojalitet med den judiska staten Israel och avvisar att judendomen skulle vara uteslutande en religion. Den yiddischspråkiga tidningen Daily Forward i New York rapporterade den 9 januari 1959 om Världssionistiska Organisationens dåvarande ordförande Nahum Goidmanns stora tal bland amerikanska judar:

"Doktor Goldmann utmanade Amerikas och andra länders judar att samla mod och öppet förklara en dubbel lojalitet, en lojalitet till landet där de bor och en annan starkare och avgörande lojalitet till Israel. Judar får aldrig falla för patriotiskt prat om att vara lojala endast och främst till det land där de bor och lever. De skall endast vara fulla patrioter till den judiska staten israel." 

I Jewish Newsletter den 9 september 1957 hette det:

"Doktor Goldmann samtyckte med Ben-Gurion att alla judar i diasporan, alltså utanför Israel, är i landsflykt och endast kan befrias och fullkomnas i Israel. Men den praktiska överföringen av alla judar i exil till Israel var något som de båda inte var överens om. Medan Ben-Gurion yrkar på att denna överföring skall ske så snabbt som möjligt, menar Goldmann att det här blir fråga om en långvarig utvecklingsprocess. Men under tiden kan och skall diasporasionisterna hjälpa Israel ekonomiskt, finansiellt, politiskt och kulturellt lika mycket om inte mer som om de bodde i Israel. Ty israeler och diasporajudar är ett och samma folk."

Världssionistiska Organisationen, Den Judiska Agenturen och staten Israel utgör ett gemensamt komplex som bildat "Judisk Uppfostran för Aliah" eller "Återvändande", alltså till Israel. I alla länder där det finns ett större antal judar, också i Sverige, verkar denna organisation för att hos de judiska barnen inplantera bundenhet och lojalitet till Israel som judarnas verkliga fosterland - och detta sker i långt högre grad än vad det nazistiska Tyskland på 30-talet kunde åstadkomma för att utbilda tyskar eller tyskspråkiga minoriteter i olika länder till lojalitet med Tyskland!

Men det stannar inte vid denna utbildningspropaganda för sionismens Israel bland judiska barn och ungdomar i olika länder. Också på det juridiska området är sionisterna ivrigt verksamma för att skapa ett särskilt lagrum i internationell rätt för det judiska folket. En sådan sionistisk jurist, Nathan Feinberg har skrivit en avhandling med titeln Erkännandet av det judiska folket i internationell lag, där det bl a heter: "Rätten till ett nationellt hem har tillerkänts det judiska folket som helhet, och inte endast till en del av det; det har tillerkänts inte bara till sionister eller judar som bosatt sig i Palestina eller som kommer att bosätta sig där, utan till alla judar var de än må vara." 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.