No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall
Radio Islam
Know Your enemy!
No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late

English

Franç.

Deutsch

Arabic

Sven.

Español

Portug.

Italian

Russ.

Bulg.

Croat.

Czech

Dansk

Finn.

Magyar

Neder.

Norsk

Polski

Rom.

Serb.

Slov.

Indon.

Türk.

汉语
 

"Alla stora sanningar börjar som kätterier"(GB Shaw) 


Länk: 
Israels Nätverk i Sverige Radio Islam´s Encyclopedia ( In English )  
 

Radio Islams
Uppslagsverk

Ambitionen med detta "uppslagsverk " är att utgöra en förteckning över åtskilda offentliga personer, debattörer, politiker, ämnen, begrepp, definitioner, händelser, ideologier och organisationer som är aktuella i Mellanösterndebatten och som behandlas i hemsidan. Att vissa personer här är judar har betydelse i Mellanösterndebatten, på samma sätt som om de varit palestinier. Det har inget med rasism att göra. Utan Judendomen ingen Sionism; utan sionism ingen Israel. Israel är en ockupationsmakt. De som stödjer Israel gör ett politiskt ställningstagande. Personer som förekommer här väljs, granskas eller kritiseras inte för deras härkomst men för deras ideologiska och politiska gärningar.

Adelsohn, Ulf
Moderat politiker, jude. Har varit kommunikationsminister och ordförande i Moderata Samlingspartiet 1981-86. Sen 1992 är han landshövding i Stockholmslän. Gift med Lena Liljeroth, styrelseordförande för Koncernen Fryshuset.

ADL - Anti-Defamation League
På svenska "Antiförtalsligan", en sionistisk underättelseorganisation. Vad denna judiska organisation gör är att kartlägga sionismens moståndare i olika länder och sedan genom just förtal, hot och utpressning försöka ruinera dessa antisionister, beröva dem deras arbeten, deras positioner, deras sociala och ekonomiska ställning. ADL är en undergrupp till den stora judiska frimurarorganisationen B'nai B'rith, se denna. I Sverige finns en sionistisk organisation, den sk. Svenska Kommittén mot Antisemitism, som arbetar för ADL.

Ahlmark, Per
"Hedersjude" - Ben Adam - "Människosonen". Politiker, författare, debattör. Per har hunnit med mycket, bl.a. har han varit ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund (FPU), ordförande i folkpartiet, och vice statsminister och arbetsmarknadsminister 1976-78, samt ordförande för Svenska Filminstitutet. Han är grundaren av och vice ordf. i Svenska Kommittén mot Antisemitism och 1:a vice ordförande i samfundet Sverige-Israel och erhållare av Elie Wiesels pris som "Jerusalems försvarare" (se denne). Han är även "Honorary Fellow" vid Hebreiska Universitet i Jerusalem. Har skrivit boken "Det hatade Israel", med sionisterna Ernst Klein och Thomas Hammarberg, se dessa. Ahlmark symboliserar Israel-fanatikerna i Sverige och hyser ett stort hat till Radio Islam och dess lyckade informationskampanjer. Pers son John Ahlmark har också börjat klättra inom Folkpartiets organisation.

Ahnlund, Knut
Professor i nordisk litteraturhistoria, tillhörande Svenska Akademin. Som en del av sitt sionistiska engagemang har han varit ordförande i Rikssamfundet Sverige-Israel och stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Han är far till DN's Israelkorrespondent Nathan Shachar, se denne, som säger sig vara "konverterad" till judendomen.

AIPAC
American-Israeli Public Affairs Committee. En mäktig judisk organisation i USA som symboliserar den judiska lobbyn i detta land. AIPAC förfogar över stora ekonomiska resurser som används för att muta USA:s politker till att stödja Israel och sionismen.

Aman
Israels militära underättelsetjänst. Specialiserad på att stjäla militära ritningar och konstruktioner utomlands, och på detta kriminella sätt skaffa underlag till Israels militärindustri.

Apartheid
Ett system byggt på rasåtskillnad och segregation. Den främsta symbolen för Apartheid var den numera avsatta regimen i Sydafrika. I dagsläget är den sionistiska ockupationsmakten Israel den främsta företrädaren för detta system. Man använder sig bl.a av Sydafrikas gamla system med "hemländer" och rasåtskillnadslagar som diskriminerar mot Palestinier på etnisk och religiös basis.

Aschberg, Robert
Programledare på TV3, tidigare journalist. Kommer från den gamla judiska bankirfamiljen Aschberg, med säte i Göteborg. Enligt media skall en stor del av hans släkt gått under i "förintelsen". Hans yngre bror, Rickard Aschberg, är journalist på Aftonbladet. Roberts fru, Lotta Aschberg, är programledare på TV.

Ashkenazim
Den stora majoriteten av dagens judar. Kallas även för "Öst-judar" eftersom de kommer från länder i öst som Polen, Ryssland och Rumänien. Ashkenazim är ättlingar till khazarerna, se dessa. De var ett krigarfolk som ursprungligen kom från Khazarien i södra Ryssland och som konverterade till judendomen på 700-talet E.Kr. Se även Sefardim.

Axberger, Hans-Gunnar
Docent och jurist. Fd. Press Ombudsman (PO). Medlem i Palmekommissionen. ƒr en av de judar som riktat in sig på att bekämpa Radio Islam. Tillhör Moderna Tiders redaktionsråd (se Göran Rosenberg).

Axelsson, Sigbert
Teolog och forskare vid teologiska institutionen i Uppsala universitet. Utsatt för den judiska hetskampanjen, den sk. Bergman-affären (se denna), bara för att Axelsson ställde upp och försvarade professor Jan Bergmans vittnesmål inför Rami-rättegången 1989, och Bergmans rätt att säga vad han tycker inför en svensk rättegång där han inkallats som vittne för försvaret. Läs gärna artikeln "Jan Bergmans metod korrekt", som Sigbert Axelsson medförfattat, samt Axelssons skrivelse till JK.

Aynat, Enrique
En spansk revisionist, har skrivit flera intressanta uppsatser och analyser om Auschwitz och den sk. "förintelsen"

Bachner, Henrik
Doktorand i statsvetenskap och mycket aktiv i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Agent för den judiska organisationen ADL (se denna), i Sverige. Skriver "debattartiklar" som publiceras i judiskt styrda tidningar som Dagens Nyheter och Expressen.

Bar Mitzva
"Budets son", en sorts konfirmation där ett judiskt gossebarn blir religiöst myndig vid 13-års ålder. Bat Mitzva är motsvarigheten för de judiska flickebarnen.

Bauer, Yehuda
Professor vid Hebrew University i Jerusalem och ansedd av sionisterna som den mest bemärkte av alla sk. "förintelsehistoriker". Hör till dem som nu erkänt att det aldrig gjordes någon tvål av judar under kriget, att Mauthausen-lägret aldrig haft någon gaskammare vilket tidigare påståtts, att historien att Wansee-konferensen var den plats där nazisterna planerade "förintelsen" är en myt, etc.

Beckman, Staffan
Politisk journalist, författare och Palestina-vän. En av de få intellektuella i Sverige som vågat ta avstånd från det sionistiska "Oslo-avtalet" och som betecknat kriget mot Irak 1991 som en massaker på en hel nation och folkmord.

Bella, Ahmed Ben
En av ledarna för Algeriets frihetskamp mot fransmännen på 1960-talet, och var Algeriets förste president efter självständigheten. Lever numera i exil. Ben Bella är en hängiven sympatisör för palestiniernas kamp och arabvärldens befrielse från förtryck och förslavning.

Ben-Gurion, David
1886-1973. Ledare för Judiska Byrån, se denna, och Israels förste premiärminister. Ledare för arbetarpartiet Mapai. I Radio Islams Sionism-FAQ och Israel-FAQ finns många avslöjande citat från sionist-ledaren Ben-Gurion

Bennet, John
Australiensisk yttrandefrihetskämpe och revisionist, medlem i Australian Civil Liberties Union.

Bergman-affären
Se Jan Bergman.

Bergman, Jan
Professor i religionshistoria, egyptolog, text-exeget mm. som arbetar vid Uppsala universitet. Bergman var inkallad som försvarsvittne i samband med Rami-rättegången 1989, och vittnade bl.a. om hur judendomen använder sig av religiösa påbud för att legitimera bruk av våld och mord på icke-judar. Som ett resultat av att han med sin kompetens och kunskap vågade visa på den judiska rasismen, beslutade sig judarna för att försöka krossa Bergman, och drog igång en kampanj, den sk. "Bergman-affären", mot Uppsala universitet. En kampanj som fortgår alltjämt idag, och vars syfte är att krossa Bergman, beröva hans akademiska rang, smutskasta honom och sätta ett avskräckande exempel. Den judiska arrogansen gav dock en motsatt effekt och väckte istället ett medvetande inom Uppsala universitet om den judiska makten och hur den verkar. För mer info läs Ahmed Ramis bok "Judisk Häxprocess" där Bergmans omtalade vittnesmål finns publicerat. Läs gärna också Bergmans artikel publicerad i Upsala Nya Tidning: "Kampanj mot min person". Se även Sigbert Axelsson.

Bernström, Bonnie
Fd. riksdagsledamot för Folkpartiet och hängiven sionist. Har arbetat som ledarskribent på Bonnier-ägda Expressen- en klassisk inkörsport till landets högre sionistiska kretsar. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Beyer, Claes
Advokat, chefsjurist för Volvo, jude och Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Bindefeld, Micael
Judisk "festfixare" i Stockholms innekretsar. Samarbetar öppet med den sionistiska tidskriften "Judisk Krönika". I en intervju publicerad i JK Nr. 2 1997 berättar han att han "är helt judisk från alla håll och kanter" och tycker att det är "fantastiskt att vara född till jude". Han berättar också att han "känner väldigt starkt för Israel", som han "besökt många gånger" (hans far är numera bosatt där).

Bjelfvenstam, Bo
Judisk filmare och författare, under många år TV-producent på Sveriges Radio.

B'nai B'rith
En mäktig judisk frimurarorganisation grundad 1843 med hundratusentals medlemmar i loger i ett 40-tal länder. B'nai B'rith har en underättelseavdelning Anti-Defamation League, se denna.

Boëthius, Maria-Pia
Författare och frilansjournalist, starkt kopplad till Expressen. Hårdlanserad "feminist". Samarbetar med de judiska organisationerna i Sverige, och räknas av dem som en nyttig icke-jude - en "Shabbaz Goj".

Bonnier, Eva
Judisk bokförläggare och VD för Albert Bonniers förlag AB. Gift med Erik Sidenbladh, journalist på SvD.

Bonnier, Carl Johan
Judisk koncernchef för mediaimperiet Bonnierföretagen, ordförande Bonnierförlagen, Svensk Filmindustri, etc, samt styrelsemedlem i Expressen. För mer information om Bonniers, läs artikeln "Den judiska makten över de svenska medierna".

Braun, Bengt
VD för Dagens Nyheter, koncernchef för Mariebergs AB och underhuggare till familjen Bonnier.

Bromberg, Dorotea
Judisk bokförläggare och dotter till Adam Bromberg, polsk jude och grundare av Brombergs Bokförlag AB. Specialiserad på att ge ut judiska böcker, som sedan får stor publicitet m.h.a. den judiska kultureliten i landet.

Bruchfeld, Stéphane
Medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och mycket aktiv som judisk propagandist och ADL-aktivist. Bedriver "förintelse"- propaganda i våra skolor och har deltagit i den judiska häxprocessen mot Uppsala Universitet - den sk. "Bergman-affären". Ansvarig för infängslandet av den svenske revisionisten Ditlieb Felderer, se denne, 1994.

Burg, Joseph G.
En judisk revisionist, numera avliden, som skrivit böcker som berättat om hans egna erfarenheter från kriget och behandlat propagandan om "förintelsen". Hade modet att ställa upp som försvarsvittne under den sionistiska processen mot revisionisten Ernst Zündel, se denne, i Kanada.

Butz, Arthur
Amerikansk författare, professor och en av de mest framstående revsionisterna. Har skrivit den mycket väldokumenterade revisionistiska boken "The Hoax of the Twentieth Century", en oumbärlig bok för den som vill sätta sig in i revisionismen och frågor förknippade med den sk. "förintelsen".

Cars, Hadar
Jurist och politiker, fd. handelsminister, riksdagsledamot för Folkpartiet, samt 1993 ordförande för riksdagens EG-delegation. Har alltid varit en av de hängivnaste sionisterna i Sverige.

Chanukka (Hanukka)
Enligt judisk tro firandet av återerövringen av Templet. Fungerar som ett surrogat till den kristna julafton. Något som enligt Radio Shalom, den judiska närradion, är viktigt på chanukkan är "Geld", pengar.

Chassidism
Judisk religiös inriktning från 1700-talet.

Cheder
Judisk skola för indoktrinering av unga judiska barn i den judiska lagen.

Chutzpah (shutzpeh, schutzpah, schutzpeh, shutzpah, shutzpeh...)
Den judiska fräckheten. Ett exempel är enligt "Encyclopaedia Judaica" sonen som dödade sina föräldrar och senare vände sig till församlingskassan för att få bidrag som föräldralös.

Cole, David
Ung judisk revisionist. Anknuten till IHR, Institute for Historical Review. Gjorde 1992 den kända filmen "David Cole interviews Dr. Franciszek Piper" där han på ett utmärkt sett belyser gaskammar-myten i Auschwitz-Birkenau och den efterkrigskonstruktion man idag uppvisar för turister som en "autentisk gaskammare".

Cyklon-B
Insektsbekämpningsmedel tillverkat av den tyska firman Degesch före och under 2:a världskriget. ƒven exporterat till Sverige. Består huvudsakligen HCN, Cyanvätesyra. Ytterst brandfarlig, vid vissa koncentrationer även explosiv. Användes i de tyska koncentrationslägren i särskilda desinfektionsgaskammare och vid desinfektion av baracker för att förhindra tyfus-epidemier. Se även Leuchter-rapporten, den första kemiska undersökningen av Auschwitz-Birkenau, och Lüftl-rapporten.

Dabrowski, Kjell
Jude, med polsk bakgrund. Var tills alldeles nyligen gift med journalisten Stina Dabrowski. Producent, först på radio och nu på TV4. Dabrowski är en hängiven jude som stödjer de judiska organisationerna i Sverige, särskilt Keren Kajemet - Trädplanteringsfonden.

Davar
"Budskapet". En av Israels största tidningar som ägs och kontrolleras av Israels "arbetarparti", Histadrut.

Deir Yassin
En palestinsk by som den 9-10 april 1948 attackerades av judiska soldater som genomförde en blodig massaker på de försvarslösa byborna. 254 män, kvinnor och barn mördades. Massakern i Deir Yassin var startskottet för den sionisternas etniska rensning i Palestina. För mer info om massakern, klicka här.

DFLP
Democratic Front for the Liberation of Palestine. Demokratiska Fronten för Palestinas Befrielse.

Diaspora
"Förskingringen". Den judiska myten om att judarna befinner sig i "förskingring" från sitt hemland Palestina - Israel, sprids ofta av våra sionister. Ofta påstås det att judarna tvingades ut i förskingring - diaspora - efter det att romarna, som då styrde i Palestina, krossade den judiska revolten. På detta sätt skall de had spridits till alla världens hörn. Men i själva verket kan inte ens judiska källor visa att något sådant verkligen skett. Värt att komma ihåg är att över 90% av de som idag kallar sig "judar" är ättlingar till khazarerna, se dessa, ett turkisk-mongoliskt folk som bodde i södra Ryssland och som på 700-talet E.Kr. konverterade till judendomen. Dessa khazar-judar, som idag representerar den sionistiska rörelsens kärna, har alltså inget som helst relation till Palestina.

Diaspora-judar
Judar som lever i "förskingringen", se ovan. Betyder i dagens sionistiska retorik judar som ej bor i Israel, d.v.s. den stora majoriteten judar som bor kvar i olika icke-judiska stater, men som ändå stödjer Israel med liv och lust.

Dickson, Eva
Fd. chefredaktör på Åhlén och Åkerlunds förlag, hängiven sionist och medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Dinkelspiel, Ulf
Diplomat och politiker, Moderat statssekreterare i Handelsdepartementet, ambassadör, tidigare Europa- och utrikeshandelsminister. Dottern tidigare bosatt på kibbutz i Israel. Dinkelspiel är delägare till familjeföretaget Öhman AB, med Nachemson som VD.

Edvardson, Cordelia
Judisk Israel-korrespondent på Svenska Dagbladet. Vann det stora journalistpriset 1983. Israelisk medborgare och författarinna till boken "Brännt barn söker sig till elden" om hennes upplevelser under andra världskriget i Auschwitz. Hennes son är med i den israeliska arméns fallskärmsjägartrupper.

Eichmann, Adolf
Nazistisk ledare, SS-man, och ansvarig för deportationen av judar under kriget. Lyckades fly till Argentina efter kriget, men hittades av israeliska agenter, som kidnappade honom och förde honom till Israel. Där hölls en skådeprocess där Eichmann dömdes till döden för att ha varit med om att organisera "förintelsen av det judiska folket" varefter han hängdes, 1962.

Einhorn, Jerzy
Polsk jude. Professor. KDS-riksdagsman, Einhorn och Alf Svensson var KDS två kandidater till EU-parlamentet 1995. Jerzy är medlem av Judiska Församlingen och stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism samt styrelsemedlem i Keren Haysesod - Förenade Israelinsamlingarna. Jerzy Einhorn är inte någon vän av Radio Islam, han brukar uppge sig vara "skrämd" av Radio Islams sanningar. Hans fru, Nina Einhorn, är sen 1994 ordförande för ovannämnda Keren Hayesod. Dottern Lena Einhorn är producent på svensk statlig TV och producerar judiskt propagandamaterial, för svenska folket kamouflerat som "dokumentärer".

Ekman, Ulf
Pastor och "führer" för Livets Ord och fanatisk Israel-vän, har bl.a. skrivet boken "Judarna - Framtidens folk", där han visar hur det är vår plikt som icke-judar att slava för det judiska folket - till sin hjälp för att förklara detta citerar Ekman bibelcitat från den judiska bibeln - Torahn.

Englund, Peter
Fil. dr. i historia och knuten som forskare till Uppsala Universitet. Författare till bl.a. bestsellern "Poltava" Skrev i Moderna Tider (juni-juli 1992) en uppsats mot revisionismen och medverkade i sionisternas bok "Det eviga hatet" (1993) med samma uppsats. Anlitad av Jan Scherman, se denne, för att kommentera revisionismen på hans TV-program "Kalla Fakta". Numera skribent i Expressen och historisk "expert" anlitad av TV. Läs gärna artiklarna "Peter Englund - Historiker som berättar historier, del 1och 2".

Enochsson, Pia
Förbundssekreterare i Socialdemokraternas Kvinnoförbund, sionist och vice ordf. i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Eytan, Rafael
Hög israelisk militär och överbefälhavare för den israeliska armén vid tiden för Israels invasion av Libanon 1982 och det följande folkmordet på palestinierna där. Eytan är en sann judiska rasist - inför invasionen sade han att palestinierna var som "kackerlackor"! Det har nu kommit fram att Eytan är en av de ansvariga för massmorden på tillfångatagna egyptiska krigsfångar, som sköts, bakbundna, av de judiska soldaterna i samband med Sexdagarskriget 1967.

Farrakhan, Louis
Framstående svart muslim i USA, ledare för Nation of Islam (se denna), den största svarta organisationen i landet. En hängiven anti-rasist och humanist som vågar tala ut om den judiska rasismen, det judiska rasförtrycket i USA och sionisternas maktmissbruk. Louis Farrakhan skördade stora segrar 1995 när han organiserade den gigantiska svarta manifestationen "The Million Man March" i Washington DC, som samlade mer än en miljon svarta män och blev den största demonstrationen i USAs historia. För mer läsning om Farrakhan, läs artikeln "Louis Farrakhan - en ny svart ledare" och artiklar från vårt arkiv om den judiska rasismen mot svarta (på engelska). Lysna på Farrakhans tal på Madisson Square i New York.

Faurisson, Robert
Fransk forskare som arbetat som professor i litteraturhistoria vid Universitetet i Lyon, Frankrike. Robert Faurisson har under 30-års tid studerat dokument, arkiv, och vittnesmål som påståtts handla om den sk. "förintelsen" av judarna under andra världskriget, och kommit fram till att den officiella versionen är full av historiska felaktigheter, desinformationer, snedvridningar, propaganda och rena lögner. Faurisson har även som den förste forskaren konkret forskat kring det vapen som skall ha använts vid detta massmord; de nazistiska gaskammarna. Faurisson har i USA studerat de verkliga gaskammare som där används vid vissa amerikanska fängelser för att avrätta en person åt gången, jämfört dessa data med de historier som förintelseanhängarna påstår om de tyska "gaskamrarna" och visat på orimligheterna och felaktigheterna. Faurisson har skrivit åtskilliga uppsatser och avhandlingar om "förintelsen", däribland flera böcker. Han har flera gånger attackerats fysiskt av judiska aktivister. Våren 1992 skapade Faurisson stora rubriker i Sverige när han besökte landet, inbjuden av Radio Islams grundare, Ahmed Rami, där Faurisson utmanade landets främsta förintelseanhängare på en öppen historisk debatt om "förintelsen", direktsänt i TV eller Radio. Ingen sionist vågade anta hans utmaning. För att läsa texter skrivna av professor Faurisson, besök vårt revisionistiska arkiv.

Felderer, Ditlieb
En svensk revisionist, som gjort många banbrytande forskningar på plats i de påstådda utrotningslägren i bl.a. Auschwitz, Treblinka och Belzec, och som publicerat sina resultat i bl.a. böcker som "Auschwitz Exit" och "The Anne Frank Diary - A Hoax?". Grundare av det revisionistiska och antisionistiska förlaget Bible Researcher. Flera gånger arresterad och trakasserad av sionisternas hantlangare, Felderer har t.o.m. överfallits av judiska ligister p.g.a. sitt engagemang. Läs gärna analysen av de sionistiska åklagarvittnesmålen vid den senaste sionistiska rättegången mot Felderer; "Två vittnesmål".

Fisher-Hjalmars, Inga
Judinna och professor emeritus. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och grundare av den sionistiska organisationen Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Se även juden Gerald Nagler.

Fischer, Thomas
Judisk finansman och känd sympatisör med socialdemokraterna, insyltad i Ebbe Carlsson-affären. Fd. samarbetspartner med Erik Penser, se denne. Har även ett bokförlag, T. Fischer & Co.

Fischer, Carin
Fd. statssekreterare på Kulturdepartementet och generalsekreterare. Kanslichef projektet Stockholm Europas kulturstad år 1998, samarbetar där med Erland Josephson, se denne.

Frenkel, Henrik
Judisk fd. Aktuellt-chef, programledare och därefter chef för Veckans Affärer. Arbetade innan mycket som journalist och som redaktör.

Fried, Hédi
Judinna född i Rumänien och sk. "överlevande" från "förintelsen". Arbetar som psykolog och propagarar ofta i våra medier för införandet av "förintelsen" som obligatoriskt ämne i de svenska skolorna.

Friedman, Jan
En jude från Folkpartiets innersta kretsar och som sedan varit chef för svensk radioutveckling, VD i Scansat och Medviks förlag inom Stenbecks-koncernen. Friedman var även med om att starta TV3 och Z-TV och låg bakom den nu nedlagda Z-tidningen. Han är mycket aktiv som jude, är medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism medarrangerade den Judiska Festivalen i Riga häromåret. Det är nu avslöjat att Friedman, under sin tid i Folkpartiet, var en av huvudmännen bakom den sionistiska kampanjen mot Per Gahrton, se denne. För mer information om detta, klicka här.

Fränckel, Pierre
Judisk VD för Riksteatern, där en mängd judiska skådisar medverkar och där sk. "judiska teman" inte hör till ovanligheten. Pierre Fränckel är även med i Judiska Teaterns konstnärliga råd (likt fd. Dramaten-chefen Lars Löfgren).

Fuchs, Leslie
Judisk PR-man, delvis uppfödd på kibbutz i Israel. Sen många år har han ett förhållande med Gudrun Schyman, partiledare för vänsterpartiet. Leslie är bror till författaren Rickard Fuchs. För mer läsning, läs artikeln "Gudrun Schymans sionistiska koppling".

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod
En mäktig judisk organisation, med global täckning och lokalavdelningar över hela världen. Arbetar med att samla in pengar till den judiska staten Israel genom pengainsamlingar och donationer från förmögna judar i "diasporan". Den svenska lokalavdelningen har en egen tidning som heter "Menorah".

Gahrton, Per
Aktiv Miljöpartist, tidigare verksam inom Folkpartiet. Känd Palestina-vän och författare till bl.a. boken "Kampen om Palestina". Intervjuvad i Radio Islam, där Gahrton bl.a. berättade vad han tyckte om den sk. Svenska Kommittén mot Antisemitism, och hur den arbetar. Det är nu avslöjat att Gahrton, bara p.g.a. sitt Palestina-engagemang, utsattes för judiska smutskastningskampanjer för att krossa honom politiskt. För mer information om detta, klicka här.

Garaudy, Roger
Fransk författare, filosof och politiker. Har bl.a. varit ideolog för Frankrikes kommunistiska parti, suttit med i dess ledning samt varit vicetalman för det franska parlamentet. 1995-96 släpptes hans bok "Les myhes fondateurs de la politique israélienne", där han på ett elegant sätt avlivar myterna om Israels tillkomst, sionismen, den sk. "förintelsen" och tar upp den internationella judiska Israel-lobbyn. Garaudy är numera troende muslim.

Genser, Margit
Moderat riksdagskvinna Enligt Judisk Krönika "en välkänd och uppskattad Israelvän" och därför inte överraskande ordförande i riksdagens vänförening Sverige-Israel.

Geigert, Hagge
Revyuppsättare, regissör, programvärd i TV. Har alltid varit en hängiven "Israelvän" som stött sionismen i ur och skur. Vid flera tillfällen har han deltagit i tidningen "Judisk Krönika" och ses som ett trumfkort av våra sionister. Hagge är självklart stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Hans son Johan Geigert lanseras nu som programledare på TV3.

Gerner, Kristian
En judisk docent vid Lunds Universitet som utger sig för att vara "öststatsexpert" och därför ofta inbjuds till exempelvis TV, när situationen i Ryssland kommer på tal. Han är också medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism och skriver i tidningen "Judisk Krönika".

Gerstein, Kurt
SS-man, efter kriget skrev han en "bekännelse", i allierad fångenskap, där han påstod sig ha bevittnat gasning av judar i Belzec i östra Polen. Därefter tog han sitt liv. Hans "bekännelse" finns numera i 6 olika versioner som alla skiljer sig från varann. Gersteins sk. "bekännelse" är berömd för sina fantastiska osannolikheter, bl.a. hans påstående att nazisterna pressade in 750 judar i en gaskammare med en yta av 25m2 och med en volym på 45m3! Hans berättelse saknar all trovärdighet och revisionisterna Carlo Mattogno och Henri Roques (se dessa) har skrivit avhandlingar som utförligt går igenom de olika versionerna och visar på orimligheterna.

GIA
Groupe Islamiste Armée. För mer information om vad GIA står för, klicka här.

Glans, Kay
Passionerad sionist, skribent och debattör, framförallt kopplad till SvD där han numera är redaktör för "Under strecket" på kulturdelen. Där låter han sina sionistpolare husera fritt och skriva vad som faller dem i smaken. Kay Glans är även redaktionsråd på juden Göran Rosenbergs tidning "Moderna Tider", se denne.

Gleichmann, Gabi
En framträdande jude i Sverige, tidigare tillhörande judiska församlingen i Stockholm. Han är numera sionistisk propagandist på Expressen där han är biträdande kulturchef. Gleichmann var juden som drev "Taslima Nasrin-affären" och avslöjades som den bluffmakare han var och tvingades avge sin hedervärda post som ordförande i Svenska PEN. Gleichmann är en självklar stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. För mer information om Gleichmann, klicka här.

Glücksman, Jerszy
Polsk-judiskt jordbruksråd vid vår EU-delegation under EU-förhandlingarna feb 1994, som där jämte Dinkelspiel och Co utformade vår jordbrukspolitik, eller snarare den fortsatta avvecklingen av vårt jordbruk.

Golan-höjderna
Högslätt tillhörande Syrien som erövrade av Israel 1967 och sedan annekterades av den judiska staten i strid mot alla internationella konventioner.

Goldman, Kjell
Statsvetare vid Statsvetenskapliga Institutionen i Stockholms Universitet och inbiten Israelpropagandist. Under det sk."Gulfkriget" propagerade Goldmann envetet för att Irak måste bombas sönder och samman, det fick inte finnas någon fredlig lösning på konflikten. Denne sionist höll 1994 på att bli ny rektor på Stockholms Universitet, han var en av huvudkandidaterna!

Goldmann, Nahum
Judisk ledare, avliden. Var samtidig ordförande för både Världssionistiska Organisationen och Judiska Världskongressen. Har skrivit en mycket upplysande biografi, "Den judiska paradoxen" (finns på svenska), som avslöjar sionisternas manipulationer och taktik.

Goj (goy, plur. gojim el. goyim)
Nedlåtande judisk beteckning på icke-judar. Synonymt med "boskap", "kreatur" enligt
Talmud. Se även uttrycket "Shabbaz Goj".

Gradin, Anita
Judinna och framträdande socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot för socialdemokraterna sen 1969 fd. invandrar- och jämställdhetsminister, fd. socialdemokratisk utrikeshandelsminister, och numera EU-kommissionär även om det stormade mycket kring hennes tillsättning. Judinnan Gradin har även ärats som "Årets sionistiska Kvinna" av den judiska organisationen WIZO. Gradin anser att Israel "är ett land vi har mycket att lära oss av".

Graffman, Mats
Judisk stationschef på Radio Rix, delägt av Expressen.

Groll, Lennart
Ordförande i rättegångarna mot Ahmed Rami. Se denne. Groll har även varit ordförande i den sionistiska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter samt ordförande i Svenska avdelningen av Internationella Juristkomissionen.

Grünewald, Ann-Britt
Fängelsedirektör vid Österåkeranstalten (där revisionisten Felderer var häktad i flera månader för revisionism). Hon är även "feminist", "debattör" och "krönikör".

Grünthal, Raoul
Ung judisk, fd. chefredaktör för "Finanstidningen" och räknad som en av "landets unga makthavare".

Guillaume, Pierre
Fransk journalist, publicist och revisionist. Fd. maoist, numera vänsterliberal. Tillhör kretsen kring det franska bokförlaget "La Vieille Taupe", se denna.

Guillou, Jan
Journalist och författare. Har ägnat mycket uppmärksamhet åt Palestinakonflikten och Mellanöstern, särskilt hans bok "Irak - Det nya Arabien", är mycket läsvärd. Har också inbjudits till Radio Islam och där, under intervju, berättat om hur journalisterna anpassar sig politiskt till att skriva prosionistiskt för att ställa in sig hos Husse Bonnier.

Gurion, David Ben
Se Ben-Gurion, David.

Gustafsson, Lars
Författare, "konverterad" til judendomen och numera bosatt i USA. Skriver ofta på SvDs debatt- och ledarsida. Han är Honorary Fellow hos Simon Guggenheim Foundation Årets Svensk i Världen 1993 (!) och medverkar som jude i boken "Judisk Identitet". Dessutom har han varit chefredaktör för Bonniers Litterära Magasin och är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Läs artikeln "Lars Gustafssons rasism".

Gyllenhammar, Pehr G.
Jude, och känd som chef för Volvokoncernen och styrelseordförande i AB Volvo. Han har suttit i Folkpartiets styrelse och är inte direkt överraskande stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Talar ofta om sin "judiska bakgrund" och ser staten Israels uppförande på ockuperade palestinsk mark, som en för honom viktig händelse. Pehr jobbar numera som någon sorts ambulerande bankir. Han är gift med Christina Gyllenhammar, dotter till förre Volvochefen Engellau. Pehr är morbror till Peter Hjörne, Göteborgspostens chefredaktör och ägare, se denne.

Gyllensten, Lars
Författare, biträdande professor och ledamot i Svenska Akademin som avgick i samband med Rushdie-affären. Samarbetar intimt med sionisterna i Sverige och är en uttald "Israelvän" som aldrig säger nej till den judiska statens ohöljda rasism och fascism. Också stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Har skrivit en avslöjande bok ihop med den ungerske juden Georg Klein, se denne.

Göndör, Ferenc
Ungersk jude och professionellt vittne till "förintelsen". Arbetade innan som ljudtekniker på Sveriges Radio. Författare till boken "A-6171 - ett judiskt levnadsöde" Mottog 1993 Liberala Ungdomsförbundets pris och 1994 års Tage Danielsson pris, på 150 000 kr.

Ha'Aretz
"Landet". ƒr Israels motsvarighet till Dagens Nyheter, den största morgontidningen i den judiska staten.

Haganah
Namnet på den judiska rörelsens miltära gren i Palestina som utgjorde instrumentet för erövring av palestiniernas land 1948. Haganah var den väpnade stommen i sionisternas styrkor. Se även Judiska Byrån.

Haglund, Ann-Cathrine
Moderat riksdagsledamot, och fd. ordförande i Moderata Kvinnoförbundet, ordförande i riksdagens utbildningsutskott och numera landshövding i Malmö-hus län. Hängiven sionist, samarbetar öppet med Samfundet Sverige-Israel och önskar införa en lag i Sverige som kriminaliserar ifrågasättandet av den judiska versionen av andra värdskriget.

Hamas
Namnet på den muslimska motståndsrörelsen i Palestina.

Hammarberg, Thomas
Framstående folkpartist som varit förbundsordförande för Folkpartiets Ungdomsförbund. Han har även varit generalsekreterare för Amnesty International och dess svenska sektion (gundat av juden Per Wästberg-Hirsch, se denne), samt generalsekreterare för Svenska Rädda Barnen. Hammarbergs sionistiska engagemang började redan när han var utrikeschef på Expressen, därefter deltog han som medförfattare till "Det Hatade Israel" ihop med sionisterna Per Ahlmark och Ernst Klein, se dessa.

Hancock, Michael
Judisk aktivist och sk. "frilansjournalist", skriver i Expressen och "Judisk Krönika". Specialiserad på "antisemitism" och Radio Islam.

Hansson, Svante
Statsvetare bosatt i Paris och regelbunden skribent i "Judisk Krönika". Denne filur har Radio Islam som favorittema och är författare till skriften "Antisemitisk närradio" - om just Radio Islam - som han skrev på uppdrag av Svenska Kommittén mot Antisemitism där han självklart också är medlem.

Hassan II
Kung och diktator i Marrocko sedan 1962. Utsatt för flera kuppförsök. Se även Ahmed Rami och hans bok "Ett liv för frihet"..

Heckscher, Sten
Från den gamla judiska Heckscher-familjen. 1996, tillträdde han den högt uppsatta posten som landets rikspolischef, detta efter år av karriärklättrande inom den "socialdemokratiska" maktapparaten; ty Sten Heckscher har även varit statssekreterare i Justitiedepartementet, generaldirektör för Patent och Registreringsverket, och tills alldeles nyligen näringslivsminister i S-regeringen. Heckschers far, Gunnar Heckscher, var en annan judisk höjdare i det svenska samhällslivet, bl.a. professor i statskunskap och ordförande för Högerpartiet (gamla Moderaterna) samt även ambassadör. Och Stens syster, Eva Heckscher, är en fd. journalist som arbetar på UD där hon är departementsråd på UD's politiska avdelning. Som sagt, det är inga dåliga positioner de "förintade" sionisterna besitter!

Hedeby, Berit
Debattör, författare, dödshjälp-förespråkare. Tillhör vårt svenska etablissemang och hade tidigare som vana att ringa Radio Islams telefonväkteri och hota dess sändningsredaktör öppet att han skulle dö p.g.a. sitt engagemang. Hedeby har allltid varit en hängiven Israeldyrkare och arabhatare. OBS! Avliden hösten 1996!

Henley, David
Amerikansk jude som infiltrerat organisationen för solidaritet med palestinierna i Sverige, och blivit chef för Palestinagrupperna. Se även judarna Göran Rosenberg och Rob Weltman.

Herzl, Theodor
860-1904. Österrikisk jude, författare, och grundare av den Sionistiska Världsorganisationen (se denna) vid den första sionistiska kongressen i Basel 1897 och blev dess förste ledare. Skrev det sionistiska manifestet "Der Judenstaat" 1896. Herzl var en hängiven beundrare av kolonialisten Cecil Rhodes.

Hilberg, Raul
Judisk sk. "expert" på "förintelsen". Anses av sionisterna vara en av de främsta författarna i detta ämne, hans bok "The Destruction of the European Jews" är ett standardverk i de sionistiska kretsarna. Därför förstår man att det sved rejält för sionisterna, när Hilberg i egenskap av åklagarsidans "expertvittne" fullständigt knäcktes av den revisionistiska försvarssidans utfrågning under den första Zündel-rättegången 1985 (se Ernst Zündel).

Hirdman, Sven
Judisk fd. ambassadör för Sverige i Israel och sen 1994 svensk ambassadör i Moskva. Innan dess arbetade han som chef för Vapeninspektionen och brukade ofta propagera mot att "vapen" såldes till länder som Irak och Libyen och Iran. Han är bror till Yvonne Hirdman, se denna.

Hirdman, Yvonne
Judisk professor i kvinnohistoria och "feminist". Syster till Sven Hirdman, se denne.

Hirschfeldt, Frank
Tysk jude. Under många år producent för Dokument Utifrån, TV2. Hängiven Israelaktivist.

Hirschfeldt, Johan
Sveriges judiske Justitie Kansler, dec 1995 av regeringen tillsatt att bli president för Svea Hovrätt. Son till juden Lennart Hirschfeldt, som var fd. chefredaktör för Upsala Nya Tidning och grundare av Utrikespolitiska Institutet

Hizbollah
Namnet på den libanesiska gerillan i södra Libanon, som fortsätter sin tappra kamp mot den israeliska ockupationarmén och dess legoknektar, den sk. SLA-milisen.

Hjärpe, Jan
Professor, teolog, islamolog, författare, som arbetar vid Lunds universitet. Var ett av försvarssidans vittnen under sionisternas rättegång mot Radio Islams ansvarige utgivare Ahmed Rami. Läs gärna Jan Hjärpes vittnesmål från rättegången. Vi rekommenderar också en läsning av professor Hjärpes kommentar till Ramimålet.

Hjörne, Peter
Judisk chefredaktör på GöteborgsPosten och hängiven sionist som konsekvent samarbetar med förenade Israelinsamlingen för att samla pengar till Israel. Som son till förre chefredaktören Lars Hjörne (stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism) och Pehr Gyllenhammars judiska syster Ann Gyllenhammar, är Peter en del av det judiska etablissemanget i Göteborg.

Holmberg, Göran
Framträdande socialdemokrat och sionist som varit vice ordförande för Förenade Israelinsamlingen och aktiv inom Samfundet Sverige-Israel och medlem i Judiska Muséets styrelse. Har även varit journalist på tidningen VI, Aftonbladet, Stockholmstidningen, samt förbundsdirektör för Konstfrämjandet och ombudsman i Kooperationes Förhandlingsorgan, KFO.

Holmberg, Håkan
Riksdagsledamot för Folkpartiet sedan 1988 och ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism sedan 1989. Tidigare medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Expressen och Upsala Nya Tidning där han sedan blev politisk redaktör. En hätsk Israel-propagandist och hysteriskt rädd för Radio Islam.

Höss, Rudolf
Kommendant för det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau mellan åren 1940-43. Använd som "vittne" av de allierade vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg 1946. Avrättad 1947 av de polska myndighterna. 1958 kom hans påstådda självbiografi "Kommendant i Auschwitz", ut som han skall ha författat i sin dödscell. Idag är det känt att Höss torterats av judiska förhörsledare under sin fångenskap vilket sätter hans påstådda "erkännande" om gasningar i Auschwitz i ett helt annat ljus och förklarar alla de orimligheter som boken och hans övriga "bekännelser" är fyllda av. För mer läsning om Höss berömda "biografi", läs uppsatsen "How the British Obtained the Confessions of Rudolf Hoess", skriven av Robert Faurisson.

IHR - Institute for Historical Review
IHR är revisionisternas institut och ligger i USA. Institutet publicerar böcker, sammanställer en revisionistisk tidskrift, "Journal of Historical Review" och anordnar konferenser. Har utsatts för upprepade trakasserier och attentat. En bombning av institutet 1984 ödelade totalt dess lokaler och förstörde material för hundratusentalsdollar. Detta visar hur mycket sionisterna fruktar institutets arbete med att sprida sanningen. För att läsa skrifter från IHR, klicka
här.

Intifada
Beteckning på det palestinska upproret mot den judiska ockupationen.

Irgun Z'wai Leumi
En judisk terrororganisation som opererade i Palestina under 40-talet, och som utförde en omfattande terror mot palestinier och engelsmän. Utförde bl.a. sprägningen av Hotel King David 1946 och massakern i Deir Yassin 1948. Kallades även för NMO, Nationella Militära Organisationen. Menachem Begin, senare Israels premiärminister (se denne), var ledare för denna organisation. För att läsa mer om denna organisations brottsliga verksamhet se gärna vårt Israel-FAQ, samt läs artikeln "Den sionistiska terrorn i Palestina före 1948".

Irving, David
Känd brittisk historiker, bl.a. författare till böcker som "Churchill's War" och "Hitler's War". Rönte stor uppmärksamhet, när han 1988, i samband med den andra Zündel-rättegången, berättade att han nu var revisionist och ej längre trodde på något nazistiskt folkmord på judarna. Han anser att revisionisternas forskningar, hans egen kunskap i området och Leuchters rapport tydligt visat att den "officiella" versionen inte håller. Irving är numera utsatt för konstanta trakasserier från sionisterna som blev mycket förgrymmade när en så bemärkt och världskänd historiker som Irving öppet bekände sig som revisionist.

Islamiska Jihad
En del av den muslimska motståndsrörelsen mot judarnas ockupation av Palestina.

Israel, Dan
Judisk fd. redaktör för Ordfront-förlag, som numera övergått till Nordstedts förlag. Son till Joachim Israel (känd judisk sociolog, professor, författare).

Jakubowski, Jackie
Framträdande judisk aktivist som kom till Sverige från Polen 1970. Chefredaktör för "Judisk Krönika" och sk. "kulturskribent" i bl.a. Expressen och Dagens Nyheter, där han skriver huvudsakligen om judiska ting. En självklar medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Jarmulka (jarmelke)
Annan beteckning för den judiska kalotten eller kippan, den lilla mössa som judar har längst upp på bakhuvudet.

Jerusalem Post
En stor israelisk dagstidning, engelskspråkig. Varje vecka ges dessutom dess sammanfattande del, "Jerusalem Post International" ut.

Jewish Agency
Se Judiska Byrån.

Josephson, Carl-Olof
Judisk bokförläggare, VD Sandbergs bokhandel, och fd. chefred för "Svensk Bokhandel". Programledare på "Läslustan", TV2. Bror till Erland Josephson, se denne, och gift med Karin Ljunggren, som arbetat som föredragande för riksdagens kulturutskott.

Josephson, Erland
Känd judisk skådespelare, regissör, författare, poet. Fd. chef för Dramaten och ordförande för Teaterförbundet. Spelade den judiske detektiven "Rosenbaum" i svensk TV (filmatiserat efter Leif Silberskys böcker om den judiske advokaten). Erland är nu ordförande i ledningsgruppen Projekt Stockholm Europas Kulturstad 1998 (se även Carin Fischer) och sitter i Filminstitutets styrelse. Bror till Carl-Olof Josephson, se denne.

Judiska Byrån, se även Jewish Agency
En sionistisk organisation som främst ägnar sig åt att säkerställa den judiska närvaron i Palestina, bl.a. genom stöd till sk. "invandring" av judar till Israel, stölden av palestiniernas vattentillgångar och upprättandet av judiska bosättningar. Under sionisternas första erövringskrig mot Palestina hade Jewish Agency även en mäktig militär gren, Haganah, se denna, som sedan kom att utgöra grunden för Israels framtida armé.

Judiska Nationalfonden - JNF
JNF är en sionistisk organisation som ansvarar för kontrollen av marken i Israel, och tillsammans med staten kontrollerar Israels jordmyndighet. JNF beskrivs officiellt som "en offentlig institution erkänd av Israels regering och Sionistiska Världsorganisationen som det enda organet för att utveckla Israels mark". Enligt JNFs konstitution ska organisationen verka på ett sätt som är "direkt eller indirekt fördelaktigt för personer av judisk religion, ras eller ursprung". Vad är detta om inte diskriminering, apartheid och rasism!

Judiska Världskongressen - World Jewish Congress - WJC
Den stora judiska organisationen som övergripande representerar alla de judiska församlingarna som finns utanför Israel.

Judisk Krönika
Namnet på den svensk-judiska "kulturtidskriften", där den sionistiske agenten Jackie Jakubowski är chefredaktör. "Judisk Krönika" är obligatorisk läsning för alla som vill sätta sig in i vad sionismen verkligen är och den judiska makten i Sverige och världen. Andra viktiga redaktionsmedlemmar är Monica Nagler, se denna, Aviwa Keller (DN), Nina Solomin (SvD) och David Grossman (Södermalm-tidningen) samt VI-juden Lars Dencik.

Junikriget
Se Sexdagarskriget.

Kamras, Michael
Framträdande judisk finansman och sionist. VD för Proventus (Proventus är delägare i GALIA ihop med Edmund de Rothschild Groups). Se även Gabriel Urwitz och Robert Weil.

Keren Hayesod
Se Förenade Israelinsamlingen.

Keren Kajemet - Trädplanteringsfonden
En internationell judisk organisation som kanaliserar pengar från mäktiga judar i "förskingringen" till Israel där de bl.a. används för att plantera träd på ockuperad paledstinsk mark, för att symbolisera det judiska övertagandet av landet.

Khazarer
Ett turkiskt-mongoliskt folkslag som bebodde södra Ryssland och hade ett stort rövarimperium - Khazarien - som bl.a. låg i krig med vikingarna. Under 700 talet E.Kr konverterade khazarerna till judendomen, och betraktas därefter som fullvärdiga judar. Över 90% av de som idag kallar sig för "judar" härstammar från khazarerna. För mer läsning om detta, läs Alfred Lilienthals artikel "Judarna är ingen ras!".

Klarsfeld Foundation
En judisk organisation styrd av makarna Serge och Beate Klarsfeld. Sprider förintelsepropaganda och är sponsorer till Jean-Claude Pressac, se denne, och de böcker han skrivit på deras uppdrag.

Klein, Ernst
Judisk redaktör på tidningen Östgötakorrespondenten och fd. utrikeschef på Expressen. Medlem i Pressens Opinionsnämnd. Hans farfar var förre överrabbinen Gottlieb Klein. Hängiven sionist, ofta inbjuden som "debattör" i TV för att kommentera Mellanöstern. Skrev boken "Det hatade Israel" ihop med sionisterna Per Ahlmark och Thomas Hammarberg, se dessa. Ernst Klein är far till Pernilla Klein och farbror till Helle Klein, se dessa.

Klein, Georg
Ungersk jude, känd tumörbiolog och professor vid Karolinska Institutet. Författare, har bl.a. skrivit böcker ihop med Lars Gyllensten och Per Ahlmark, se dessa. Medverkar även i boken "Judisk Identitet" och "Det eviga hatet". Ledamot i Samfundet Sverige-Israel och stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Deltog som "vittne till förintelsen" i rättegången mot Ahmed Rami. Anser att vi svenskar är ett "fredsskadat folk".

Klein, Helle
En ung judinna som valt att arbeta sig upp inom det socialdemokratiska partiet, bl.a. som suppleant i SSU, som socialdemokratisk debattör i medierna och t.o.m. 1995 som chefredaktör på Örebro-Kuriren. Numera ledarskribent på Aftonbladet, men skriver även i Moderna Tider. Hennes farfarsfar var Gottlieb Klein, överrabbin. Hennes farbror är Ernst Klein, se denne, hennes kusin är Pernilla Klein, se denna.

Klein, Pernilla
Ung judisk "makthavare" och aktiv inom Folkpartiet. I den senaste borgerliga ministären var hon sakkunnig på Finansdepartementet (se även Olle Wästberg-Hirsch). Som dotter till Ernst Klein, se denne, är hon väl insatt i sionismens spelregler. Hennes kusin Helle Klein, se denna, har valt att ta sig an det Socialdemokratiska partiet.

Knesset
Ordet knesset är hebreiska och betyder församling. Knesset är beteckningen på den judiska staten Israels parlament, med en kammare och 120 ledamöter. Knesset väljs i allmänna val vart fjärde år. Knesset stiftar den judiska statens lagar, godkänner regeringsdeklarationer, budgeten mm. Israels regering måste ha Knessets stöd, annars kan den tvingas avgå.

Koscher
Judisk beteckning, huvudsakligen använt för "kött slaktat enligt de judiska ritualerna". De judiska ritualerna innebär att djuret inte får bedövas innan slakten utan måste vara vid fullt medvetande. Läs mer om koscher-slakt. Också beteckning på mat tillredd enligt den judiska lagen. Tillvardags ofta använt, särskilt av amerikanska judar, för "lämpligt", "riktigt" eller "passande". Används även för att beskriva någons judiskhet. Ex: "ƒr han/hon koscher?"

Kullenberg, Annette
Judisk journalist, författare, och krönikör i Aftonbladet. Innehar numera den inflytelserika posten som ordförande för Publicist-Klubben. Släkt med Systembolagsjuden Gabriel Romanus, se denne. Syster till Kerstin Vinterhed, framträdande journalist på DN.

Lapidus, Arne
Judisk Israelkorrespondent för Expressen och den kristan pro-israeliska dagstidningen "Dagen". Skriver även i den judiska tidskriften "Judisk Krönika".

La Vieille Taupe
Den Gamla Mullvaden. Ett franskt bokförlag och förening, bestående av fritänkare på vänsterkanten med ett starkt patos för yttrande- och forskningsfriheten. Revisionistiska författare som Robert Faurisson och Roger Garaudy, se dessa, har givit ut sina böcker på förlaget.

Lederhausen, Mats
Ung judisk VD för McDonalds i Sverige. Tog över från sin far Paul Lederhausen. (som är stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism). Mats annonserar flitigt för McDonalds i "Menorah" och är en framträdande gestalt på sionisternas möten och fester där han betonar vikten av svensk-judiskt stöd til Israel och sionismen.

Leuchter, Fred
Fred A. Leuchter, Jr., är USAs främste avrättningsexpert, däribland ingår avrättning via gasning, alltså i gaskammare. Han har bl.a. arbetat som konsult för avrättningsutrustning i flera stater. Detta inkluderar gasning, giftinjektioner, hängning och elektricitet. Bl.a. har han designat och konstruerat en ny gaskammare åt staten Missouri och konstruerat den första automatiska maskinen för giftinjektioner till New Jersey. Exempel på tidningar som erkänt Leuchters betydande kunskaper är The New York Times (13 okt. 1990), The Atlantic (februari-numret, 1990), Insight (2 juli, 1990). Se även Leuchter-rapporten.

Leuchter-rapporten
Leuchter-rapporten, utfördes av Fred Leuchter, allmänt accepterad som USAs främsta expert på gaskammare, och hans team i Polen 1988. Den var första kemiska analys som någonsin gjorts av gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau samt Majdanek. Därför har den en stor historisk betydelse. I denna rapport, som bl.a. innehåller kemisk analys av tegel från gaskamrarna för att söka efter cyanidrester, förklaras det att gasningar för massmord aldrig kan ha skett i dom påstådda gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau samt Majdanek.

Lewin, Leif
Judisk professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet som varit ordförande för Statsvetenskapliga förbundet och ordförande för Sveriges Universitetslärarförbund.

Lewy, Hans W.
Född i Tyskland, invandrad till Sverige 1940. Rabbin för Göteborgs judiska församling. Känd för sitt intelligenta citat: "Den som är antisemit, det bestämmer vi!"

Lewis, Kenneth
Judisk rasist som är ordförande för den påstått antirasistiska organisationen "Stoppa Rasismen"! Arbetar dessutom på länsrätten.

Lilienthal, Alfred
En amerikansk jude, med antisionistisk övertygelse. Har bl.a. skrivit boken "What Price Israel?", om Israel och sionismen, samt den högintressanta boken "The Zionist Connection" som utförligt blottlägger sionisternas makt över politik och media i USA. Läs gärna Lilienthals uppsats om khazar-judarna, "Judarna är ingen ras!".

Lindkvist, Oskar
Socialdemokratisk riksdagsledamot, jude, hängiven sionsist och tillråga på allt ordförande i Stockholms arbetarkommun.

Litani-kriget
Namnet på det krig Israel utförde 1978 när Israel invaderade Libanon med 30 000 soldater. Det israeliska angreppet kostade 1000 människor livet och var en föraning om invasionen 1982.

Lustiger, Aaron
Fransk jude och kardinal(!) för Paris. En tilltänkt kandidat till posten som ny påve efter Johannes Paulus II. Lustiger sade under besök i Israel 1995 att han alltid är en del av det judiska folket! Ett mycket bra och skrämmande exempel på den judiska infiltrationen av kristendomen och dess judaisering.

Löwbeer, Hans
Jurist och statssekreterare i Ecklesiastikdepartementet, generaldirektör och chef för skolöverstyrelsen, universitetskansler, generaldirektör för byggnadsstyrelsen och nu senast generaldirektör och chef för Bankinspektionen.

Ma'Ariv
"Kvällen". Israels största kvällstidning. Privatägd. Läs gärna artiklarna "Judarna som styr vid Clintons hov" och "Den judiska tvätten av knarkpengar", artiklar som just publicerats i Ma´Ariv.

Mannheimer, Otto
Judisk redaktör för Palnach-serien, Bonniers, och sk "kulturskribent", tidigare på Göteborgsposten och Expressen och nu på DN. Ledamot av svenska PEN-klubben.

Mannheimer, Sören
Framträdande jude från den Göteborgs-judiska familjen Mannheimer. Har bl.a. varit styrelsemedlem i Volvo, ordf 4:e AP Fonden, och politiker och ledamot av Palmekommissonen. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Gift med regissören Carin Mannheimer, TV-producent vid Sverige Radio.

Marcus, David
Amerikansk jude och ledare för de allierades insamling av "bevis" mot tyskarna inför krigsförbrytarrättegångarna efter andra världskriget, i egenskap av chef för War Crimes Branch. 1948 var Marcus miltärrådgivare åt den judiska armén och befälhavare för de sionistiska trupperna, och därigenom medbrottsling till stölden av Palestina. Dödad av sina egna av misstag, samma år.

Marianne, Syster
Se Syster Marianne.

Marjasin, Sigvard
Jude, föräldrarna från Vitryssland. Har deltagit som frivillig sionistisk soldat under judarnas erövringskrig i Palestina 1948. Marjasin var tills 1996 ordförande för Palmekommissionen. Han avgick när hans bedrägerier uppdagades - den sk. "Marjasin-affären" (med som advocat juden Leif Silbersky). TV:s Siewert Öholm, se denne, ryckte ut till Marjasins försvar och betecknade avslöjandena om Marjasins affärer som "antisemitism". Dessförinnan har Marjasin även varit ordförande för Kommunalarbetarförbundet och landshövding i Örebro län. För mer information om Marjasin, klicka här.

Mattogno, Carlo
Italiensk revisionist, textanalytiker och författarre till flera kända revisionistiska verk, bl.a. "Il rapporto Gerstein, anatomia di un falso", "The myth of the extermination of the Jews", och nu senast "Auschwitz - The end of a legend".

Mehr, Stefan
Judisk chefredaktör för tidningen "MånadsJournalen"t o m 1996. Numera chef för Bonniers Mediainstitut. Son till Hjalmar Mehr, en framträdande socialdemokratisk politiker.

Meïr, Golda
1878-1978. Israelisk premiärminister 1969-74. Känd för sitt uttalande att det inte finns något palestinskt folk!

Melzer, Herman
Judisk chef på EKOT, P1 och 1994 påtänkt som ny chefred på tidningen Arbetet.

Menorah
Den judiska sjuarmade ljusstaken. ƒven namnet på den framstående sionistiska tidskriften i Sverige, "Menorah", som är officiellt organ för Förenade Israelinsamlingen och där de företag i Sverige som är ägda eller styrda av judar, annonserar, så att de kan skicka sina avdragsgilla bidrag direkt till staten Israel. Läs gärna kapitlet "Att lura Sverige och förklara krig mot palestinierna".

Mitzva
Judiskt religiöst påbud. Enligt numera avgågne Rabbin Wolkoff i Göteborg har alla mitzva-buden en sexuell innebörd. Ett av mitzva-buden är den sk. amalek-mitzvan där judars mord på icke-judar får religiös legitimitet. Se även Bergman-affären.

Mossad
Israels säkerhetstjänst. En världsomspännande organisation med egna agenter och judiska agenter som bor "diasporan" och som agerar för Israel när så behövs.

Myrdal, Jan
Författare, debattör. Hör till en av Sveriges modiga fritänkare med civilkurage som vågar säga att kungen är naken, och som har försvarat de förtrycktas rättigheter. För detta har han hamnat i onåder, och sionisterna försummar inte tillfälle att mobba och trakassera honom. Senast är det judinnan Monica Naglers kampanj, se denna, för att få honom utesluten ur den svenska författarföreningen Svenska PEN bara för att han vägrar göra som sionisterna säger.

Nagler, Gerald
Österrikisk jude, grundare och ordförande i Helsingforskommittén för "Mänskliga Rättigheter". Medlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Gift med Monica Nagler, se denna.

Nagler, Monica
Judisk aktivist, länge verksam på Kulturredaktionen P1. Sedan 1995 ordförande för PEN-klubben, Svenska PEN, efter Theodor Kallifatides. Skriver även i tidningen "Judisk Krönika"och tillhör numera tidningens redaktion. Gift med Gerald Nagler, se denne.

Narrowe, Morton
USA-född överrabbin för Stockholms judiska församling och stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Nasser, Gamal Abdel
1918-1970. Egyptisk ledare och arabisk nationalist. Störtade kung Farouks korrupta regim 1952, nationaliserade därefter Suezkanalen och utkämpade Suez- och Sexdagarskrigen med Israel.

Nation of Islam
En framträdande svart, muslimsk, organisation i USA som kämpar för de svartas rättigheter, för deras ekonomiska frigörelse och andliga återupplevelse. Har fått mycket respekt bland de svarta i gettonas slumkvarter, där Nation of Islams medlemmar lyckats stävja knarkhandeln, gängstriderna, och kriminaliteten samt givit folk en känsla av säkerhet, stolthet, självkänsla och framtidsoptimism. Se även Nation of Islams ledare, Louis Farrakhan.

Neuman, Ricki
En judisk aktivist som tillhör Svenska Dagbladet, kulturredaktionen. Skriver även i Moderna Tider och Judisk Krönika. "Kulturellt aktiv", bl.a. i Teatervetenskapliga rådet och Judiska Teaterns konstnärliga råd. Gift med Marianne Goldman, manusförfattarinna till den svensk-judiska filmen "Freud flyttar hemifrån"

NMO - Nationella Militära Organisationen
Se Irgun Z'wai Leumi.

Nydahl, Thomas
Sionistisk författare, bokförläggare och chefredaktör för "Studiekamraten" samt den litterära tidskriften "Ariel". Thomas skriver ofta i tidningen "Judisk Krönika" och samarbetar öppet med våra svenska sionister.

Nygren, Jan
Jude som gör karriär i "Socialdemokratiska" partiet. Fd. statssekreterare i försvars och civildepartementet och fd SSU-ordförande. Sen april 1997 chef för Riksbyggen. Var samordningsminister i Ingvar Carlssons ministär och var påtänkt som ny partiledare och eventuellt ny statsminster för Sverige. Modern polsk judinna. Jan Nygren har t.o.m. skrivit i "Judisk Krönika" under rubriken "Mitt judiska Sverige"!
För mer information om Jan Nygren, klicka
här.

Osten, Suzanne
Judisk regissör och dramatiker vid Fickteatern och nu vid Stockholms Stadsteater (Unga Klara). ƒven filmregissör, bl.a. "Bröderna Mozart" (1986) och "Tala, det är så mörkt!" (1993). Arbetar med en stab av judiska kulturpersonligheter som Marie Feldtmann, Yvonne Rock, Philip och Jessica Zandén, Henrik Bronett och Gunilla Röör. Sambo med Etienne Glaser, judisk skådespelare vid Stockholms Stadsteater och regissör, bl.a. vid Operan och Drottningholmsteatern.

Ostrovsky, Viktor
Fd. Mossad-agent som hoppat av och skrivit en högintressant bok, "By Way of Deception", om hur Mossad arbetar.

Pagrotsky, Leif
Sveriges judiske handelsminister. Som stor spekulant blev han den rikaste minister i Perssons regering. Var innan dess statssekreterare på finansdepartementet och därefter den nye statsministern Göran Perssons högra hand, och "ideolog", i egenskap av statsråd utan portfölj vid statsrådsberedningen. I en avslöjande artikel publicerad i tidningen "Dagen"16/4-97 berättar Pagrotsky att "judendomen är ett viktigt del av mitt kulturarv och mina traditioner"och att han "slår vakt om sin judiska identitet". Han berättar också att han hyser en "stark beundran för Israel" och att "engagemanget för Israel i hans barndomshem var en av de impulser som fick honom att bli socialdemokrat i ungdomen". Pagrotsky är medlem i Judiska församlingen i Stockholm. Han har även talat ut om sin "judiska identitet" i den sionistiska tidningen "Judisk Krönika" (Nr 6. 1996).

Penser, Erik
Finansman, styrelseordförande i Nobel Industrier med ett dominerande ägarinflytande tills han 1991, inför hotande konkurs, tvingades överlämna sitt aktieinnehav till Nordbanken. Startade 1993 en ny Fondkommissionärsfirma med Fredrik Gottlieb. Har även samarbetat med Tomas Fischer, se denne.

Peres, Shimon
Född 1923. Var Israels premiärminister efter mordet på Yitzhak Rabin nov 1995 (se denne). Har tidigare varit försvarsminister, utrikesminister och finansminister i den judiska staten.

PFLP
Peoples Front for the Liberation of Palestine. Folkfronten för Palestinas befrielse.

Pleijel, Agneta
Dramatiker, författare, kritiker och professor vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Redaktionsråd på Moderna Tider och fd. kulturchef på Aftonbladet. Fd. ordförande för Svenska PEN-klubben. WIZO-kvinna 1993, "Årets Sionistiska Kvinna". Medverkat i boken "Det eviga hatet". Gift med den polske juden Maciej Zaremba, se denne.

PLO
Palestinian Liberation Front

Press, Torsten
Fd. VD för Stenbecks Comvik International och fullmäktige i Judiska Församlingen.

Pressac, Jean-Claude
En fransk apotekare som av judarna utsetts till att bli deras förkämpe i kampen mot revisionismen. Apotekaren har skrivit två böcker, "Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers" och "Les Crématoires d'Auschwitz" på uppdrag av den judiska organisationen Klarsfeld Foundation, se denna. Båda böckerna blev ett fundamentalt misslyckande och tillförde faktiskt revisionisterna hundratals nya argument för att den påstådda "förintelsen" ej kan ha ägt rum.

Pundiks, Herbert
Fd. chefredaktör på den stora danska tidningen "Politiken". Hängiven sionist, har aktiv deltagit i stölden av Palestina som judisk soldat. Numera israelisk medborgare. Ger ut "Frihetspriset" i sammarbete med Dagens Nyheters Arne Ruth, se denne.

Purim
Den årliga judiska glädjefesten som firas den 14:e och 15:e i månaden adar, dvs månadsskiftet februari-mars. Firas till minnet av slakten på 75 000 perser som det beskrivs i Esthers bok i det Gamla Testamentet, den judiska bibeln. Se även Hebron-massakern och Gabriel Urwitzs Purim AB.

Purim AB
Företag ägt av Gabriel Urwitz, se denne. Uppkallat efter den judiska purimfesten, hyllningen för den judiska massakern på 75 000 perser. Urwitz är en hängiven sionist och deltagare i det svensk-judiska livet.

Rabin, Yitzhak
1922-1995. Israelisk premiärminister. Tidigare generalstabschef under Sexdagarskriget 1967, och försvarsminister. Ledde den etniska rensningen i Palestina 1948. När det palestinska upproret Intifadan startade, var det försvarsminister Rabin som beordrade ut de judiska soldaterna, med den uttalade ordern att med klubbor krossa armar och ben på protesterande palestinska barn och ungdomar.

Rami, Ahmed
Politisk debattör, journalist, författare, statsvetare. Grundare av Radio Islam. Politisk flykting från Marocko, där Ahmed tillhörde den grupp officerare som kämpade mot kung Hassan II's blodiga och korrupta regim. I samband med ett misslyckat kuppförsök mot tyrannen 1973 gick Ahmed i landsflykt och fick politisk asyl i Sverige, där han senare blev medborgare. Ahmed har engagerat sig starkt för palestiniernas sak, den islamiska väckelsen och arabvärldens kamp mot kolonialism och imperialism. Han är en antisionistisk och revisionistisk skribent som skrivit flera böcker i ämnet, däribland "Vad är Israel" och "Judisk Häxprocess".

Rapaport, Edmund
Judisk aktivist, tidigare chef för Statistiska Centralbyrån. Aktiv inom den Judiska Församlingen. Bekostar trädplanteringar i Israel.

Rassinier, Paul
1906-1967. Fransman, ansedd som den förste revisionisten. Var motståndsman under kriget, tillfångatogs av nazisterna och sattes i koncentrationsläger. Satt efter kriget i det franska parlamentet som deputerad. Skrev flera böcker om "förintelsen" med utgångspunkt från sina egna erfarenheter från de tyska koncentrationslägren. Av sionisterna åtalad och dömd för detta "brott".

Ringberg, Åke
En hedervärd journalist och författare som under många år var Mellanöstern-korrespondent för DN och som sedan i boken "Blodet i Beirut" vågade skriva om den judiska rasismen, Israels övergrepp i Libanon samt den sionistiska makten över media. För detta hamnade han på sionisternas "svarta lista".

Rogestam, Christina
Fd. chef för invandrarverket. Nu koncernchef för Akademiska hus AB. WIZO-kvinna 1990; "Årets Sionistiska Kvinna". Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Romanus, Gabriel

Judisk chef för vin- och spritmonopolet, Systembolaget. Fd. riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande i Hem och Skola samt chef för Lärarhögskolan. 1984-89 ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism, numera "bara" medlem. Nära släkt med Annette Kullenberg och Kerstin Vinterhed, se dessa.

Romanus, Mikael
Judisk ordförande för Samfundet Sverige-Israel, avdelning västra Sverige, samt chef för den påstått antirasistiska "Segerstedt-Stiftelsen" som grundades hösten 1995.

Roques, Henri
Fransk revisionist, författare till den omfattande doktorsavhandlingen om Kurt Gersteins "bekännelse" "The "Confessions" of Kurt Gerstein".

Rosenberg, Göran
En judisk journalist med polsk-judisk bakgrund, chefredaktör och ansvarig utgivare för "Moderna Tider". Dessutom krönikör i Dagens Nyheter och debattanordnare i statliga TV. Fd. ordförande för Svenska Palestinagrupperna (dubbelagent), nu hängiven sionist som t.o.m. har sionister som Agneta Pleijel, Kaj Schueler, Hans-Gunnar Axberger, Kay Glans och Maciej Zaremba i sin redaktion (se dessa). Rosenberg skriver även i det sionistiska organet "Judisk Krönika". Professionell vindflöjel.

Rothstein, Bo
Jude med österrikisk bakgrund, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet. Skriver regelbundet i Moderna Tider, bl.a. har Rothstein deltagit i den judiska häxprocessen mot Jan Bergman vid Uppsala Universitet, den sk. "Bergman-processen".

Ruth, Arne
Tysk-judisk fd. DN-chefredaktör och sen 1982 chef för kulturredaktionen vid Dagens Nyheter. Har även arbetat som journalist vid Sveriges Radio och Expressen. Arne Ruth ger ut DNs årliga "Frihetspris" ihop med sionisten Herbert Pundiks, se denne! Ger även ut ett immigrantpris ihop med den polske juden och sionistiske aktivisten Leon Kantor.

Sabra
Palestinskt flyktingläger i Beirut. Hösten 1982, tillsammans med ett annat palestinskt läger, Shatila (se denna), platsen för den fruktansvärda judisk-styrda massakern på över 1500 försvarslösa palestinier.

Samfundet Sverige-Israel
Den övergripande sionistiska organisationen i Sverige, där judar och sionismens nyttiga idioter är medlemmar och på detta sätt visar sitt stöd för den judiska staten Israel. Nuvarande Riksordförande för organisationen är Jan-Erik Wikström. Andra framträdande profiler är Per Ahlmark, Olle Wästberg-Hirsch, Torgny Segerstedt, Göran Holmberg, Mikael Romanus, Knut Ahnlund för att nämna några.

Sarnecki, Jerzy
Polsk jude, professor i kriminologi, och fd. chef för BRÅ. Ofta anlitad av TV.

Schein, Harry
Jude från Österrike. Proffstyckare lierad med det socialdemokratiska partiet och nära förtrogen Olof Palme. Invandrad till Sverige och därefter snabb karriär inom det svenska etablissemanget, bl.a. som initiativtagare till Svenska Filminstitutet och senare styrelseordförande för Svenska Filminstitutet, VD Sveriges investeringsbank, chef för Bankinspektionen och fd. ordförande Sveriges TV/Radio för att bara nämna några poster. Har även varit aktiv som skribent i Aftonbladet, Expressen och är numera krönikör på DN.

Scherman, Jan
Judisk redaktör för "Kalla Fakta" och chef för samhällsredaktionen på TV4. Innan dess var Scherman chef för Östnytt, och hade även arbetat på Rapport och Aktuellt. Betecknar sig själv som "halvjude", vad nu det betyder.

Schulman, Allan
Judisk TV-producent och nämndeman för Stockholms tingsrätt. ƒven krönikör i den sionistiska tidningen "Menorah". Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Han är gift med författaren Sven Stolpes dotter, Lisette Stolpe-Schulman.

Schulman, Salomon
Judisk aktivist med polsk-judisk bakgrund. Skriver ofta i Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Folket i Bild Kultur, uteslutande om sk. "judiska teman". En uttalad judisk rasist som tycker att judar är förmer, anklagar ofta andra folk för att vara "antisemiter" och har t.o.m. predikat att massbombningen av Dresden 1945 med 135 000 döda tyskar var bra (!) samt att man måste göra sig beredd på att bomba sk. "muslimska fundamentalister" i framtiden. Salomon medverkar ofta i tidningen "Judisk Krönika".

Schück, Johan
Från den judiska familjen Schück. Ekonomisk journalist vid Dagens Nyheters samhällsredaktion. Har dessutom suttit i Folkpartiets styrelse. Se även Olle Wästberg, Jan Friedman, och Per Ahlmark.

Schwartz, David
Jude som utger sig för att vara en invandrare- och minoritetspolitisk-expert. Chefredaktör för tidningen "Invandrare och Minoriteter". Medverkar dessutom i "Judisk Krönika".

Schwartz, Nils
Expressens kulturchef.

Sefardim
Väst-judar. Ursprungligen ättlingar till de judar som till 1492 bodde i Spanien och judar från Nordafrika. Många av dessa sefard-judar har också flyttat till Latinamerika och Turkiet. Bland dem finns det människor som är besläktade med de bibliska judarna, till skillnad från Ashkenazi-judarna som utgör över 90% av dagens judar och härstammar från Khazar-folket från södra Ryssland.

Segerstedt, Torgny
Filosof, sociolog, professor i praktisk filosofi och sociologi universitetsrektor 1955-78 för Uppsala Universitet. Ledamot i Svenska Akademin. Styrelseordförande i Judiska Muséet och ordförande i samfundet Sverige-Israel samt stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Son till professor Torgny Segerstedt, och bror till Ingrid Segerstedt, se denna.

Segerstedt-Wiberg, Ingrid
Journalist, politiker, riksdagsledamot för Folkpartiet. Fd. redaktör för Göteborgsposten. Har även representerat Sveriges FN-delegation. Alltid varit en stor Israel-beundrare och anhängare till sionismen och de judiska rasisterna. Se även hennes bror Torgny Segerstedt.

Sexdagarskriget
Namnet på det krig Israel startade 5 juni 1967, när den judiska staten attackerade de intilligande arabiska staterna och utvidgade sitt territorium med 100% och fördrev 300 000 palestinier.

Shabbaz Goj (shabbez goj)
"Sabbat Goj". Judiskt niduttryck för dumma icke-judar, som gör tjänster - vetandes eller ovetandes - för judarna. Liktydigt med begreppet "nyttig idiot". Uttrycket härstammar från den judiska vanan att på Sabbaten (Shabbat) ha gojer, icke-judar, anställda som får utföra de sysslor som judarna inte själva får göra för sin Gud på denna dag. På detta sätt kan judarna kringgå de gudomliga buden. Se även det judiska uttrycket "Goj".

Shachar, Nathan
Israelkorrespondent för Dagens Nyheter och sk. "konverterad" till judendomen. Skriver även i "Moderna Tider". Son till sionisten Knut Ahnlund, se denne.

Shahak, Israel
Judisk människorättsaktivist och grundare av Israels Förbund för Mänskliga Rättigheter. Har bl.a. suttit i nazistiska koncentrationsläger under kriget, och senare blivit professor och antisionistisk förkämpe bosatt i Israel. Shahak är mycket kritisk till sionismen som han betecknar som en "judisk nazism" och som han behandlar i böcker som "Begin and Co as they really are". Den judiska rasismen och hatet mot icke-judar är ett annat tema Shahak skrivit om och alldeles nyligen kom hans bok "Jewish History, Jewish Religion" ut. En klassiker för den som vill studera vad judendomen verkligen är för något. Besök gärna vårt Shahak-arkiv.

Shamir, Yitzhak
Polskfödd jude (född 1915) som var en av ledargestalterna i den judiska terrorgruppen Sternligan (se denna), ansvarig bl.a. för mordet på FN-medlaren Folke Bernadotte, se denne. Shamir har sedan avancerat inom de sionistiska leden och varit Israels premiärminister under 2 omgångar på 80-talet. Shamir kallar palestinierna för "gräshoppor".

Sharon, Ariel
Även kallad "Arik". Hög judisk militär och ökänd krigsförbrytare bl.a. ansvarig för morden på 100-tals civila araber när hans som chef för "Enhet 101" ledde attacker mot de arabiska grannländerna under 50-talet. Han steg sedan i graderna och var 1982 försvarsminister och ansvarig för Israels invasion av Libanon och massakern i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila (se dessa). Detta gav honom namnet "Beiruts slaktare". Senare har han bl.a. varit bostadsminister, självklart propagerande för fortsatt ockupation och utbyggnad av judiska bosättningar. Sharon är infrastruktur-minister i den nuvarande Netanyahu-administrationen.

Shatila
Palestinskt flyktingläger i Beirut, Libanon. Tillsammans med det andra palestinska flyktinglägret Sabra, platsen för den fruktansvärda massakern på över 1 500 civila palestinska flyktingar, under den israeliska arméns överinseende, under Israels invasion 1982.

Shikse (shiksa)
Judisk benämning för icke-judisk kvinna, oftast använt med nedsättande betydelse. Synonymt med "hora".

Shin Beth
Den israeliska polisens säkerhetstjänst, med huvuduppgift att kontrollera och terrorisera palestinier.

Silbersky, Leif
Judisk advokat och författare till "Rosenbaum"-böckerna. Känd från massmedia. Ställer självfallet upp som försvarsadvokat åt sin judiske vän, trixaren Sigvard Marjasin, se denne.

Silberstein, Margit
Journalist, tidigare arbetat på "Studio Ett" - P1 ihop med Göran Rosenberg, se denne. Leder numera debattprogram på statlig TV och är fast reporter på Aktuellt där hon figurerar som proffstyckare, d.v.s. "politisk kommentator". Den sionistiska judinnan Silberstein skriver även i "Judisk Krönika".

Silberstein, Willy
Samhällspolitisk chef på Expressen och öppen jude. Arbetade innan dess som ekonomijournalist på P1, där han numera är producent på "Ekot". Skriver även i "Judisk Krönika".

Simon Wiesenthal Center
Propagandaorganisation ledd av den judiske propagandisten och sionistiske aktivisten, Simon Wiesenthal, se denne. För läsning om Simon Wiesenthal Center, klicka här.

Sjöberg, Stanley
Judaiserad pastor som ser Israels skapelse som ett "Gudsbevis" och hyllar judarna som "det utvalda folket". Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

SLA - South Lebanese Army
Israels kristna stödtrupper i södra Libanon, som bistår den israeliska arméns ockupation av den sk. "skyddszonen". Major Haddads styrkor.

Smith, Bradley
Amerikansk revisionist knuten till IHR. Har skrivit böcker om "förintelsen" , bl.a. "Confessions of a Holocaust Revisionist". Arbetar mycket med media i USA och har drivit en mycket framgångsrik kampanj på amerikanska universitet för en öppen debatt om "förintelsen", den sk. CODOH.

Soros, George
Ungersk jude, världens störste valutaspekulant och ägare av Quantum. Orsakade den stora devalveringen av Europas valutor för ett par år sedan. ƒr rådgivare åt Israels regering och kallas för "statsmannen utan stat". Skryter med att han har så stora tillgångar att hans kulle kunna köpa de forna öststaterna. Soros är mycket engagerad i media och utbildning, och håller på att ta över universitet och massmedia i Ungern, Baltikum, Ukraina, och nu senast i Bosnien.
För mer information om Soros, klicka
här.

Storch, Marcus
Judisk chef för AGA, Wallenberg-koncernen och vice ordförande i Bankstödsnämnden.

Stern-ligan
En judisk terrorgrupp i Palestina grundad av Abraham Stern. Senare ledd av Yitzhak Shamir (se denne), sedemera israelisk premiärminister. Ansvarig för många attentat och mord, bl.a. på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte 1948 (se denne).

Svenska Kommittén mot Antisemitism
En judisk organisation i Sverige, grundad av den fanatiske Israel-anhängaren Per Ahlmark (se denne). Kommitténs syfte påstås vara att bekämpa "antisemitismen" i Sverige, vilket i själva verket betyder att man villa bekämpa de svenskar som genomskådat sionismens Israel och den judiska "religionen" och dess rasism. Denna "svenska" kommitté agerar som en undergrupp till ADL, se denna organisation, och aktivister som Henrik Bachner, Stéphane Bruchfeld och Gabriel Stein arbetar med kartläggning av Sions motståndare i Sverige. Radio Islam har alltid varit en huvudfiende för denna judiska organisation. För mer läsning om Svenska Kommittén mot Antisemitism, klicka här.

Swartz, Oscar
Judisk ekonom och samhällsdebattör. Skriver exempelvis i Dagens Nyheter, Expressen och "Moderna Tider". Har dessutom en homosexuell relation med Alexander Bard i "Army of Lovers".

Swartz, Rickard
Svenska Dagbladets Wien- och Östeuropa-korrespondent. Hängiven jude, skriver ofta om detta tema i tidningen "Judisk Krönika". Gift med kroatiska bestseller-författarinnan Slavenka Drakulic.

Syster Marianne
En kvinnlig människorättsaktivist, nunna, och förkämpe för flyktingar i Sverige, verksam vid Alsike kloster. Har drabbats av sionisternas vrede när hon i Radio Islam intervjuvats om sin syn på Israel och sionismen. Efter intervjun inledde sionisterna en förtalskampanj mot henne vilket ledde till att hon helt försvann från den offentliga debatten.

Talmud
Studie och tolkningar av bibelns Gamla Testamente, utförd av judiska rabbiner och "lärde män". Uppdelad i Mishnah (lagbok) och Gemarah (kommentarer och förklaringar). Innehåller bl.a beskrivningar om hur man kokade ägg i ett tempel för 2000 år sedan och förklaringar om hur alla kristna bör kokas i avföring. Läs även direkt ur de judiska skrifterna.

Tarschys, Daniel
Från den kända judiska Tarschys-familjen. Generalsekreterare vid Europarådet i Strasbourg. Professor vid Stockholms Universitets Statsvetenskapliga instutition, och sk. "öststatsexpert". Under många år riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande för riksdagens utrikesutskott. Kandiderade till rektor för Stockholms Universitet 1994. Öppen jude, skrev t.o.m. i "Judiska Krönika" för några år sedan under rubriken "Mitt Judiska Sverige"! Hans ena syster Hedvig Hedqvist är "kulturjounalist" på SvD, den andra, Rebecka Tarschys, samma sak, fast på DN.

Thion, Serge
En framstående fransk revisionist, vänsterman och författare till bl.a. boken "Verité Historique ou verité politique?". En av männen bakom den franska revisionistiska gruppen "La Vieille Taupe" - Den gamla mullvaden.

Tingsten, Herbert
1896-1973. Statsvetare, professor vid Stockholms högskola 1935-46, publicist. Chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-60. Har författat ett antal böcker bl.a. "Det hotade Israel" där han visar sitt rätta ansikte som en sann sionist och Israelanhängare. Lärofader till Per Ahlmark, se denne.

Torah
Den judiska lagen, sammanfattad i de fem moseböckerna. Ingår i det Gamla Testamentet som utgör den judiska bibeln. Läs direkt ur Torah och de judiska skrifterna.

Troedsson, Ingegerd
Moderat politiker, riksdagsledamot för moderaterna fd. hälsovårdsminister, andre vice partiordförande, och riksdagens talman. Hängiven sionist och en av huvudtalarna vid Israels 40-års jubileum.

Trädplanteringsfonden
Se Keren Kayemet

Tzahal
Israels "försvars"-styrkor, Israeli Defence Forces - IDF.

Urwitz, Gabriel
Judisk finansman, fd. VD för Gotabank och ansvarig för dess katastrofala affärer. 1985-1989 VD för Proventus. Se även Michael Kamras och Robert Weil. Gabriel Urwitz ägare av företaget Purim AB. Urwitz är en hängiven sionist och deltagare i det svensk-judiska livet. För mer läsning om Urwitz, klicka här.

Vallqvist, Gunnel
Professor, författare, översättare, kritiker och ledamot i Svenska Akademin sedan 1982. Kulturskribent på SvD. Hon är hängiven Israel-propagandist som alltid försvarat judisk rasism i ur och skur. Stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism.

Vanunu, Mordechai
En judisk tekniker vid Israels hemliga kärnvapenanläggning i Dimona som lämnade Israel och avslöjade landets kärnvapen för omvärlden. Israels säkerhetstjänst kidnappade honom, och han avsitter nu ett mycket långt fängelsestraff för sitt "förräderi".

Weber, Mark
Amerikansk forskare och revisionist, tillhör IHR. Har bl.a. publicerat uppsatsen "Jewish Soap" som handlar om den gamla krigslögnen att tyskarna gjorde tvål av judar.

Weibull, Jörgen
Historieprofessor med böjelse för det massmediala och som även varit ledamot i folkpartiets partistyrelse. Samarbetar ofta med våra sionister, och anlitades som åklagarens vittne i Ahmed Rami-rättegången. Weibull har även medverkat i den sionistiska skriften "Det eviga hatet" (Bonniers, 1993) riktad 100% Radio Islam (vad annars?).

Weil, Robert
En av våra största judiska finansmagnater och del av den judiska finanstrion Weil-Kamras-Urwitz. Weil är majoritetsägare och styrelseordförande i Proventus och grundare av Judiska Muséet dessutom ingår han i den Judiska Teaterns konstnärliga råd. I pressen har han uttalat sin "oro" över Radio Islams aktiviteter, förståeligt eftersom R.I. arbetar just med att sätta spotlightsen på judiska småpåvar som Weil & Co.

Weizmann, Chaim
1874-1952. Judisk ledare och chef för Världsionistiska Organisationen 1920-31 och 1931-46. Därefter Israels förste president. Var mannen som uttalade judarnas krigsförklaring mot Tyskland september 1939.

Weltman, Rob
En amerikansk jude som infiltrerat den svenska organisationen för solidaritet med palestinierna och blivit ordförande i Svenska Palestinagrupperna. Se även judarna Göran Rosenberg och David Henley.

Weiss, Lars
Judisk programdirektör och nyhetschef på TV4. Innan det hade Lars Weiss andra möjligheter att utöva sitt inflytande, bl.a. som journalist på Riksradion och chef för Aktuellt på TV1 (se även Henrik Frenkel).

Weiss, Lennart
Judisk sakkunnig som arbetat på Civildepartementet (1989) och numera på Stockholms skolstyrelse.

Weyler, Svante
En jude som länge varit Berlin-korrespondent för Ekot, P1, och sekreterare i den sionistiska organisationen Svenska-PEN men som nu siktat högre - sen förra året är han redaktör för Nordstedts förlag.

Wiesel, Elie
Ungerskfödd jude och förmodligen den mest kände av alla de judiska "överlevande" från andra världskriget. Elie är en hängiven Israelpropagandist och judisk rasist och fanatiker. Direkt efter att han kom ut från nazisternas koncentrationsläger begav han sig till Palestina där han blev judisk terrorist och mördade många engelsmän - dåd han beskriver i sin bok "Gryningen". Elie är god vän med Per Ahlmark, se denne, som var den person som såg till att terroristen Wiesel fick Nobels fredspris 1986(!). Följaktligen hör inte Elie Wiesel till Radio Islams vänner. En högintressant skrift, "Elie Wiesel - Ett falskt vittne", av Robert Faurisson finns bland Radio Islams material. En analys som fullständigt demolerar "vittnet" Wiesels trovärdighet.

Wiesenthal, Simon
Judisk sk. "överlevande", bl.a. från Mauthausen-lägret. Efter kriget har han fått mycket publicitet när han började sin beryktade jakt på påstådda nazistiska förbrytare. Wiesenthal är en väldokumenterad mytoman som vid flera tillfällen använt lögnen som vapen. T.o.m. den judiske förbundskanslern Bruno Kreisky i Österrike fördömde Wiesenthal och hans metoder och antydde att Wiesenthal varit nazist-samarbetsman under kriget! Wiesenthal leder nu sk. "Simon Wiesenthal Centra" vars syfte är att sprida propaganda om "förintelsen" och hetsa mot vad han anser vara Israels fiender, främst araber tyskar och iranier - något som Wiesenthal kallar för "kamp mot antisemitism". Läs gärna uppsatsen "Simon Wiesenthal: Fraudulent "Nazi hunter".

Wikström, Jan-Erik
En framträdande Folkpartistisk politiker som varit landets utbildningsminister under 6 år. 1994 tillträdde han posten som Riksordförande för Samfundet Sverige-Israel, den mest hedervärda position en sionist kan ha. Och sitt sionistiska engagemang, sin "kärlek till Israel" kombinerade han tills nyligen som ordförande för Sveriges Riksradio, ochlandshövding i Uppsala-län! Föga överraskande är han dessutom stödmedlem i Svenska Kommittén mot Antisemitism. December 1996 slutade han på Sveriges Radio och överlät posten till sin sionist-kompis Olle Wästberg, se denne. Wikström är numera chef för Dramaten.

Wolkoff, Robert L.
Amerikansk jude, invandrad till Sverige i början av åttiotalet och rabbin för Göteborgs judiska församling. Har numera lagt rabbinerandet på hyllan och skriver i de svenska tidningarna i egenskap av sk. "kulturskribent" - självklart specialiserad på judiska ting.

WIZO
Women International Zionist Organization. Sionist-organ som representerar kvinnliga sionistiska aktivister från hela världen. Dess lokala avdelningar delar årligen ut pris till "Årets sionistiska kvinna". Bland svenska/judiska pristagare återfinns bl.a Anita Gradin, EU-kommissionär, Christina Rogestam, tidigare chef för invandrarverket och Agneta Pleijel, känd författarinna och Israel-apologet.

World Jewish Congress - WJC
Se Judiska Världskongressen.

World Zionist Organisation - WZO
Se Världssionistiska Organisationen.

Världssionistiska Organisationen - World Zionist Organisation - WZO
Den stora, globala, judiska organisationen vars syfte är att interferera i olika staters inre angelägenheter och med lobby-verksamhet, mutor, påtryckningar och hot tvinga fram ekonomiskt, militärt och politiskt stöd till Israel.

Wästberg (Hirsch), Olle
En framträdande judisk profil som i de mest konstiga sammanhang kan börja hojta om "det arabiska hotet" och "antisemitiska konspirationer" och andra fantasifoster. Olle Wästberg-Hirsch har haft fina möjlighter att sprida sitt sionistiska inflytande; han har länge varit styrelsemedlem i Samfundet Sverige-Israel och har med detta som utgångsläge haft inflytelserika poster som VD för Pressens Marknadsinformation, viceordf. i Folkpartiets Ungdomsförbund medlem i folkpartiets partistyrelse, statssekreterare i Finansdepartementet (under Anne Wibble) och häromsistens chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen. Olle figurerar ofta i de sionistiska tidskrifterna i Sverige och 1994 var han huvudtalare på den årliga Israelfestivalen. Nu senast är han ordförande över styrelsen för Sveriges Radio, så denne mästersionist har verkligen avancerat ordentligt. Posten som ordförande på Sveriges Radio, övertog han från en annan sionistisk aktivist, Jan-Erik Wikström, se denne. Olle Wästberg var även ansvarig för kampanjerna mot Per Gahrton. För mer information om detta, klicka här. Se även hans bemärkte bror, Per Wästberg.

Wästberg (Hirsch), Per
Judisk kulturnisse och författare. Har ärats som chefredaktör för Dagens Nyheter och dess kulturredaktör under en mängd år. Per Wästberg-Hirsch har även varit ordförande i Internationella PEN-klubben samt ordförande i svenska PEN-klubben. Han har även grundat Svenska Amnesty vilket förklarar denna organisations lamhet jämte sionisternas tortyr av palestinierna. I april 1997 "överraskades" Per av att han blev vald till ny ledamot i Svenska Akademin. Hätsk har han varit mot Radio Islam bara för att denna röst i etern avslöjat hans judiska rasism (Per låtsas nämligen att han är emot rasism, bl.a. grundade han Svenska Sydafrika-kommittén), men judisk rasism är tydligen helt OK enligt honom . I sionisternas bok "Det eviga hatet" (Bonniers, 1993) öser han sin galla mot antirasisterna i Radio Islam. Pers bror, Olle är också en sionistisk gök, se denne.

Yad Vashem
Namnet på det stora "förintelse"-muséet i Israel.

Yediot Aharonot
"Senaste nytt". Israels andra kvällstidning.

Zaremba, Maciej
En smart polsk jude som egentligen heter Bielawski i efternamn. Var "kommunist" när det väl begav sig, men har nu sadlat om och tyr sig åt högern. Zaremba-Bielawski har varit kulturredaktör på DN, en tidning där han fortfarande ofta skriver. Nu förtiden går han hand i hand med sin lika judiske vän Göran Rosenberg, se denne, som anlitar Zaremba som "kommentator" i sina debattprogram på TV. Han arbetar även mer direkt för Rosenberg som redaktionsråd på dennes tidning "Moderna Tider" där även hans fru, den "Sionistiska Kvinnan" Agneta Pleijel, se denna, också verkar.

Zern, Leif
Judisk kulturredaktör, arbetade som chef för Expressens kulturredaktion och är numera chef för Dagens Nyheters teaterredaktion. När Zern var kulturchef på Expressen dominerades hela dess kulturredaktion av honom, och judarna Gleichmann och Schwartz. Zern har även varit styrelseledamot Folket i Bild/Kultur.

Zündel, Ernst
En framträdande revisionist, bosatt i Kanada, med tysk bakgrund. Det var Zündels aktiviteter som ledde till att judarna drog igång de stora rättegångarna mot honom 1985 och 1988 i Toronto, som blev förkrossande nederlag för förintelsesidans sk. "experter" och "historiker". Läs gärna den omfattande samlingen av vittnesmålen från denna rättegång. För detta, klicka här.

Öholm, Siewert
Programledare i TV, "Svar Direkt" och "Kvällsöppet". Har länge samarbetat med Samfundet Sverige-Israel, Siewert deklarerar högt sin kärlek till Israel på de årliga Israelfestivalerna.


ATT LURA SVERIGE
OCH FÖRKLARA KRIG
MOT PALESTINIER

 

Från Ahmed Ramis Bok " Israels makt i Sverige "

 

Judiska företag i Sverige förklarar krig mot den islamiska världen och mot palestinierna! Ungefär hälften av den judiska sionistiska tidskriften Menorah:s bortåt 56 - 60 sidor upptas av annonser, därav många helsidesannonser. Menorah kostar inget utan delas ut gratis till alla intresserade. Alla annonser är stödannonser för den organisation som utger tidskriften Menorah: Förenade Israelinsamlingen.

Tidskriften Menorah är hundraprocentigt ett organ för Israel och kunde lika gärna utges av den judiska staten Israels propagandaministerium. Alla redaktionella artiklar är ohöljd propaganda för Israel. Inte ens de mest braskande nazistiska propagandabroschyrerna och tidningarna i Hitlers Tyskland skröt så ohämmat och självbelåtet med Tyskland och tyskarna som denna sionistiska tidskrift skryter med Israel och sionismen.

Ständigt försvaras, med den mest krystade advokatyr och fräcka propaganda, den judiska ockupationsmaktens skamlösa övergrepp mot palestinierna, ständigt avhånas PLO som en maffia och terrorist organisation, ständigt förfalskar man på det fräckaste sätt historien om Israels tillkomst och övergrepp liksom de judiska lobbygrupperna förhärligas i denna sionistiska tidskrift Menorah...Och naturligtvis uppmanas ständigt tidskriftens läsare att skänka pengar till Israel och att besöka Israel som turist för att ge denna sionistiska banditstat ytterligare pengar i kassan.

I denna Israelstödjande sionisttidskrift stödannonserar mängder med judiska företag i Sverige - och jag skall här nämna några av dessa företag som annonserar regelbundet i Menorah och genom det skänker miljontals kronor till banditstaten Israel. Dessa bidrag till Israel är "avdragsgiltiga" i skattedeklarationen. På detta sätt luras svenska staten och samhället genom att svenska skattepengar istället går till banditstaten Israel!

 

Följande judiska företag i Sverige annonserar regelbundet i Menorah:

 

Proventus Investment AB, Annedals Musik, Ars Foto, Anticepta Städ, Alberts Herrkläder, AB Safir, AB Derma, AB Arcotex, AB Skajs Antikhandel, AB Bröderna Isaksén, ADB - Entreprenad AB, Alfred Finder Ingenjörsbyrå AB, Alexandra Päls (Dir. Salomon Dahan), Atlas Päls, A Grünfeld AB, AB Lindys Bar, Aneta Belysning, Adv. Charles Gavatin AB, Atlas Design, Atlantica Insurance Company Ltd, AB Margot Lädervaror/modeagentur, AB Mühlrad - Invest, AB Skandinavisk Textil, AB Effers Herrekipering, AB Belfur, Advokatbyrå Lund, Fürst & Leuchovius HB, Artie ab (Arthur Ringart), ABC Färgekonomi - Nordsjö, Area Data, Adv. Folke Breitbart, Alexandre Wajngot med.dr., Andersson & Korn AB, AB Merimex, Apukam AB, Advokatbyrå Obstbaum & Harju, Advokatfirman Tuveson.

Breakpoint, BH Reklam & Leasing AB, Bilradiospecialisten, BPA EL Fastighetsservice, Bohlin & Strömberg AB Företagskonsult, Balestra - Max Belchat AB, Boddgruppen, Bernhard Magaliff Antikviteter, B & S Foods AB, Bohéme Konst & Antikvitetshandel (Edit Milkéwitz), Bromma Fönsterputs AB, Bodd A/S, Bygg Fast, Bo Schönthal AB, Black Silver, BST Birnik - Sallmander Trading Consulting AB, BeMeCon AB, Blue Lagune.

Contactor marknadskommunikation, Cornérs Kapp - och Pälsmagasin, CT Trading, Café Gräddhyllan, Capuccino, Cassermans Väskor AB.

Dannys Barn - och Tonårskläder, dr Ralph Posener, dr H Trief, dr Melitta Steiner, dr Edit Szekely, dr Lajos Szekely, Dentallaboratoriet (Samuel Musche), dr Ruth Weiner, dr Stanislaw Rodau, docent Nina Einhorn (Betaniastiftelsens sjukhus), Dalia, dr Ewa Gutniak, Daniels Dinner, dr Marek Intner, dr Josef Milerad.

Ervin Révai Konsultbyrå AB, Elbema AB, Eurotak, Erik's Optik (Erik Gottlieb), Elvans, Erik Skoglund, Engelhardt Production.

Folkbildningsskolan, Firma Hermele Konsult, Firma Bracha, Firma H Helfer, Finansrutin, Frimärkeshuset, Finansexpert AB (Jan- Erik Blecher), Filatura di Crosa Svenska AB, Fotosnabben, Feinbaums Optik, Feinsteins bdo AB, Frank Bremell Co, Fabriks AB Eber, Fantasia, Fima Szugalski leg tandl., Fursam AB, Fanerbolaget AB.

Göteborgs affärsbyrå, Gårda Textil, Göteborgs Metallpartier AB, GLD Leasing, Galleri 22 (Hotel Sheraton), George Tankus Sport & Fritid AB, Greyhound, Garnex agenturer (Paula och Aron Gordon), Galerie Morgan, Guldsmedsaktiebolaget GAB, Gilah AB, Galerie Bel'Art, Galerie Linnaes, Gram-Guld AB, Guldkanten, Galleri Selectum. Helga Weinfeld Läkarpraktik, Holdex Svenska AB, Holmens Herr, Hedys inredningar, Hallstedts Fastighetsbyrå, Helenas Smycken AB (H Raber).

Invest Leasing HB, IPU Institutet för Personlig Utveckling, J Weingärtner AB, Jurist - & mäklarefirman Rothenbergs.

Konditori & Restaurant Kristina, Kurt Kellermann, Kanters, Kela Sportswear, KB Kretsproduktion, Kyrkbyns boktryckeri AB, KODE Maskin AB, Kafé Avenyn (Waldemar Ogonowski), Kran & Schakt AB, Konst - Bibliofilen (S Schueler), Kaj Laserow AB leg. sjukgymnast, KSU Kronenbergs Sälj & Utbildnings AB, Kungälvs Trä, Kosta Boda.

Lambda Electronics AB, Lisa Cassels Modehus, leg. tandläk. Anna Martel, leg. läk. Harry Lecerof, Leo Gemelli, Ljusreklamkonsult Ruben Morne, Libro AB, Landala Optik, leg. tandl. Lars Bandstein, leg. läk. Thorvald Kanter.

Moser Textil, Metall Montan AB, Morneon Bygg AB, Mästerblomman, MaGaW HB, MSM IMPEX Agenturer HB, Motivia, M Kaplan, M Wiseman & Co AB (Glasögonoptik Engros), Mirjam Wolff leg. psyk., Marknadskonsultation AB, Managent HMP HB, Martins Åkeri, med.dr. Peter Seideman.

Namo, Nils Johan, Nyboda Konditori AB, NTI skolan, Nya Pälsateljén (Jakob Engelhardt), Ossers revisionsbolag, OPE Förvaltningsaktiebolag, Otter (LJ Lebenswerd AB).

Plenco Modetyger, Parameter AB, Patentbyrån Thomas Klauber, Pergaco AB, Pälssalongen (Arnold Jodelsohn), Päls Nobel, Pertex AB, Pegu Konsult HB, Peters Dandy, Paul Loeser & Co AB, P & P Nierenburg AB.

Quart Technology, Ritchie Travel, Royal Tours, Robbans skor AB (Robert Olinius), Revisum AB, Rosenthal AB.

Sveabanken, Syntegrator AB, Schack - kläder, Stiko AB, Sabra Tours, Stockholm AB, Svenska Försäljnings AB Skandia, Sterling Grammofonskivor, Su San Shop, Skinn City, Specific AB (Berti Joffe), Supportex AB, Sam Rittri Finanskonsult AB, Specialistgruppen för tandimplantat, SundbergsKonditori, Stockholms Fondkommission AB, SWAP Reklamproduktion, SM Miljöteknik AB, Suvera AB, Snabbklacken AB, Stenströms, Skandia.

TG Agenturfirma Goldman, Trans World Diamonds Svenska AB, Torsten Press & Co AB, tandl. Dan Fattal, tandl. Allan Goldman, Trendwear (Sammy Pearl), tandl. G Isaksén, Tamas Bartfai Konsulting AB, Terma AB.

USP Scan Partner International, Wåhlander & Partner Annonsbyrå, Wasa vaccination, Västkust - Tomter AB, Wallda, Visab, Verkstads AB Ellar, Wico, Växjö Konst & Ramaffär AB, Welak handels AB, Vällingby vaccination.

 

De företag, vanligen med judiska ägare, som ekonomiskt stödjer Israel, till exempel genom stödannonser (stora annonser i listan markerade med fet stil) i den sionistiska kvartalstidskriften Menorah, organ för Förenade Israelinsamlingen, dessa företag stödjer en krigförande makt mot de förtryckta palestinierna och mot hela den muslimska världen, som omfattar bortåt en miljard människor.

Detta ekonomiska stöd till den krigiska förtryckarmakten Israel gör det möjligt för denna aggressiva sionistmakt att skaffa sig ännu fler vapen och utöva ett ännu skoningslösare förtryck och tillgripa ännu fler folkrättsvidriga militära angrepp på flyktingläger i Libanon och mörda ännu fler palestinier, inte bara i Palestina utan också på andra håll i världen som när Israel 1988 mördade PLO:s andre man, Abu Jihad, och flera av hans närmaste män i hans bostad i Tunis, flera hundra mil från Israel!

Det är en skymf mot oss muslimer, ja, en skymf mot rättvisan och humaniteten att flera företag i Sverige tillåts öppet ekonomiskt stödja banditstaten Israel.

 

Jag uppmanar därför alla muslimska föreningar i Sverige liksom alla rättsinnade svenskar, enskilda personer liksom föreningar, att inlämna en protestskrivelse till svenska regeringen mot att detta ekonomiska stöd till ockupationsmakten Israel får fortgå, och att detta i den arabiska världen liksom i hela den muslimska världen kan leda till att de traditionellt goda förhållandena till Sverige därmed allvarligt kan äventyras, eftersom detta tolkas som en ovänlig handling och även som ett brott mot den respekterade svenska neutralitetspolitiken: att Sverige är partiskt för Israel och accepterar ekonomiskt stöd till det palestinska folkets bödlar!

I följande kapitel skall jag ta upp ett enda exempel av de företag som stödjer Israel (Proventus). Hur Proventus har skapats och hur företaget har expanderat.

(Från Ahmed Ramis Bok "Israels Makt i Sverige")

 


 

"Juderegister" eller uppslagsverk?
Klagomål över Radio Islam's uppslagsverk 
Den av Radio Islams abbc.net innehåller 15 olika hemsidor med en gemensam paroll: Inget hat, inget våld, ingen rasism. Endast en ras av människor. Radio Islam upprättades som en reaktion på den allmänna situa-tionen i Mellanöstern och på den palestinska tragedin i synnerhet.

Konflikten i Palestina står inte mellan semiter och antisemiter, utan mellan ockupation och motstånd, mellan rätt och fel, rättvisa och orättvisa. Den angår de människor som bor i Mellanöstern, men resten av världen är också inblandad, som vi har sett vid många tillfällen. Det är vår övertygelse, att vi i den här frågan kämpar för rättvisa, och man får inte glömma, att araber också är semiter.

Radio Islams hemsida är nu tillgänglig på 10 olika språk. Vi har samma budskap och innehåll på vart och ett av dessa språk. De framförda klagomålen är inte spontana utan ingår bara i en politisk kampanj med syftet kringskära och avskaffa yttrandefriheten. Avsikten är att stänga vår hemsida.

Innehåller dessa klagomål några speciella citat ur dokumentet eller någon översättning av de ställen man har funnit stötande? Vi tror oss kunna rättfärdiga och ge bevis för sanningen i allt vi skrivit. Om några felaktigheter skulle påträffas i våra texter, är vi givetvis beredda att erkänna ett misstag och rätta till det i vederbörlig ordning.

För vår del hävdar vi med bestämdhet:

1) Det förekommer inte något "uppeggande till våld" på Radio Islams hemsida.

2) På vår hemsida, som är uttalat anti-rasistisk, finns det ingenting som kan betraktas som rasistiskt eller främlingsfientligt.

3) Beträffande dokumentet "Radio Islams uppslagsverk", så var dess syfte att tillhandahålla en liten förteckning över olika offentliga personer, debattörer, politiker, ämnen, händelser, ideologier och organisationer, som är av intresse i den aktuella debatten om Mellanöstern och som behandlas på hemsidan. Att vissa nämnda personer betecknas som judar, har ingenting med rasism att göra. Det sker på samma sätt som beteckningen palestinier används om andra människor.

Omnämnda personer har utvalts, granskats eller kritiserats inte på grund av sitt etniska ursprung utan på grund av sin politiska verksamhet, sin ideologi och sitt ställningstagande i palestinakonflikten. I uppslagsverket förekommer sålunda både sionister och antisionister, även om vi själva tar ställning både mot judendomen och sionismen. Utan judendomen skulle det nämligen inte finnas någon sionism, och utan sionismen skulle det inte finnas någon israelisk ockupationsmakt i Palestina.

I den engelska sektionen av Radio Islam's hemsida finns det en förteckning över judar som styr Clintons administration, ett dokument som kallas "Clinton's List". Men de nämns inte på grund av att de är judar, utan därför att den judiska lobbyn i USA enligt vår mening har skapat en koncentration av makt, som inte bara utgör ett hot mot demokratin i USA utan också mot freden i Mellanöstern.

Men det finns ingenting i våra förteckningar över aktiva sionister, som kan anses innebära "uppeggande till våld" mot dessa personer. Om våra politiska mot-ståndare är av en annan mening, då borde de bemöta oss i sak eller bevisa sina anklagelser genom att ge konkreta exempel i form av korrekta citat ur dokumenten. Enbart det faktum att de inte delar våra politiska åsikter borde inte ge dem rätten att beröva oss vår mänskliga rätt till yttrandefrihet.

Vad det hela rör sig om, är det i USA nyligen fattade beslutet i Högsta domstolen, att yttrandefrihet skall råda åven på Internet! Detta beslut förargade i hög grad de judiska styrande kretsarna i många europeiska länder. Den tragiska verkligheten är nämligen den, att yttrandefrihet nästan inte alls existerar i många europeiska länder. Vi hoppas verkligen, att innehållet i vår egen hemsida liksom det i andras hemsidor inte skall behöva underkastas den judiska censuren.

Det är situationen i Mellanöstern som är mycket inflammerad - vederbörande parter i debatten och konflikten återspeglar bara den verkliga polariseringen. För palestinierna och muslimerna framstår sionisterna som dagens nazister. Sionismens offer upplever inte denna ideologi som något positivt, utan snarare som en symbol för ondskan.

För att undvika allt missförstånd har vi emellertid tagit bort "uppslagsverket" från vår hemsida.

Vi är en grupp av ungdomar, som som bor i olika länder och lärt känna varandra genom Internet, och vi har bestämt oss att försvara yttrandefriheten genom att UTÖVA den och genom att engagera oss i palestinafrågan och kampen mot den judiska rasismen och alla andra former av rasism.


Webmaster

Radio Islam Citat från GÖTEBORGS POSTEN (den 11/11/1997):

(...)

- Det här ska inte dramatiseras. Det är inget juderegister. Det är en förteckning över människor som är aktuella i Mellanösterndebatten. Jag står själv med, säger Ahmed Rami, grundaren av Radio Islam.

Många av dem som nämns är uttalade Israelvänner. Men här finns också Israelkritiker som den "amerikanske jude som infiltrerat organisationen för solidaritet med palestinierna i Sverige och blivit chef för Palestinagrupperna ".

- Att personer är judar har betydelse i Mellanösterndebatten. På samma sätt som om de varit palestinier. Det har inget med rasism att göra, säger Ahmed Rami som i en av sina böcker också publicerat namn på "judiska" företag med uppmaning till bojkott.

- Om företagen är judiska vet jag inte men de är företag som annonserat dyrt i en tidskrift för att stödja den israeliska ockupationen. Därmed har de gjort ett politiskt ställningstagande. Genom att bidragen maskeras som annonser blir de dessutom skattefria , säger Rami.

- Jag fick frågan av en judisk man om jag hatar judar. "Hatar du nazister"? frågade jag. "Ja", sa han. På samma sätt kan jag säga att jag hatar judar. För mig är judarna dagens nazister, säger Rami.

(...)Komplott mot Radio Islam

Med list och alla andra medel försöker Israel - och Israels agenter - ständigt att vända bort uppmärksamheten från den judiska ockupationen i Palestina och från den illegitima dominans och politiska ockupationen, som den judiska makten utövar över de västerländska staterna.

En grupp militanta sionister vid Stockholms universitet har sålunda i en av de judiska organisationerna i Sverige beställd och finansierad opinionsundersökning "avslöjat", att 34 % av högstadieeleverna i svenska skolor "betvivlar" att "Förintelsen" av judarna verkligen förekommit.

Resultatet av undersökningen, som det gjorts stort nummer av i de judekontrollerade media, vållade panik bland de styrande. Riksdagen enades omgående om ett krav på åtgärder från regeringens sida, och statsminister Göran Persson uttryckte i ett känslomättat anförande sin indignation och oro inför det faktum, att endast 66 % av de svenska högstadieleverna tror på "Förintelsen".

Eftersom ett av de viktigare målen för undervisningsväsendet och massmedia är att få folk att tro på den påstådda "Förintelsen" och uppnå det hundraprocentiga antal troende, som judemakten kräver, har Göran Persson lovat att skyndsamt vidtaga konkreta åtgärder för att intensifiera hjärntvättningen av högstadieeleverna och medborgarna i allmänhet och för att täppa till munnen på alla dem som utsår tvivel på tron på "Förintelsen".

Den svenske statsministern har vidare lovat att efter sin hemkomst till Sverige, efter sommaren, personligen distribuera en videokassett om "Förintelsen" till alla elevernas föräldrar, så att dessa tar sitt ansvar för att uppfostra sina barn i sionistisk anda och tro.

Det borde inte vara någon hemlighet, att den svenske statsministern inte själv skiver sina tal De brukar skrivas av regeringens starke man, juden Leif Pagrotsky! "Göran Perssons anförande" inför riksdagen anslog tonen för media.

Dagen efter riksdagens sammanträde skrev den sionistiska tidningen Dagen, att "Föreningen Förintelsens överlevande" har beslutat stoppa Radio Islam och upprätta ett väldigt monument över "Förintelsen" framför synagogan i Stockholm. I en intervju i samma tidning förklarade föreningens ledare juden Jakob Ringart, att "det är en skandal att Ahmed Rami tillåts fortsätta förneka Förintelsen genom radiosändningar på svenska mark".

I en intervju samma dag i svensk radio förklarade en av ledarna för den judiska lobbyn, att resultatet av den nämnda undersökningen är frukten av årslånga sändningar från Radio Islam, och att "endast Ahmed Rami kan i dag vara glad över det".

Exakt en vecka efter statsministerns anförande beslöt Justitiekanslern i sin egenskap av högste statsåklagare att börja vidtaga "lagliga" åtgärder mot Radio Islams hemsida. Samtidigt som detta beslut tillkännagavs i media, lät man förstå att Justitiekanslern beslutat hemligstämpla hela dossiern om denna "affär"!

Eftersom hela detta "affär" totalt mörklagts och Justitiekanslern vägrar att uttala sig, vände sig TV2:s Rapport till en karriärist juridikprofessor vid Stockholms universitet, som på beställning menar att "Ahmed Rami kan befinnas skyldig till missaktning av det judiska folket, även om hans hemsida på Internet är baserad i Amerika. Ahmed Rami är svensk medborgare och skall dömas efter svensk lag".

Dagen efter beslutet om rättsliga åtgärder mot Radio Islams hemsida på Internet fick Ahmed Rami en räkning beträffande sändningarna från Radio Islam, som sänder 35 timmar i veckan. Enligt räkningen skall Radio Islam betala 6 000 kronor för sändningskostnaderna, efter en taxa på 65 kronor för en kvarts timme.

Radio Islam började sända den 3 mars 1987 och har aldrig tidigare (som alla andra närradio program) behövt betala någon avgift för själva sändaren (det finns en gemensam sändare för alla närradio-program på Stocholms city), utom för användningen av förbindelsen som förband dess studio med sändaren. Ordföranden i styrelsen för denna sändare är aktiv medlem i en sionistorganisation och undertecknaren av räkningen (också han sionist) är aktiv medlem i en homofilorganisation, som i sina publikationer ofta angripit Radio Islam.

Dessa politiska, juridiska och finansiella förföljelser av Radio Islam och dess hemsida på Internet är inte bara inriktade mot personen Ahmed Rami, som redan avtjänat sex månaders fängelse för att ha uttryckt sina åsikter, utan mot allas vår frihet. I går och idag är det Palestina, Tyskland, Schweiz... i dag är det Sverige och Rami. Vem står på tur i morgon?

Det är dags att övergå till konkreta handlingar av solidaritet utöver de geografiska, ideologiska, etniska och religiösa gränserna. Ondskans krafter agerar internationellt på den globala nivån i ett totalt krig för att lägga vår planet under judiskt herravälde. Efter att ha visat sitt rätta ansikte i Palestina flyttar de hela tiden fram sina positioner i syfte att förvandla hela världen till ett enda stort ockuperat Palestina, det vill säga till ett enda stort fängelse, bevakat av en judisk ledarklick!

Vår civilisation kan endast överleva och blomstra i ett klimat av tankefrihet och respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla makter, religioner, ideologier och politiska system bör kunna hävda sig i en öppen och fri debatt och tillerkänna en opposition rätt att existera.

Den totalitära judendomen (med dess sionism) är i dag den enda ideologi, som systematiskt vill kriminalisera blotta existensen av en opposition och ropar för polisen så fort den blir emotsagd!

Innan man kan samexistera, måste man först existera. Den rätten förvägras dem som motsätter sig det judiska väldet. Denna judiska fanatism och obskurantism - direkt från antiken - som utövas idag (!) utgör ett farligt hot mot vår civilisation och mot världsfreden.

Var och en av oss bör göra någonting konkret för att försvara friheten!

Visa konkret solidaritet med Radio Islam!


Complaints about Radio Islam

and "Radio Islams Uppslagsverk", ("The Encyclopedia of Radio Islam") .

***

The Radio Islam´s abbc.net-domain containes 15 different homepages with one common slogan:

No hate, no violence.

Race? Only one Human race.

Radio Islam, was created as a reaction to today's realities in the Middle East in general, and the Palestinian tragedy specifically.

The conflict in Palestine is not between Semites and anti-Semites, but between occupation and the resistance against this occupation, between right and wrong, justice and injustice.

It concerns the people living in the Middle east but the rest ofd the world in involved too, as we have seen in many circumstances.

Our conviction is that we, in this issue, are fighting for justice. And one shouldn't forget that Arabs are also Semites.

The homepage of Radio Islam is now available in ten (10) different languages. We have the same messages and contents in each of these languages

The complaints are not spontaneous but are just a part of a political campaign trying to circumvent and destroy free speech.

The aim is to to shut down our homepage.

Do these complaints contain any specific quotes from the document or any translation of those passages that they have found offending?

We believe we can justify and provide evidence for everything we have written.

If anything wrong may be found in our texts, then, of course, we are quite prepared to aknowlege a mistake and correct it in due time.

For our part we say with firmness:

1) There is no "incitement of violence" in the homepages of Radio Islam.

2) On our homepage, which is outspokenly anti-racist, there can be found nothing that can be considered racist or xenophobic.

3) Concerning the document "The Encyclopedia of Radio Islam":

The purpose of this "Encyclopedia" is to provide a kind of short dictionary of various public persons, debaters, politicians, subjects, events, ideologies and organizations that are of current interest in the debate on the Middle East and are being treated in the home page. That certain persons mentioned are Jews is significant in the same meaning as if they had been Palestines and has nothing to do with racism.

Without Judaism no Zionism, without Zionism no Israel, and Israel is an occupant.

Those who support Israel take a politcal position to the question.

Persons mentioned have been selected, scrutinized or criticized not because of their ethnic origin but because of their ideological and political activities.

a) The Encyclopedia of Radio Islam constitutes a kind of index in alphabetical order to subjects mentioned in the material published in Radio Islam's homepage, with links to these specific subjects. (For instance anyone seeing the name Roger Garaudy in the encyclopedia , can be linked from the encyclopedia to material published by this French writer).

b) The Encyclopedia is not "a list of persons", Jews or non-Jews, but a kind of short dictionary which will contain all the subjects; facts, events, organizations, persons involved in the Middle East debate or in some way connected to the conflict in Palestine, definitions, even newspapers are mentioned there.

c) Persons mentioned in this encyclopedia have been chosen not because of their ethnical origin, but because of their political ideology and POLITICAL position regarding the Palestine question, as POLITICAL actors, i. e. , in this encyclopedia, you'll find both Jews and non-Jews, Zionists and anti-Zionists.

d) What we do have in the English section of Radio Islam's homepages is a list of Jews working in the Clinton administration - the document called "Clinton´s List". But they are mentioned there not because they are Jews, but they are mentioned there because we believe that the Jewish lobby in the US has created a concentration of power which we believe is troublesome to the democracy of that country and dangerous for the peace in the Middle East.

But there is no way this listing of politically active Zionists can be considered as "an incitement to violence" against these persons.

It is a political analysis which has been made by many observers, including Israeli newspapers.

e)The inspiration for creating "The Encyclopedia of Radio Islam" has been the thorough Palestinian masterpiece "The Encyclopedia of the Palestine Question" as well as the leading Jewish source - "The Encyclopaedia Judaica".

f)If our political opponents are of a different view, they should have to prove their point by giving precise examples, like correct translated quotes from the documents, for instance.

Just the fact that they don't agree with our political views should not allow them to deprive us of our human right of freedom of speech.

What it really is all about, is the recent decision by the US Supreme Court to let freedom of speech rule over the Internet.

This decision was met with anger by the jewish ruling circles in many European countries.

The tragic reality is this; freedom of speech is almost non-existent in many European countries.

We hope that censorship will not prevail over the content of our or any other homepages.

It is the situation in the Middle East that is very much inflamed - the parties concerned in the debate and the conflict only reflect the real polarization.

To the Palestinians and Muslims the Zionists appear to be the Nazis of today.

To the victims of Zionism this ideology is not experienced as something positive, but rather as a symbol of evil.

We removed the Encyclopedia from our homepage in order to avoid all misunderstanding.

We are a group of young people, who have got to know each other through Internet, and we have decided to use our freedom of speech by engaging ourselves in the Palestine question and the struggle against Jewish racism.

Webmaster
 

 


Vad är Radio Islams budskap?

 Andra åsikter och informationer:© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned. 


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak. [...] Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande Stockholms Judiska Församling, Judisk Krönika, nr.4-5/1988.


Palestine banner
Viva Palestina!

Senaste upplagt


Islamofobi och sionism

En tom säck kan inte stå
Revisionistisk bok av Lars Adelskogh

De svenska judarna och Israel
- citaten från ledande judar säger allt!

Foton 

Pravdas intervju med Ahmed Rami     


Talmud unmasked
Talmud: en sionistisk operationsmanual


Israelobbyn och Förenta Staternas utrikespolitik
Av John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt

Jan Myrdal intervjuas av Hizbollahs tidning

Mein Kampf
Av Adolf Hitler

"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land."

- David Ben-Gurion, Israels första premiärminister


Det judiska Bonnierimperiet
- verktyg i Israels tjänst


Elie Wiesel: falskt vittne
Av Robert Faurisson


"Expo" - instrument i sionismens tjänst

Vad är sionism? - intervju med sionistkritikern Lasse Wilhelmson
Israels Nätverk i Sverige
Verket som avslöjar namnen på Israelmaffian och deras positioner i Sveriges maktcentra

Revisionismens segrar
Av Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay...

Sverigedemokraterna - i Israels sold - Bröderna Ekeroth, Bieler, Frick


Ahmed Rami intervjuar tyske general Remer i AL SHAAB 


Kan man verkligen skilja sionismen från judendomen?
Av Ibrahim Alloush

The Founding Myths of Modern Israel
Garaudy: "Den israeliska statens grundläggande myter"


Utdrag från den sionistiska planen för Mellanöstern

Reel Bad Arabs - Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

Alliansen Sydafrika - Israel

Leuchter-rapporten - Den första kemiska undersökningen av "gaskamrarna"

Israel Shahak: Jewish History, Jewish Religion
Shahak: "Judisk historia"


Varför behövs en islamisk revolution? - Av Ahmed Rami

Sions Vises Protokoll

Videos - viktig samling

Samlade citat om sionismen, judendomen, Radio Islam, etc

Förbjud det judiska Gamla Testamentet!
Av Ahmed Rami

Karikatyrer 

Aktivism! - Förena er i kampen!


Down with Zio-Apartheid
 Stop Jewish Apartheid!