This Site is owned by a group of freedom fighters from different countries in support of Ahmed Rami's struggle.
RADIO ISLAM
HOME
Norsk Home Page

Other languages:
French
Engl.
Swed.
Germ.
Russia
Italian
Portug
Span.
Arabic
Suomi

Danish
Roman
Hungar

Latest additions in other landuages:
| English.| French.| German.| Svensk | Portug.| Arabic.| Russian.| Italian.| Spanish.| Suomi | Danish.|

Latest Additions

Stockholmskonferensen
om "förintelsen"Fakta
istället för propagandaEtt falskt vittne:
"Hedersordföranden", skojaren Elie Wiesel
av professor Robert FaurissonVad är revisionismen?

Upprop

Israel Shahak
JUDISK RELIGION
Förord av Gore Vidal


En sluten utopi?


Fördomar och undanflykter


Ortodoxi och tolkning


Historiens tyngd


Lagarna mot ickejudar


Politiska konsekvenser


Israel Shahak - en levnadsbeskrivning


"Ahmed Rami: du är död"!
(Brev till Radio Islam)

Introduktion till Revisionismen

"Folkmord genom telepati",
enligt Hilberg
Av: Robert FaurissonUD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami


Frikänn Ahmed Rami!
Folket i Bi
ld
Är den judiska "bibeln" (GT) en "saga" eller ett falsarium?
Intervjuv


Uppslagsverk, Ej "Juderegister"!
Radio Islams Uppslagsverk
är tillbaka!
Moses Smith
"Bonniers" - lumphandlaren från ghettot
som blev Nordens guldkonung
av
Martin Brandt
Bonniers:
"Den som vinner
behåller vad han har tagit
"

Varför dömdes Ahmed Rami ?! (ZIP)
Enligt den judiska oskrivna "lagen",
Detta får man inte säga i Sverige:

 

 • Marx (själv jude) om judendomnen:
  "Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världslige Gud? Pengarna. Nåväl? Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse." 1

 • Judendomen -värre än nazism
  "Hur är då detta märkliga folk beskaffat, som i alla tider framkallat alla folks avsky och förbittring,utan att man som rimligt skäl härtill kan ange något annat än judens egen motbjudande karaktär?" 2

 • Förbjud Gamla Testamentet !
  "Gamla Testamentet måste ovillkorligen förbjudas och inte bara moraliskt fördömas som en farlig samling skrifter, vilka kan fresta många judiska läsare till tankar och gärningar som strider mot lagen. Därmed hemställer undertecknade att JK förutsättningslöst och allvarligt må pröva om Gamla Testamentet helt eller delvis må betecknas som skändlig smutslitteratur och tas i beslag." (A. Rami) 3

  Judendomen=hets mot folkgrupp
  "Hela judendomen och sionismen är i sig en maffia och utgör hets mot alla icke-judiska folkgrupper, och mot hela mänskligheten. Judendomen och dess sionism i teorin och i dagens tillämpning är en kriminell ideologi som framkallar en kriminell rörelse." 4

 • Den judiska propagandan
  "De flesta svenskar är nog inte medvetna om att Israel har ett starkt grepp om de stora svenska partierna och om den svenska opinionen för att stödja banditstaten Israel denna judiska rasiststat som är en inkräktar- och ockupationsmakt." 5

 • Vad är judeproblemet?
  "Den som förnekar judeproblemets existens är en humbug . Det är ett problem, som vi lika litet kan undkomma som föregående generation lyckades i sina försök härvidlag; det kommer inte att minska i betydelse genom någon slags helande inverkan av tiden; tvärtom ökar dess betydelse mitt framför våra ögon." 6

 • Om Sions Vises Protokoll
  "Alla ingredienser, i Sions Vises Protokoll, finns redan i den judiska bibeln, Gamla Testamentet där ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske "profeten" Jesaja med rubriken Sions kommande härlighet." 7

 • Den judiska fräckheten
  "Judarna tror och verkar faktiskt för det som står i deras heliga Bibel (GT): "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås, ja, sådana folk skola i grund förgöras."...Altså ett judiskt världsherravälde med andra folk dödade eller förslavade!" 8

 • En judinna som skäms!
  "Alla judar, var de än befinner sig i världen, vill se Israel som en del av sig själva. Därför förnekar de eller försöker hitta försvar för det som händer där nu." 9

 • Judendomen är pervers
  "Alla mer eller mindre perversa sexualteorier har lanserats av och drivs av övervägande judar. Eftersom den judiske sex-sektledaren Hans Scheike är mycket starkt påverkad av Freuds judiska sexualteorier, så kan vi här läsa ett citat från Freud..." 10

 • Kosherslakt: en perversitet
  "Det kanske förvånar att en rabbin fungerar som slaktare. Men vid närmare känndom om judendomen är detta inte ologiskt. Den judiska rabbinen är inte en stilla bönemumlande munk eller eremit utan snarare en agitator. För en sådan människas hand känns inte slaktkniven främmande." 11

 • Historien: en helig Bibel?
  "Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det en dogm och överförs till den mytologiska sfären." 12


Choose a language:
| French | English | Swedish | Deutsch | Russian | Spanish | Italian | Portugues |

| Arabic | Suomi | Norsk | Danish | Roman | Hungarian | Indonesian |Latest additions
| English.| Svensk | French.| German.| Portug.|

| Arabic.| Russian.| Italian.| Spanish.| Suomi | Danish.|Some chosen topics
Caricatures | Photos | This Site | Quotes | Letters | Forum | Search | Islam | Authors

Khamenei | Nasser | Yassine | Rami | Farakhan | Franklin | Thion | Faurisson | Marx

Luther | Hitler | Shahak | Garaudy | Koestler | Remer | Ford | Yahya | False | Medias

Encyclopedia | Conspiracy | Revisionism | Victims | Newspapers | Books | Catechism

Protocols | US-Congress | Talmud | Israel | Judaism | Nazism | Capitol | War | Peace

Crime | Enemy | Right | Jews | Mossad | Khazar | Resistance | Drugs | ADL | History

When | Zion | Islamism | Links | USA | Russia | Germany | England | France | Turkey

Maroc | Morocco | Tragique | Lebanon | Sweden | Sverige | Suisse | Time | Massacre

| Jewish Crimes | How the Jews dominate the world? |

|
Tragédie Marocaine |


De israeliska grundläggande myter översatt till japanska -

Förenta Nationerna (FN)
Självständig, demokratisk organisation
eller USAs redskap som behöver reformeras

Vad är judisk religion?
av
Elof Eriksson

 JEWISH "MEDIAS"
= The Jewish Propaganda

 

 


Professor Israel Shahak
about
Jewish "Religion"

-Shahak-in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak-in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahak-in German

Jüdische ReligionDog verkligen sex miljoner?
av Richard HarwoodDe islamiska rörelserna
Av
Ahmed Ben Bella


MIN VÄG
av Ahmed Ben BellaUnder judiska påtyckningar:
Schweizisk domstol
dömer två oliktänkande
till 15 månaders fängelse.Fakta


Ahmed -berberpojken
(Barnbok, online)
Av Ahmed RamiOm kulturockupationen som drabbat Sverige
Vem är Arne Ruth ?


Lyssna på brev till Radio Islam
Om Arne Ruth och om
kulturockupationen som drabbat Sverige.Frikänn Ahmed Rami!
Folket i Bild :UppropJK - Justitiekanslern eller judekanslern?
Av Ahmed Rami


UD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami


TV:s juden Hirschfeldts JK-anmälan mot Radio Islam!
Intervjuar
Ahmed Rami
Den största veckotidningen i Marocko, Maroc Hebdo international (monarkist)
- som utges i Casablanca - publicerade den 22 juli 1994, på första sidan, ( på två sidor)
följande intervju med Ahmed Rami. Denna intervju publicerades även i den stora
franska internationella tidningren
Courrier International , (som utges i Paris )
den 1 september 1994.
Här publiceras intervjun i svensk översättning


"Juderegister"
eller uppslagsverk?:
Radio Islams Uppslagsverk
är tillbaka!


BREV
(email) till Radio Islams hemsida, 18/1/99:

På Radio Islams hemsida anges under rubriken "följande judiska företag annonserar regelbundet i Menorah" bl.a. min advokatfirma - advokatfirman Tuveson AB. Jag uppmanar er att omgående ta bort det påståendet. Advokatfirman ägs av mig ensam och jag är inte det minsta judisk. Ingen av mina förfäder är av judisk börd. Jag har inga anställda jurister. Våra två sekreterare är också helsvenska. Jag annonserar mig veterligen inte i Menorah. Har såvitt jag vet inte betalat någon annonsering där. Däremot har jag för många år sedan haft en anställd, som läste någon judisk tidskrift. Jag tror att vederbörande satte in en annons i en judisk tidning strax innan vederbörande slutade. Men det var många år sedan. Om Menorah har annonser med vårt namn, sker det utan min kännedom och utan mitt tillstånd.

Advokat Michael Tuveson


SVAR:
Endast några företag som har annonserat i varje nummer av Menorah
finns med i Ahmed Ramis bok Israels Makt i Sverige.
Denna lista kommer snart att uppdateras, kompletteras och aktualiseras
med hjälp av de kommande nummer av Menorah.

Webmaster


Ahmed Ramis böcker nyligen uppdaterade:

Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av A. Ben Bella
ZIP

AHMED
berber-
pojken
Barnbok
av
Ahmed Rami

Ahmed
berberpojken
(Barnbok)
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP

 

Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami.
ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

 

 


Sions Vises Protokoll

English
Protocols
of Zion

French
Protocols
de Sion

Deutsch
Protokoll
der Zion

Svenska
Sions
Protokoll

Portugues
Protocolos
de Sião

Russian
Protocols
of Zion

  
Ahmed Rami
fondateur de la station radio: 
RADIO ISLAM 


HOME