HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

 

75 

"HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"
SKRIVER JUDISK TIDNING  

 

Film och TV påverkar i hög grad opinionsbildningen och är alltså ett mycket effektivt propagandainstrument, t ex för sionismen och Israel som kan glorifieras och heroiseras. I den islamiska världen är det allmänt känt att den amerikanska filmindustrin med dess magiskt glittrande Hollywood ägs och styrs av judar och står i sionismens tjänst. Vi har också framfört detta vid ett tillfälle i Radio Islam. Men för detta har vi beskyllts för "antisemitism", judefientlighet, hets och hat mot judar av Per Ahlmark och andra sionistiska propagandister. Att Hollywood med dess stora produktion av till största delen skräpfilmer och TV-serier liksom videofilmer domineras av judar är tydligen något skamligt som måste döljas, censureras. Men så tycker inte en av västvärldens ledande judiska tidningar; den i London utkommande judiska veckotidningen Jewish Chronicle publicerade 1974 en stor artikel där man skröt över att judar fortfarande behärskar Hollywood. Artikeln, som även återgavs i den stora judiska tidningen Jewish Post and Opinion i USA den 6 december 1974 hade rubriken Jews dominant in Hollywood i fetstil. Vi återger här denna artikel i svensk översättning - för att från trovärdig källa informera våra lyssnare: "Judar dominerar i dag Hollywood liksom de gjorde i denna industris barndom. Judar dominerar som skådespelare, regissörer och producenter. Tom Tugend i "The Jewish Chronicle" i London skriver följande: - På det hela taget, säger han, är den judiska närvaron i Hollywood ett historiskt faktum och ytterst få personer är längre omedvetna om detta. Det tas för självklart att judar styr filmvärlden och att judiska karaktärer och särdrag dominerar. Vid cocktailparties går snacket om den senaste triumfen eller det senaste fiaskot för "vårt folk" - Paul Newman, Barbara Streisand, Joel Grey, Tony Curtis, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Woody Allen, visst är "dom en av våra". Men långt mera betydelsefulla än dessa och många andra populära aktörer är ändå judarna i toppen, de som bestämmer valet av filmer man ska satsa hårt på, bossarna, direktörerna med den verkliga makten som Ted Ashley vid det judiskt ägda och 

310 

judiskt grundade filmbolaget Warner Brothers, Gordon T Stulberg vid det likaså judiskt ägda filmbolaget 20th Century-Fox, Frank Rosenfeld och Daniel Melnick vid det likaledes judiskt ägda filmbolaget Metro-Goldwyn Mayer, MGM, David Begelman vid det likaledes judiskt ägda filmbolaget Columbia, Lew Wasserman och Jennings Larg vid det judiskt ägda filmbolaget Universal Pictures och Charles Bloudon och Robert Evans vid det judiskt ägda filmbolaget Paramount. Om man sedan går över till producenterna och regissörerna, så finner man, säger Tugend, i Jewish Chronicle, att den överväldigande majoriteten av dessa är judar, och vad gäller manusförfattarna så utgör dessa en sluten judisk butik, bortåt 80%, kanske 90% av filmförfattarna är judar. Tugend ställer sedan frågan: - Hur judisk är den nya filmgenerationen i USA? Han besvarar den frågan genom att citera filmbolaget Metro-Goldwyn Mayers vice ordförande Charles Powell, som säger: - Det är så självklart att det inte ens behöver påpekas, man behöver bara nämna framträdande namn som Richard Benjamin, Elliot Gould, Ron Leibman o s v." 

Så långt de judiska tidningarna Jewish Chronicle i England och Jewish Press and Opinion i USA. Man kan tillägga att judarna utgör cirka 3% av USAs befolkning men till omkring 80% av USAs film-, TV- och videoproduktion - så var det redan på 1930-talet och så är det än i dag, om möjligt i än högre utsträckning. I England är det judiska inflytandet inte lika förkrossande starkt men därför inte obetydligt. Det räcker att nämna Englands store filmmagnat, Levy Gradintsky, som adlats till Sir Lew Grade, som i folkmun kallats "Sir Jew Greed" - denne innehar även aktiemajoriteten i det stora kommersiella brittiska TV-bolaget ITV. 

Det bör även påpekas att de tre stora rikstäckande amerikanska TV-bolagen Columbia Broadcasting System (CBS), American Broadcasting Corporation (ABC) och National Broadcasting Corporation (NBC) är judiskt ägda. CBS ägs av William Paley, ABC av Leonard Goldensohn och NBC av bröderna David och Robert Sarnoff. Alla är stormrika multimiljonärer i dollar, sannolikt miljardärer. 

311 

De makabra och utpräglat sadistiska skräckfilmerna, vars enda syfte är att framkalla ångest, oro och fruktan hos åskådarna i underhållningens form är något mycket typiskt för vissa judiska filmskapare som Alfred Hitchcock från den äldre generationen engelska och amerikanska filmer under 30-, 40- och 50-talen, medan vår tids motsvarigheter är Steven Spielberg bland de mest kända - och naturligtvis med svindlande profiter, mellan 150 och 400 miljoner dollar kammar Spielberg in på varje ny film. 

Sex- och porrfilmer är också en judisk specialitet, så t ex filmproducenten Joe Levine som ofta anlitar den judiske förf-attaren av billiga sensations- och missromaner, Harold Robbins, som manusförfattare i filmer som "Arvingarna", "Lycksökarna", "Äventyrarna" och "Första graden" - med enbart den senare filmen "kammade" Levine in 130 miljoner dollar i förtjänst. Som flera andra judar i amerikansk film har Levine haft nära samarbete med sovjetiska filmare, så t ex med den i Sovjet inspelade "Sunflower" med Sophia Loren och Marcello Mastroianni i huvudrollerna. I den filmen hyllades den sovjetiska krigsmaskinen. Den stora TV-serien "Det glömda kriget" med Burt Lancaster som speaker var också en samverkan mellan amerikansk och sovjetisk filmindustri och också en hyllning till den heroiska sovjetiska krigsmaskinen under andra världskriget. Den amerikanske oljemiljardären Armand Hammer är den store förmedlaren mellan USA och Sovjet både kommersiellt, politiskt och kulturellt - och Hammer är - alldeles riktigt gissat - jude, född i Ryssland, därtill kommunist eller i varje fall leninist så miljardär han är på främst rysk olja. 

Visst är den amerikanska film- och TV-industrin judisk. Det är ett faktum som ledande judiska kretsar är mycket stolta över. Men, frågar man sig, varför måste detta hemlighållas? Låt oss göra tankeexperimentet att den stora amerikanska film- och TV-industrin låg i händerna på den katolska jesuitorden, att alla de stora amerikanska film- och TV-bolagen ägdes av jesuiterna och att bortåt 80-90% av manusförfattarna, producenterna och regissörerna var jesuiter och att de ledande skådespelarna valdes bland jesuiter, och att sålunda endast den strikt katolskt konservativa världsupp- 

312 

fattningen skulle komma fram i amerikansk film och TV, där judar skulle framställas enligt evangelierna som Guds-mördare, som dömde Jesus till döden i Sanhedrin, det stora judiska rådet, och sedan ivrigt yrkade på att den motsträvige Pontius Pilatus skulle låta korsfästa Jesus, att lösa sexförbindelser skulle skildras som svår synd liksom homosexualitet - hur skulle vi reagera på detta? Skulle inte massmedia - pressen liksom riksradion och televisionen - ideligen rapportera om detta sällsamma förhållande att en viss religiös grupp hade skaffat sig ett sådant enormt inflytande över opinionsbildningen och sökt pådyvla västvärlden en så ultrakatolsk världssyn? Eller skulle man ha förtigit också detta - för att inte framkalla antikatolska stämningar och hets mot katoliker som kunde tänkas leda till religionskrigens mörka tidevarv i kristenheten då protestanter och katoliker bekrigade varandra? 

Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.