HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

39

SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

 

2) Judarna har varit i hela historien förföljda och de är alltjämt hotade, i Israel är judarna utsatta för ständiga krigshot - därför måste vi känna särskilt medlidande med judarna och hysa stor fördragsamhet med dem, detta bjuder all anständig moral! - Detta argument är avpassat till både de troende (kristna) och till alla humanitärt sinnade. Att mera närgånget efterforska om inte åtminstone många judeförföljelser har varit till stor del självförvållade och inte varit vare sig kvalitativt eller kvantitativt värre än vad många andra minoritetsgrupper utsatts för i historien avfärdas som synnerligen opassande, nära nog som ett helgerån. Tige i församlingen!

 3) Judarna har utsatts för "Förintelsen", något som är helt "unikt" och alltså inte kan jämföras med de massmord som andra folk har drabbats av - därför måste vi inte bara uttrycka vårt medlidande med de överlevande, vi måste även påta oss skulden för denna "Förintelsen", likgiltigt om vi aldrig varit nazister och inte ens var födda när de nazistiska bödlarna verkställde denna "Förintelsen". - Detta argument är också avpassat till envar och det mest dräpande av alla och gör självfallet judar till ett fridlyst folk både kollektivt och enskilt: uttalat eller underförstått innebär "Förintelsen" i den ständigt pågående sionistiska propagandan att varje kritik av judar eller

193

något judiskt bär fröet till nya gaskammare och nya förintelseläger, vilket är den sionistiska propagandans oslagbara trumfkort: att tysta munnen på varje opposition, hur välgrundad och moraliskt rättfärdig den än är. "I skolen vara ett heligt folk." (2 Mos. 19:6)

SIONISMENS SKRYTPROPAGANDA

 4) Judarna är känsligare, mera själsfina än andra därför att de har lidit mer än andra, ja, därför att det är deras öde i vår onda - eller bristfälliga - värld att lida, kanske därför att judarna står Gud närmare än andra - därför måste vi beundra och vörda dem mer än andra. - Detta argument är särskilt avpassat för ömsinta liberaler, i synnerhet de poetiskt finstämda och djupsinniga kulturknuttarna som läser eller i varje fall skriver och talar om den fina litteraturen och är med och bestämmer vilka författare som är stora och fina. Judarna som kulturens blå blomma! Andakt!

 5) Judarna är mycket intelligenta, nog bra mycket inteligentare än andra, de återfinns ju i alla intellektuella yrken som forskare, läkare, advokater, filmregissörer och författare och journalister. Tänk bara på nobelpristagarna, judar nästan allesamman! - Detta argument är särskilt väl avpassat för journalister och andra opinionsbildare, de som imponeras av framgångar och uppmärksammar rekordhållare inom alla branscher, och det ger sionismen god PR. Bara de surögt avundsjuka, de småsint tarvliga kan mot dessa "solklara fakta" bestrida att det är något extra märkligt med judarna.

 6) Judarna är dugligare än andra - just därför att de är mer intelligenta. Överallt

194

utmärker judarna sig - sällan eller aldrig hör vi i varje fall talas om judar som är utslagna eller som det går dåligt för i samhället, inga judar är hamnsjåare, alkisar eller nedknarkade eller förbrytare, åtminstone syns de aldrig som sådana i pressen. - Detta argument är avpassat för både eliten och massan, det argumentet tar kål på alla som sticker upp. Bara den tarvliga avundsjukan kan här protestera!  

Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.