HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

29

OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

 

Mot bakgrund av vissa kommentarer i massmedia till ett antal JK-anmälningar mot Radio Islam för "hets mot folkgrupp" vill jag som ansvarig utgivare för Radio Islam framhålla följande:

 1. Radio Islam, bakom vilken står Svensk-Islamska Förbundet (SIF), är ekonomiskt och partipolitiskt oberoende. Radio Islam står sålunda helt fri från allt beroende av och alla bindningar till statsmakter, religiösa som profana organisationer, ekonomiska föreningar, korporationer och företag.

FÖR FRI DEBATT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 2. Radio Islam vill genom saklig information och fri debatt bland meningsfränder och meningsmotståndare värna om yttrandefriheten och verka för ökad förståelse och vänskap mellan de islamska folken och svenska folket, varvid bör noteras att enbart i stockholmsområdet bor drygt 35 000 muslimer och i hela Sverige bortåt 75 000 (vilket är mer än fyra gånger så många som den judiska befolkningen i Sverige).

 3. Radio Islam försvarar de grundläggande demokratiska rättigheterna enligt FN-stadgan mot rasism, kolonialism och åsiktsförtryck vare sig detta sker genom statligt maktspråk, byråkratiskt paragrafrytteri eller genom politisk, ideologisk eller religiös fanatism.

 4. Radio Islam hävdar alla folks och staters rätt till självbestämmande på deras

166

egna villkor utan inblandning från stormakter och främmande ideologier som utövar förtryck.

MOT SIONISTISK TERROR OCH ISRAELS OCKUPATION

 5. Radio Islam fördömer den sionistiska terrorismen och Israels ockupation av Palestina med åtföljande förtryck av palestinierna. Sionisterna började med ett veritabelt terrorvälde, när hundratusentals palestinier med våld och besinningslös terror fördrevs från sina gamla hembygder av beväpnade sionistiska inkräktare som sprängde hela byar i luften, kallblodigt mördade och lemlästade kvinnor, barn och åldringar för att sedan förevisa stympade människor och förkolnade lik i avsikt att skrämma de kvarvarande palestinierna på flykt ur landet, varefter dessa terrorns ligor och förbrytarband självrådigt utropade "den judiska staten Israel". Än i denna dag, fyra decennier senare, vägrar denna sionistiska stat kategoriskt dessa fördrivna palestinier rätten att återvända till sina hembygder, sina fäders gamla land. I stället måste många av dem, deras barn och barnbarn i decennium efter decennium leva i flyktingläger i Libanon, där de ständigt utsätts för

167

israeliska raketbeskjutningar och israeliska flygbombardemang - och detta barbariska övermod pågår oavbrutet år ut och år in utan en enig världsopinions fördömanden med kraft att ingripa mot den massmördande usurpatorstaten Israel!

 Samtidigt öppnar detta Israel sina portar på vid gavel för all världens judar att strömma in i landet, där de automatiskt erhåller israelsikt medborgarskap, trots att varken de eller deras förfäder sedan över två tusen år satt sin fot tidigare i detta palestiniernas land - och allt detta därför att deras gud ingick ett kontrakt med deras mytiska förfäder i en mycket avlägsen och dimmig forntid om att de är ett herrefolk, "Herrens utvalda egendomsfolk" (2 Mos. 19:5-6) och av honom fick ett löfte att erövra Palestina (Kaanans land), fördriva eller döda dess invånare, röva allt vad dessa byggt och odlat och plundra dem på deras egendomar (5 Mos. 6:10-19). Därmed skulle sionisternas våld och rov få någon slags biblisk sanktion.

 Kan detta barbari gälla för upplysta människor och civiliserade stater i vår tid? Kan rättvisa skipas och fredlig lösning av Palestina-frågan uppnås med en grym erövrarstat, som grundar sin existens på en gudom som gett sitt folk rätt att döda och fördriva ett annat folk och röva detta folks land? NEJ och åter NEJ!

  Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.