HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

24

"ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

 

- detta erkänner även höga israeliska jurister

Under den brittiska mandatperioden i Palestina åren 1922 till 1947 införde de brittiska kolonialmyndigheterna mycket stränga lagar och föreskrifter för att upprätthålla ordningen och förhindra utbredning av terrorism. De judiska sionisterna protesterade våldsamt mot dessa lagar och förordningar. Vid en konferens som 400 medlemmar av judiska juristförbundet höll i Tel Aviv i februari 1946 - alltså två år före den judiska staten Israels tillkomst - förklarade förbundets ordförande dr A Dunkelbaum, som senare skulle bli medlem av Israels Högsta Domstol:

"Dessa lagar strider mot de mest grundläggande principerna för lag, rättvisa och rättsvetenskap. De ger de administrativa och militära myndigheterna makt att påbörda straff som endast kan betecknas som fullständigt godtyckliga ... Syftet med denna konferens är att protestera kraftfullt mot dessa lagar, som berövar varje bosättare de grundläggande rättigheterna ... som står i motsättning till lag, ordning och rättvisa." (Från Dunkelbaums inledningsanförande, återgivet i Haparaklete, Juristen, i februari 1946, s. 58-64)

Också den judiska agenturens representant, dr Bernard Joseph, som sedan under namnet Dov Joseph i 17 år skulle tjänstgöra som Israels justitieminister, delade denna strängt avvisande inställning till den brittiska mandatmaktens hårda säkerhetslagar och yttrade vid denna konferens följande:

"Beträffande de brittiska säkerhetslagarna har vi alla blivit offer för en officiellt erkänd terrorism, eller kommer den individuella friheten att segra ... Varje medborgare kan med dessa lagar fängslas på livstid utan rättegång. Det finns ingen trygghet för friheten eller individen. Det finns ingen möjlighet att vädja till högre rättslig instans gentemot beslut som fattats av den militära befälhavaren ..."

Också Jaacov Shapiro, som senare skulle bli israelisk justitie-

155

kansler och justitieminister framförde vid denna judiska juristkonferens sina starka protester mot de brittiska militärlagarna under mandattiden i Palestina. Han sade:

"Det system som inrättats i Palestina saknar motsvarighet i varje civiliserat samhälle - det fanns inte ens sådana lagar i det nazistiska Tyskland. Det finns i själva verket bara en motsvarighet - förhållandena i ett ockuperat land ... Det är vår plikt att ropa ut till hela världen att dessa säker hetslagar förstör själva grundvalarna för rätten i detta land."

De judiska juristernas konferens avslutades med en resolution, i vilken de brittiska militärlagarna kraftigt fördömdes för att - och här är det värt att noga uppmärksamma följande -"beröva den palestinske medborgaren hans grundläggande rättigheter som människa, undergräva lag och rättvisa, utgöra en allvarlig fara för den enskildes liv och frihet och upprätta ett våldets herravälde utan varje rättslig kontroll."

De brittiska kolonialmyndigheterna såg sig inte föranlåtna att vidtaga några ändringar. Men - när den judiska staten Israel 27 månader senare utropades, blev det inte heller någon ändring: den judiska staten övertog in till denna dag den brittiska mandatmaktens militärlagar.

Vad de höga juristerna på sin juristkonferens högtidligen fördömde som omänsklighet och fullständig rättslöshet, värre än i det nazistiska Tyskland, det har den judiska staten Israel bara fortsatt att utöva - och - väl att märka - med de tidigare upprörda juristerna som Israels högsta juridiska ämbetsmän: justitieministern Dov Joseph, justitiekanslern och senare justitieministern Jaacov Shimshohn Shapiro! Det hyckleri hos de judiska fariséerna som Jesus en gång så kraftfullt fördömde sitter sannerligen i högsätet i den judiska staten Israel! Och därtill "omänskligheten" och "rättslösheten"!

  Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.