HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

27

SKALL VI LITA PÅ
VAD SIONISTLEDARE HAR SAGT?

 

Den politiska världssionismens grundare och dess förste ordförande Theodor Herzl säger i sin bok Den judiska staten, som först utkom på tyska i Leipzig 1896, Der Judenstaat, på sidan 25 följande:

"Vårt undre skikt proletariseras till omstörtare och bildar alla revolutionära partiers underofficerare och samtidigt växer vårt övre skikts fruktansvärda penningmakt."

Den i Paris utgivna judiska tidningen Le Peu le Juifs skrev på ledande plats den 8 februari 1919, alltså två år efter bolsjevikernas Oktoberrevolution 1917, och ett år efter den av de två judarna Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht ledda Spartakistrevolutionen i Berlin och samma år som den av judarna Kurt Eisner, Ernst Toller, Erich Mühsam, Levien och Levine igångsatta revolutionen i Bayern med upprättandet av en "rådsrepublik" efter sovjetisk modell och som juden Bela Kun gjorde revolution i Ungern - då skrev Le Peuple Juifs följande:

"Världsrevolutionen, som vi nu upplever, är helt och hållet vårt verk. Denna revolution kommer att befästa den judiska rasens herravälde över alla andra raser."

Och den sionistiska världsorganisationens ledare och sedermera den judiska staten Israels förste statspresident, Chaim Weizmann, höll år 1920 ett tal i Jerusalem om "Den judiska renässansens skönhet", som sedan återgavs i den judiska tidningen Jiidische Rundschau, nr 4, som utgavs i Berlin samma år.

Där skrev sionistledaren Chaim Weizmann följande om hur Balfourdeklarationen år 1917 tillkom. Där den engelske utrikesminisiern Arthur Balfour lovade judarna "ett nationalhem i Palestina". Chaim Weizmann sade:

"Vi uppnådde deklarationen - alltså Balfourdeklarationen - inte genom underverk utan genom ihärdig propaganda,

161

genom oupphörliga bevis på vårt folks livskraft. Vi sade till de tongivande politiska ledarna i världen: - Vi kommer till Palestina antingen ni vill det eller ej. Ni kan påskynda vår ankomst eller fördröja den, men det är bättre för er att hjälpa oss att komma dit, ty annars kommer vår uppbyggande kraft att förvandlas till en förödande kraft, vilken kommer att få hela världen att jäsa."

Alltså, den världssionistiska organisationens ledare använde sig av exakt samma metod som alla gangsterledare och maffialedare: utpressning för att få igenom sina krav. Om inte dåtidens mäktigaste staters ledare tillmötesgick sionisternas krav på att få Palestina, så hotade sionisterna med att mobilisera den judiska befolkningen i förödande uppror och revolutionära jäsningar. Att sionistledarna verkligen menade allvar kunde de senare visa med Oktoberrevolutionen i Ryssland, revolutionerna i Tyskland och Ungern, där judar i stor omfattning var både anstiftare och ledare. Att det verkligen var övervägande judar och inte ryssar som genomdrev och sedan till egen fördel utnyttjade bolsjevikrevolutionen i Ryssland, är historiskt väl bestyrkt. Robert Wilton, den välansedda brittiska tidningen The Times korrespondent i Ryssland sedan många år, uppskattade antalet judar bland sovjetregeringens ledande kommissarier under Lenins tid till "över 90%" - Se Wiltons bok Romanoffs sista dagar, som utgavs i London 1920, sid. 27-28, 81, 118-119, 127, 147-148. Också under Stalin dominerade judarna bland Sovjets ledare: år 1936 var av 59 medlemmar i Centralkommittén 56 judar, och alla Sovjets ambassadörer - utom den i London -var judar. London Times Europakorrespondent, Douglas Reed, skrev i sin bok Dårskapens marknad 1938, att Sovjets censurmyndigheter till hundra procent bestod av judar ännu år 1935. Fram till slutet av 30-talet var Sovjet judiskt behärskat.

Till detta kommer att ledande samtida sionister och sionistiska tidningar som Jewish Chronicle i London den 4 april 1919, The American Hebrew den 9 oktober 1929 och Le Droit de vivre i Paris den 5 december 1935 på ledande plats uttryckte sitt fulla stöd för och gillande av bolsjevik-

162

revolutionen och Sovjetsystemet. Den sionistiska kritiken av Sovjet kom först sedan den sionistiska staten Israel hade bildats och konsoliderats och när Sovjet inte ville släppa alla sina judar till Israel och förlora en mängd kvalificerade judiska tekniker och andra högutbildade akademiker.

Fakta är fakta, även när de är synnerligen obehagliga för sionisterna och deras propaganda.

  Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.