HOME

Vad är Israel?
av
Ahmed Rami

 

 

77 

MENORAH -
STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATION

 

Svenska företag motverkar Sveriges intressen genom att ge omfattande ekonomiskt stöd till främmande makt: den rasistiska förtryckar- och ockupationsmakten Israel, som ständigt fördöms av FN för sina brott.

Det finns här i Sverige en organisation med en stab heltidsanställda som aktivt verkar för stöd till en främmande, blodbesudlad förtryckarmakt. Mängder av svenska företag ger stora penningsummor till denna aggressiva, arroganta och brutala förtryckarstat, som berövat ett helt folk, det palestinska folket, dess fosterland.

Förtryckarmakten är förstås Israel och organisationen heter Förenade Israelinsamlingen i Stockholm, som utger en flott och påkostad kvartalstidskrift i flerfärgstryck - Merarah. Av denna sionistiska propagandapublikations 60 sidor upptas bortåt halva sidantalet, ca 30 sidor, av stödannonser till Israel och dess propaganda - och PR-aktiviteter i Sverige. 

Att det här är endast stödannonser för Israel är helt klart, ty denna sionistiska propagandapublikation går helt Israels ärenden och glorifierar den sionistiska banditstaten sida upp och sida ned samtidigt som den öser sitt hat mot det palestinska folkets rättmätiga frihetskamp. Dessutom: denne PR-publikation för främmande makt har inget pris för vare sig lösnummer eller för prenumeration. Den utskickas gratis, har mycket liten upplaga och kan därför inte vara kommersiellt attraktiv som annonsorgan. Denna publikation och dess stöd till Israel lever på avdragsgilla bidrag från de stödannonserande företagen. 

Frågan är om inte Förenade Israelinsamligen bedriver brottslig verksamhet, i varje fall är dess verksamhet i flagrant strid mot Sveriges intressen och mot Sveriges ställning som neutral eller alliansfri stat. Israel är inte bara en främmande makt, Israel är framför allt en stat som befinner sig i krigstillstånd mot flertalet arabiska länder, med vilka

318

Sverige upprätthåller vänskapliga förbindelser och har allt viktigare marknader för svenska exportprodukter och för svenska serviceetableringar. Till detta kommer att Israel gång efter gång fördöms av FN, Amnesty International och andra internationella fora för ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna genom sina bombningar av värnlösa civila i flyktingläger i Libanon, sin brutala ockupationspolitik, sin rasistiska diskriminering av den palestinska befolkningen och sin tortyr av fångar - även av minderåriga ungdomar.

Precis som sin partibroder och företrädare som israelisk premiärminister, Menachem Begin, är Israels nuvarande premiärminister, Yitzhak Shamir, en gammal terrorist och internationell förbrytare, en av den svenske FN-medlaren greve Folke Bernadottes mördare, som i varje rättsordning i en civiliserad värld skulle ställas inför rätta, dömas som krigsförbrytare och hängas alldeles som de ledande tyska nazisterna i Nürnbergprocessen. Att ge sitt stöd till en sådan stat innebär att man gör sig till dess medbrottsling - mot civilisationen och mot humaniteten.

Sverige - liksom hela den civiliserade världen - tar avstånd från det rasistiska Sydafrika och uppmanar alla företag

att bojkotta all handel med Sydafrika. Att skänka pengar ' till Sydafrikas regim är brottsligt. Samma hållning borde intas till Israel, en minst lika rasistisk och brottslig förtryckarstat. Det är också typiskt, att Sydafrika och Israel sedan länge har ett mycket nära samarbete, bl a på det militära området för vidareutveckling av kärnvapen.

Det är sedan länge väl bestyrkt, att Israel i hemlighet i flera år tillverkat kärnvapen och även förfogar över kärnvapenbärande missiler och är beredd att sätta i gång ett kärnvapenkrig.

Och till denna kriminella kärnvapenmakt tigger Förenade Israelinsamlingen pengar av - förhoppningsvis - aningslösa svenska företag. Det är fullständigt hårresande.

Förenade Israelinsamlingen består av smarta personer som listat ut, att det går lättare att samla in pengar för sitt

319

skumma syfte genom att utge en propagandapublikation med stödannonser som vid deklaration är avdragsgilla - som reklamkostnader. Men vet aktieägarna om, att dessa reklam-utgifter går till att stödja en blodbesudlad förtryckarstat, en främmande makt, som befinner sig i krigstillstånd och ständigt fördöms av FN.

Jag kräver att alla de svenska företag som stöder Israel via Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah bojkottas, därest de inte upphör med denna stödannonsering för främmande makt, därtill en brottslig förtryckarstat. Aktieägarna skall även underräitas om vad som försiggår. 

Jag nämner här några av de viktiga företag, som stödannonserar för den blodbesudlade förtryckarmakten Israel: Nils-Johan AB (Stockholm), Stockholms Fondkommission AB, AB Safir (Stockholm), Antikvitetsaffären Bernhard Magaliff (Stockholm), Morneon AB (Stockholm), Fristads arbetskläder (Stockholm). Investment AB Proventus m fI.

Härtill kommer flera företag i Göteborg och Malmö (t ex Skyline Hotel i Malmö) och övriga landsortsstäder. 

Det övervägande flertalet av dessa företag torde ha judiska ägare, som av den sionistiska propagandan intalats att tro, att "den judiska staten Israel" är utsatt för ett ständigt hot och därför bör moraliskt och även pekuniärt understödjas. De har inte insett, att det är just Israel som saboterar alla möjligheter till en fredsöverenskommelse. De borde besinna, att de med sitt stöd bara gör ont värre, och framför allt att deras stöd till den krigiska förbrytarstaten är illojalt mot Sverige och mot humaniteten och freden!

 

Nästa sida

Index över Vad är Israel? :


BOKENS OMSLAG

Fakta om den judiska maffian

1- INLEDNING

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRETIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RƒTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "SRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT


Vad Radio Islam anser:

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALSIM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONSIMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMƒDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITEMIERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVLADA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET: SIONISTER - NAZISTER

68- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68a- SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68- SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

 


Vad är Israel? i fyra delar Lättare att spara
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.