HOME


French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
83 

DE VERKLIGA AVVISARNA:
"HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

 

Några avslöjande citat från kända sionister

En av myterna som ivrigt omhuldas av Israels vänner i Sverige är att "det stackars lilla" Israel skulle vara villigt att ge upp ockuperade territorier i utbyte mot fred. Israel-vännerna förklarar vidare, att de skulle vara villiga att erkänna PLO när organisationen erkänner Israels rätt att existera. Man undrar i förbigående vilket Israel de menar. Ty Israels gränser före 1967 rönte inte internationellt erkännande. Faktum var, att Israel 1967 var det enda land i världen som inte hade ett fastslaget bestämt nationellt territorium. FN erkände - och erkänner - endast det territorium, som tilldelades den judiska staten vid delningsplanen 1947. Dessa Israelvänner är så förstockade, att de inte märker inkonsekvenserna i sin egen argumentation. Israel har uttryckligen förklarat, att man aldrig kommer att erkänna PLO även om PLO erkänner Israels rätt att existera. En annan omhuldad myt är, att de israeliska "socialdemokraterna" skulle vara fredsvilliga och villiga att ge upp land mot fred. Men om man slår i läggen från den sionistiska statens skapande fram till i dag, märker man, att de alla är av samma "skrot och korn". När de debatterar med varandra i Knesset om politiken visavi araberna är det medlen inte målen det gäller. Det är inte om det palestinska folket skall utplånas utan hur. Det är som om två bödlar grälade om en fånge skall hängas eller skjutas.

Men nu till citaten. Det blir en blandad kompott av duvor och hökar. Försök att märka någon skillnad.


"Ni måste kämpa energiskt för att etablera ett israeliskt imperium som skall täcka hela området mellan Nilen och Eufrat - antingen med våld eller med slug diplomati." 

David Ben-Gurion, israelisk premiärminister, "duva - socialdemokrat" (sagt i ett tal till studenterna vid hebreiska universitetet, 1950)


"Vi har fyra principer:

  1. inga förhandlingar med PLO 
  2. ingen palestinsk stat 
  3. ingen delning av Jerusalem 
  4. samt att inte återgå till 1967 års gränser." 

Yehuda Avner, israelisk ambassadör i Storbritannien, "duva"' (Middle East International, 18 juli 1983)


"Vi måste besätta hela Det Stora Israel. Det är nödvändigt för vår säkerhet. Det är en plikt för varje ung människa i Israel att bosätta sig i ockuperat område."

Moshe Arens, israelisk försvarsminister, "hök" (Haaretz, 18 juli 1983)


"Golanhöjderna är under israelisk lag och kommer att förbli så för evigt. Ingenting kan ändra på det."

Menachem Begin, israelisk premiärminister, "hök" (Financial Times, 22 april 1983)


"Om de överger terrorismen och erkänner Israel kommer de inte längre att vara PLO. Och om de inte är PLO kommer det inte att finnas någon att förhandla med."

Sylvie Keshet, "duva" (Yediot Aharonot, 7 juni 1985)


"Vi kommer aldrig under några som helst omständigheter att förhandla med PLO."

Dan Meridor, israelisk kabinettssekreterare, "hök" (Australian Jewish News, 16 mars 1984)


"Det råder concensus mellan arbetarpartiet och likud, att de aldrig kommer att acceptera en palestinsk stat. En sådan stat vore en katastrof - en tidsinställd bomb. Att enbart tala med Arafat är att acceptera en palestinsk stat mellan Israel och Jordanien. Vi kommer aldrig att tala med PLO."

Yitzhak Rabin, israelisk försvarsminister, "socialdemokrat" (The Age, 17 maj 1985)


"Inom ett område kommer det inte att bli tal om några eftergifter eller kompromisser. Det gäller idén om att skapa en palestinsk stat. Vi kommer aldrig att tillåta att något sådant inträffar."

David Levy, israelisk bostadsminister, "hök" (Haaretz, 2 september 1982)


"Israel har slagit fast en gång för alla, att det aldrig kommer att erkänna PLO även om organisationen erkänner Israels rätt att existera."

(UPI, 16 mars 1984)


"Palestinierna kommer inte att få spela någon roll i en framtida fredsuppgörelse."

Abba Eban, israelisk utrikesminister "duva -socialdemokrat" (Le Monde, 20 januari 1969)


"Det finns bara ett ställe att tala med PLO på och det är slagfältet."
Yitzhak Rabin, när han var israelisk premiärminister, "socialdemokrat" (The Observer, 20 oktober 1974)


"Eretz Israel skall återupprättas för Israels folk - i sin helhet - för evigt."

Irguns proklamation emot FNs delningsplan (citerad av Menachem Begin, "hök", i hans bok Revolten, Nash Publishing, Los Angeles 1972, s. 335)


 "Israels gränser, frånsett de mot Libanon, är idealiska:" 

Moshe Dayan, israelisk försvarsminister, "socialdemokrat (Jewish Chronicle, 6 oktober 1967)


"Är det möjligt att det kan finnas, i de ockuperade områdena, ett palestinskt politiskt parti som inte kräver att Israel följer FNs resolution nr 242 och lämnar de ockuperade territorierna? Vi kommer dock aldrig att lämna de ockuperade områdena. Så vad är det för mening med att de har politiska organisationer?"

Moshe Dayan, "socialdemokrat" (Haaretz, 19 november 1971)


  

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.