HOME

French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Arabic
Portug.
Spanish
Italian
Norsk
Israel?
101 facts instead of the Jewish propaganda
Books, online, by Ahmed Rami
German , French , Portugues , English

Vad är Israel?

101 fakta istället för den judiska lögnpropagandan
av
Ahmed Rami
84
 

SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

Medan en hel värld protesterar mot Israels brutala våldspolitik, är det uppenbart att Israels och den sionistiska världsorganisationens lejda agenter har blivit märkbart nervösa.

Vad skall sionismens skrällande basunblåsare här i landet, Per Ahlmark och Jackie Jakubowski, göra? De kan inte tiga, ty då samtycker de med den utkommenderade israeliska soldaten och morden på värnlösa palestinska civila. De kan naturligtvis inte heller protestera mot Israels illdåd ty då skulle de ju "förråda Israel" och "liera sig med den förhatliga arabvärlden" och utstötas ur den sionistiska gemenskapen och kanske gå miste om goda näringsfång. Nej, enda utvägen ur detta dilemma är att skylla på PLO, den palestinska befrielseorganisationen, och på - vad man kallar - "arabisk oförsonlighet". Israelerna går hårt fram, men det är inte deras fel, det är PLOs fel, som inte vill ha fred med Israel och inte vill erkänna "Israels rätt att existera". Ockupationsmakten har ingen skuld i det inträffade, det är de ockuperades skuld att de protesterar mot våld och övergrepp.

Om palestinierna bara ville finna sig i att köras i väg från sin mark, få sina hus beslagtagna eller sprängda i luften, misshandlas och torteras i israeliska fängelser, berövas tillgång till vatten och arbeta som fattiga daglönare under militär övervakning, drivas in i eländiga flyktingläger, få sina skolor och universitet stängda och alla sina studiemedel beslagtagna, om palestinierna bara ville finna sig i allt detta och säga till de främmande inkräktarna:

Tack så mycket herrar judar från hela världen, vi är så glada och tacksamma att ni har tagit vårt land och skapat ert fina och underbara Israel. Vi skall vara era lydiga tjänare och om ni skjuter oss och gasar oss eller t o m deporterar oss härifrån så ska vi inte klaga på er, för det är ju bara vårt fel, våra usla ledares fel som vi naturligtvis skall straffas för. Israel måste ju existera. 

Det är så här Israel och sionisterna vill ha det. Palestinierna - "de arabiska hundarna" som de kallas i judisk folkmun i Israel eller "gräshopporna" som Shamir kallar dem eller "kackerlackorna" som en israelisk försvarsminister kallar dem - skall vara det judiska herrefolkets lydiga och underdåniga tjänare. Visst är judarna ett herrefolk, det står ju i deras egen bibel, i deras judiska lag Torah, att Herren har ingått ett heligt förbund med dem och är hans "egendom framför alla alla folk, ett heligt folk" - det är bara att läsa vad som står i Andra Moseboken, 19 kapitlet, verserna 5-6.

I sin helsidesartikel i Expressen den 14 januari 1988 med rubriken "Shamir och Sharon tar färg av Arafat" skriver sionismens propagandistiske härold och förkunnare i Sverige framför alla andra, Per Ahlmark, bl a följande:

"Det Israel som bevarat en demokratisk och judisk stat genom fyra stora krig riskerar på sikt sionismens ideal genom att smittas av fiendernas oförsonlighet:"

I denna enda mening avslöjas Ahlmarks och sionismens fullständiga lögnaktighet och vettlöshet.

Ahlmark gör alltså först gällande att Israel från början och alltjämt är en "demokratisk och judisk stat". Han har alltså inte fattat eller vägrar att fatta - att en judisk stat inte samtidigt kan vara en demokratisk stat i ett annat folks land, Palestina, bland palestinier som diskrimineras av just de judiska inkräktarna i deras stat. Han har inte upptäckt att Israel saknar en grundlag som garanterar alla landets medborgare lika rättigheter och skyldigheter, att det i stället finns mängder med lagar och förordningar som endast beaktar de judiska inkräktarnas fullvärdiga medborgerliga rättigheter, att det är en stat som ger all världens judar medborgarrätt i Israel medan de fördrivna palestinierna vägras rätten att ens återvända på besök i detta Israel, att varje palestinier som är född utanför det första Mini-Israel efter FNs delningsplan 1947 saknar medborgarrätt i Israel samt också deras barn, även när de är födda i staten Israel.

Ahlmark tar inte heller minsta hänsyn till att Israel redan från början tillämpat försvarslagar som man övertagit från den brittiska mandatmakten - före Israels tillkomst 1948 - och som då fördömdes av sionister i skarpa ordalag som "ytterst brutala" och "värre än lagarna i det nazistiska Tyskland mot judarna". Dessa fördömanden gjordes bl a av den dåtida judiska agenturens juridiske expert dr Bernard Joseph och av Jakov Shapiro, som senare skulle bli Israels justitieminister.

Per Ahlmark söker inbilla sig själv och andra att Israel skulle vara "demokratiskt" därför att det finns olika judiska partier som tävlar om regeringsmakten, när man samtidigt förbjuder alla partier som tillvaratar palestiniernas intressen och önskemål gentemot den sionistiska vålds- och ockupationspolitiken. En demokrati värd namnet måste ha en giltig grundlag som tillförsäkrar alla landets medborgare samma och lika rättigheter inför lagen. Detta gäller inte för Israel och har aldrig gällt!

För sionisterna och Israel gäller det att till varje pris underkänna PLO och förklara att Yassir Arafat, PLO-ledaren, är en usel och undermålig ledare, en oresonlig fanatiker som Israel inte kan underhandla med. "Israel saknar en arabisk motpart att förhandla med.", skriver Per Ahlmark grötmyndigt som om det vore han och Israels regering som skall bestämma vilken ledare som palestinierna skall välja och som skall ha det palestinska folkets förtroende. Detta är barockt, så löjligt, så fräckt att man bara baxnar!

Samma dag som Ahlmarks artikel publicerades tillkännagav för övrigt Yassir Arafat att PLO är redo att erkänna Israels existens, bara Israel går med på en internationell fredskonferens och utrymmer de ockuperade områdena i Gaza och på Västbanken. Vad säger Ahlmark och Israel om detta? Var så säker, Israel och dess främste förespråkare i Sverige, Per Ahlmark, kommer naturligtvis att underkänna Arafat ändå - de har bestämt att PLO är "terrorister" och att man aldrig kan förhandla med PLO, alltså med palestinierna, vilkas land man erövrat och vill fortsätta att förtrycka. 

Nästa sida


Index över boken "Vad är Israel? ":

En "judisk stat"? - Vad är "judisk"?

Fakta om den judiska maffian

1- En tabu - Sionismen, judendomen

2- FÖRSÅTLIG SIONISTPROPAGANDA

3- INLEDANDE ORIENTERING OM SIONISMEN

4- VAD ÄR SIONISMEN? - MAFFIAN SOM HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

5- ISRAEL - ETT MISSTAG

6- DEN BIBLISKA MYTEN OM JUDARNAS HEMLAND I PALESTINA

7- GAMLA TESTAMENTET SOM HISTORIESKILDRING

8- BLUFFEN OM "HISTORISKA RÄTTIGHETER"

9- UTVALDHETEN - GUDS EGENDOMSFOLK

10- VAD ÄR "ANTISEMITISM"? VILKA ÄR "ANTISEMITER"Den judiska makten och yttrandefriheten

11- VAD TÅL YTTRANDEFRIHETEN?

12- OKUNNIGHET I RIKSRADIONS DEBATT OM ANTISEMITISM

13- TARVLIGT ANGREPP PÅ SYSTER MARIANNE

14- FAKTA OM ISRAEL

15- SAKLIG KRITIK AV ISRAEL ÄR NOG DRABBANDE

16- RADIO ISLAM: INFORMATION ELLER "HETS"?

17- DÄRFÖR ÄR RADIO ISLAM "FARLIG"

18- ISRAELÄLSKARE ELLER JUDEHATARE

19- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1987-08-24

20- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-02-10

21- JKs BESLUT OM RADIO ISLAM 1988-03-30

22- JKs DOM UTAN RÄTTEGÅNG 1988-03-30


Sionistcitat:

23- "ISRAEL ÄR INGEN DEMOKRATI"

24- "ISRAEL ÄR EN POLISSTAT"

25- PLIKTEN ATT FÖRDÖMA JUDISK NAZISM

26- FÖRAKTFULLA UTTALANDEN OM PALESTINIER OCH ARABER

27- SKALL VI LITA PÅ VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?

28- SKALL VI TRO VAD SIONISTLEDARNA HAR SAGT?


Fakta istället för den judiska lögnpropagandan

29- OM SIONISMEN, JUDENDOMEN, ISRAEL

30- MOT SIONSIMENS RASISM OCH IMPERIALISM

31- HAR ISRAEL "RÄTT ATT EXISTERA SOM JUDISK STAT"?

32- DEN SIONISTISKA PROPAGANDATEKNIKENS EFFEKTER

33- SIONISMEN - EN SÄKERHETSRISK FÖR VÄRLDSFREDEN

34- AMERIKANSKA FILMER I SIONISMENS TJÄNST

35- SIONISMEN OCH SKULDMEDVETANDET HOS DE KRISTNA

36- SIONISMEN MÅSTE AVSLÖJAS

37- ISRAELS LEDARE, F D NAZIKOLLABORATÖRER

38- SIONISMEN LEGITIMERAR ANTISEMITISM

39- SIONISMEN EXPLOATERAR ANDRAS MEDLIDANDE

40- ÄR SIONISTER DEMOKRATER OCH VÄRLDSMEDBORGARE?

41- MÅSTE JUDAR HA ETT EGET LAND?

42- SIONISTER ORGANISERADE STALINS TERROR

43- SIONISTPROPAGANDAN OCH KULTUREN

44- DET FINNS EN "JUDISK MAFFIA"

45- HUR SIONISTERNA LURADE TILL SIG PALESTINA

46- DEN SIONISTISKA CHAUVINISMEN

47- JUDAR HAR I ALLA TIDER LEVT I OLIKA LÄNDER

48- DAGENS SIONISTER ÄR INTE ÄTTLINGAR TILL FORNTIDENS JUDAR

49- SIONISTISKA LÖGNER OCH UTPRESSNINGAR

50- SIONISTPROPAGANDANS SMÄDESKAMPANJER

51- SIONISTISK KONTROLL ÖVER OPINIONSMEDIA I USA

52- ANTISEMITISM - SIONISMENS GROGRUND

53- DEN SIONISTISKA HERREFOLKSMYTEN

54- "DET UTLOVADE LANDET" LEGITIMERAR ROVET AV PALESTINA

55- HAR JUDARNA ALLTID UTSATTS FÖR FÖRFÖLJELSER?

56- ISRAEL FÖRBJUDER NYA TESTAMENTET

57- DE SJU DÖDSSYNDERNA OCH JUDENDOMEN

58- HUR JAHVE UPPMANAR SITT UTVALDA FOLK

59- EN NATIONALRELIGION JUDENDOMEN SOM "SVENSKDOMEN"

60- GRYMHETER I JUDISK BIBELTRO


Sionism, Rasism och Nazism

61- VARFÖR DET HÄR ÄMNET?

62- SIONISMENS NAZISM

63- RASISMEN HOS VÄRLDSBERÖMDA SIONISTER

64- ANTISEMITISKA SIONISTER

65- SAMARBETET MELLAN SIONISTER OCH NAZISTER

66- DAGENS ISRAELISKA PARTIERS SAMARBETE MED NAZISTER

67- DOKUMENTATION AV SAMARBETET SIONISTER - NAZISTER

68/a- SIONISM OCH APARTHEID: ISRAEL OCH SYDAFRIKA

68/b-
SIONISM OCH RASISMDen judiska makten i USA

69- DEN JUDISKA LOBBYN I USA

70- JUDISKA LOBBYN I USA SABOTERAR YTTRANDEFRIHETEN

71- HUR DEN JUDISKA LOBBYN SKAFFAR SIG MAKT

72- HUR DEN JUDISKA LOBBYN ARBETAR I USA

73- ISRAEL - PARADIS FÖR USAs JUDISKA TERRORISTER

74- SIONISTERNAS INFLYTANDE PÅ USAs POLITIK

75- "HOLLYWOOD BEHÄRSKAS AV JUDAR"

76- KONGRESSMAN AVSLÖJAR DEN JUDISKA LOBBYN

77- MENORAH - STÖD I SVERIGE FÖR ISRAELS OCKUPATIONDen judiska makten i Sverige och Palestina

78- VEM FÖRSÖKTE FÖRA HORN BAKOM LJUSET?

79- INTERVJU MED JAN GUILLOU OM DEN PROSIONISTISKA PRESSEN

80- VARFÖR ÄR MORDET PÅ BERNADOTTE OKÄNT?

81- DEN LISTIGE WIESEL OCH LIKGILTIGHETEN

82- "WALDHEIMAFFÄREN" OCH PALMEMORDET

83- DE VERKLIGA AVVISARNA: "HÄNGAS ELLER SKJUTAS"?

84- SKALL PALESTINERNA VARA TACKSAMMA?

68-
SIONISM OCH RASISM

86- SAMMANFATTNING: BLUFFENS SJU PELARE

87- BEN BELLA: "VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ISRAEL"

88- BERTRAND RUSSEL OM PALESTINIERNAS ÖDE OCH ISRAEL

89- PER GAHRTON OM YTTRANDEFRIHETEN, OM SYSTER MARIANNE

90- PER GAHRTON: OM DET SIONISTISKA SPÅRET I PALMEMORDET

91- VAD SYSTER MARIANNE EGENTLIGEN SADE I RADIO ISLAM

92- BREV FRÅN AHMED RAMI TILL ÖVERRABBINEN NARROWE

93- HUR EN JUDISK ÖVERRABBIN SVARAR

94 Pravda: Ahmed Ramis idealism. Är Sverige ockuperat?

95
Varför dömdes Ahmed Rami? Vad är "juden" enligt Marx?

96
DEN JUDISKA FRÄCKHETEN - "SVERIGE BÖR BE OM URSÄKT"

97
SIONS VISES PROTOKOLL - ISRAELS POLITISKA FILOSOFI

98 Svensken och judeproblemet

99
Judendomen - en maffia. Frågor om "Holocaust"!

100
Judarnas växande makt i Sverige - En växande "förintelse"?

101
Sammanfattande 44 fakta istället för judisk propaganda.


Denna bok
Vad är Israel?
av Ahmed Rami
i fyra delar
för kopierting

Lättare att spara
You can order the books directly from:

Denna och andra Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:

Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240

Online - An interesting book:"The Protocols of Zion" in 6 languages:

English
The Protocols of Zion

French
Les Protocols de Sion

Deutsch
Die Protokoll der Zion

Svenska
Sions Vises Protokoll

Portugues
Os Protocolos de Sião

Russian
The Protocols of Zion

Radio Islam in other languages

French

English

Svenska

Deutsch

Russia

Arabic

Portug

Spanish

Italian

Norsk

Ahmed Rami,

grundaren av radiostationen: RADIO ISLAM

fondateur de RADIO ISLAM

Founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam
HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.